LANSAREA ANTOLOGIEI ” LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ” – STARPRESS 2015

image1 (1)

La RM.VÂLCEA:  OSPĂŢ AL CUVÂNTULUI  de ZIUA LIMBII ROMÂNE  

Luni, 31 august 2015, la Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul din Rm.Vâlcea a fost sărbătorită Ziua Limbii Române prin lansarea Antologiei de poezie şi proză STARPRESS 2015 (a doua ediţie), sub coordonarea doamnei Ligya Diaconescu, scriitor, promotor cultural de talie internaţională, membru al Clubului de Presă Transatlantic, membru fondator al „Association des mass-medias et journalistes d’expression roumaine sans frontier – Toronto“, director al Revistei română -canado-americane STARPRESS şi prezentări de carte, recitări, luarări de cuvânt, îmbinate cu emoţionante momente de muzică autentică românească.

Un moment important l-a constituit prezentarea Antologiei „Columna Românismului” realizată de domnul George Rotaru, directorul Casei Artelor Poligrafice Editoriale Rotarexim din Râmnicu Vâlcea.

De altfel, cei doi sunt şi organizatorii sărbatoririi Zilei Limbii Române la Rm.Vâlcea, împreună cu Liga Scriitorilor Români, reprezentată de inimosul preşedinte, Alexandru Florin Ţene, preotul CONSTANTIN MĂNESCU – preşedintele filialei Rm.Vâlcea şi secretarul executiv al Ligii din Rm.Vâlcea –Ion Nălbitoru.

Manifestările dedicate Zilei Limbii Române au demarat în 30 august la Piteşti, Curtea de Argeş şi Domneşti şi s-au încheiat în 1 sepembrie, cu arborarea drapelului naţional cu panglica Columna Românismului – la Călimaneşti, pe vârful Muntelui Cozia.

Este greu să cuprinzi în cuvinte încărcătura emoţională şi truda organizatorilor dar şi simţămintele celor prezenţi la manifestare, peste 100 de participanţi din întreaga ţara şi diaspora ( sosiţi la Rm.Vâlcea graţie scriitoarei Ligya Diaconescu, cunoscută deja pentru dăruirea cu, care militează pentru promovarea limbii şi culturii române în ţară şi în străinătate, pentru încurajarea talentelor şi pentru reunirea scriitorilor români din intreaga lume la manifestările organizate de domnia sa.

Preşedintele Ligii Scriitorilor din România, scriitorul ALEXANDRU FLORIN ŢENE a prezentat-o pe doamna Ligya Diaconescu, ca fiind cunoscut şi deja în ţară şi în diaspora pentru dăruirea cu, care militează pentru promovarea limbii şi culturii române în ţară şi în întreaga lume, pentru încurajarea talentelor. Un adevărat Mecena al timpurilor noastre, care organizează multe acţiuni, întâlniri naţionale şi internaţionale din fonduri proprii şi a reuşit să creeze o punte de legatură culturală între românii din toate statele lumii, făcând ceea ce ar trebui sa facă Ministerul Culturii. Totodată, domnia sa promovează prin revista proprie dar şi prin alte 84 de reviste, ziare, posturi de radio şi TV din ţară şi diaspora – talentul românesc pe toate meridianele, fiind şi membru fondator al Asociaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor de Origine Română / Toronto /Canada. Organizează concursuri internaţionale de poezie şi proză pentru românii din întreaga lume, fiind recunoscută ca oferind premii, sejururi la mare şi la munte, de câte 8-10 zile (scriitorii câştigatori beneficiind de câte două locuri – fiind însoţiţi în sejurul oferit de câte o altă persoană din familie sau prieteni).

Despre Ligya Diaconescu şi colaborarea cu domnia sa a vorbit apoi scriitorul ION NĂLBITORU – redactorul şef al Revistei Memoria Slovelor / a Ligii Scriitorilor Vâlceni, mentionând colaborarea permanentă dintre domnia sa şi revista STARPRESS Internaţional.

image15

Ion Nălbitoru a vorbit și despre activitatea doamnei Ligya Diaconescu pe plan intern şi extern în cadrul revistei româno-canado-americane – STARPRESS dar și despre antologiile bilingve ale domniei sale (româno-engleză, româno-franceză, româno-italiană, româno-spaniolă etc.)

