ADRIAN BOTEZ: CATRENE DE NOAPTE

Candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr. ADRIAN BOTEZ

botez-a-sp-wb-1

CATRENE DE NOAPTE

hulubul hărţuit de noapte
s-a tras la cuibul lui de şoapte
iar din răşini de luni rănite
răsună glasuri răstignite

spălaţi cu raze bal de cer
prinţii dansează dar tot pier
e un măcel de armonie
a fi nu vreau ce spui să fie

vreau cântec – stih şi voie bună
să sting feştile de minciună
prin stih senin – prin cânt de strune
s-aduc lumina iar în lume

jos măşti penibile – de glod!
rege de roade – crai şi Plod
lor – magii mistici de norod
să ne rugăm – în sfânt exod!
***

PRIMĂVARĂ CURVARĂ

iar e-n ceruri vuiet – sfadă:
mugurii plâng sub zăpadă
umiliţi de-o primăvară
şi parşivă şi curvară
ce-au avut-o-n Smârcul Nopţii
derbedeii – mateloţii
cuţitarii – ostrogoţii

vânt – copaci – ninsori şi stei
se taie toţi între ei
păsările – sub pământ
cârtiţe-s cu legământ
dibuind s-omoare-un sfânt

mumelor – huidumelor
vădiţi-vă lumilor
scăpăraţi din cer şi munţi
să s-aprindă peste frunţi
lumânări de înviere

nu lăsaţi ochi de muiere
să spurce comorile
şi să-ngroape florile

nu lăsaţi urdorilor
miroasele zorilor
nu răbdaţi – pe-auguştii nori
iarăşi – găinaţi de ciori!
***

STRĂINUL

molcom pluteşte pe uliţi
nu ia sama nici la suliţi:
fir de rază – prizărit
pălmile i s-au trudit
au muncit de s-au străpuns
frate cu mine-a ajuns

furtuna acu-i trecută
arătarea e tot mută
mută e – dar grijulie:
vede smulsă-o păpădie
iar îi pune temelie
frânte flori – el le îndeamnă
doamne le face de-nseamnă

drege fluire de crini
să ai pe un’ să suspini
domoleşte vânturi – spini
arde duh şi stinge vini…

pui de vrăbii – prăpădiţi
îi înalţă-n cuiburi – prinţi

trist străinul tot munceşte
nu slăbeşte – nu grăbeşte
ci grădina resfinţeşte

…gură-cască vin şi pleacă
(suflet sec şi minte seacă)…
…un copil numai – firav
din gură frumos zugrav
a vădit chipul minunii
tăinuieşte cu străbunii:
ei îi spun despre hoinar
că e Calfă de Tâmplar –
drege tot ce s-a stricat
uluiţi îşi ţine-n sfat:
unde lumii frângi ţâţâna
îndeasă stele şi luna…

soare nu-i încă deplin:
din orbite smulge spin!

…inorogii fojgăiesc
albi şi sfinţi de neam crăiesc
iar când treaba s-a gătat
se întorc la noi în sat
şi se face-atunci un ger…:
vedèm rateşul din cer!

străinul e vornic mare
la rateşul de altare:
împarte cunùni – stihàre
dezleagă cânt şi cuvânt:
i-a schimbat şi legământ
morţii scoase din pământ…

…nouă lege şi nou scut:
nu zăbovì – Duh – în lut!
***

Adrian Botez

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s