GRAȚIERE REFUZATĂ – Ești unul dintre ei?!

 Dupa gratiiWilson și Porter, în 1892,   au fost condamnați la moarte pentru comiterea  unor acte de furt deosebit de grave.

Cineva a avut prilejul să le ceară grațierea, iar persoana care avea funcția și dreptul s-o poată da, le-a acordat grațierea. Wilson, unul dintre cei doi,  a primit iertarea – grațierea și eliberarea, însă celălalt,  Porter, dintr-un capriciu,  a refuzat-o și a fost practic condamnat la moarte.

Șeful justitiei din vremea aceea a scris pe actul de grațiere următoarele cuvinte:

O grațiere este un document  care,  spre a fi valid,  trebuie înmânat, dar înmânarea nu este completă fără acceptare. Ea poate fi refuzată de persoana căreia îi este acordată; și dacă este refuzată, nicio putere judecătorească nu poate forța grațierea condamnatului.

Furtul deosebit de grav i-a fost iertat lui Porter prin actul grațierii. Dar el a fost condamnat prin neprimirea (neacceptarea) grațierii.

Prin neascultarea noastră față de Dumnezeu suntem condamnați la moarte. Însă Mântuitorul Hristosa luat asupra Sa osânda noastră. Astfel, în fața lui Dumnezeu, păcatele celor ce cred în Hristos sunt iertate prin jertfa Sa de pe cruce. Aceasta este grațierea pe care ne-o oferă  Isus tuturor celor ce doresc s-o primească și s-o accepte în condițiile stabilite de El. Noi trebuie numai să  acceptăm condițiile iertării și grațierii noastre.  Pentru oricine, iertarea (grațierea oferită de Jertfa lui Isus Hristos) e o chestiune strict personală, nu putem beneficia de actul grațierii (Noul Testamen – Evanghelia lui Ius) fără să intrăm în Legământul credinței cu Salvatorul Isus.

Dumnezeu nu obligă pe nimeni, dar El oferă grațierea celor ce o doresc (în condițiile scrise în Evanghelie).

Verdictul pentru mine și pentru tine, înaintea lui Dumnezeu, e acesta: “Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Epistola catre Romani 3:23)

Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23)

Care e poziția nostră față de decizia grațierii, iertării și eliberării de condamnarea la moarte, departe de fața lui Dumnezeu?

Eu am ales grațierea, acceptând jertfa lui Hristos Isus, prin credință și pocăință de faptele imorale ale necedinței.

Dumneata, vei fi oare înțelept să primești salvarea din Mâna întinsă a Domnului Isus (străpunsă pe Cruce) care caută plin de iubire  pe fiul risipitor să-l aducă în Casa Tatălui Său?!

Nu este cale de mijloc. Dar fiecare e liber să decidă cum îl îndeamnă conștiința, însă nu poate nimeni să răspundă decât strict în dreptul său.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.