Adrian Botez: RATAT DE METAFIZICĂ…și alte poeme – PARTEA A III-A

RATAT DE METAFIZICĂ (…stihuri solitare – desfășurând Covorul Zburător – într-o Nouă Zare…)                         

PARTEA A III-A

LUMEA NU-I ”FILOSOFIE” (rubaiyat)

Lumea nu-i ”Filosofie”  –  IDEE DIN JÒBEN SCOASĂ !

nu e nici Sistem de-Orgolii – METAFIZICĂ LEPROASĂ !

…deșteptată – Lumea-ardică MUNȚIICĂI DE MÂNTUIRE : sărută-i  – SFÂNTĂ CAMEE :

Raza lor îți smulge Duhul  – dintr-o Baltă ce se stinge – spre NEDEEA DUMNEZEE !

***

UN PATRIOT (rubaiyat)

Vulturi Hoitari pândesc – aprins – pe Colți de Stânci :

Curând mă nărui – în ale Morții Nopți Adânci… – …din simpu Brânci…

…Vor sfâșia o Pradă Fascinantă (vânată prin Eoni !) – …și SĂȚIOASĂ :

Un PATRIOT – cu Sabia de-Arhanghel Ascuțită – SCOASĂ !

***

UN OM ÎNTR-O DIMINEAȚĂ

Un om 

Într-o dimineață (nici n-apucase a deschide ochii…)

A început – din toate 

Puterile lui – să

Balege

Filosofìi”…

…vecinii lui – văzând

Asta – au început să

Rânească – înfierbântați

Ideile și

Sistemele :

Aruncau bucăți mari de

Balegă Filosifească” – peste

Gard – peste

Întreaga Lume…

…Și s-a făcut – peste tot – un

Întuneric-Beznă – din care nici

Noi – nici

Sfinții – nu mai putem 

Ieși – fără să

Puțim – ”cu înspăimântare

Mare” ! 

***

PRIN POIENELE –NSORITE – ÎNGERII NE JOACĂ SOARTA (rubaiyat)

Prin Poienele-Nsorite  –  Îngerii ne joacă Soarta…

…Ca să afle TAINE SFINTEPASĂREA face pe moarta…

…Ascultați – în Miez de Noapte – GLASUL DE PRIVIGHETOARE :

Veți afla – prin Cântec Magic – ce v-așteaptă-n OARBA ZARE

***

MUNȚII CÂNTĂ – CA TRUVERII

Munții cântă – ca Truverii : Amurgul cade pe gânduri…

Orice Cântec prevestește cum cad Stele : rânduri-rânduri…

Oarbele Păduri vibrează – prevestind – surd – Năruirea…

Povestea intră în Faptă : Zări și Ceruri Dumnezee prăpăditu-și-au Mărirea…

…ici și colo – la vreo Stână – CRIST aprinde FOC-DE-LIRE 

Iar Păstorii – ca și Magii – murmură Bună Vestire…

Se-ntăresc – colò – Noi Ziduri – de Lume și de Cetate !

Zorii Proaspeți înconjoară SFÂNT CUVÂNTUL-MAJESTATE !

…Pe Învățăcei din Munte – CRIST în Nori îi risipește :

Să pogoare și Serafii – unde-acum doar se zidește :

Voi – Lumini smulse din Bezne – vă suiți ca Roi de-Albine

și – cu MIEREA CUVÂNTATĂ – miruiți FRUMOS și BINE

EPOPEEA – cât și LIRA – umplu de NEDEI – CETĂȚI :

Spada Marilor Arhangheli aduce – -n  sfârșit ! – DREPTĂȚI !

***

MICRO-JURNAL (nocturn și diurn)

Toate Obiectele – din

Cămăruța mea – mă privesc cu

Suspiciune și cu Profund

Dezgust :

Pe unul ca ăsta am fost noi puși să-l

Păzim ?! – Ptiu !” – ba chiar cu

Ură (…și zău dacă au vreun motiv

Cât de cât

Întemeiat… – …sau…poate că

Totuși –  știu ele ce știu : adică – au prins de

Veste  – că mă 

URĂSC – eu singur ! – …eu singur  – pe

Mine  însumi…)

