Nevoia de iertare!

RadiografieRadiografia indică boala de care suferă omul

Astăzi trăim vremuri grele și rele deoarece se observă cu ușurință că societatea este bolnavă de sărăcie, în ceea ce privește starea de sănătate morală. Prin ceea ce se întâmplă lângă noi, în societate, în toate sferele de activitate, în media, vedem că nu putem deosebi ușor binele de rău, adevărul de minciună.

Oamenii nu sunt obișnuiți să fie sinceri,  conștiința le este împietrită și nu cer iertare celui pe care l-au ofensat, dimpotrivă, ei urmăresc în continuare ca să ajungă tot mai sus în detrimentul celorlalți,  să câștige afirmarea eului și acumularea de bunuri de orice fel si pe orice cale, dar nu prin muncă cinstită, ci prin subterfugii, prin articole de lege obținute prin hotărâri ad-hoc care le aduc privilegii inechitabile și inumane (de tipul: salarii și pensii ale magistraților, indemnizații de revoluționar, alba-neagra luării cu japca a contractelor umflate artificial, cu statul, iuțeala de mână a luării marmurei din subteranul țării și  altele asemenea acestora).

Dacă te uiți la copii poate te vei lăsa înșelat și-ți va plăcea să-ți vezi copilul că se impune de mic în fața celorlalți prin orice mijloace sau poate te va bucura să-l vezi sensibil la frumos, bunătate și adevăr. Care-ți este dorința? Astăzi auzi tot mai rar îndemnuri morale date copiilor, strunirea acestora atunci când greșesc. Ori e corect și normal să fim civilizați și să ne învățăm copiii să fie morali și buni, blânzi și cuminți.

Dacă privim la mai marii noștri, politicienii de frunte ai țării, nu putem învăța de la ei cinstea și onoarea, morala și adevărul, căci ei sunt într-un război permanent care pe care, imoralitatea și corupția irumpe mai la tot pasul. Valorile autentice și oamenii reprezentativi nu sunt așezați la locul lor, ci lucrurile sunt inversate, spoleiala și kitschurile sunt înălțate, asta deoarece, mai întâi de toate, Justiția a ajuns o caricatură care acționează nedrept în judecarea cauzelor, iar poporul nu are la ce lua aminte ca să-și îndrepte pașii pe calea cea bună a adevărului, echității și bunătății.

Ce credeți, se poate clădi ceva trainic pe minciună, pe imoralitate?

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc! Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.” (Psalm, 24.1-2)

Din El, prin El si pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin” (Romani, 11.36)

Avem în Sfânta Scriptură tot ceea ce trebuie să știm despre noi și despre Dumnezeu. Spre edificare, să ne amintim cazul în care Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Iona la cetatea Ninive și să strige hotărârea Lui față de imoralitatea în care trăiau, căci El avea de gând s-o pedepsească aspru:

Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!” […]  Iona a început să pătrundă în oraş, cale de o zi, strigând şi zicând: „Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!”  Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. 

Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în cenuşă. 
 Şi a trimis să se dea de ştire în Ninive, din porunca împăratului şi mai marilor lui, următoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea apă deloc! Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile!
[…] Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut.

Boala de care suferim este imoralitatea, curvia, minciuna, răutatea, înavuțirea prin nemuncă și necinste, lipsa de frică de Dumnezeu, lipsa de cinstire a lui Dumnezeu și al aproapelui nostru.

Să ne venim în fire și să ne recunoaștem ipocrizia, minciuna și răutatea, să ne întoarcem cu smerenie cu fața spre Dumnezeu și față de semenii noștri, să cerem iertare, să ne lăsăm de faptele rele ale întunerecului și să venim la lumina iubirii de Dumnezeu și de semeni – pentru ca Dumnezeu să ne dea iertarea și binecuvântarea Sa, să poată vindeca poporul de bolile lui.

Mai este oare iertare?

 

Advertisement

One thought on “Nevoia de iertare!

  1. Pingback: Pentru sănătate, este nevoie de iertare! | ARMONIA MAGAZINE - USA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.