ADRIAN BOTEZ: Zeii și Eroii

Candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr.ADRIAN BOTEZ

Adrian Botez

ZEII ŞI EROII

numai cei care scormonesc – adânc şi cu
iluminată râvnă – pământul cel
somnoros dar blând – şi-l seamănă acolo-n
străfund – cu seminţele minunilor deghizate-ale
cerului – iar apoi îl
păzesc şi plivesc – îl prăşesc de toate
umbrele (pietroase – căpăţânoase
barbare) – cei care fac – aici – în
sfârşit – tot ce este de
cuviinţă – spre a convinge
Sfinte Seminţele să se
descătuşeze din narcisismul lor – din
frumuseţea lor
statuară – şi să devină – din nou
Florile Sărbătorii – Feerice
Zboruri ale
Văzduhului – ori să devină – tainic
Grâul Pâinii celei spre fiinţă: da
numai aceia pot fi socotiţi Oameni
vrednici de veşnică
cinstire

numai cei care aduc spre lumină – din
visul abisal al
pământului – toate alintate
pâraiele şi – în horă – toate
celelalte mândre-oglinzi
argintate – Apele – întinsele – cele care
sărută – într-ascuns şi extatic
Rădăcina
Rădăcinii – acolo unde-s
miri Munţii şi logodnicii
Dealuri – spre a înmuia inima
posomorâtă-a adâncului – spre a-l
face să se-ndure-a dezrobi
Sfinte
Seminţele Florii şi
Grâului (…ba chiar a le
socoti – pe ele – orfane străine zburatice
fiicele lui…) – apoi aduc
Dreptatea şi Buna
Rânduială în lume (iar nu
legile” şi “justiţia” – care-s cele mai
de ruşine cuvinte: spume-nveninate la gura
pizmaşilor – beţivilor – îngropaţi – de-o istorie-ntreagă
în leagănul mlaştinii…) – da
numai luminătorii cu straie de-odăjdii ale
Munţilor – Apelor şi Tronurilor
Semeţiei Fulgerelor – numai ei se pot numi
Zeii şi Binefăcătorii acestei
lumi

şi chiar nu are nicio
importanţă (…nu avem nici măcar
vreme să ne gândim la
asta…) dacă există
lumea cealaltă: cei care ne-am împlinit – aici
truda şi datoria – am chemat şi am
luminat – adică – aici – Izvoarele Vieţii – orişicine
ne-ar chema spre o nouă
Rodire – într-un cu totul alt – nou şi
încă barbar – netrezit
tărâm – vom merge cu El – Îl vom
urma şi-nsoţi – cu paşi
solemni – cu fruntea sus şi cu
palmele deja bătătorite şi înţepate de
lemnele spinii şi piroanele lumii trecute – da
bătătorite pentru orice fel de treabă – spre
mereu şi oriunde reînnoită
Buna Rânduială

…ceilalţi – ce-şi zic
judecători – medici ori
dansatori pe sârmă – războinici – învăţători şi
comercianţi – nu sunt nimănui de
niciun folos: doar tulburători de
linişte sunt – numai încurcă şi
înnegurează lumina cea născută-a fi
limpede – numai spurcă
văzduhul cu
noduri şi-abisuri – da – înnoadă
răstignesc şi-ndurerează
văzduhul – din care s-au desprins şi s-au
închegat – maiestuos
Zeii şi Eroii – Seminţele şi
neprihănite – fiicele lor
Roade
***

NECÂNTATĂ – NESFÂNTĂ

I

veste de vânt înviază păduri
dar – toropit – nu se scoală cel înger:
necântate – nesfinte – rămân partituri
supăraţi se închină copacii de sânger

şi vară şi iarnă îndură pădurea
dar răul din sineşi o pârjoleşte:
din hăul grăbirii se-avântă săcurea
ruina de raze tot ninge şi creşte

sărman aiurează văzduh prins în ramuri
şi păsări şi îngeri trecut-au de vămi
se-ncleie şi soarele-n sumbre tufişuri

s-ardic hori de broaşte: e vremea de sămi…
…nu-ncape-şi în piele o lume-aburindă
deşertul îngână un sclipăt de-oglindă…
***

II
necântată – nesfântă e lumea din praguri
degeaba căscat-am orbitele goale:
nu vine-n amurguri Hristosul de Sânge
nu vine pe vânturi nici leacul de boale

o viaţă cât nuca – şi-s singur ca moartea
hoinar peste oase-i nisipul statornic…
vii vreme – vii vreme – şi-nchide-mă-n ornic:
întregul ce fost-am nu-şi vede nici partea

ce lânced se mişcă în noi Dumnezeul
cât freamăt de Frunze – şi niciun sfârşit:
de cremene-i timpul – mai greu decât greul

iar dunele cântă cumplitul nimic…
…Cartea citesc cea cu slovele-ntoarse
doar orbul din vis vede stelele stoarse…
***

ŢIGANIADA MILITARISTĂ

doar progrese
din regrese
şi crăiese
din negrese
pe sub mese
fuck” mirese
lopătând pe chiralese –
bălălău!

izuri de cazarmă
iruri de alarmă
miruri de sudalmă
lacăte la palmă –
harpalău!

gealul din izmene
şi-a uitat de teme
a venit la tablă
cu minte de rablă –
jarcalău!

trăiască popoare
prinse-ntre picioare
prinse-ntre motoare
americăneşti
farse circăreşti –
giorsalău!

halim terorişti
(„halil cu trotil”…)
mazăre cu hrişti (!)
pretenìi” turceşti
moschei…moschiceşti –
monstralău!

devesèl vesèlă
şarpe la cartelă
suflete-n pubelă
bombe cu franzelă
uran” demoazelă –
trântălău!

latră câine latră
că asta-i armată
mercenari cu rată
copţi şi frânţi în vatră
natoişti” de vată
cranii ca răsplată
jafuri pe lopată
ordine curată –
ticălău!

…lalău – lălău
lalău – lălău
lalău – lălău…
***

Adrian Botez

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.