…Și Lampa din Tavan – de câte ori are

Prilejul – mă pocnește – cu

Sadică Ură – numai în Cap…numai și numai în

Cap mă pocnește ! – …iar Lampa  de

Birou îmi întoarce (cu agresivă

insolență) – Spatele și

Becul… – …Biroul se

Strecoară de sub

Coatele mele  – se târăște – pe nesimțite – tot mai

Departe de mine – până când eu

Cad – în  Genunchi – pe Podea – iar El – Biroul

Ajunge Coleg de Spațiu Galactic – cu

Biblioteca de vis-à-vis…

…Dulapul molfăie – Amarnico-Turbat  – din

Toate cele Trei Canaturi ale

Sale  – gata să mă-nghită – dintr-o

Singură-Mbucătură..

…Patul – furios – trage de sub mine

Cearșaful – Salteaua și

Perna… – azvârlindu-le – să le

Aerisească – drept în

Lună ! – …Podeaua mă scuipă-ntre 

Ochi – de câte ori cad de la

Birou – sau din

Pat…  –  …iar 

Pixurile – Pixurile – Pixurile

Îmi ung Degetele cu

Uleiul Grețos – de

Ricin – al Viitoarelor mele

Posibile Scrieri – și 

Scapă – astfel – de 

Mine  – alcătuindu-se  – TOATE ! – într-o

Mică Armată

Multicoloră – care se strânge – perfect

Solidar – în dreptul

Ușii Desfrânate (Pururi Fără de 

Clanță !) – …și mă latră – Încrâncenat și

De zor…

…Nu mai pot face față

Urii Asediante  (precum

Ciuma !) – Tăcut Ucigașe – a

Obiectelor – față de mine – dar până și

Otrava  – pe care-o înghit – ca pe-un

Suprem Deliciu Culinar – se transformă în

Făină de Tavan Coșcovit – și-mi

Cade în

Adâncul Stomacului – încropind – acolo

pe dată – în

Sfânta Peșteră 

Râgâindă  –  un soi de

Circ Ambulant – din Gaze-ntocmit – prin care-și 

propune A

FACE CU SÂCUL – Multrâvnitei

Multiubitei (in absentia…) mele

Morți…

…Călăilor…Călăilor…Călăi 

Necruțători ! – Obiecte ale

Sordidei mele 

Cămăruțe : aflați – în Vintrele voastre de

Metal – Lemn – Plastic – Ipsos…și 

naiba vă mai știe din ce

Sunteți sculptate – de către

Satana… – …aflați – rogu-vă – atâta 

Minusculă  – Neînsemnată

Milă – și

Decapitați-mă : fie și cu un

Fierăstrău Tocit…

*

…Am prins de 

Veste  – de data asta

Eu  – întâi ! – iar nu 

Obiectele…!  – …că – dintr-odată  – am

Început  SĂ MĂ IUBESC ! – …cu oarece Fantezist 

Interes Frenetic – cu totul

Nejustificat (sau

Cel puțin așa

Pare…) : am început (…cum să vă

Explic eu… – …mai

Bine și mai Clar…?!) …am început – adică…hmmm…

(CVASI-PARADOXAL !) – să mă iubesc

Eu – PE MINE ÎNSUMI !

*

…Obiectele din

Cămăruța mea – solidare-ntre ele – firește ! – …deja

Începuseră  să

Danseze DANSUL SCALPULUI – în

Jurul meu… – …privindu-mă

Cruciș – de atâta

Încordare…

…S-au oprit – la timp ! – ca să nu se facă de

Râs…!) – …da : dintr-odată  –  s-au

Oprit – Perplexe… 

***

DIN FRATRICIDUL CÀIN SE TRAGE OMENIREA (rubaiyat)

Din Fratricidul CÀIN se trage Omenirea :

La ce să ne mirăm ce-i poate Firea ?

…Dar unii își întorc Originea ”pe dos:

Nu-l vor – pe CÀIN – Străbun ! – …ci pe HRISTOS !

***

TOAMNA – PRECUM UN GÂND DE UCIGAȘ

Precum un Gând de Ucigaș (Gheață și Bezne – Zgură !)

Tot Frigul Toamnei mă-nconjoară – Crud – Buluc – cu URĂ !