Cu mare drag şi emoţie, o mare parte a scriitorilor prezenţi în Antologia LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ a fost prezentă la sărbatoarea de suflet : – OLIMPIA SAVA – Galaţi; – ELENA BUICĂ –Toronto – Canada ; – RODICA CALOTĂ – Tg. Jiu; – TUDOSIA LAZĂR- Bucceşti, Galaţi; – MARIANA POPA – Braşov; – GINA AGAPIE – Buzău; – VIRGIL CIUCĂ – New York –USA; – ALEXANDRU FLORIN ŢENE – Cluj Napoca ; – MARIA CHIRTOACĂ – Câmpulung Argeş ; – FLORIN T. ROMAN – Arad ; – CORNELIU ZEANA – Bucureşti ; – VIORICA POPESCU – Braşov; – Lavinia Hutiş oru Dumitriu – Bucureşti ; – VASILE SZOLGA – Bucureşti; – TITINA NICA ŢENE – Cluj Napoca ;- MIHAI MANOLESCU– Bucureşti; – ION PÂRAIANU- Roşiile- Vâlcea ; – Aurelia Corbeanu / Curtea de Argeş; – ION NĂLBITORU-Brezoi ; – LIGYA DIACONESCU –Rm.Valcea –România / Canada.

Au lipsit motivat, cuoscuta romancieră DORA ALINA ROMANESCU din Mangalia şi scriitorul ION GOCIU din Tg. Jiu – care, potrivit programului trebuiau sa-şi prezinte ultimele creaţii literare.

Scriitoarea LIGYA DIACONESCU a înmânat DIPLOMA DE EXCELENŢĂ PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE LITERARĂ din partea Revistei STARPRESS, unor scriitori consacraţi din ţară şi diaspora şi a salutat prezenţa la eveniment a poetei Daniela Popescu din Spania, caştigătoarea locului al ll lea a concursului internaţional de poezie STARPRESS 2014, a căror câştigători au fost premiaţi în anul 2014, de Ziua Limbii Române , 31 august – la Hotel Rio din Jupiter, ocazie cu, care a fost lansată şi prima ANTOLOGIE –LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ -STARPRESS 2014.

În cadrul manifestării, s-a păstrat un moment de reculegere pentru iniţiatorul legiferării Zilei Limbii Române în ţara noastră, regretatul scriitor CORNELIU LEU a cărui fiu, VLAD a fost prezent la manifestări. Scriitoarea Ligya Diaconescu în alocuţiunea domniei sale a menţionat efortul făcut împreună cu domnul CORNELIU LEU dar şi GEORGE ROTARU pentru ca poporul român să aibă o Sărbătoare a Limbii Române.

Ziua limbii Române a fost marcată şi prin prezentarea Antologiei COLUMNA ROMÂNISMULUI sub coordonarea domnului GEORGE ROTARU – director al Casei Artelor Poligrafice Editoriale Rotarexim care a înmânat câte un exemplar autorilor prezenţi în antologie – în sala (câţiva dintre aceştia contribuind şi la realizarea Antologiei LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ – STRARPRESS 2015), cei prezenţi recitând câte o poezie “aşternutaă “ spre nemurire în paginile cărţii , cuprinşi de emoţie şi bucuria de a fi prezenţi la această minunată manifestare cu, care, LIGYA DIACONESCU ne-a obişnuit an de an, în ţară şi străinătate (Mariana Popa, Gina Agapie, Rodica Calota etc.)

A avut loc şi lansarea revistei literare “Memoria slovelor” a Ligii Scriitorilor Vâlcea, de către redactorul şef al acesteia, ION NĂLBITORU care a acordat şi premiile câştigătorilor unui concurs de poezie şi proză.

Domnul Alexandru Florin Ţene a trecut în revistă principalele aspecte ale devenirii literare ale Domniei Sale, ale înfiinţării Ligii Scriitorilor din România, după ce în timpul petrecut în Belgia a putut constata că în această ţară există mai multe asociaţii ale scriitorilor, menţionând că Liga Scriitorilor nu se opune Uniunii Scriitorilor din România, ci că are ca principal obiectiv atragerea şi promovarea talentelor.

