Adrian Botez: PATRIA MEA

Adrian Botez

PATRIA MEA

să nu-ndrăzneşti să te caţări pe
munţii mei – dacă nu eşti în stare să vezi
curgând – pe toţi versanţii lor – orbitor
sânge de
îngeri – în miezul
zilei

să nu-ndrăzneşti să păşeşti pe
pământul de cristal
mântuit – al
câmpiilor mele – dacă nu eşti în stare şi
încă nu vrei – să te
scufunzi – până deasupra de creştet – în
oceanele de furie extatică ale
martirilor mei

să nu-ndrăzneşti să scoţi o
vorbă – despre strămoşii mei – despre
dumnezeul meu – dacă nu eşti în stare să te
răstigneşti – de bună-voie şi
cu bucurie cerească – pe
Stejarul-Zeu (stârnit furtunos din afundul
pământului meu – de
Vijelia Iubirii
Mistice)…

să nu-ndrăzneşti să te-apleci şi să
bei din izvoarele şi pâraiele văilor
mele – dacă nu eşti în stare să tremuri smerit de
toate minunile grele – sărutând în ele întreg
Iconostasul de Seară al
Hristosului Primăverii
mele

…să nu care cumva să-ndrăzneşti! – altfel
toate fulgerele stelelor vor
cădea peste tine – şi te-or arde de
viu – până când nu va mai rămâne din tine decât o
şoaptă miloagă – o rugăciune încenuşată-n
şoaptă – prin care însuţi să ceri– cu
gura şi gâtlejul tău
nevăzute – Atotputernicului şi
Ielelor mute – să te preschimbe în cea mai umilă
făptură de gâză – fâşâind sfioasă – ba chiar
înfricoşată – grozav tremurând la
umbra vreunui fir de
firavă iarbă…

…de acolo – din beznenele buruienii – vei
auzi – în genuni – cum ciclopic trosnesc
rădăcinile de oase-nsângerate ale
munţilor – ale
câmpilor şi apelor
mele – toate fiind
cu totul alte lumi şi
istorii şi osii şi
binecuvântate planete
sfinte – vizibile numai din
raiuri şi din pioase rămăşiţe de
minte…

de acolo – de sub umbra cuminte a
ierburilor – îţi
vei începe călătoria spre Înaltul
Pol al Uluirii – călătoria prin care-i vei
cunoaşte şi vedea – „faţă către faţă şi
Duh către Duh” – de la trăsnet de pisc – până la
noptaticul stuh – pe strămoşii
mei – cei
care ţin pe sfânta-le spinare – şi
iarbă şi munte şi
mare…

…îi vei cunoaşte
îndeaproape şi străluminat – pe strămoşii mei şi
pe Împărat – pe strămoşii mei cei din
firi – toţi
îngeri şi martiri…

… de acolo – de sub umbra cuminte a
ierburilor – îţi vei începe
călătoria-ntru Mire – adică
de-a le-nvăţa şi-a le
ştire (cu palmele şi
tălpile-acum arse-n piroane!) – pe toate-ale mele
icoane – şi crucile
învierii – cu tot cu patrafirele
primăverii…

strămoşi – vremi barbare – icoane de
martiri – turme de
stele şi năzdrăvane
mioare – precum şi stâlpii de Lună – de
Măiestre şi
Soare – vor veni – toate – peste tine să te
măsoare – ca să renaşti într-o
floare

spre a te
recunoaşte – toatele aste se vor
scurge sublim – precum mirul şi
lumina de Paşte – de pe
fruntea fulgerată de
viaţa-nviată (adică de pe
fruntea învăpăiat înspinată) a
Patriei mele

se vor scurge sudorile Ei
apoteotic fulgerate – până peste
sudorile spaimelor frunţii tale-n dreptate – sudori – deocamdată
lingând ca-n
amuşinare de fiară – o frunte fără nicio
tiară – frunte joasă – neştiutoare şi de
ursitori blestemată

…sudorile tale – prelinse noros
noroios şi trândav – peste
buzele gurii celei scrâşnind vineţi
spiriduşi – peste buzele gurii tale – celei
mestecând măcinând încă-năuntru
nerodnicele cenuşi

…gura ta – care
nimic nimănui nu poate încă a-i
mărturisi – îngăima ori a-i
spune – pentru că buzele-i sunt
îngrozite – înnebunite şi
mute (vădanele
strune!) – de
atâta cotidiană – împrospătată de
veci şi firească
Minune
***

GLUMA LUMII

nu mai sunt de mult „persoană-adultă
ci-s din secta senectuţii boreale:
sunt din cei ce pe la uşi ascultă
şi vă spun: minunile-s banale!

Dumnezeu lucrează-n covălie
osteneşte – pe ascuns – o nouă lume
nu se vede – că şi-a pus o pălărie
dar I-aud scrâşnitele Lui glume…

…ceasurile se întorc din cale
truda Lui străfulgeră în rouă
iar o nouă lume-o ia la vale

Faptele-s cu mult mai mult de două…
…trag cu ochiu-n gaura de cheie
până Moartea-şi spune poanta – şi încheie!
***

Adrian Botez

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s