ADRIAN BOTEZ: Piromanii

Adrian Botez

E CAM PUŢIN PENTRU UN PSALM

în mine sălăşluieşte o
istorie întreagă – şi totodată un
singur om – cu o singură fotografie lipită de
chip – cu un singur zvâcnet al
fiinţei – mereu
acelaşi – mereu
răzvrătit
*
din Creator nu s-au mai păstrat decât
rămăşiţe –
total imorale: ritmul
valurilor – aproximativă
armonia stelelor – uneori
simetria frunzelor – frazelor de pe
ramuri

în rest – tot ce va fi fost – vast şi entuziast
odinioară – acum
sunt ţăndări (încă arzând – în
virtutea inerţiei) – care plutesc pe un
ocean invizibil de
cuvinte – executând
alternativ – mişcări
browniene şi de
flux-reflux

e cam puţin pentru un
psalm de slăvire…

teribil m-aş bucura să
greşesc – dar – deocamdată
decorul şi – indecent
răguşite – joagărele cântecelor din
pădure – jalnic şi fără greş – mă
confirmă
*
nu vreau să fiu înafara voastră – ci
mereu întru voi – puternic Zeu al
Tăcerii: simplu şi
inconştient în glorie – precum
bradul – singur şi
sigur de ceruri – precum
stânca muntelui – dar
mai ales – fermecător – infinit
diferenţiind – dezvăluind Cântecul
Frumuseţii – precum
valurile mării

oasele mă dor de toate durerile
stelelor – ochii mi se deschid de toate
tainele izvoarelor: abia acum şi
aşa – psalmodiez
de nerostit
Numele
***

PIROMANII

i-am căutat – azi dimineaţă – pe toţi
piromanii – care au dat – astă-noapte – foc
cerului: voiam să-i găsesc şi să-i
rog – ca – la noapte – să se tempereze – altfel
eram ferm hotărât să-i defer
justiţiei

nici aşa: una-două – dai foc lumii
folosind – iresponsabil şi
dement – toate
văpăile – din toate
galaxiile: la un moment dat – n-o să mai existe în
bordeiul ăsta cosmic – nicio
scânteie – nici cât să-ţi aprinzi
ţigara de la ea…

…i-am căutat prin şoproane – i-am căutat prin
păduri – am revenit în
oraş şi – din tufiş în
tufiş – din gard viu în gard viu – din
bloc în bloc – din
cameră în cameră – împietrită în
lustru – am sperat să-i aflu şi
să-i mustru

…e seară – peste tot se
simte târziul – bolborosind mânios între pereţii
formelor lucrurilor – şi
n-am găsit pe niciunul dintre zeii
turbaţi – din
ceata pângăritorilor scriitori cu
flăcări – pe paginile acoperişurilor
lumii

…îmi luam cina – ostenit – când
deodată – cineva a strigat: „oameni buni şi
oameni de hârtie – nu mai ieşiţi din
case – sau – dacă ieşiţi – feriţi-vă să vă uitaţi în
sus – că vă
aprindeţi ochii şi – apoi – vă veţi arde şi
topi burţile – chiar şi
chipurile – de presupus!…hei – oameni buni şi
oameni de hârtie – toţi piromanii s-au
dezlănţuit – din nou – cu şi mai mare
furie – asupra cărţii cerului – scriind
pe albastrele stânci – pe irizatul
damasc – cu
şi mai multă mânie – slove sfinte de
cununie – slove de zurlie
chiromanţie…!” – (…apoi – vocea
se pierdea
undeva…)

şi aşa şi era…

…m-am târât până acasă în
pat – şi – tolănit – am privit – pe
perete – imensul joc de umbre al
flăcărilor: din cer pe
perete – parcă nu mai părea tot atât de
spectaculos – tot atât de
periculos

era suportabil – aproape
agreabil – jocul disperat al
incendiului – privit dintre
aşternuturile – călduţe şi
moi – dintre aşternuturile
umbroase ale
prea puţinei păsări

…am început – din acea noapte – chiar să
am – inutile şi vag
încenuşate – mustrări de
conştiinţă… – …dar asta e o altă – cu totul altă
poveste – şi să-mi fie ruşine că
era cât pe ce să v-o
spun…
***

SONETUL ISTORIEI

gâlgâindă – clocotindă din străbuni
peste noi istoria toarnă doar tăciuni
şi degeaba uguie prin sălcii porumbei:
te-opăreşti în hora nebuniei – vrei nu vrei

alduită – izmenită sub coroane
te cadoriseşte – zilnic – doar cu toamne
iar când – candid – intri-n sacrele-i bulboane
burduşescu-te – buluc – cosaşe doamne!

îmbuibate crime – vag soprane
îţi sărută crinul vieţii vane:
crâncen ofilit de vremuri pân’ la os

te predai lui Procust cel scabros
…cin’ să-ţi dea vreun rest la-aşa bancnotă?
calpuzanii te-mbrâncesc din notă-n notă!
***

Adrian Botez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.