Pasaj dintr-o Scrisoare deschisă adresată Regelui Mihai

În sbsolul paginii –  Addenda

Familia Regală A  României  cu Presedintele României  Klaus Iohannis 

“Nu este niciun om drept, nici unul măcar.[…] Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. (Epistola catre Romani, 3: 10; 23)

Iisus i- a zis: “Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu merge la Tatăl decât prin Mine.” (Evanghelia lui Ioan 14: 6)

MAJESTATE,

dovediţi că iubiţi poporul roman şi începeţi restabilirea adevărului istoric!

De câţiva ani, tot fac APEL în spaţiul public şi vitual la clasa politică (elitele intelectuale, în speţă) să înceapă demersurile de a pune cât de cât ISTORIA ROMÂNIEI în limitele normalităţii, al adevărului pentru ca România şi poporul român să poată merge mai departe, cu fruntea sus, pe drumul euro-atlantic pe care şi l-a ales.

Recenta şi lăudabila iniţiativă a noului Preşedinte ales al României, domnul Klaus IOHANNIS de a-l onora pe Majestatea Sa Regală MIHAI, în numele poporului român pe care îl reprezintă (Iohannis nu l-a invitat pe Regele Mihai la ceremonia de investire),  îmi dă posibilitatea constituţională, ca simplu cetăţean român şi european să solicit în reciprocitate, ca şi Excelenţa Sa, să onoreze poporul român (aceasta însemnând inclusiv cei peste 75.000 de etnici germani deportaţi imediat după război în imensa Siberie) pentru toate neplăcerile, umilinţele şi suferinţele generate de actul istoric de la 23 august 1944, prin care România a întors armele împotriva aliatului său, Germania lui Hitler, cerându-le iertare.

Nu sunt istoric şi nu doresc nicidecum să intru pe un teren ştiinţific pe care nu-l cunosc suficient dar vreau, în limita capabilităţilor constituţionale de cetăţean liber şi de bune moravuri şi în numele milioanelor de compatrioţi care îmi împărtăşesc opiniile să solicit intrarea în normalitate şi, înaintea instalării la Palatul Cotroceni a domnului Preşedinte Klaus IOHANNIS, clarificarea câtorva dintre cele mai importante repere din istoria recentă a poporului român şi anume: […]

…………………………………………………………………………………………………………..

Aşa Să ne ajute Dumnezeu!

Doamne, ocroteşte România, Europa Unită şi întreaga lume!

Col(r). prof.univ.dr.ing. Marian RIZEA, Ploieşti România

26 noiembrie 2014, orele 21,00. Telefon: […]

—————————-

A d d e n d a 

(1) Citatele ca motto, din preambului scrisorii, aparțin editorului.

(2) Textul Scrisorii d-lui  Col(r). prof.univ.dr.ing. Marian RIZEA,  l-am apreciat ca unul de valoare, din punctul de vedere “secular”, dar nu și privit prin oglinda moralei creștine care-și are seva și esența în Cuvântul sfânt al Bibliei.

(3) Expresiile  uzitate de domnul Marian Rizea “ca simplu cetăţean român şi european”  și  “în numele milioanelor de compatrioţi care îmi împărtăşesc opiniile să solicit intrarea în normalitate şi înaintea instalării la Palatul Cotroceni a domnului Preşedinte Klaus IOHANNIS” – implică și un alt punct de vedere, ancorat în pretențiile Domnului Dumnezeu. Și tocmai asta ne împiedică să publicăm Scrisoarea, detaliind:

 – “un simplu cetățean” nu poate exprima opinia altora, a celor peste “75.000 de etnici germani deportaţi imediat după război în imensa Siberie”  și nici a vorbi  “în numele milioanelor de compatrioţi care îmi împărtăşesc opiniile”  deoarece nu estelegitim îndreptățit să o facă.

 – intrarea în normalitate, se face cu liniște și pace, cu bună înțelegere, cu observația că nu putem avea pretenția închinării la oameni (chiar si înălțați în dregătoriile ȚĂrii, atitudine pe care nici președintele Iohannis n-o cere), ci conform moralei creștine care spune că: “Domnului Dumnezeului tău să i te închini și să-i dai slavă” (Exod 20)

(4) Istoria, morala, învățătura, însă, sunt elemente de strictă trebuință poporului român.

Suntem  conștienți de neputințele și nestatornicia umană. De aceea și subscriem spuselor lui Mihai Eminescu: “În om este un șir nesfârșit de oameni“.

Decizia și demersul făcut în trecut, nu se mai potrivește omului care sunt astăzi. Să nu uităm că suntem datori a ierta celorlalți oameni, totul, după cum și sfântul  și milostivitul Dumnezeu ne-a iertat totul, prin pedeapsa suportată de Fiul Său iubit, pe cruce la Golgota.

(5) “Atunci cărturarii şi fariseii I-au adus la Iisus o femeie prinsă în preacurvie.[… și i-au zis] Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?”

 Când Domnul nostru a privit la grozăvia păcatului femeii prinse în preacurvie, i s-a făcut milă de ea, dar …. a iertat-o. I-a , văzut starea nenorocită în care se afla, cât și  și ura împotrivitorilor ei. Și El nu i-a mai reproșat nimic, din moment ce se afla în fața Sa, la un ceas al Judecății. Dar fariseii și cărturarii nu s-au mulțumit ca femeia pcătoasă să scape fără să fie împroșcată cu pietrele urii lor. Și, insistând, Domnul Isus le zice:

“Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.”

 Atunci, mustrați în cugetul lor, de realitatea că sunt și ei vinovați înaintea lui Dumnezeu (păcătoși), au plecat unul câte unul.  

Domnul a întrebat: “Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?”  “Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: “Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.”

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: “Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Evanghelia lui Ioan, 8: 3-12)

Adevărul e undeva la mijloc. Adevărul e Iisus Hristos. Gândurile, deciziile, amintirile și memoriile noastre  sunt toate  alterate,  imperfecte, relative. Unul Singur este perfect și a toate Stăpânitor!

Noi trebuie să ne iertăm unii pe alții, căci Domnul Dumnezeu a zis: “Răzbunarea este a Mea”.

Și de asemenea este scris:  “Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.” (Coloseni 3: 13)

Apostolul Pavel ne dă acestă poruncă:  “Călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui  Hristos […] să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui […] alerg înainte […] dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, . alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” ( Ep. întâia către Corinteni 11:1; Ep. Filipeni 3: 10-13)

(6) Istoria adevărată este scrisă sub inspirația Duhului Sfânt. Știm cum comuniștii au denaturat mult adevărul istoric și au scris după bunul lor plac, la comandă politică și de grup.

(7). Regele Mihai a fost înălțat de Dumnezeu ca suveran al României. Lui Dumnezeu îi va da socoteală, majestatea sa regală, nu nouă, poporului de azi al României.

“Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.  De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda.” (Epistola către Romani, 13: 1-2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.