Elita TEHNOCRATĂ, multiculturalist-globalistă vs. Elita NAȚIONAL-CREȘTINĂ

137211

Peste puțină vreme vom merge să votăm pentru un nou Parlament național. Probabil că vom participa la cel mai urât moralicește, tensionat și violent, cel puțin la nivel de propagandă, scrutin electoral parlamentar din ultimii zece ani. România este în criză de identitate, Națiunea Română se micșorează prin cea mai gravă criză demografică cunoscută în istoria ultimului secol, Statul Român este destructurat, lipsit de independență, cu economia și resursele strategice controlate de capitalul străin, cu unitatea teritorială în pericol. La granița noastră de est se adună câinii războiului, întărâtați de politica agresivă a SUA și a Rusiei.

Suntem în criză. O criză profundă – spirituală, politică, economică și de sistem – în care se afundă Națiunea și Statul Român, o tragedie care ne impune asumarea imediată a unei lupte de renaștere națională. Această luptă este complexă, presupune mari eforturi de gândire și organizare și trebuie să spunem că ea nu se limitează doar la acțiunea politică, așa cum ar crede unii. Dacă renașterea națională a națiunii noastre ar fi apanajul exclusiv al vieții politice, poate că ar fi ceva mai simplu de realizat acest imperios deziderat național, însă o forță politică loială interesului național nu poate să apară în lipsa unei elite care să fie mânată de idealuri naționale și creștine.

Prin urmare, salvarea noastră de la un faliment național total și ireversibil stă în renașterea unei elite cu adevărat românești, loială intereselor naționale și valorilor creștine, dornică să reașeze România într-o poziție demnă și respectată în marea familie a națiunilor europene.

Totuși, agora politică rămâne linia întâi a frontului renașterii naționale. Din acest motiv, criza politică trebuie privită în detaliu și cu o mare seriozitate, astfel încât să fie corect înțeles contextul politic în care se poartă lupta de renaștere națională.

Trebuie spus, în primul rând, că această criză devastatoare în care se zbat partidele politice din România – măcinate de corupție, de nepotisme, de trădări și incapabile să se mai definească doctrinar și ideologic – nu este o criză a partidului, ca instituție, deși este evidentă intenția activiștilor neomarxismului cultural care infestează Europa, ca instituția partidului să fie eliminată pentru a lăsa locul unor experimente de laborator salvaționiste, „hipster” și multiculturaliste. De fapt, criza partidelor este o criză a elitelor, căci partidele politice postdecembriste, să le numim „clasice” – PSD, PNL, UDMR și alte cioburi, precum PMP, PNR, ALDE etc. – nu sunt întemeiate, susținute de vreo elită națională și creștină, ba nici măcar de vreo clasă socială. Ele au eșuat, ca un fel de clanuri cu apucături semi-tribale, în mlaștina mafiei politico-economice, unde numitorul comun este dorința bolnăvicioasă, animalică de a frauda și jefui avuția națională și bugetul statului.

Absența unei elite politice românești veritabile, națională și deopotrivă creștină, eșecul clasei politice românești post-decembriste de a se constitui într-o astfel de elită, au lăsat locul pentru apariția unei elite crescută în condițiile artificiale ale laboratorului mutliculturalist și globalist, o elită care se autodefinește ca fiind fie tehnocrată, fie civică, fie salvaționistă.

Această elită este formată din indivizi crescuți și educați la școala neomarxismului cultural european care ne propune un nou arhetip – „omul nou multicultural și globalist”, lipsit de identitate națională, de indentitate spirituală și mai ales, potrivnic creștinismului prin valorile culturale seculariste și chiar ateiste pe care le promovează. Este elita birocrației Uniunii Europene, a salariaților la marile corporații multinaționale, a absolvenților de elită ai universităților de prestigiu recrutați fie de aparatul politrucilor U.E., fie de marile corporații. O elită foarte bine pregătită profesional, care posedă informații și abilități profesionale extraordinare, puternic susținută financiar și politic de forțele care doresc să-și împartă și să stăpânească lumea. O elită tânără și puternică a cărei dorință este una singură: desăvârșirea Noii Ordini într-o lume globală și populată de indivizi fără altă identitate decât aceea hotărâtă de Sistem.

A lupta împotriva acestei elite întunecate folosind teorii conspiraționiste sau lamentări apocaliptice este inutil, căci efectul nu ar fi decât unul de compromitere a luptei. Totodată, și folosirea căilor legale va eșua – vezi piedicile puse de Sistem în calea inițiativei Coaliției pentru Familie de apărare a familiei naturale – căci este imposibil să învingi Sistemul, atunci când regulile sunt făcute de Sistem.

Lupta împotriva elitei întunecate și implicit pentru renașterea noastră națională poate fi purtată doar prin acele acțiuni care au ca obiectiv major reconstrucția unei elite național-creștine, iar în fruntea acestei lupte trebuie să se afle Biserica Ortodoxă Română, clerul ortodox și creștinii ortodocși.

Refacerea elitei național-creștine impune atât o intensificare, dincolo de rutină și formalism, și o debirocratizare a activității misionare și de educație realizată de Biserică, prin instituțiile filantropice și de educație pe care le deține, cât mai ales, o asumare la nivelul ierarhiei și clerului ortodox a unei atitudini pro-active față de marile probleme politice, economice și sociale care afectează cetatea românească.

Simfonia bizantinădintre Biserică și Stat a eșuat de multă vreme, ea s-a transformat într-o cacofonie teribilă, pe de o parte, pentru că statul este condus de forțe anti-creștine și anti-naționale, iar pe de altă parte, pentru că Biserica a insistat să urmeze regulile conviețuirii pașnice cu statul, în spiritul acestei „simfonii”, în ciuda evidențelor care dovedesc trădarea, de către conducătorii statului, a valorilor creștine.

Continue reading Activenews.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.