Ștefan Dumitrescu: COLINDĂ LA ANIVERSAREA LUI MIHAI EMINESCU

eminSărbătorile, vremea colindelor!

Răsună sfintele cântări care ne aduc aminte de moși și strămoși, de cei care și-au dat  viața ca să mai existe această Țară și Pământul românesc. Glorie lor, înaintașilor, care au dus tradițiile din veac în veac, glorie lor, marilor scriitori, marilor spirite care au sporit bogăția  culturală a acestui neam. Colinda  de mai jos îi este dedicată lui Mihai Eminescu,  Sfântului Mihai Eminescu, cel care a  înălțat și a îmbogățit Catedrala neamului ca nimeni altul. Colindându-l pe el noi colindăm  tot neamul românesc  dimpreună cu izvoarele lui.  M-aș bucura ca o dată ajunsă în Universul  informațional al Facebook-ului colinda marelui Mihai Eminescu să fie pusă pe note și să fie dusă de colindători din an în an  mai departe până-m veac !

 COLINDĂ LA ANIVERSAREA LUI MIHAI EMINESCU

O, lerui ler
Zăpezi curate
Coboară din cer
Poetu-n cetate

O, lerui ler
Steaua răsare
Vine şi Domnul
La aniversare

Să colindăm
O, lerui ler
Ce-i pe pământ
Şi ce-i în cer

O, lerui ler
La Steaua sfântă
Îngerii se-adună,
Colinde cântă

O, lerui ler
Cum cântă fraţii
Vin să-l colinde
Codrii, Carpaţii

O, lerui ler
Izvoarele-ntruna
Vin să-l colinde
Cerul şi luna

Vin să-l colinde
Poienele, lacul
Corul de mierle
Neamul, săracul

O, lerui ler
Cântare măreaţă
Priviţi-l pe cer
Domnul Eminescu
Mai sus se-nalţă

Şi cum străluce
Steaua lui mare
O, lerui ler
Sublimă cântare

Gloria lui
În veci se-ntinde
O lerui ler
Sfinte colinde

Vine şi marea
Să i se-nchine
Răsună lumea
De colinde divine

Steaua lui bună
În veci se-nalţă
O, lerui ler
Colindă măreaţă

O, lerui ler
Clipe preasfinte
Noian de colinde
Înapoi şi-nainte !

 

    ȘTEFAN DUMITRESCU,
14.01.2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.