A evidenţiat totodată activitatea bogată a Ligii care are 23 de filiale din care 9 în diaspora, emisiuni de televiziune, 17 reviste online şi pe hârtie, cât şi marea şansă pe care a avut-o de a o avea colaboratoare pe doamna Ligya Diaconescu, care face totul gratuit, din pasiune pentru limba română, aşa cum Ministerul Culturii ar trebui să facă.

Din partea Ligii Scriitorilor din România, domnul Alexandru Florin Ţene a dăruit ultimul număr al revistei “Agora literară” şi a conferit două medalii cu brevet „VIRTUTEA LITERARĂ” scriitorilor Ion Nălbitoru și Ion Părăianu.

Cu ocazia ZILEI NAŢIONALE A LIMBII ROMÂNE, Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea a primit medalia omagială “AL. FLORIN ŢENE – VIVAT CULTURA!” şi STEAUA LITERATURII ROMÂNE EMINESCU, din partea Ligii Scriitorilor Români, pentru “activitatea neobosită a colectivului în promovarea culturii şi literaturii române în rândul cititorilor vâlceni.”

Recitaluri de poezie dedicate Zilei Limbii Române au prezentat LAVINIA HUTISORU DUMITRIU – din Bucureşti, prezentă în proiectele STARPRESS şi actorul CRISTIAN ALEXANDRESCU.

Când trăieşti departe de ţara ta natală, veştile bune, venite din locurile unde ai respirat odinioară, îţi aduc o mare bucurie în suflet. Sunt ca o adiere caldă de primăvară peste coline îngheţate. Şi pentru prozatoarea Elena Buică din Toronto-Canada, invitaţia de a participa la manifestările dedicate Zilei Limbii Române la Rm.Vâlcea şi lansarea Antologiei ”LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ” din care face parte, a constituit o mare bucurie şi s-a deplasat peste mări şi ţari să – şi prezinte ultimele două cărţi publicate şi să reântâlnescă scriitorii cunoscuţi cu ocazia a numeroase activitaţi culturale, multe organizate de Revista Internaţională STARPRESS .

Au avut loc prezentări de carte ale scriitorilor:

FLORIN ŢENE – romanul RĂZBUNAREA GEMENELOR;
ELENA BUICĂ – proză / SCRIITORII DE IERI ŞI DE AZI

ION NĂLBITORU – romanul URMAŞUL LUI DRACULA

MARIA CHIRTOACĂ – volumul de poezie “O DRAGOSTE FARĂ HOTARE”

DANIELA POPESCU – volumul de poezie “ E(C)LIPSA”

CRISTINA NĂLBITORU –“ POVEŞTI DRĂGUŢE PENTRU FĂPTURI-MICUŢE “

OLIMPIA SAVA –volumul de poezie “ ÎNVÂRTIND CUVINTELE”

TUDOSIA LAZAR – romanul “ CUTIA PANDOREI”

Momentele literare au fost colorate cu muzica bună, autentică, romanească, susţinută de formaţia “ IZORASUL “ şi de renumiţii interpreţi de muzica populară şi romanţe, GHEORGHE CĂRBUENSCU, DUMITRU MIUŢĂ, ION LUPU, ALIN PAVELESCU, ION ENACHE.

După mai bine de aproape 4 ceasuri , participanţii s-au “mutat” de la Bibliotecă la un “OSPAŢ AL CUVÂ NTULUI ROMÂ NESC”, oferit cu drag de Ligya Diaconescu şi George Rotaru, la Restaurantul SUPCA din Rm.Valcea unde îi aştepta o masă românească şi un splendid program artistic susţinut de artiştii care le-au încântat sufletele mai înainte, prin muzica lor şi ANSAMBLUL “ IZVOR DE VÂLCEA“ care sărbatorea 25 de ani de la înfiinţare.

Nici aici surprizele nu s-au oprit. O serie de oameni de cultură au fost răsplătiţi de George Rotaru, directorul Casei Artelor Poligrafice Editoriale Rotarexim din partea ROTAREXIM cu medalii şi trofeul “CARTE DE ÎNVĂŢĂTURĂ CINSTE CUI TE-A SCRIS” pentru activitatea literară din partea Companiei Rotarexim Bibliostar; Asociaţiei de Cronologie, Scientologie, Astronomie ; Asociaţiei de Vexilologie –“ Tricolorul” şi Asociaţiei Româno-Japoneze de Educaţie şi Ştiinţă.

