Intelectualii lui Băsescu: vă rugăm să ne iertați, am sprijinit un monstru!

Contele de Saint Germain:

traian-basescu.oxuaq238p9Se dedică lui Șerban Foarță care ne delectează nu doar cu atitudini ci și cu formulări memorabile.

Cum ar fi:

„Eu, minge, te caut, / Și tu ești în aut!

sau

„Cît despre mine, unul, prefer să butonez un lift, o sonerie şi, în fine, un bouton d amour!”

Întrucât, pentru faptele lor, toți cei ce au dat fără regret substanță putrefactă sintagmei „Intelectualii lui Băsescu” vor ajunge în Infern, am putea să-i grupăm în cele ce urmează după cercul sau bolgia de destinație finală.

În viziunea lui Dante, infernul este ca o pâlnie cu vârful spre centrul pământului. Pâlnia are nouă subsoluri (cercuri), ce se succed, spre adâncime, în ordinea gravității păcatelor celor care le populează. Trădătorii sunt în cercul 9, ultimul, iar în penultimul, deasupra lor, își ispășesc pedepsele mincinoșii de toate felurile, stivuiți în 10 bolgii.

Am primit, cu ceva timp în urmă, o scrisoare surprinzătoare. Fusese provocată de un articol pe care l-am postat pe blogul acesta mai demult, articol intitulat „Mulțumesc, Șerban Foarță” (http://www.conteledesaintgermain.ro/multumesc-serban-foarta/28-11-2010).

Scrisoarea era asumată de 11 intelectuali din partea de Românie fost imperială, cu nume și semnătură, care recunoșteau că, orbiți de propria lor bună-credință și de speranță, s-au numărat, o vreme, printre susținătorii lui Traian Băsescu. Medici, oameni de litere, juriști, cadre universitare, cu mai multe cărți publicate la activ, dintre care unele chiar la edituri din străinătate, confirmau prin acele rânduri (pe care nimic în afară de conștiința lor nu le-a dictat) că au greșit. Mai mult, își încheiau această formă de exorcism, de alungare a diavolului din sinele lor prin mărturisire, smerindu-se:

vă rugăm să ne iertați, am sprijinit un monstru!”.

Rugămintea expresă a semnatarilor a fost să nu public acea scrisoare. Le-am respectat-o și le-o respect în continuare. Am simțit însă nevoia să evoc scrisoarea lor acum, provocat fiind de niște lecturi recente surprinzătoare.

***

Generalul (r) Aurel Rogojan, fost șef de cabinet al lui Iulian Vlad între 1977 – 1985, activ în cele mai înalte poziții ale Securității ceaușiste până în 1989 și apoi, după 1989, ale SRI, a început (după trecerea sa în rezervă în 2006) să aducă la lumină crâmpeie de adevăr, bine tăinuite până atunci în fișetele de maximă confidențialitate ale serviciilor secrete. Unele dintre acestea mi se par uluitoare și edificatoare în egală măsură pentru înțelegerea câtorva dintre „ciudățeniile” fenomenului supranumit „intelectualii lui Băsescu”.

În volumul „Fereastra serviciilor secrete”, publicat de editura Compania în 2011, Aurel Rogojan a inclus două capitole relevante pentru fenomenul amintit:

  1. „Tismăneanu și Patapievici: sub zodia noilor cominformiști” și
  2. „Școala de la Păltiniș”.

Continuarea Cotidianul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.