Biserica Penticostală din Târnăveni (MS)

Editor George Danciu

…fiecare om să ia un miel de fiecare familie. (…)  Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. (…)

În noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului şi voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace şi voi face judecată (…).  Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nicio urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului.”                                                                                    EXOD, 12

Ioan Botezătorul a văzut pe Isus și a zis:  Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!

                                               Evanghelia IOAN, 1.29

.

ISUS HRISTOS A ÎNVIAT!

Hristos este același ieri, azi și în veci!

.

A. TÂRNĂVENI  oraș format în câteva sute de ani

Orașul Târnăveni – cunoscut în vremurile austro-ungare ca Diciosânmartin sau Dicsőszentmárton, de sași și germani ca Sankt Martin – este un oraş municipiu din judeţul Mureş, așezat pe râul Târnava Mică în centrul Transilvaniei.

Târnăveni administrează totodată trei sate: Bobohalma, Botorca şi Cuştelnic.

Cercetările arheologice au arătat prezenţa comunităţii umane de mii de ani în vatra Târnăvenilor, iar așezarea a fost atestata documentar în 1279 sub denumirea de țara Dychen Sent Marton, printr-un document care implică relocări de teren şi de proprietate.

În 1502, așezarea a fost menţionată ca târg , ca o parte a Cetății de Baltă, subordonată domnitorilor moldoveni Ştefan cel Mare şi Petru Rareş. Viile acopereau majoritatea terenurilor cultivate, fapt ce i-a creat renumele de “ţara viţei de vie” (Weinland).

Timp de secole, până când zona a fost cedată României în urma Tratatului de la Trianon, așezarea constituită a fost un centru local-administrativ în interiorul Regatului Ungariei şi mai târziu al Imperiului Austro-Ungar.

După 1866 a servit drept capitala a Dealurilor Comitatus, alternând cu acest atribut Cetatea de Baltă sau Dumbrăveni. În 1912, localitatea a fost ridicată la rang de oraş.

Descoperirea de zăcămintele de gaz metan a schimbat radical istoria orasului: gazul a fost livrat la resedinte private după 1915. Locuitorii au trimis reprezentanţii la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

În interiorul Regatului din România, așezarea pe care încercăm s-o ridicăm aici  prin cuvinte puține, a devenit sediul administrativ al judeţului Târnava Mică. Numit Târnava-Sanmartin între anii 1920-1926, iar mai târziu Diciosânmartin, localitatea a devenit oficial Târnăveni în 1941.

După primul război mondial s-a înființat o fabrică de carbură de calciu şi de calciu cianamidic, urmată de una de azot şi mai târziu de o fabrica de cocs.

În 1936, la Târnăveni s-a construit prima instalaţie din lume de producţie de amoniac sintetic. Însă, în urmatorii ani, compania implicată trece la procesul de fabricare de arme pe perioada celui de-al doilea război mondial.

Palatul Administrativ şi Spitalul au fost construite în timpul expansiunii urbane. În spital și-a consultat pacienții si celebrul medic Ion Constantin Parhon, a cărui familie era din Cetatea de Baltă.

Mica comunitate evreiască a fost decimată în timpul Holocaustului din vremea celui de-al doilea război mondial, iar sinagoga închisă. Dintre soldații români care au apărat orașul împotriva trupelor germane, 230 zac îngropați în cimitirul local.

Dupa razboi, industria orasului a cunoscut o dezvoltare continuă. În 1957, pentru prima dată în ţară s-a construit o fabrică de policloruraţi de vinil. Iar ceva mai târziu se dă în funcție celebra Fabrica de carbid din Târnăveni care face cunoscut orașul în România și Europa.

*

.B. Adunarea Penticostală din Târnăveni

                 La cca 70 de ani de la înființare

Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” (Matei, 16.18)

Isus a zisEu voi zidi Biserica Mea!”, de aceea ea stă în picioare și este în viață și aduce laudă (din toată inima) Domnului și Mântuitorului ei.

Ca orice nastere, s-a făcut în timp, cu durere și sacrificii, din partea credincioșilor, dar și prin purtarea de grijă a Domnului Isus care veghează și-și ocrotește Biserica Sa.

Căci El a zis despre oile Sale: „Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.” (Ioan, 10.28) Glorie Domnului!

Frații penticostali din Târnăveni au început să se strângă de prin anul 1942. La început în casa fratelui Machidon de pe str. 30 Decembrie, lângă șoseaua națională de Iernut. Apoi, pentru scurt timp, s-au strâns  într-o casă pe str. Avram Iancu (fostă 7 Noiembrie). Pentru câțiva ani   adunarea s-a ținut în casa familiei  Șeulean Nicolae și Mărioara – Casa ȘEULEAN din str. Pomilor 36 (1954 -1964), pentru ca în următoarea perioadă 1965-1976 să se adune în Casa SPĂTĂCEANU pe str. Înfrățirii 9.

În actuala clădire din str. George Coșbuc 38, BISERICA PENTICOSTALĂ din TÂRNĂVENI s-a strâns  înaintea Domnului pentru închinare în perioada 1977 – 2012.

