Tainele de care vorbește Biblia

BiblieEvanghelia lui Christos … este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: “Cel neprihănit va trăi prin credinţă.

Romani 1: 16-17

Taina Evangheliei. [“ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei” – Efeseni 6:19]

Taina Bisericii [“Taina aceasta este mare, vorbesc despre Christos şi despre Biserică.” – Efeseni 5:32]

Taina lui Dumnezeu Tatăl: CHRISTOS [“ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos” –Coloseni 2:2]

Taina Împrăției lui Dumnezeu [“Vouă“, le-a zis El, “v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui Dumnezeu…” – Marcu 4: 11]

Taina Împrăției cerurilor [“Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.” – Matei 13: 11]

Taina credinței [“să păstreze taina credinţei într-un cuget curat” – 1 Tim.3:9]

Taina evlaviei [“fără îndoială, mare este taina evlaviei… “ – 1 Tim.3:16]

Taina răpirii Bisericii  [“Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi “ – 1 Corint 15:51; 1 Tes. 4:16-17]

Taina fărădelegii  [“Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.“ –  2 Tesaloniceni 2:7]

Taina împietririi vremelnice a lui Israel  [“nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor “ – Romani 11:25]

Taina celor șapte stele [“Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea “ – Apoc. 1:20]

Taina numelui “femeii” desfrânate [“Pe frunte purta scris un nume, o taină: “Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.”“ – Apoc. 17:5]

Taina lui Christos [“ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanţuri” – Col. 4:3; Efes. 3:4]

Taina voiei Sale [“căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi” –Efeseni 1:9]

Taina lui Dumnezeu  [“în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor. “ – Apoc. 10:7]

Taina nașterii din nou [“Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul. “ – Ioan 3:8; 1:11-12]

Taina ținută ascunsă din veșnicii: “Christos în voi [“taina ţinută ascunsă din veşnicii… şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei” – Coloseni 1: 26-27]

———————————————————————————-

Sursa: Cercetați Scripturile – Scurte lecțiuni biblice, Ed. Lumina Lumii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.