Seminar despre binecuvântare (2)

Binecuvântările prin Hristos

Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.

Efeseni, 1.3

După acest enunț   ”Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos“,   din versetul 3 ,  apostolul Pavel, autorul  Epistolei către Efeseni, identifică pe rând acea serie extraordinară a  binecuvântărilor lui Dumnezeu, pentru omenire și pe care le face prin Isus Hristos:.

  •   Ne-a ales înainte de întemeierea lumii (v.4);
  •   Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, ca fii ai lui Dumnezeu (v.5);
  •   Harul Său  ni  l-a dat în Preaiubitul Lui;  bogățiile harului Său l-a răspândit  din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere (v.6; 8)”
  •   În El avem răscumpărarea din starea păcatoasă (v.7);
  •   Prin sângele Lui avem iertarea păcatelor(v.7);
  •    Ne-a descoperit taina voii Sale (v.9);
  •   Unitatea creștinilor născuți din nou, în Hristos (v.10);
  •   În El, am fost făcuți moștenitori ai vieții veșnice și ai Împărăției lui Dumnezeu (v.11);
  •   Pecetluiți cu Duhul Sfânt, ca o arvună a moștenirii împărăției veșnice (v.13)

Oricine poate beneficia de aceste mărețe binecuvântări  prin credința în lucrarea lui Isus Hristos, în Jertfa depusă prin răstignirea Sa istorică și magnifică (înlocuindu-ne în pedeapsă), la Ierusalim  în vremea lui Pilat din Pont. Glorie Domnului Isus! În veci, Amin.

Căci, oricine cheamă Numele Domnului va fi mântuit!

George Danciu – Hickory, NC

Advertisement

One thought on “Seminar despre binecuvântare (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.