Un Mântuitor pentru toți!

Iisus este cheia vieții tale!

maica-tereza-14-638Voia Tatălui Meu este ca oricine… crede în El, să aibă viaţă veşnică…(Ioan 6:40)

Adam a căzut în rai, iar Lot s-a mântuit în Sodoma. (Ioan Gură de Aur)

Mântuirea este numai lucrarea harului. (Sfântul Augustin)

Uneori credem că creştinismul este numai pentru oameni ca noi. Am crescut într-o comunitate destul de mică, unde cei mai mulţi dintre credincioşi au aceeaşi condiţie socială cu noi, aceeaşi origine etnică şi afiliere confesională. Dar apoi începem să ne mărim orizontul. Continue reading “Un Mântuitor pentru toți!”

Care este secretul curajului?

Walter Anderson - Courage is a word with two lettersEu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur. 

1 Corinteni 2:3

Editorul revistei „Parade”, Walter Anderson, a scris o carte intitulată Courage is a three-letter word, în românește ar veni Curajul este un cuvânt cu două litere.

Mesajul cărţii este clar şi simplu. Curajul real înseamnă să spui „da” vieţii în loc să te dai înapoi atunci când întâmpini greutăţi. El spune că a avea curaj înseamnă a acţiona cu frică şi nu fără frică. Continue reading “Care este secretul curajului?”

Gândul Zilei: MURIND PENTRU A TRĂI

images-221…Socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, in Isus Cristos, Domnul nostru. –  Romani 6:11

In cartea sa: „It Only Hurts When I Laugh” (Rîsul îmi produce durere), Ethel Barrett scrie despre patru slujitori proeminenţi ai lui Dumnezeu care au murit faţă de ei înşişi şi faţă de păcat.

Cînd George Muller a fost întrebat despre puterea sa spirituală, a răspuns simplu: „într-o zi George Muller a murit“.

D. L. Moody, în timp ce vizita New York-ul, a murit faţă de toate ambiţiile sale personale. Continue reading “Gândul Zilei: MURIND PENTRU A TRĂI”

Gândul zilei: REVIGORAREA DE CARE AI NEVOIE

154x212-images-stories-altele-biblia1FRUNZE PRĂFUITE 

Am zis: „îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Si Tu ai iertat vina păcatului meu. – Psalmul 32:5

Planta ornamentală pe care am adus-o soţiei a adăugat o notă de viaţă în casa noastră. Frunzele sale mari, luxuriante, păreau că se întind cu gesturi de bun venit. Dar într-o dimineaţă am observat că frunzele îi atîrnau veştede. Nu i-am spus nimic soţiei, dar mă întrebam ce s-o fi petrecut cu planta noastră. Cînd am sosit acasă pentru masa de prînz, planta era cu totul alta. O culoare sănătoasă revenise în frunzele ei mari, care se întinseseră ca mai înainte. Continue reading “Gândul zilei: REVIGORAREA DE CARE AI NEVOIE”

Gândul zilei: UN DUMNEZEU DEMN DE ÎNCREDERE

praha-1Cunoşti tu legile cerului? Sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ? –  Iov 38: 33

Dumnezeu nu se schimbă. La fel, legile pe care le-a pus în funcţiune, atunci cînd a făcut lumile, sînt fixe si previzibile. Cu toate că secolele se scurg, legile rămîn valabile ca o mărturie a faptului că ne putem bizui pe Dumnezeu.

Haddon Robinson a ilustrat acest adevăr îndreptîndu-ne atenţia asupra unui orologiu celebru. El a scris: „în turnul primăriei din Copenhaga există cel mai complicat orologiu din lume. Au fost necesari 40 de ani ca să fie construit, la un cost de peste un milion de dolari. Ceasul are zece cadrane, 15.000 de piese şi o acurateţe de două cincimi de secundă la 300 de ani. Ceasul arată timpul zilei, zilele săptămînii, lunile anului, mişcarea planetelor pentru 2.500 de ani. Unele piese ale ceasului nu se vor pune în mişcare numai după ce vor trece 25 de secole“. Continue reading “Gândul zilei: UN DUMNEZEU DEMN DE ÎNCREDERE”

Gândul zilei – 7 Mai 2014

154x212-images-stories-altele-biblia1Dar Ştefan, plin de Duhul Sfînt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stînd in picioare la dreapta lui DumnezeuFaptele apostolilor 7:55

UN CRÎMPEI DIN GLORIA CEREASCĂ

Moartea este ultimul mare duşman al creştinului. Ea este descrisă ca umblarea „prin valea umbrei morţii” (Psalmul 23:4). Isus a îndepărtat boldul ei, care este păcatul (1 Cor. 15:56), dar cu toate că ea continuă să producă nelinişte, Dumnezeu ne va da un har special pentru acel timp. Acest lucru a fost ilustrat de viaţa lui D.L. Moody (1837 – 1899). Continue reading “Gândul zilei – 7 Mai 2014”