ADRIAN BOTEZ: LIPSA DE SEMNE

Candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr. ADRIAN BOTEZ

Adrian Botez

LIPSĂ DE SEMNE

al sutanei secret buzunar pruncucide
îl face pe diavol ades să strănute
n-ajută-omenirea nici cânt de silfide
oceane zbătute-n Potir răcnesc mute

şi nimeni din Templu nu ştie-a citire
iar vremile seacă în puţul privirii
toţi orbii proclamă republici de ştire
călăul retează chiar steaua Iubirii

aşteaptă-mă-aşteaptă la cumpăna nopţii
satirii pogoară în lingura sorţii
toţi zeii trag cartea cea fără de semne

la joc nu-i lumină pe vreunul să-ndemne
…tac păsări – iar peştii la lună se-nchină:
rănită de moarte – Fecioara suspină…
***

LASĂ-O URMĂ

lasă-o urmă-n viaţa
ta – măcar cât
şina de bale-argintii – pe care călătoreşte-n
lume – Măria Sa
Melcul
***

CREDINCIOŞII FRAŢI

orfani Apocalipsei – cavalerii
lucrează clandestin la vopsit îngeri
se-adăpostesc de foc în baptistèrii
la provocare nu plătesc cu sânger

ei – salamandre deghizate-n meşteri
păstrează taina verii din grădini
se-mbracă în armuri ca-n peşteri
Hristos e pentru ei castel de crini

sub coifuri ‘nalte ochii-s de văpaie
un ceas din noapte este semnul lor
când la vedere arde-vor în straie

ultima faptă va fi jar de dor!
…ei nu sunt măcelarii amânaţi:
gingaş Iubirii – credincioşii fraţi!
***

POVESTE CU CAP

o femeie-i sparge capul
bărbatului ei – cu sticla din care el
tocmai terminase de
băut

progres vizibil: cum ar fi
fost – să i-l spargă cu
sticla încă plină de
alcool? – toată lumea pierdea: bani
lichid – măsură şi
mai cu seamă – suportabile
gingaşe – raporturile dintre
sexe
***

NOBLEŢEA PLEBEIANĂ A UNGHIILOR MELE

unghiile astea ale mele – cu tot cu
degete – parcă-s
fetele de la Căpâlna: cu
marame albicioase pe
vârfuri (precum zăpada pe piscuri) – şi
înţepenite de emoţia
dansului în gând: poate s-au visat
cândva – aşternute pe
claviatura unui
pian de concert – sau – cine ştie – râvnit-au să-i
ţină de urât – îmbălsămate – lui
Tutankamon – zeul eternei – osiriacei
serbări – din enigmaticul
sarcofag

…dar le-a fost scris doar – din greu – să
plugărească stiloul – pe câmpul imaculat al
încăpăţânatei hârtii plebeiene…

oricum – unghiile astea vor
fi (dimpreună cu celelalte ciolanele-ale
mele – mucegăite) – ultimele
veşti pe care le vei putea
eventual – păstra – despre
mine

ca să evit – însă
o prea mare intimitate post-mortem – le
retez – cât sunt încă
vii: din ce în ce mai
des – din ce în ce mai
scurt…

apoi ele – unghiile
degetelor mele – atunci când va veni
vremea – vor dispărea
bucată cu bucată şi
toate deodată – învăluite complet în
sacra îmbrăcăminte
maramică (aceea care
deocamdată – le deghizează doar
vârfurile timide):

vor mai rămâne – ca amintire
temeinică – doar nişte spectre-n suspensie
bizară – intens-albastră – rupte parcă de
imaginea unor banale
unghii de degete – rupte parcă de
baza lor – hilară:

sunt – nemuritoare – Petele de
Cerneală – petele care-au
stigmatizat (cu înalte văpăi
celeste) – o-ntreagă viaţă
de Scrib al
Verbului Luminii – au
pecetluit cu
chtonian blestem – falangele
plugarelor degete – cu unghii
căpâlnice:

Pete Albastre – de
Sânge Albastru: de fapt – indubitabile
semne ale Nobleţii
Mistice – de nimeni şi
nimic – nicicând
înlocuite ori – plebeian
mistuite
***

