ADRIAN BOTEZ: CAUZA NOBILĂ

Adrian Botez

AŞTEPTARE

când ai pierdut totul – ce-ţi mai
rămâne să faci? – să te
prefaci că trăieşti? – s-o iei
de la capăt? – de la care
capăt – când capetele au
ars – instantaneu
toate – ca-ntr-un scurt circuit cosmic – şi
n-a mai rămas decât golul unei dureri cu care
nu ştii ce să faci…?

să ucizi – să te
ucizi – să te
prefaci că nu s-a întâmplat
nimic?

maliţioasă – insuficient de
convingătoare – te bate pe umăr
moartea : „deci
rămâne pe altă dată…?!

nu a mai rămas nici o dată: calendarul
s-a şters de orişice
dată – a alunecat din perete
calendarul unui gol fără sfârşit – într-un
alt gol fără
sfârşit

gol la gol trage – pustiu la
deşert

…culcă-te pe burtă şi
aşteaptă ţărâna sau
şuvoaie potopitoare de foc – să
curgă din
ceruri – peste ceafa ta – peste
toată durerea ta – oarbă mută şi
surdă – şi atât de brutal de
concretă: cineva – dintr-o cu totul altă
lume să se-ndure – să te
îngroape-n leacul fluid şi amar al desăvârşitei
uitări
***

CAUZĂ NOBILĂ
oare Dumnezeu este prizonierul Satanei – de o
vreme încoace? – prea multe dese şi revoltătoare
catastrofe – mult prea multe grindini
nedreptăţi strigătoare la
cer – şi niciun răspuns de-acolo – de
sus…

unde Te-a închis Duşmanul – Doamne – unde Te
ţine cu sila ascuns şi-obidit – o – Dumnezeule
dărâmat în puşcăriile
cosmice?

parcă te şi văd – Prea-mult-Îndurătorule – cum
zaci – scheletic întins pe un
braţ de paie mucede – adâncite-n
glod – sub urina unui felinar
lunar – cu trupul numai pecingini şi răni – iar
viermi zvârcolindu-se şi cercetându-ţi – hulpavi
tranşeele pline de sânge ale pieptului şi
mădularelor Tale – martirizate de
laşitatea celui care – cu tot dinadinsul
vrea să te facă sfâşiat – dispărut şi
extermine – fără zile – fără
nopţi – fără
termene

fă numai un semn – dincotrova – şi
mă voi azvârli în vârtejul oricărei primejdii – în
cascada celor mai aiuritoare – viclene
capcane – mă voi zvârli să Te scap – Hriste care-ai străfulgerat
minunat – ochiului meu – pentru o clipă de
eternitate – libertate

…ce cauză mai nobilă – iscată dintre
suspiciuni de cratere şi comploturile
neantului – iată – ce cauză mai nobilă poate
fi – pentru a – senin şi eroic –
muri?
***

Adrian Botez

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.