Printre “”medaliaţi” s-au numărat şi Editura Olimpias din Galaţi – reprezentată de directorul Olimpia Sava dar şi Revista Memoria Slovelor – a Ligii Scriitorilor din Rm.Vâlcea- reprezentată de redactorul şef Ion Nălbitoru.

Printre acestea, menţionăm pe ELENA BUICĂ din Canada, care a primit distincţia “Aripi spre Univers” şi care deosebit de emoţionată prin mesajul de mulţumire al românului plecat departe de casă, de patria mamă, suferind de permanenta boala a sufletului, “dorul”de ţara a emoţionat pe cei prezenţi şi a smuls cateva lacrimi, multora.

Scriitoarea LIGYA DIACONESCU a fost premiată cu placheta “CARTE DE ÎNVĂŢĂTURĂ, CINSTE CUI TE-A SCRIS”. A mulţumit cu multă emoţie .

Cu placheta “CARTE DE ÎNVĂŢĂTURĂ, CINSTE CUI TE- A SCRIS” a fost recompensat şi preotul CONSTANTIN MĂNESCU– preşedintele Ligii Scriitorilor – filiala Rm.Vâlcea.

În seară, târziu, prin glasul greierilor acompaniat de Bătrânul Alutus, rând pe rând, oaspeţii si-au luat rămas bun de la organizatori şi au promis că vor participa mai departe la astfel de sărbători româneşti .

Mulţi dintre ei au petrecut trei zile minunate la Rm.Vâlcea, asigurate de Ligya Diaconescu şi o parte a acestora, însoţiţi de Ligya Diaconescu au vizitat o serie de mânastiri renumite din zonă, (Lacul Frumos – Vlădeşti / – unde s-a înregistrat punctual maxim de vizibilitate al eclipsei din 1999 – mânăstire în care au fost încantaţi de părintele Galaction Zelig , care le-a cântat, le-a recitat şi cu, care au avut discuţii de neuitat, redându-le multă căldură sufletească şi lumină ), la Schitul Sărăcineşti din Păuşeşti-Maglaşi, la care au fost primiţi cu mult drag, primind şi iconiţe sfinţite drept talismane şi la Mânasătirea Govora, la care există singura icoană a Maicii Domnului cu aripi , unde florile au parcă mai multă strălucire, culoare şi miros.

Oaspeţii au fost încântaţi şi de staţiunile vâlcene, care redau sănătatea şi liniştea , Băile Olăneşti, Govora şi Călimăneşti-Căciulata dar şi de răcoarea Salinei de la Ocnele Mari, în care au vizitat şi biserica Sfânta Varvara, ocrotitoarea minerilor.

Întrebând-o pe doamna Ligya Diaconescu ce ar dori să spună la sfârşitul proiectului, aceasta mi-a răspuns:

Mulţumesc mult celor sosiţi la această minunată sărbatoare, tuturor celor care au putut să fie prezenţi la lansarea Antologiei LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ – STARPRESS 2014, la Ziua Limbii Române – alaturi de noi , Bunului Dumnezeu că a îngaduit şi ne-a sprijinit în tot ce am întreprins.

Cunoaşterea şi vorbirea limbii române este o dovadă de patriotism şi de profund respect al individului faţă de conaţionali şi faţă de sine, dar şi faţă de înaintaşii care s-au jertfit ca noi să putem vorbi astăzi cu mândrie limba română în interiorul şi exteriorul fruntariilor patriei.

La mulţi ani Limbii Române, la mulţi ani – tuturor, la mulţi ani românilor, oriunde s-ar afla. 

One thought on “LANSAREA ANTOLOGIEI ” LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ” – STARPRESS 2015

  1. Pingback: Scriitorii români de pretutindeni se pregătesc de marea sărabătoare, sarbatoarea ZILEI LIMBII ROMÂNE - Mesaje din diaspora - Valcea Turism Valcea Turism

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.