ADRIAN BOTEZ: CONDIȚIA UMANĂ

Adrian Botez

CONDIŢIA UMANĂ

parşivi şi cruzi ca ultimul ocnaş
tot aşteptăm să cadă ghilotina
ne-am resemnat cu-al morţii zvâc-făraş
simţim în nări cum fojgăie vermina

deja n-i-amară gura de pământ
deja ne-am luat adio de la soare
ne-am învăţat să n-avem nimic sfânt
de-atât frământ – inima-a amorţit: nu doare…

când coasa gâtul – galeş – ni-l mângâie
e inutilă orice remuşcare:
nu mai e loc în ocnă de tămâie

de-abia-ţi faci rost de înc-o respirare
…sărman şi nesfârşit şirag de morţi
ce parcă-s vii – dar toţi căzuţi la sorţi!
***

IERTAŢI

iertaţi – iertaţi – nu vă mai sinucideţi
smùlgeţi cuţitele-afundate-n răni
şi rănile lăsaţi-le să urle
să-şi răcorească ura-nchisă-n vămi

iertaţi – iertaţi – bieţi osândiţi la viaţă
altfel osânda vi se va-nmìi
smulgeţi-vă şi chipul de pe faţă
s-atingeţi mântuirea de-a iubi

iertaţi-vă călăii – -mbrăţişaţi-i
doar astfel bezne-or deznădăjdui:
unul de altul sprijiţi vinovaţii

suflete ciunte nu vor mai muri
…din drac iar să faci înger cu dreptate
la inimă-alăptează-l – prunc şi frate!
***

ODĂ PERVERTITORILOR DE HRISTOS

…mai crăpaţi de-atâta bine – porci ai Lui Iisus:
v-aţi îmborţoşat de lume – pântece de strune!
decât diavolii din iaduri cu mult mai presus
aţi corcit lumini cu bezne – monştri de tăciune

pe-un altar de fum spurcat-aţi numai sfinţi şi stele
preacinstiţi bandiţi cucernici – asfinţiţi în simţuri
voi – paharnici ai Satanei – veşti de zile rele
blestemaţi să fiţi în veacuri – brebenei cu dinţuri!

Dumnezeu moţăie-n scaun – nici El nu mai crede
că din smoală va mai scoate – cândva – alba brânză…
a surzit de când crease – acum nu mai vede:

gălbejit plebeu – sărmanul – s-a umflat la rânză
…lume-a urii – lume-a urii – fùrie sublimă
te vei face praf şi pulberi – singură în vină!
***

ODĂ TRĂDĂTORILOR

aţi trădat la hurtă – totul – fii de Belzebut
aţi supt sânge din icoane – lepre din abis:
tace-n faţa voastră Cristul – răstignit şi mut
peste lume plouă chelbe – gata cu-orice vis!

dumnezei de trei parale – umflaţi de puteri
mânaţi sfidători din urmă turma de dureri…
ce se schimbă-n „revoluţii”? – totul stă în ou
malul apei paşte-l veşnic cuviosul bou…

călări-veţi mântuirea – fără şei – doar pinteni
dar veni-va-n toi de ciumă – Ziua de Armindeni…
‘geaba tot umflaţi cimpoiul poftelor şi scârbei

peste voi se scrie-n taină zodiacul gârbei
…tot sarcasm – sânge – batjocuri… – …uite şi coliva:
unde eşti – Muma Pădurii – ce-o făceai pe diva?
***
Adrian Botez

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s