Ce spune Biblia despre cinstirea sfinților și rugăciunea către ei?

Biblia sau Ziarul

Intrebare:

Este adevărat că baptiștii nu cintesc pe sfinți? De ce? Sunt curios să știu ce este scris în Biblie despre cinstirea sfinților și rugăciunea către ei. 

Dacă vă referiți la cinstirea sfinților adormiți, adică plecați din viață, așa cum se face în bisericile ortodoxă și catolică, în Biblie nu este menționat să fi existat o astfel de practică la primii creștini. Dacă veți citi cu atenție Noul Testament, nicăieri nu veți vedea niciodată să se fi închinat cineva la sfinții plecați din viață, cu toate că deja erau destul de mulți plecați la Domnul. Nu veți găsi nicăieri să se fi rugat cineva lor, să fi făcut icoane ale sfinților și să se fi închinat înaintea lor, căci aceasta este păgânism adevărat și este în totală contradicție cu învățătura lui Hristos.

Cine poate mijloci între Dumnezeu și oameni?

Baptiștii țin învățătura Domnului Isus Hristos așa cum a fost lăsată pe paginile Noului Testament, de aceea ei nu practică închinarea la icoanele sfinților și rugăciunile adresate lor pentru mijlocire la Domnul Isus și la Dumnezeu. În Epistola I către Timotei apostolul Pavel a învățat astfel pe creștini cum să se roage:

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, (1 Timotei 2:1-6)

Atrag atenția cititorului că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni și acesta este Isus Hristos. El de aceasta a venit pe pământ, a suferit pedeapsa păcatelor noastre, a înviat și S-a înălțat la cer, ca să fie mijlocitorul tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Nu există un alt mijlocitor și nu avem nevoie de alți mijlocitori.

Chestiunea aceasta cu rugăciunea către sfinți ca ei să mijlocească la Hristos și Mântuitorul să mijlocească la Dumnezeu mai mult seamănă cu practica coruptă din țările păgâne de a avea pile peste tot și toate să le rezolvăm așa. Nu mai avem nevoie de alți mijlocitori și pile. Prin Domnul Isus Hristos avem acum întrare slobodă la Tatăl cum este scris:

Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată. (Evrei 10:19-22)

Să nu mai apelăm la ajutorul celor care nu pot fi mijlocitori, pentru că ei tot oameni au fost. Luați bine seama la făgăduința lui Dumnezeu care spune că acum prin sângele (jertfa) lui Isus avem întrare slobodă în Locul Preasfânt pe calea cea vie și nouă care a deschis-o Domnul Isus prin trupul Său jertfit la Calvar. Dacă credem în El din toată inima, dacă primim jertfa Lui mântuitoare și suntem născuți din nou, atunci avem accesul liber la Dumnezeu. Nu mai avem nevoie de mijlocirea sfinților care au trăit înaintea noastră, căci ei tot pe calea aceasta au avut acces la Dumnezeu și calea nu s-a schimbat cu trecerea vremurilor. Calea este aceeași, cum a spus Isus când a zis:

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Duhul Sfânt mijlocește pentru noi în rugăciune

Creștini adevărați sunt nu cei care se cred așa doar pentru că s-au născut din părinți creștini, în popor creștin sau care s-au obișnuit să meargă la biserică. Creștini adevărați sunt doar cei care au experimentat nașterea din nou, căci Domnul Isus a spus că dacă cineva nu se naște din nou nu poate vedea și nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Citiți cu atenție capitolul 3 al Evagheliei după Ioan ca să vă convingeți că nu există nici o excepție. Cu părere de rău, în Biserica Ortodoxă aproape că nu se vorbește și nu se predică despre nașterea din nou, dar aceasta este condiția de bază pentru un om să fie mântuit și să devină creștin. La nașterea din nou cel ce crede este botezat cu Duhul Sfânt, adică primește Duhul Sfânt. Și aceasta nu se face prin ungerea unor anumite părți ale corpului cu untdelemn, ci prin pocăință din inimă și hotărârea de a urma calea și învățătura Domnului Isus Hristos exprimată în rugăciune. Iar cine nu are Duhul lui Dumnezeu nu este al Lui și nu va fi mântuit. Să nu se înșele nimeni, ci mai bine fiecare să ia seama la cuvântul Scripturii care zice:

Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. (Romani 8:9)

Iar dacă avem Duhul Sfânt în noi, El ne călăuzește în viața de zi cu zi și tot El mijlocește pentru noi în rugăciunile noastre, cum este scris:

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. (Romani 8:26-27)

4ccd1d28716e34085ecb95d6e071fc05Admin

Sursa: http://suntcrestin.com/ce-spune-biblia-despre-cinstirea-sfintilor-si-rugaciunea-catre-ei/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.