De-a lungul timpului, lucrători împreună cu Dumnezeu  au fost și următorii pastori: Giurgea (Bazna), Nicolae Pop (din Cluj), Petru Damian (Luduș), Apahidean (Sighișoara), Filip Baias (Sighișoara), Iacob Berghianu (Tg Mureș) și Ion Vasilca (Tg Mureș; 2008-2012).

Biserica  Penticostală  din Târnăveni, azi numără  cca 100 de persoane, conform registrului de membralitate, de suflete născute din nou pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Responsabil local al bisericii  este Fr. prezbiter Mihai ȘEULEAN.

*

ADUNARE DE SĂRBĂTOARE – Cina Domnului din 11 Martie 2012

Prin grația Domnului am avut onoarea să particip în această Duminică de sărbătoare când biserica locului celebra Cina Domnului (la care iau parte doar cei botezați nou testamental, în baza marturiei credinței lor personale în lucrarea de la Cruce a Domnului Isus Hristos).

Participarea mea este explicabilă:

Întâi, sunt originar din Târnăveni, vecin cu familia Șeulean – strada Pomilor; apoi,  pastorul  Ion Vasilca mi-a fost coleg la Liceul Forestier din Blaj, timp de 5 ani, bancă lângă bancă.

Ion a confirmat ce zice Cuvântul

Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini” (Deut., 28.13)

și s-a ținut bine la carte; de fapt amândoi, ocupând  împreună primele locuri la învățătură în toți anii. Ion Vasilca a fost întotdeauna în frunte, ambițios și constant,  urmând  același profil, Facultatea de industrializarea lemnului din Brașov, iar G.D. pe aceea de Transporturi CFR, la București.

Și, ceea ce era cel mai important, Ion L-a urmat pe  Domnul în toți anii,  statornic  și determinant, însă G.D. s-a întors  prin credință și pocăință la Domnul Dumnezeu  doar  în 1992. În lucrarea Domnului,  Ion V. i-a luat-o  înainte,  lucrând și ca pastor,  în urma absolvirii Institutului Teologic Penticostal.  Glorie Domnului pentru că în toți anii Ion L-a onorat pe Domnul cu  locul întâi!!!

Toată slava si lauda i se cuvin Domnului, prin care  sunt toate lucrurile și deci și noi înșine suntem lucrarea Lui, Mâna Sa ne-a întocmit. Slavă Lui!

Așa cum am mărturisit și în fața Adunării, mi s-a părut normal să doresc să fiu împreună cu frații și cu prietenii mei la CINA CEA DE TAINĂ (Masa Domnului), cu frați și surori cu care sper să mă (re)întâlnesc și în veșnicie!

TIMPUL DE ÎNCHINARE DIN BISERICĂ

1. Timpul de Rugăciune – Fr.Prezbiter Mihai Șeulean a vorbit din Psalmul 34

2. Timpul de închinare prin cântare – Fratele Dorel Istrate a condus cântările de laudă

3. Timpul de părtășie și anunțuri – Pastorul Ion Vasilca L-a onorat pe Domnul vorbind din Psalmul 34 și a făcut anunțurile de rigoare

4. Timpul de vestire a Evangheliei – Fr. George Danciu a dat slavă Domnului vorbind din Evanghelia după LUCA, 23.1-49 și Exod 12

5. Timpul de celebrare a Cinei Domnului – Pastorul Ion Vasilca a mărturisit Cuvântul Domnului din 1 Corinteni, 11.23-32 și Luca, 23.1-49

Oficerea Cinei Domnului a fost făcută de către  pastorul Ion Vasilca, ajutat de către Fr. prezbiter Mihai Șeulean. După rugăciunea de binecuvântare a pâinii și vinului, – care simbolizează trupul frânt și Sângele scurs pe crucea de la Golgota al Domnului Isus Hristos -,  biserica a luat pâinea și vinul așezați în genunchi înaintea Celui care este Sfânt, Sfânt, Sfânt și Viu în veci vecilor. Amin!

Dacă în vechime, Dumnezeu Și-a învățat poporul Său că trebuie să stea sub protecția sângelui unui miel, cu care trebuia să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor, în noaptea când Dumnezeu va trece şi va lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace şi va face judecată celor care trăiesc după obicieiuri păgâne,  învățătura apostolilor din era creștină  ne învață că trebuie să stăm sub protecția Sângelui lui Isus Hristos, prin credință și pocăință.

Glorie și mulțumire fie-i adusă Marelui Preot Isus, care Și-a dat viața ca Miel de răscumpărare pe crucea de la Golgota pentru omul păcătos și stă acum la dreapta lui Dumnezeu și Mijlocește pentru noi!

A Împaratului veșniciilor, a nemuritorului, nevazutului și singurului Dumnezeu, sa fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin.

*

PROGRAMUL BISERICII

DUMINICA:    Dimineața   9 – 12              Seara 18 – 20

JOI:               18  –  20

————————————————————–

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.