31 Octombrie, 1517 – Ziua de naștere a Reformei protestante

 529 de ani de la nașterea reformatorului

și

495 de ani de la începutul reformei – 

două aniversări marcante în mișcarea creștină protestantă    

.

În ziua de 10 noiembrie 2012 se împlinesc 529 de ani de la nașterea celui care este considerat părintele mișcării protestante. Martin Luther s-a născut la data de 10 noiembrie1483, în mica localitate Eisleben, din partea de răsărit a Germaniei.

La vârsta de 18 ani a intrat la Universitatea din Erfurt. După cum el însuși mărturisea, într-o zi studiind în biblioteca universității, a făcut o descoperire senzațională în contextul religios al vremurilor evului mediu,  o descoperire care ulterior i-a marcat destinul: o Biblie în limba latină. O astfel de carte nu mai văzuse până atunci. Nu știa nici măcar de existența ei. În acel moment avea pentru prima oară în mână Cuvântul lui Dumnezeu. Plin de teamă și uimire a început să o citească, de fiecare dată exclamând: „O, dacă mi-ar da Dumnezeu o carte ca aceasta!”

Mai târziu, între anii 1512-1516, fiind de-acum călugăr, a fost trimis la Roma cu probleme ale  ordinului călugăresc. A fost șocat de corupția și luxul Bisericii Române, dându-și seama  nevoia de reformă.

Citind “Epistola lui Pavel către Romani”  și-a construit o teologie care mai târziu avea să constituie baza reformei care a zguduit din temelii Biserica romano-catolică. Trei principii de bază constituiau principalele elemente în sistemul său teologic: SOLA FIDE sau îndreptățirea prin credință, SOLA SCRIPTURA sau ideea că Scriptura este singura autoritate pentru păcătoșii care caută mântuirea, și SOLA GRATIA, adică numai harul ca bază a îndreptățirii. Prin urmare, Luther a redefinit conceptul biblic al mântuirii, ajungând la convingerea că numai credința în Christos poate îndreptăți pe cineva în fața lui Dumnezeu.

Scânteia care a aprins flacăra REFORMEI s-a constituit în afișarea a 95 de teze pe ușa Bisericii din Wittenberg, teze prin care Luther contesta faptul că Papa ar fi autoritatea supremă în domeniul  credinței și al moralei. Iată de ce data de 31 octombrie 1517 este considerată ziua de naștere a REFORMEI PROTESTANTE.

În urma publicării a trei broșuri prin care Luther s-a adresat poporului german (Discursul către nobilimea germană, Robia babiloniană și Despre libertatea creștinului), Papa Leon al X-lea emite  în 1520 bula „Exsurge Domine”(act oficial emis de Papă) care a condus la ex-comunicarea lui Luther. În urma refuzului de a-și retracta tezele, este adus în fața unui tribunal și judecat de slujitorii papali. Este nevoit să se retragă din viața publică, locuind în castelul de la Wartburg până în anul 1522. În timpul cât a stat izolat, ferit de oponenții săi, Luther a tradus în germană Noul Testament, după originalul grecesc, ceva mai târziu traducând și Vechiul Testament din ebraică. În anul 1535 a reușit să tipărească întreaga Scriptură în limba germană, punând astfel bazele limbii literare germane.

Luther a murit în anul 1546, lăsând mișcarea care avea să-i poarte numele, sub conducerea lui Melanchthon. Reforma a purtat în ea lumina necesară trezirii spirituale din veacurile care au precedat-o, întorcând privirea spre simplitatea creștinismului primar, așa cum îl găsim în Cuvânt. A avut darul să readucă în creștinism vigoarea bisericii primare pierdută într-un mileniu de negură.

Influența reformei a fost binefăcătoare din mai multe puncte de vedere, ca de pildă cel teologic, cel educațional  și  economic. Guvernele Europei, cu precădere cele din țările anglo-saxone, au devenit tot mai tolerante și mai puțin opresive, iar în Statele Unite, însuși nașterea națiunii americane este percepută ca un experiment curajos al unui popor creștin și reformat.

La începutul secolului 19, vizitând America, istoricul și politicianul francez Alexis de Tocqueville, impresionat fiind,  făcea remarca: „Nu am înțeles măreția acestei țări, până când nu am vizitat bisericile lor care ard cu focul dreptății și neprihănirii Evangheliei”.

În concluzie se poate spune că viața religioasă reformată a adus prosperitatea materială și morală, unei lumi aflată într-o acută nevoie de lumină spirituală.

Radu Oprea – Peoria, Arizona,
htt://www.agapearizona.com    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.