…Dar eu – între Zdrențoase-mi – Straiele de Gânduri

Stau Nemișcat și Mut : ca între Patru Scânduri…

Visez că ”Patru Scânduri” e o LUNTRE :

N-o mână Vânturi – ci – doar – SFINTE SUTRE !

…Pornii Căutarea SOARELUI-DIN-DEAL

Cum Cavalerii de-altădat’ – căutau GRAAL !

Și pentru a grăbi LUNTREI – ZBURAREA

Alcătuìi  o  LIRĂ-a-TOATĂ-ZAREA :

Căci CÂNTECUL m-a înfrățit cu STELE

Iar SOARELE-i – doar EL ! – Crai peste ele !

…Vezi tu : de Răul Toamnei-cu-Inimă-de-Fier

Mă regăsìi – și răsărìi – din Frunzele Căzute : iar – TRUVER !

***

SPITAL E LUMEA – CU SÂNGE CURGÂND – GÂRLĂ ! (rubaiyat)

SPITAL  e Lumea – cu Sânge curgând – GÂRLĂ !

Cerul – în noi – numai cu-Otrăvi azvârlă…

CĂLĂII-MEDICI (…”MINUNEIZVOR de Sfânt-ȘTIINȚA!”)

Spun :  ”Noi de vă SPINTECĂM  –  vă  zăriți…CONȘTIINȚA !”…

***

ÎNVERȘUNARE COSMICĂ ANTI-ARMONIE

Totul și Toate ieșit-au din Făgașul ARMONIEI

și-intrară sub Regim de-ILUZIONISTĂ PĂLĂRIE !

…De vrei să mori : toate îți cad din Mână : parcă te-ar mustra..

…Vrei să trăiești ? –  …îndată – CAVALERII BOLII SAR ÎN ȘA !

…Cea mai CUMPLITĂ BOALĂ sunt POLITICIENII-ȘI-FILOSOFII-DIN-CLOSET :

Atunci când vor obține Morți-de-Foame – MILIOANE ! – la

Pachet

Cu desfătare (…dar…în TAINĂ !) – ”desfac”câte-un BANCHET !

Căci – ce e GLOATA – ce-o ”conduc” ? – ORBI-SCLAVI – și PROȘTII : BERECHET !

POLITIC-”FILOSOFICEASCA BOALĂ” s-a revărsa – -nfundând ORICE RIGOLE

Iar Orbii – încă VII ! – mobilizați-s : să cânte…BARCAROLE !

…Sar Iepuri Albi… – …și Trandafiri Fatali… – …de sub JOBEN-DE-PREȘEDINȚI

Iar pe noi – Orbii-Sclavi – ne și apucă – AVAN ! – …DURERILE DE DINȚI !

…De-așa-ARMONII-PE-DOS – oar’ Cerul Îndurat – nu s-o fi săturat ?

O – NU ! – Dovada : peste CIRC-DE-JOS  – fără oprire – plouă…doar C…t !

***

TOAMNĂ TÂRZIE

Phii ! – n-au nicio treabă

Frunzele Copacilor : deși-s Bolnave în

Ultimul Hal – AMAR-GĂLBEJITE ! – precum

Chipul Ultimului Tuberculos

Terestru – se joacă – Paradoxal Dement 

Vesele – DE-A PRINSELEA ! – cu

Vântul ! – …de parc-ar mai fi – și-acum

Liceene-Juncane 

Hiper-Hormonale – aflate în

Perioada Fertilă – a 

Rutului !

…Numai că Vântul nu

Glumește – ci le

Prinde de-a binelea : le

Răpește – le

Silște – să vină cu el… – …probabil pentru a le

Vinde  (pe Bani Buni – ai

Zilelor noastre – Fascinant 

Virtual-Digitale :Noi – Incitante

Vâsliri – în ORBUL-CORBUL SENIN  AL

DEȘERTULUI !”) – ”Sclave-ale

Plăcerilor” (…mereu – Pervers-Amânate…) – din Seraiurile

Etern Jinduitoare – Afundate-n Fățărnicia Criminală – a

Uscat-Tropicalelor

Emirate Arabe…

***

AȘ NAVIGA – -NAPOI – SPRE TAINICA CETATE DE MĂRGEAN

Aș naviga – -napoi – spre Mistica Cetate de Mărgean

Zidită-Adâncului și Nevăzutului  (SFÂNTUL OCEAN !)

