Nu tăcea deznădăjduit, ci strigă…!

Pierre de CoubertinAi invins ? Continuă!

Ai pierdut ? Continuă!

Pierre de Coubertin

Ziarele publică statistici cutremurătoare despre creșterea numărului de încercări de sinucidere din ultimii ani, iar tinerii dețin ponderea celor care își iau viața. De fapt, necazurile și greutățile de nesuportat par a nu ocoli mai pe nimeni. Pentru mulți, pe neașteptate și de nicăieri, vine un ceas când li se pare că pentru ei cerul e întunecos și apăsător, iar orizontul de negăsit. Chinul cumplit prin care trec, le întunecă tot mai mult mintea, și, cred ei, suicidul ar fi una dintre soluții.

Ce îl poate apăsa pe om atât de tare?

  • Rușinea percepută (catastrofal, neașteptat, copleșitoare), prin prăbușirea eului în societate, conjunctural;
  • Falimentul material, datorat de pierderea unor bunuri materiale importante (firme, proprietăți, avere, sume de bani; 
  • Faliment spiritual, prin „moartea” cuiva drag, lipsa de afecțiune din partea celorlați, sărăcia spirituală, neîmplinirea spirituală așteptată;
  • Faliment public, datorat de decăderea din poziția avută: căderea la examene, rămânerea fără serviciu, schimbarea din funcția avută etc

Când vă voi spune: Strigaţi! Atunci să strigaţi.”

Omul, când se simte singur în furtună și în avalanșa presiunilor valurilor ei, când nu mai vede nimic la orizont care de unde să-i vină colacul de salvare, este deznădăjduit, puterile și sănătatea i se șubrezesc văzând cu ochii, și, atunci, el crede că sinuciderea îl va elibera de disconfortul în care se găsește, căci ajunge în situația de-a nu mai avea resurse pentru a continua lupta.

Dar, omule, să nu crezi cumva că moartea aceasta îți va aduce cu sine și rezolvarea.

Pe de altă parte cred că n-ar fi rău să vedem că situația nu e atât de neagră cum și-o închipuie fiecare aflat într-om situație nedorită.

Majorității oamenilor le place să se afle pe o anumită poziție sau treaptă materială, socială și spirituală, de la care, dacă ar cădea vreodată mai jos, pentru ei ar fi o mare nenorocire. Dar dacă analizează mai bine chestiunea, vor vedea că sunt atâția alții pe pozițiile acelea inferioare și nu este deloc o tragedie. Vă aduceți aminte cum Cristian Țopescu încuraja competitorii, înfrânți temporar: „Ai invins ? Continuă! Ai pierdut ? Continuă!” (Pierre de Coubertin, 18631937)

Viața însăși este o luptă și un concurs, al multelor împrejurări definite de obstacolele prin care suntem nevoiți să trecem pentru a ajunge la punctul final al vieții. Acolo vom primi cununa „vieții” dacă încrederea noastră a fost că acolo ne așteaptă Însuși Mântuitorul Cristos.

Trebuie ca fiecare om să știe, că moartea este locul sau pragul prin care ajungem în lumea de dincolo, în veșnicie. Atunci și acolo îl vom întâlni pe Dumnezeu, creatorul nostru: „Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!( Evrei 10:31), de aceea pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău” ( Amos 4:12)

Însă aposolul Pavel are un îndemn excepțional pentru oricine: „ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Corinteni 5:20)

Scumpi cititori – tuturor celor cărora le vin gânduri negre – ferească Dumnezeu să faci pasul spre veșnicie (în mod natural sau nefiresc, prin suicid) fără să fii gata de a-L întâlni pe atotputernicul Dumnezeu, fără să te fi împăcat mai întâi cu El. Gândurile negre vin de la Diavol, care nu face decât să fure, să înleșe și să prăpădească.

Dar Dumnezeu „ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre(1 Ioan 4:10)

Domnul Isus – “atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan, 3.16) – este Singurul care poate și vrea să te ajute. El spune tuturor: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.(Matei, 11.28)

Vrei să fii mântuit de necazuri, de întunerec, de păcate, să fii eliberat de gândurile negre și să primești pacea și lumina? Ia aminte la modul prin care Dumnezeu și-a eliberat poporul, pe acei oameni care au strigat către El, și acest lucru îl găsim pe paginile Bibliei. În  cartea Iosua, capitolul 6, vedem cum i-a îndemnat Iosua pe compatrioți să strige:  Când vă voi spune: Strigaţi!Atunci să strigaţi.”

Strigă către Domnul!

Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.(Romani 10:13)

Naaman, căpetenia oştirii împăratului Siriei [din vremea prorocului Elisei, în timp ce evreii erau în robie în Siria] avea trecere înaintea stăpânului său şi mare vază; căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare şi viteaz era lepros.”, a primit de la Elisei soluția de a se mântui de lepră (care are drept corespondent, păcatul), aceea, bizară, de a se scufunda de 7 ori în râul Iordan. După mai multe refuzuri, pentru a nu se simți nu doar rușinat și caraghios, la sfatul subalternilor care-l iubeau, împlinește cerința transmisă de Dumnezeu prin Elisei „Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan; şi carnea ţi se va face sănătoasă şi vei fi curat. […] şi carnea lui s-a făcut iarăşi cum este carnea unui copilaş, şi s-a curăţat.(2 Împărați 5.1-14)

Oare, nu ar dori și cititorul de astăzi – aflat în lepra dezastruoasă a păcatului care îi macină viața, întunecându-i-o -, să strige către Domnul pentru a fi salvat? Experimentează, îndată, și nu te lăsa de El, pentru a primi împăcarea și mântuirea ta.

Strigă către Domnul și vei fi salvat! Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.