John Piper în România!

DUMNEZEU ESTE

EVANGHELIA

conferinţă bibli

3-5 Mai 2012

Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede (Romani 1:16). Numai Evanghelia poate schimba inima oamenilor aducându-i la credință și pocăință.

Însă Evanghelia nu este doar pentru cei necredincioși. Ea este sursa zilnică de putere pentru cei credincioși.  Numai Evanghelia îi poate împuternici pe cei născuți din nou să lupte împotriva păcatului și să progreseze în sfințenie. Numai Evanghelia este sursa adevăratei bucurii în viața credincioșilor. Numai Evanghelia îi poate face pe cei credincioși să continue în credință până la capăt și să ajungă la o siguranță și bucurie veșnică în prezența Dumnezeului preasfânt.

Evanghelia este puterea lui Dumnezeu deoarece vestea bună a lui Dumnezeu pentru noi este Dumnezeu Însuși!

John Piper vine la București pentru a ne încuraja să privim la adevărul acesta în Scriptură, să-l îmbrățișăm cu credință și să-l lăsăm să ne revoluționeze viața și slujirea, într-o perioadă secetoasă din punct de vedere spiritual ca cea pe care o parcurgem acum! Emil Bartoș va conferenția alături de John Piper.

Vino la această conferință pentru a fi reînvigorat de adevărul central al Evangheliei! Roagă-te ca acest eveniment să fie folosit de Dumnezeu pentru a provoca o trezire spirituală în țara noastră!

În cartea sa Dumnezeu este Evanghelia, John Piper spune:

Tot ce are nevoia lumea să vadă este valoarea lui Cristos în lucrarea și în cuvintele copiilor Săi îndrăgostiți de Dumnezeu. Lucrul acesta se va întâmpla atunci când biserica se va trezi la adevărul că dragostea mântuitoare a lui Dumnezeu este darul prin care Dumnezeu se dăruiește pe Sine și că Dumnezeu Însuși este Evanghelia.

Evanghelia creștină nu este doar adevărul că Isus a murit și a înviat; nu doar adevărul că evenimentele acestea potolesc mânia lui Dumnezeu, iartă păcatul, și-i justifică pe păcătoși; și nu doar adevărul că această răscumpărare ne scoate din iad și ne duce în cer; ci că acestea ne duc la comoara noastră supremă, atot-satisfăcătoare și veșnică, adică la slava lui Dumnezeu care strălucește pe fața lui Isus Cristos. “Cristos a suferit o dată pentru pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu.”

Editura Făclia lucrează momentan la traducerea și publicarea cărții Dumnezeu este Evanghelia. Fiecare participant la conferință va primi un exemplar gratuit al cărții.

Pentru a vedea care va fi programul acestei conferințe vizitați pagina Programul conferinței.

Pentru a vă înscrie la conferință vizitați pagina Înscriere.

Vă așteptăm cu drag!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.