De  Vechi – Cinstiți Truveri… – …și-aș face-o-n fiecare Zi din An ! 

Dar Strune n-am – nici Cântece-Aburinde-n Hornuri de Vulcan… 

Aș naviga – fără Corabie ori Luntre – Matroz Nebun

Dară Străbuni-Truverii-mi fac doar semn – și înțeleg : EU SĂ RĂMÂN !

Să vin doar când voi ști A FIRE-MIRE – LUNII-MĂTRĂGUNII !

…Atunci – probabil – Ei – PREOȚI-TRUVERII –  deschide-or  PORȚILAGUNII

Să treacă Orbii și Poeții – cum Cântăreții și Nebunii…

Până atunci – îmi caut – în Iarbă – LIRA : măcar Greier să fiu…

De n-oi cânta – măcar despre Eclipsa Lumii – VIU ! – SĂ SCRIU !

O ! – Truverii nu-s Șomeri – NICICÂND ! – în Gât Zguros și Fumegând

Al unei Lumi din care – CONVOAIE ! – pleacă TOȚI ! – plângând…

…Dar va veni – curând-curând ! – și VREMEA SFINTEI NAVIGĂRI :

Acolo-ajuns – în VECHI LIMAN – cu Drag oi fi îmbrățișat : TRUVERII DIN NOI ZĂRI !

***

UN STIH BARBAR

      se închină Marelui Cărturar EUGEN SIMION – plecat la Îngeri, în Ziua Veșnică, pe 18 Octombrie 2022

Câteodată – Zânele-și aduc aminte și de mine :

Vești Sănătoase îmi trimit : SENINĂ MIERE DE ALBINE !

…Și – astfel – uit  – pentru o Vreme Bună – Lumea Cea Turbată :

Mă simt Înflăcărat – Puternic : precum VULCANII DE-ALTĂDATĂ

…Acum – însă – uitat am fost – de Vesele Zeițe și de Zei

Și mă cufund – făr’ de Nădejdi – în Balta Năzăririlor : Ani Grei

Îmbătrânesc  – Nebun ! – …PRICINI ? –  CREDINȚELE-s Pierdute – Pustiite…

Sunt – iarăși – VĂGĂUNĂ DE FINAL : doar Stalactite – Stalagmite…

…Când vă întoarceți – iar – la mine – LUMINI ATOTAPĂRĂTOARE ?

Când voi simți – în mine – nu ”VIRTUALITATE” – ci VIU SOARE ?

…Prin Zebra-Febra SORȚII – poate v-am hulit – cândva – -n trecut…

Dar sunteți Zei – FÂNTÂNĂ DE CUVÂNT ! – …eu : Măcinatul Greiere de Lut…

Voi sunteți – VEȘNIC ! – Plini – pân’ la Plesnire ! – de FERICIRI și SLAVĂ : 

Eu nu v-aș fi decât un RĂPITOR SĂRMAN : o BOABĂ DE ZĂBAVĂ

*

…Deci – dacă tot v-ați aminti – CÂNDVA ! – cu greu – de mine – printre ERE

Preafericiților – cu FAPTA în CUVÂNT (Sublima Voast’ PUTERE !)

Faceți din mine-un STIH BARBAR  – să sune PLIN ! – în PLINUL CER DE STELE !

***

SĂLTAT – PÂNĂ LA CERURI – DE O VALAH-PSALTIRE !

             se închină Sfântului Martir VALAH – DOSOFTEI-ZIDITORUL-DE-VALAHĂ-PSALTIRE !

Eu n-oi muri cum ceilalți : eu voi muri BARBAR !

HRISTOS – cu ZEII primprejur – vor fi – și-mi sunt ! – PURURI ALTAR !

Eu n-oi muri cu voi – căci eu nu-s Om : ‘s CUVÂNT DE NEMURIRE

Săltat – până la Ceruri – de o VALAH-PSALTIRE !

Sunt STIH-VULCAN  – în  SFÂNT  POTIRUL-DOSOFTEI :

HRISTOS și PROMETEU – cei RĂSTIGNIȚI PE STEI !

Nu mă-ngropați ! – căci LUTUL  – bietul  –  nu mă știe de MARTIR :

Sunt Ucenicul Preaplecat Lui CRIST : ÎNCUNUNAT CA TRANDAFIR !

