Ce îți descoperă Duhul?

Interestie de cai

Evanghelia lui Ioan, 16.8

Şi când va veni Duhul va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.


Trăim într-un uriaș paradox:  procentual, numărul celor care cred în Dumnezeu a scăzut mult în ultimele decenii,  în timp ce pe de altă parte s-a mărit numeric grupările religioase din întreaga lume.

Multele denominațiuni religioase au la bază  o dorință legitimă, deoarece ponderea mare a necredincioșilor au o mare foame și sete spirituală  care, însă,  nu poate fi astâmpărată decât de ceea ce înseamnă comuniunea spirituală cu Dumnezeu (cu cuvântul Sfânt al Bibliei, cu Isus Hristos, cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu Tatăl  – în rugăciune, cântare , laudă și părtășie).

Omul are o putere de discernere limitată, adesea el ia decizii de care te uimești pur și simplu. De pildă, cum explicăm faptul că în cazul alegerilor,  50% din populația unei țări votează într-un fel, iar cealaltă jumătate într-altfel? Și asta  se întâmplă și când omul practic votează împotriva intereselor proprii (sociale, economice și spirituale), lăsându-se manipulat nu doar de promisiuni deșarte, ci și de trendul și moda lumii.

Apoi, ce se întâmplă? Votăm oameni, nu programe. Asta în timp ce politicienii nu sunt deloc sinceri, iar noi nu știm ce este în inima lor, căci una zic alta gândesc și alta fac. Oamenii văd și gândesc prin prisma culturii lumii, prin prisma educației lor.

Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om.” (Ioan, 2.24-25)

Înainte de patima și răstignirea de care a suferit, Isus le zice ucenicilor că se duce la Tatăl, în Împărăția Sa:

Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.” (Ioan, 16.7)

Isus știa că le este de folos să meargă la Tatăl, pentru că de acolo va avea grijă:

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. ” (Ioan, 14.16-17)

Duhul n-a fost dat lumii căci ea  “nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte“.

Deci oamenii, în starea lor normală și naturală, nu au lumina adevărului, al Duhului adevărului, de aceea ei sunt atât de confuzi în decizii și niciodată nu pot cădea de acord cu o idee sau cu o alta.  Nu-L pot cunoaște nici pe Dumnezeu și accepta fără auzirea cuvântului care-L proclamă așa cum e El pentru ca “să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu“.

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” (Ioan, 16.13)

Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” – Romani, 10.17

Cugetul –  conștiința omului,  a ajuns într-o amorțire și indiferență alarmantă. El nu mai are rușine  – sentiment de folos în protejarea sufletului, după cum este de folos  durerea pentru trup, ferindu-l  prin durere de ceva rău,  sesizându-l să evite acea manifestare.

pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;  pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire; ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă – să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă – pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc.  Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.” (Proverbe, 1)

Tu vezi că ești păcătos? Dumnezeu însă vede foarte bine că așa e!

Dumnezeu știe că suntem păcătoși și răi. Însă omul neduhovnicesc nu știe asta și nu crede că e așa.

Creștinii, dacă sunt călăuziți de Duhul, vor mărturisi și proslăvi Numele Domnului. Lumea, auzind, cugetul lor va fi cercetat de cuvântu și Duhul Domnul, dovedindu-i vinovăția sa:

… în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.  În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea;  în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. ” (Ioan, 16.8-11)

Să umblăm călăuziți de Duhul Domnului care va lucra în noi și pentru ceilalți, descoperindu-L pe El și altora, primind starea de credință și pocăință.

Cezarul de la Roma, din vremea Faptelor apostolilor Domnului, a trebuit și a auzit cuvântul Evangheliei prin Pavel, căci El a înțeles și a ascultat de călăuzirea Duhului.

În mulți Duhul, nu mai lucrează, deoarece avem planurile noastre, dorințele noastre, așteptările noastre și nu mai suntem la dispoziția Duhului care dorește să-L proslăvească pe Domnul în fața oamenilor.

Însă, dacă primim învățătură de la Duhul, atunci ne mărturisim vinovăția noastră și pe aceea a oamenilor. Dacă suntem călăuziți de Duhul Sfânt, mergem unde trebuie, ne îmbrăcăm cum trebuie, gândim cum trebuie și vorbim ceea ce trebuie, îndemnați prin Duhul.

Duhul descoperă lumii că neprihănirea ei (dreptatea/îndreptățirea) nu valorează nimic. Ei L-au răstignit pe Isus, iar acum prin comportamentul lor îi răstignesc pe alți semeni ai lor, crezând că fac o lucrare bună pentru Domnul, dar Isus a zis: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.” (Ioan, 6.29)

Lucrarea pe care se așteaptă Dumnezeu s-o facem este să credem în Isus Hristos, să înțelegem gravitatea păcatului neascultării de El. Vă aduceți aminte de fiii lui Acan? Ei au luat și au ascuns din lucrurile care trebuiau distruse cu desăvârșire. Și, ca urmare, un foc i-a mistuit, pământul s-a despicat și i-a ascuns pe ei de fața Domnului pentru totdeauna. Un păcat “mic”,  un  buturug mic răstoarnă carul vieții noastre. Să ne ferim și de păcatele mici care ne vor duce la altele mai mari. Doamne, ajută! Amin.

Cei care nu se lasă adânc călăuziți de Duhul, vor păți mai devreme sau mai târziu ca și Anania și Safira,  mințind pe Dumnezeu  când s-au înţeles și L-au ispitit pe Duhul Domnului, iar pierzarea lor a fost de pomină. Căci în biserica primară păcatul nu putea să sălășluiască acolo. Cu toții erau sfinți și fără prihană, călăuzirea Duhului îi îndemna pe toți la iubire și la fapte bune vrednice de pocăință.

Astăzi, s-a ajuns că păcatul, la ordinea zilei,  este necredința și neascultarea. Lumea se face vinovată că nu crede în Isus Mântuitorul.

Așa cum de-a lungul timpului au apărut pe rând viruși care au pus în pericol viața oamenilor, iar oamenii au descoperit diferite vaccinuri care să le aducă imunitatea, trăim astăzi o stare aproape generalizată de imunitate de păcat. Căci lumea a ajuns imună, s-a vaccinat (“preventiv”) cu idei, opinii și filozofii umane care i-au adus moarte și imunitate spirituală.

Cea mai profundă CRIZĂ nu este aceea din finațe-economie, ci e vorba de o criză morală profundă, e vorba de o criza în biserică,  e vorba de criza spirituală a omului.

Soluția este să urmăm planurile,  ideile și călăuzirea venite de la Duhul Sfânt, să ne lăsăm îndrumați de El și să facem voia lui Dumnezeu.

Stăpânitorul lumii acesteia este judecat; să avem pace și bucurie totdeauna prin Duhul adevărului. El nu ne va lăsa să munțim, ci ne ajută să trăim adevărul și să umblăm frumos ca în timpul zilei!

Prin noi, Duhul dovedește lumea vinovată – să facem cu deplină încredere această lucrare importantă. Lumea și stăpânitorul ei (diavolul) sunt sub starea de judecată și condamnare.

Cine are urechi, să audă ce zice Duhul! Amin

George Danciu: Text inspirat de predica pastorului Nelu URS, Hickory-NC

2 thoughts on “Ce îți descoperă Duhul?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.