Disputa asupra justiției în Polonia, p.3: Oprirea ambițiilor integraționiste excesive e singura cale de a salva UE

by Przemysław Żurawski Vel Grajewski, traducerea Anca Cernea

Contextul UE  

În lupta pentru reforma sistemului de justiție din Polonia, pe lângă actorii interni, polonezi, ai disputei politice, guvernul și opoziția, un rol activ îl joacă factorul extern, sub forma establishment-ului instituțiilor centrale ale UE, care se situează ferm de partea opoziției și încalcă astfel tratatele, atribuindu-și prin uzurpare drepturi pe care acestea nu i le acordă. Prin urmare, acest establishment a devenit „parte beligerantă” în această confruntare.

Rădăcinile redistribuirii puterii între instituțiile UE și statele membre – creșterea rolului Germaniei

Ingerința Comisiei Europene și a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în procesul de reformă a sistemului de justiție polonez are o însemnătate mai largă decât cea strict poloneză. Este un element al luptei politice pentru putere în sânul UE, ale cărei instituții centrale, supuse, după 2009, unui control extins din partea marilor puteri (în primul rând a Germaniei și, într-o măsură mai mică, a Franței), încearcă să-și însușească, pe lângă tratate, noi competențe în detrimentul statelor membre mai mici. Comisia Europeană și CJUE acționează ca un instrument politic al marilor puteri. Continue reading “Disputa asupra justiției în Polonia, p.3: Oprirea ambițiilor integraționiste excesive e singura cale de a salva UE”