MARTIRE DOSOFTEI – eu înțeleg – prin Tine – cum Lumea e ZDROBITĂ

Și – prin Sublima ÎNVIERE DE HRISTOS – pe DINLĂUNTRU – -ALTFEL ZIDITĂ !

Prin tine – rușinat a fost câtumai Regele DAVID-CU-ROST

Și  înturnat către LUMINA-DIN-VECIE – ADĂPOST !

…Câți Preoți – tot atâția Orbi – ce n-or vedea – NICICÂND-NICIUNDE

LUMINA  – care – cum se știe – de TICĂLOȘII LAȘI – se-ascunde…

***

RUSALCE ȘI SPINII DE REGE

Benchetuiesc – sub Sălcii – sute și mii RUSALCE

Menite – -n Nori – SĂ ZBOARESĂ-NOATE : NU SĂ CALCE !

…E Noapte Străvezie : din MIEZ MISTIC DE APE

Încă-și mai scot – la Lună – TRUP VERDE… – …mai aproape…

Eu le privesc – Văpaie – ca pe o Șansă-a Mării

Pe care – -acum – plutește Corabia Uitării :

Nu mă amestec – lacom –  în Ospețìi – la Zâne 

Căci – pentru mine – nu vreau a mai fi  – iarăși – ”MÂINE”…

…Rusalce Translucide – din APE și din LUNĂ

Ați pogorât –  la mine – să vă-mbătați cu STRUNĂ… 

Dar eu sunt TRIST TRUVERUL : mi-am prăpădit LĂUTA

Când mi-arătarăți DANȚUL – încremenindu-mi VRUTA :

Dacă-mi mai cereți CÂNTEC – în RAZE să se-aplece

Lăsați-mi și COROANA – și SPINII MEI DE REGE !

***

DESCÂNTEC  PENTRU  MOARTEA TIMPULUI

Fără Nume – fără Scris

Vreau să văd TIMPUL  – UCIS !

Să nu mai îmbătrânească

Nici măcar PUIUL-DE-IASCĂ !

…M-am suit pe-un Dromader

Și făcut-am rost de Fier : 

Cu URĂ l-am ascuțit

Ceas cu Ceas am nimicit !

…A rămas un Colț de Ceață :

Voi străpunge-o DIMINEAȚĂ

ZORI DE VEȘNICĂ JUNEAȚĂ :

Iar prin Gaura de Sânge

Vreau să văd cum TIMPULPLÂNGE !

Căci Bătrâni – din Nori – au plâns :

Proștii i-au luat în Râs… 

…Moartea i-a furat – târâș…

…Nu mă mai clintiți din Somn :

În loc de TIMP – pun un DOMN !

Lepădați Orice Poveste :

Ce-a fost Ceas – acum…nu este !

Dacă mai ucid o Clipă

Culeg VÈCII – din Risipă !

De trăiesc cât o CUNUNĂ

Veți pluti – cu toți – spre Lună

Într-un CÂNT de-al meu – pe STRUNĂ :

Frate cu RAZA NEBUNĂ !

…Merg să-l întâlnesc pe CRIST :

Nime să nu fie Trist !

Căci la DUMNEZEU mă duc

Razele să mi le-usuc

Pământul în Cer să-l urc :

Să facem – din TIMP  : CLĂBUC !

…”Filosofi” om scărmănà

Cu Noaptea și cu Ziuà !

Să învețe de la noi

Că Oamenii nu-s – toți – BOI !

Metafizica” să-și spele

Tot cu Gardul de Nuiele !

Nu mă-nvețe KANT să-ncap

Că-i fac – pe loc – DOSUL CAP

…Eu și CRIST – Doi FRAȚI DE CRUCE

Punem CORBII să se culce :

Să cânte PRIVIGHETOARE

Din Hotare în Hotare !

…Nimeni nu va-mbătrânì :

În CÂNTEC ne-om întâlnì

Și – ca MUNȚI ! – NE-OM SUMEȚÌ !

…Numa’ NUNȚI om pomenì !

DESCÂNTECUL l-om sfârșì !

***

VICTORIE ”À LA PIRUS (rubaiyat)

Covorașe Zburător :

Învățai să nu mai mor 

Ci mă sui – cu tine – -n Nor…

…Și nu-s :RÂSUL CURCILOR” !

