Gândul zilei: Viaţă, Lumină şi Libertate

Viață în luminăCine Îl are pe Fiul are viaţa.

  1 Ioan 5:12

Isus deci le‑a vorbit din nou, spunând: „Eu sunt lumina lumii … Deci, dacă Fiul vă va elibera, veţi fi cu adevărat liberi“.  (Evanghelia lui Ioan 8.12, 36)

Există trei lucruri dăruite fiecărui suflet care, prin har, crede în Isus. Acestea sunt: Viaţă, Lumină şi Libertate. În comparaţie cu ele, toate bogăţiile pământeşti nu sunt altceva decât praf. În locul Vieţii, al Luminii şi al Libertăţii, ele zac în umbra morţii, în întuneric şi în robie.Domnul nostru spune: „Eu dau viaţă veşnică oilor Mele“ (Ioan 10: 28).

Cineva poate că va spune: «Ştiu aceasta, dar îmi este greu să ştiu dacă sunt sau nu o oaie a lui Hristos». Cel care vorbeşte aşa îşi pune sentimentele înaintea lui Hristos şi a cuvântului Său. Trebuie să mă sprijin pe ceva din afara mea, anume pe revelaţia lui Dumnezeu. Adevărul etern al lui Dumnezeu Însuşi este adevărata temelie a păcii, o temelie pe care toată puterea oamenilor şi a demonilor nu o poate tulbura.

Oricine aude cuvântul Său şi crede în Acela pe care L‑a trimis El este fericitul posesor al vieţii veşnice.Un credincios ar trebui să cunoască ceea ce are. După cum primim viaţă, tot aşa primim şi lumină în Hristos. Dumnezeu nu ne dă viaţă pentru ca apoi să ne lase în întuneric. Sfera cuvenită vieţii pe care o posedăm este lumina în care avem privilegiul să umblăm. Întunericul a dispărut; lumina slabă a făcut loc luminii depline a vieţii ce se revarsă în sufletele noastre şi pe cărarea noastră, permiţându‑ne să ne judecăm pe noi înşine şi ceea ce este în jurul nostru potrivit cu lumina adevărată.

În mod inevitabil, pe măsură ce primim viaţă şi lumină, primim şi libertate în Hristos. El înviorează, luminează, eliberează! El nu ne dă viaţă pentru ca apoi să ne lase în robie. El ne eliberează de vină şi de condamnare, de groaza judecăţii care va veni, de teama morţii, de puterea prezentă a păcatului, precum şi de consecinţele ei viitoare. Fie ca toţi să ne însuşim aceste lucruri cu credinţă de copil şi să ne unim în laudă fierbinte la adresa Dătătorului acestor trei daruri scumpe!
***

 

 CUM SĂ GĂSEŞTI MÂNGÂIERE ÎN VREMURI DE RESTRIŞTE

Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat(2 Corinteni 7:6)

Acum tu o să spui: „Cu siguranţă Pavel a fost prea matur spiritual pentru a se simţi descurajat”? Se pare că nu! Cel mai mare apostol şi lider al bisericii a experimentat descurajare, stres, nelinişte şi chiar temeri. „După venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nici o odihnă. Am fost necăjiţi în toate chipurile: de afară lupte, dinăuntru temeri” (2 Corinteni 7:5).

Aşadar, spre ce ne întoarcem în vremurile tulburi? Să luăm aminte la câteva căi prin care Dumnezeu ne trimite mângâiere şi încurajare:

1) El ne mângâie prin prezenta Lui. „Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o mângâiere veşnică şi o bună nădejde, să vă mângâie inimile, şi să vă întărească în orice lucru” (2 Tesaloniceni 2:16-17). Este natura lui Dumnezeu să fie cu noi, să ne mângâie când suferim (Matei 5:4), când suntem cu inima frântă (Psalmul 147:3), copleşiţi (Psalmul 145:14), îngrijoraţi (Isaia 41:10) sau bolnavi (Psalmul 41:3). Dar trebuie să recunoaştem prezenţa Lui şi să acceptăm mângâierea Lui!

2) El ne mângâie prin Cuvântul Lui. „Adu-ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea! Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă” (Psalmul 119:49-50).

3) El ne mângâie prin rugăciunile noastre. „ în ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul” (Psalmul 138:3).

4) El ne mângâie prin prieteni evlavioşi. Pavel scrie: „Dumnezeu… ne-a mângâiat prin venirea lui Tit” (2 Corinteni 7:6). Astăzi, caută-i pe aceia care îţi aduc mângâiere şi mângâie-i şi tu pe alţii.

___________________

Sursa foto: ziarullumina.ro

(Meditații “Domnul este aproape”, “Cuvântul lui Dumnezeu pesntru astăzi” – primite prin Email)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.