Seminar despre Drum (Cale)

 George Danciu

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.  

             Evanghelia lui Ioan, 14.6

.

Motivație– Învățătura dată de Isus ucenicilor

Biblia consemnează că în Săptămână patimilor Domnul Isus are cuvinte de mare încărcătură istorică și spirituală pentru omenire.

Cronicarul, martor al acelor evenimente, evanghelistul Ioan, înregistrează și această afirmație a Mântuitorului Isus: „Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.” (Ioan, 14.4)

Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea într-acolo?” Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

Însă, să observăm că Isus ne spune tuturor: „Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.”. El ne-a deschis drumul pe care trebuie să mergem. El e calea, nu este alta. Calea e tocmai Crucea Sa, cruce pe unde trebuie să trecem și noi, identificându-ne cu acel tâlhar aflat pe o altă cruce, lângă Isus, și care L-a recunoscut pe El, ca neprihănit și Dumnezeu, și pe sine ca păcătos:

Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!

Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca, 23.42-43)

Noi nu trebuie să mai suferim răstignirea și suferința fizică, deoarece El ne-a înlocuit în moarte (căci plata păcatului e moartea și, fără vărsare de sânge nevinovat nu este iertare), ci noi trebuie să urmăm calea pocăinței și a credinței, a răstignirii firii noastre rebele și mândre, pentru ca El să ne poată apoi ridica la El, la cer.

Apostolul Pavel a scris 13 sau 14 cărți canonice ale Bibliei, explicând cum el se identifică cu Calea, deoarece Pavel zice:”Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos” și: „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!” (Galateni, 6.14).

***

SEMINAR DESPRE DRUM

Iată calea cea bună, umblați pe ea!

Odata trasat drumul, nu se poate să nu mergi înainte. (Antoine de Saint-Exupery)

M-am întrebat dacă nu cumva e nevoie să suferim ca să discutăm serios despre fericire. Dacă nu cumva drumul spre Paradis trece obligatoriu prin Infern. Numai cel ce a cunoscut deznădejdea poate înțelege violența luminii din pictura lui Van Gogh. (O.Paler)

Arta, s-a zis, este cel mai scurt drum de la un om la altul. Probabil, tot ea este și cel mai scurt drum de la om la el însuși. (Octavian Paler)

Până acum oamenii nu au găsit un alt drum mai bun spre adevăr decât greșeala. (Nicolae Iorga)

Pentru fiecare om e un drum către fericire: acela pe care e chemat să meargă. Cei mai mulți nu-l găsesc niciodată. Cei cuminți încearcă până la moarte. Cei mai proști se trântesc la pământ și plâng că sunt nenorociți. (Nicolae Iorga)

Omul – cel mai scurt drum de la viata la moarte” (Emil Cioran)

Nu striga nimănui „rătăcitule”, fără să fii gata a-l aduce pe drumul cel drept. (N. Iorga)

Nu te teme că ai să ajungi prea târziu un scop, dacă ai plecat cu un scop în drumul tău. (Tudor Arghezi)

Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi e superior prin ceva. De aceea încerc să învăț câte ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)

În viață nu e suficient că ai ales drumul bun. Dacă nu mergi repede înainte te calcă în picioare cei care vin din urmă. (Will Rogers)

Viața e un grabnic drum spre neființă. (Dante Aligheri)

Zâmbetul e ca ștergătorul de parbriz, nu oprește ploaia, dar îți permite să-ți vezi de drum. (Jeanne Wasbro)

De la proiect până la realizare este un drum lung. (Moliere)

Găsesc televizorul foarte educațional. De fiecare dată când cineva dă drumul la televizor, mă duc în cealaltă cameră și citesc o carte. (Groucho Marx)

Ce mă face fericit? Faptul că-mi duc singur crucea la fel cum și melcul își duce cochilia în drum spre marea abandonare? (Ionuț Caragea)

Se pot face două greșeli pe drumul spre adevăr… a nu merge până la capăt și a nu începe. (Buddha)

În artă nu e ca la munte. Ferește-te de drumurile marcate. (Valeriu Butulescu)

Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. (John F. Kennedy)

Moartea oricum vine. Chiar dacă nu-i netezim noi drumul. (Vasile Ghica)

Aceeași filozofie poate fi un armăsar zdravăn în grajd, dar o gloabă prăpădită la drum. (Oliver Goldsmith)

Dacă vrei să găsești în drumul tău prietenie și gingășie, ia-le cu tine. (Georges Duhamel)

Drumul artelor se întreține prin muncă, nu prin patimă și vorbe. (Victoria Fatu Nalatiu)

Ce îndeletnicire și-ar mai găsi un om pe acest pământ, dacă nu i-ar sta nimic în drum? (Herbert George Wells)

Cel mai scurt drum spre știință e să știi să asculți cu atenție. (Joan Lluis Vives)

Moartea este o noapte furtunoasă și un drum nou. (Emily Dickinson)

Asigură-te că ai dreptate și apoi dă-i drumul înainte. (Davy Crockett)

Nu te răzvrăti împotriva mamei, fiindcă coroana onoarei este o pulbere în drumul mamelor. (Anonim)

De Crăciun, toate drumurile duc acasă. (Marjorie Holmes)

Ce este Crăciunul? Este nostalgie pentru trecut, curaj pentru prezent, speranță pentru viitor. (Agnes Pharo)

Durerea este o tragedie. Niciodată însă ea nu este numai o tragedie. Pentru creștin, ea este întotdeauna o etapă necesară lungului drum spre bucurie. (Larry Crabb)

Zâmbetul este drumul cel mai scurt între două inimi. (Alexandru Gh. Radu)

Studiați natura și urmați calea pe care v-o arată ea. (Jean Jacques Rousseau)

Idealurile care mi-au luminat calea și din când în când mi-au dat curaj reînnoit de a întâmpina viața cu voioșie, au fost bunătatea, frumusețea și adevărul. (Albert Einstein)

Arta nu este un lucru; ea este o cale. (Elbert Hubbard)

Cea mai bună cale pentru a-ți îndeplini visele este a te trezi. (Paul Ambroise Valery)

Te iubesc fără să știu cum sau când sau de unde. Te iubesc pur și simplu, fără complexități sau mândrie; te iubesc pentru că nu știu altă cale… (Pablo Neruda)

Dumnezeu ne dă steaua care să ne lumineze calea, dar noi trebuie s-o aprindem. (Alexandru Gh. Radu)

Acuila şi Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei şi i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu. (Fapte, 18.26)

…orice făptură își stricase calea pe pământ. (Geneza, 6.12)

Domnul este bun şi drept: de aceea arată El păcătoşilor calea. El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa. (Psalm, 25.8-9)

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! (Psalm, 1.1)

Alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoţi inima la larg. Învaţă-mă, Doamne, calea orânduirilor Tale, ca s-o ţin până la sfârşit! (Psalm, 119.32-33)

Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. (Proverbe, 14.12)

Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. (Proverbe, 16.2)

Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. (Isaia, 55.7-8)

Isus a zis: Eu sunt calea adevărul și viața. Nimeni nu merge la Tatăl decât prin Mine. (Ioan, 14.6)

Aşa vorbeşte Domnul: „Staţi în drumuri, uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!” Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!”Ieremia, 6.16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.