***

EU MÂN COVORUL ZBURĂTOR – TREC DINCOLO DE MOARTE (rubaiyat)

Eu mân COVORUL ZBURĂTOR – trec dincolo de MOARTE :

Plutind – cu el – cârmind cu spor – ocolind PETE-SOARTE

Voi naviga – prin Cerul Gol – dincolo de ce PARE

Și – în Furia-mi Curioasă ! – afla-voi  – …ALTĂ ZARE !

*** 

SLUGOI AI AMURGULUI – LĂSAȚI-MI PATRIA DEȘTEAPTĂ ! (rubaiyat)

Slugoi ai Amurgului – lăsați-mi PATRIA DEȘTEAPTĂ !

Altfel – afla-veți de la mine  – îndată – CE V-AȘTEAPTĂ :

V-așteaptă-OCEANUL SCUFUNDĂRII și PASĂREA UITĂRII 

V-așteaptă  – Flămânzi – NEÎNDURAȚII : BALAURII MĂRII !

***

SINGUR – PE BANCA ACUZAȚILOR

Singur – pe

Banca Acuzaților – vei fi

Dumnezeule  – la

Judecata de Apoi…

Doar ”Filosofii ANTI-ORICE” te-or

Aplauda  (teribil – teribil – TERIBIL

de-anemici !)  –  …da – te-or

Aplauda Ӕn

”Șoaptă”… – …ca

Oricare LAȘ : prudenți până la

Diaree…  – …”luând imensă

Distanță” –  abia clipocind

Dindeparte” –  …însă – pe ei

Au învățat – din vecie spre orice

Vecie – că te-mbolnăvești de

Luciferism – recte :

Tembelism…

Nu vei avea – Doamne 

Judecător : Singur te vei

Judeca – Singur te vei

Condamna –  după ce-Ți vei

Trece  – prin

Fața Ochilor – toate  – Oribile – Crimele

Omenirii (ASUMATE de

Tine – IDENTIFICATE cu

Tine !)  –  de la

Facerea Lumii – și

Până…Atunci !

Sunt curios – ce 

Pedeapsă-ți vei da : eu îți sugerez să te

Condamni :  ”A NU MAI

FI – A NU MAI

FACE – Nimic și pe

Nimeni – Nicicând…

Niciodată…

AMIN ! – Supremule

Infractor  – Superbule

Criminal Cosmic !

***

DOINA VIEȚII, MORȚII ȘI ÎNVIERII MELE

Căzui din Covata Lunii

Prăpădii și Lava Strunii…

Soarele-n Blid s-a gătat

S-a gătat de luminat…

…În Blid ninge numai Zgură

Bezne să știu că au Gură !

…Dar cine nu are Gură

Când se ia Sorții-mi – Măsură :

Șerpi și Îngeri – Elfă-Naltă

Spiriduși și Viermi de Baltă

Pasăre fără de Glas

O Femeie-nsângerată

(Să-i spun ”Mamă ” – dintr-odată !)

Zei – Zeițe fără Nas

Fără Nas – Fără Popas…

…Și – la urmă – -un Popă Gras…

M-am născut cu-un Parastas

Voi pieri cu Nuntă-n Glas !

…Ursitoare  –  Ursitoare

Mi-ați luat Raza din Altare

M-ați lăsat – prin Lumi – HAI-HUI

Să nu fiu al nimănui !

Înțeleg Democrație :

Dar asta-i – pardon ! – HOȚIE !

Căci mi-ați smuls Condei : ”NU SCRII !”

…Asta-nseamnă SĂ NU FII !

…Am scris – cu Degetul – pe Nisipuri

Precum CRISTUL din Risipuri…

*

…Un Barcagiu și-un Geamgiu

Lucrează la-al meu Sicriu :

Barcagiul mă va TRECE

Geamgiu – pune-n Ochi : GEAM RECE !

…Și-amândoi m-or lua-n Spinare

M-or tăbârci pân’ la Mare :

E MAREA NUMELUI VAST :

N-am ales un Cântec Fast…

…Nu nimerii  – Slovă cu Slovă

NUME  – prin cari să stau la Provă :

Notă cu Notă – voi plimba

Pe Limba mea – pe Limba mea…

Numai Truverii-au Drept de-a-Alege

Moartea – precum și Noua Lege !