SPITAL ÎN ZORI

vin zori mânjiţi cu strigăte de-azi noapte
cazanele cu ceai hodorogesc prin curte
bolnavii din saloane cresc iar şoapte
spitalul: nesfârşite nopţi şi zile scurte

în false-odăjdii s-a-mbrăcat mâncarea
ieri unul a murit: o porţie-n plus
tot scad horcăiturile ca sarea
căci pe lumină e mai greu de…dus…

a mai trecut o noapte? – -i încă-o viaţă!
perfuziile-au găurit şi cerul
nu ştie sora cât durează serul

iar când te vezi pe-ecrane – -ţi vine greaţă…
…azi iar e spor pe masa de-operaţii:
sânge se scurge sceptic – tot în raţii…
***

REVELAŢIA

lepăda-te-aş lepăda
când pe-o stea – când pe-altă stea
să-nveţi Cântecu-a cânta
să ştii Măiastra-a afla

n-ai trăit – ai tot cerşit
de morţi te-ai îmbolnăvit:
priveşte scrisul de fluturi
cerurile-ascultă-n vulturi

cenuşă de amăgire
te-ndrăgişi tu preste fire
de ce nu-i în pleoapa ta
de ce vezi fără-a vedea:

nu e Moarte – ci-Amintire
durerea de-a-ţi fi citire
ce cu inima ai ştire
iar cu mintea – presimţire:

tu eşti Crist – tu Făt Frumos
şi eşti numai de folos –
crucii sorilor putere
veciei de Înviere!
***

CÂNTEC ÎN APUS

trec şi munţi
trec şi frunţi
acum în apus:
iar Cel de Sus
din crini şi crine
aminte de mine
şi-a adus

flori mă primesc
sfinţi mă privesc:
senin – ceresc

trecând – trecând
călări pe vânt
întronăm Domn:
Regatul Somn

risc paradis
o stea din vis
iar ursitori
sunt peţitori

…cântaţi – păduri!
fluturi obscuri
scrieţi pe ape
un’ să mă-ngroape

sub răni de flori
unde nu mori
zeii cărunţi
pogoară punţi

nu va fi gând
nici rău nici rând
doar larg şi blând
cântec de lii
sori-ciocârlii…

…un om un om
clopot de dom:
el – Făt Frumos
mă cheamă jos –
din firi m-a scos:
văpăi – răcori
să-nvii noi zori:
să fiu de-acum
eternul drum
pentru cocori…
***

O CIOARĂ CÂRCOTAŞĂ-A UNDUIT

o cioară cârcotaşă-a unduit
în zori de zi – prin des castanu-umbros:
sol al tărâmului cândva ce-am părăsit
veste-mi dădea: din catastif nu-s scos

m-aşteaptă largi alaiuri de nuntire
cu stele şi cu îngeri şi cu flori
purcesul meu să fie izbăvire
spre vii lumini de dincolo de nori

ne-nduplecat – mă-ndeamnă la grăbire
sol de catran – ciocnind fereşti de zor
nelămurit îmi zice de-o-ntâlnire

cu ce-am pierdut demult: iubiri de-Alcor
…nu-i chip s-amân – căci clonţul straşnic bate:
pe drumul nou poate-oi afla vreun frate
***

VIZIUNE

zori de nori
în lac de flori
zori de nopţi
la crai de sorţi

nu cârti
cârtiţă gri:
spini de vini
prefac în crini

El de Sus
Domn Iisus
sânge jar
toarnă-n pahar

rost de cer
rugi în ger
sfinte flutur
vise scutur

am chemat
şi-am aflat:
cerniţi munţi
‘nalţă nunţi

soră-albină
la noi vină:
din ruină
mieri de tină

am ajuns
nepătruns
vânt stârnit
arsul mit

metanoia
toată Joia:
lumi ce-au fost
azi – cu rost

cânt încânt
legământ:
respir foc
nu pământ

după glas
seraf rămas
iar priviri
schimbă firi

Cristul frate
duh străbate
împărăteşte
lacul luntreşte

… zori de nori
în lac de flori
zori de nopţi
crai făr’ de sorţi
***
Adrian Botez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.