C.T. POPESCU: Să lepezi de la tine măştile falsei vieţi…

papa2Sunt 10 ani de când un om, pe nume Karol Wojtyla, a restituit sufletul său Dumnezeului în care credea cu toată fiinţa. Şi tot 10 ani s-au scurs din neuitarea lui Ioan Paul al II-lea, care va dura cât vor exista oameni pe Pământ sau în Cosmos.

În 1999, Papa a venit în România, pe care a numit-o Grădina Maicii Domnului. Vreme de 18 minute, urmaşul Sfântului Petru le-a vorbit românilor în româneşte, cu eforturi care îţi rupeau inima şi o şuviţă de salivă prelingându-se din colţul gurii sale semiparalizate. A marcat o generaţie: cei care i-am văzut şi auzit pe Papa Ioan Paul al II-lea.

A ales să părăsească România cu un avion Tarom, încredinţându-şi viaţa Domnului şi piloţilor români. Mi-l voi aminti mereu – este unul dintre cei câţiva morţi cu care stau din când în când de vorbă, înainte de a începe să scriu. Şi simt nevoia să vă amintesc şi dumneavoastră nişte spuse ale Papei.

– „Adevărata libertate nu e cea a unei societăţi permisive,care confundă libertatea cu îngăduinţa de a face orice şi care, în numele libertăţii, proclamă un soi de amoralitate generală. E o caricatură de libertate să pretinzi că oamenii au dreptul să-şi trăiască vieţile fără a ţine seama de valorile morale.”

– „Cea mai rea închisoare e o inimă împietrită”.

– „Neajunsul pornografiei e că arată prea puţin, nu prea mult din fiinţa umană.”

– „Restrângerea libertăţii unei persoane poate să pară ceva negativ şi neplăcut, dar iubirea o poate face pozitivă, plină de bucurie şi creativă. Libertatea există în numele iubirii”.

– „Nu toţi sunt chemaţi să fie artişti în sensul specific al cuvântului. Totuşi, aşa cum Facerea arată, tuturor bârbaţilor şi femeilor li se încredinţează sarcina creării propriei lor vieţi: într-un anume sens, ei au venit pe lume ca să facă din viaţa lor o operă de artă, o capodoperă.”

– „Iisus este cel ce iscă în tine dorinţa de a face lucruri măreţe cu viaţa ta, voinţa de a căuta un ideal, refuzul de a-ţi îngădui să fii pus la pământ de mediocritate, curajul de a te dărui, cu umilinţă şi răbdare, îmbunătăţirii de sine şi de ceilalţi, făcând lumea mai omenească şi mai frăţească”.

– „El este Cel ce te zoreşte să lepezi de la tine măştile falsei vieţi.”

– „Raţiunea fără credinţă duce la nihilism şi relativism, credinţa fără raţiune duce la superstiţie.”

 

Cristian Tudor Popescu este senior editor al ziarului Gândul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.