În Mistica-mi Cetate s-a decis :

Am Drept să Cânt – am Drept la Scris !

Dar Cântu-mi fie doar de Sânge

Iar Slova-mi – de citești – vei Plânge…

E-o Lume… – …- abia de-i Văruită :

În Ea-i DREPTATEA – NESILITĂ !

…Sângeră – deci – spre MÂNTUIRE : 

GRAAL aflat – NOUĂ VESTIRE !

Și Plângi : FRUMOS – SĂ FII ÎN FIRE 

CURAT : Rouă în SFÂNT-POTIRE !

…În Proaspeți Zori – de Altă Lume

CRISTUL ți-a fi- -n sfârșit ! – un NUME !

…Dar unde-i  SOARTA-MI – ”DREPT DE VETO” ?

AZI și AICI : e-un ”ZERO-NETO” !

…Mai ține-ți Gura – ”INTERPRETO” !

***

MEDITAȚIE,  INSTRUCȚIUNI  ȘI  LEGE

Pe Gura Zânei – Nuferii dorm Mistic :

Așteaptă Lava Logos-ului Cristic…

Dar Apa Lacului cu Inorogi

Te-ndeamnă – cu smerire – să te rogi :

Roagă-te Vântului din Stele

Roagă-te Frunzei – care-acoperă Castele

Roagă-te Muntelui – gemând de Vâlve

Pădurii : Cântec de Strămoși – Foc-Trâmbe…

E-aici – în DACO-VALAHÌA – și Fericire – și Urgie

De-aceea – pe-orice Frunză-Vis – pe orice Scoarță scrie

Doar ”INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE” – a Patriei de Zei Noroși

A Patriei de Sfinți – și de Martiri – dar și de Magii-Moși !

…Nu îndrăzni – AICI – mai mult decât se îndrăznește-n orice Rai :

Nu veni Singur – și nu fără Iubire – nici fără-al nostru Grai…

***

SFATURI NECESARE – PENTRU STRĂINI

Nu căuta RAIUL : el este – încă – -AICI

Dar poposì – la noi – o ”Boală de NIMÌCI” :

Boala TRĂDĂRII și a NUMELUI UITAT

A NESIMȚIRII și a SOARELUI FURAT…

Boala ORBIRII SUFLETULUI-ROUĂ…

…Și-acum – în loc de Sfinte Raze – PLOUĂ !

…STRĂINE – eu nu te-ngădui în Pridvor :

Tu seci FÂNTÂNE  –  FLORI DE RAZE mor !

Când învăța-vei să m-ajuți SĂ SAP Fântână

Atunci – abia – te-oi lua  – mistic – de Mână

Te-oi duce-n Casa mea cu SFINȚI

Și te-oi amesteca printre PĂRINȚI…

…Deocamdată – -ți curge – pe Mâini – SÂNGE

Nu-ngădui CRISTU-mi  – din Voia ta – A PLÂNGE !

Rămâi  la tine-acasă – și TE ROAGĂ

Să-ți pună Dumnezeu – la Minte – DOAGĂ

La Suflet – ROUĂ-DE-PRIVIGHETOARE

La Duh Haìn – BLÂNDEȚI DE CĂPRIOARE…

De nu-nțelegi – AICI – nici LIMBA MUNȚILOR

De nu auzi – AICI – CÂNTECUL VECHI al – spre CER – PUNȚILOR

Nu te clinti spre Ușa-mi dinspre RAI

Căci Ție nu ți-e dat s-auzi Slăvitul NAI !

…Da – RAIUL e în CASA MEA DE REGI

Dar tu – FIARĂ-A BEZNEI – asta nu-nțelegi !

Roagă-te CRISTULUI să te învețe-a fi doar MUSAFIR

Să te învețe-a recunoaște-UN TRANDAFIR !

Cât – însă – nu știi decât să jefuiești GRĂDINI

CRIST împrumute-ți doar CUNUNI DE SPINI :

Poate o răsări  – un Suflet – din DURERE – și în tine :

Deocamdată – ești TÂLHAR  – CĂLĂU-DE-FLORI : 

De te-ntâlnești cu mine – -n Raiul meu : TU MORI !

