Vrei să fii mântuit?

Tiparul prin care Dumnezeu cercetează omul, pentru mântuirea sufletului său!

.
 “Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” 

                                                                Evanghelia lui Ioan, 20.31

.
Cartea Faptele Apostolilor este  scrisă de sfântul  apostol Luca.  Și  prezintă modul cum au  lucrat apostolii sau alți  slujitori ai lui Dumnezeu, cum au fost ei călăuțiți de Duhul Sfânt,  cuvântul predicat  de ei,  și cum au reacționat oamenii care au  primit propovăduirea.

Această carte este în mod clar o continuare a Evangheliei lui Luca – lucrarea lui Iisus Hristos –  cu lucrarea practică a apostolilor:

Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni,de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. (…) „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.  Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”  Fapte, 1.1-8

Dar  apostolul Luca nu se prezintă pe sine, ci el prezintă pe aceia prin care a lucrat Duhul Sfânt în formarea bisericii primare a Domnului Isus;  pe apostolii Domnului, pe Petru, Ioan, Filip și, mai apoi, pe Pavel,  prigonirea bisericii, încreștinarea și călătoriile sale misionare.

*
În Fapte 8 (26-40), inspirat de Dumnezeu, avem prezentată istorisirea lucrării de evanghelizare făcute de Filip,  unui etiopian –  aflat în călătorie la Ierusalim ca să se închine.

Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine  se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia.   Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!

Un om al lui Dumnezeu, e călăuzit îndeaproape de Duhul Sfânt. Filip a înțeles ce anume dorea Dumnezeu de la el și a ascultat:

Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;  în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.”   Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?

La Ierusalim, probabil, și-a cumpărat un sul de carte și acum îl găsim citind cu mare atenție. Etiopianul avea în mână cartea prorocului Isaia, carte supranumită “Evanghelia Vechiului Testament”, deoarece ea îndeamnă pe oameni la pocăință și vorbește despre o inimă nouă pe care o va da Domnul poporului Lui.

Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus.

Filip a vorbit de mântuirea  prin Jertfa Domnului, cum El ne-a înlocuit în pedeapsă și moarte, luând toată vina noastră asupra Lui. Dovada că etiopianul a fost cercetat în conștiința sa de cuvântul Scripturii și de Duhul Sfânt, e reacția sa la vederea apei:

Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?

Iar Filip nu scapă prilejul de a mărturisi doar adevărul, el nu adăuga nimic omenesc la călăuzirea Duhului:

Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”  A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie...”

În Biserica Creștină Primară, care e tiparul prin care Dumnezeu a dat mântuirea (salvarea)  omului de păcate?

Am văzut cum a lucrat Filip,  la încreștinarea acelui important etiopian, prin participarea nemijlocită a Duhului Sfânt  în  lucrarea nașterii din nou pentru a putea intra în împărăția lui Dumnezeu:

(a) citirea cuvântului;

(b) înțelegerea cuvântului – pocăința;

(c) credința și ascultarea de cuvânt;

(d) primirea botezului;

(e) umblarea pe drumul vieții, plin de bucurie.

*
Însă tiparul ortodox e cu totul altfel:
Biserica Creștină Ortodoxă are  o altă practică, nebiblică și neapostolică, inversată și amestecată, cu tradiții și lucruri lumești:

  • botezul copiilor mici;
  • nu se urmărește citirea și înțelegrea cuvântului de către oameni;
  • nu se urmărește ascultarea de Scriptura Sfântă;
  •  nu se urmărește ca credința oamenilor să fie în Iisus Hristos și în  Evanghelie;
  • se propovăduiesc și alte învățături stăine de Evanghelie (cultul fecioarei, a crucii, a moaștelor, icoanelor etc)
  •  Preoții ortodocși susțin greșit că, ce a legat și dezlegat preotul,  pe pământ, așa va fi și în cer (prin puterea lor) – ei înțeleg și practică  greșit textul din Matei 18.18;
  • o practică greșită a rugăciunii: la episcopi, preoți, sfinți, moaște, icoane, mama Domnului –  deoarece numai lui Dumnezeu trebuie să i se aducă închinarea și rugăciunea,  și lui Iisus singurul Mijlocitor adevărat  între om și Dumnezeu (1 Timotei, 2.5);
  •  o practică  greșită  este și pomelnicul cu menționarea (înșirarea)  celor morți și a celor vii (nebiblică)…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.