Eliberat din sclavia păcatului

Hope AveNu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi …?

Romani 6:16

Cu mulţi ani în urmă s-a făcut multă zarvă în legătură cu un proces al unei femei ţinută roabă. O familie bogată a fost chemată la judecată, pentru că a ţinut în slujbă o femeie timp de 30 de ani fără nicio plată.

Femeii i se spuse că este roabă şi nu are niciun drept. După ce murise stăpânul, femeia observă că multe lucruri din casă au fost puse la vânzare. De frică să nu fie vândută şi ea, s-a hotărât să fugă. Într-o seară, plecă din casa în care slujise atâta vreme. Alergă cât putu de repede toată noaptea. Când se făcu ziuă, întâlni un om bătrân, pe care-l rugă să o ascundă.

– Dar de ce vrei să te ascunzi? întrebă bătrânul.
– Eu sunt roabă şi am fugit de la stăpânii mei. Doresc aşa de mult libertatea!
– Ce libertate? Tu eşti liberă.
– Nu, nu sunt liberă. O viaţă întreagă am trăit în robie. De 30 de ani sunt roabă.
– Ce tot vorbeşti de robie? N-ai auzit că în urmă cu 25 de ani s-a dat o lege pentru eliberarea robilor? De atunci eşti liberă şi n-ai ştiut. Dacă stăpânii tăi nu ţi-au spus adevărul, vor răspunde în faţa legii.

[Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi.  – Ioan 8:32]

Sărmana femeie, de emoţie, nu ştia ce să mai zică. Se gândea mereu la vorbele bătrânului: „Liberă, şi n-ai ştiut“. Se gândea cu amărăciune la acei ani de chin. Bătrânul o găzdui pe femeie şi în acelaşi timp făcu o plângere la tribunal. Familia bogată a fost obligată să plătească toată munca femeii.

Cuvintele „liberă, şi n-ai ştiut“ ne îndreaptă gândul spre o eliberare mult mai mare: eliberarea din păcat. Mântuitorul a venit în lumea noastră, ca să ne elibereze de păcat şi din moarte. Jertfa Sa de la cruce este mai mult decât suficientă pentru eliberarea oricărui om de sub robia păcatului şi a morţii.Ce trist este că aşa mulţi oameni trăiesc în robia păcatului, cu toate că Dumnezeu oferă calea eliberării prin credinţa în Fiul Său!

Nimeni nu se poate dezvinovăţi că nu a ştiut de existenţa unei eliberări. Dumnezeu a permis ca, prin toate mijloacele de comunicare, oamenii să audă vestea bună a eliberării. Chiar şi această meditaţie este un mesaj special pentru tine, cititorule, că poţi fii eliberat din robia păcatului. Singurul care poate elibera este Mântuitorul. Încrede-te în El şi vei fi liber!

________________________________

Sursa: Meditație: “Sămânța Bună”, primită prin Email

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.