***

LEHAMITE (rubaiyat)

Acum – când sunt trecut prin Ciur și prin Dârmon

Mă vor pe lângă ei – ca ”Rege Solomon”…

…Prea mult scuipatu-m-au – pe când eram doar Visător

Ca să nu-i las – acum –  nesfătuiți :DE BROAȘTE-UN COR” !

***

CÂND SUNT BĂTRÂNI (rubaiyat)

Când sunt Bătrâni – cei ce te-au fost disprețuit

Te cheam’ la sfat :Cum treb’e de murit ?

Muriți oricum : voi – în Trufia vană

Uitaserăți că Morții –  -oricine   –  va da Vamă…

***

VORBA PĂȚITULUI (rubaiyat)

A fost și Vară  –  a trecut și Toamnă :

Am tot plătit – cu Viața-mi – ÎNZECIT – la Vamă…

Nu mi-a fost bine – iar de-o fi mai rău de-atât

Să-i stea Vampirului Ceresc…”ÎN GÂT” !

***

UNEI MOIRE (rubaiyat)

Stă o Babă – Sus – pe-un Nor :

Socotește când să mor…

Poate n-oi muri – Măicuță

Și-i rămâne …”de Căruță” !

***

ÎNVĂȚ ÎNGERII SĂ MINTĂ (rubaiyat)

Trecând  – în Zbor – peste Popoare – peste Lumi Deșarte

Se-ntreabă Îngeru-mi  – posac :De care să-i fac Parte ?”

…Eu – de Parfumu-Albastrei Flori – Vrăjit și Senin Îmbătat

Grăiesc :Slăvite – zi-i Lui că în Pridvor de Casă – m-ai uitat…

***

DATORIA DE ONOARE (rubaiyat)

Nu-s multe-Ospețe-n Viață – și nici Cununi de Flori

Dar du-te – Cavalere – și bate-te – ori mori !

Nu da ”Apă la Moară” Sarcasticului Drac

Ce te disprețuiește – și pufăie-n Cerdac !

***

PUTEREA TRUVERULUI (rubaiyat)

Eu știu SĂ CÂNT – sfidând  –  pe Muchii de Prăpăstii !

Cu Slova-mi ascuțită – TAI BÀIERELE MĂȘTII !

Mai înțelept ca Regii – fără-ajutor de Fier

Cioplesc – Notă cu Notă – Drumu-mi spre Cer : TRUVER !

***

                                            Adrian Botez

Note

1- NEDEE 1-Petrecere câmpenească populară, de origine pastorală, organizată, de obicei, cu prilejul unei sărbători, sau al unui hram. 2-Loc (plan) pe vârful unui munte. În basmele românești, ”NEDEEA CETATE” este echivalentul RAIULUI-ETERNĂ STARE DE SĂRBĂTOARE

2- FRATRICÍD, -Ă, fratricizi, -de, subst., adj. 1. S. m. și f., adj. (Persoană) care și-a ucis fratele sau sora. 2. S. n. Omor de frate sau de soră. 3. Adj. Care constituie o crimă față de un frate, o soră sau față de semenii săi. – Din fr. fratricide, lat. fratricida.

3 –  SUTRA – tratat indian ori culegere, conținând proză aforistică, reguli de ritual, de morală, de filozofie sau referitoare la viața zilnică. (< franceza sutra). PANINI (sec. 5-4 î. Hr.), gramatic din India antică – este autor al unei GRAMATICI, care descrie, amănunțit, în 4.000 de REGULI SACRE (SUTRE), fonetica, morfologia și sintaxa LIMBII SANSCRITE (chiar dacă unii lindviști o consideră ca fiind limbă laică – SANSCRITA, de fapt, este LIMBA SACRĂ : SANSCRITA din Est a devenit LIMBAJUL COMUNICĂRII INTERCULTURALE A OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ ȘI A FIGURILOR RELIGIOASE !) ; este cea mai veche gramatică sanscrită păstrată și cel mai important monument al culturii indiene. Datorită caracterului universal al criteriilor de analiză folosite, această lucrare își păstrează, și în prezent, actualitatea.

 4- O VICTORIE À LA PIRUS este o victorie obținută cu un cost atât de mare pentru învingător, încât aproape că echivalează cu o înfrângere. Expresia este legată de regele Pirus al Epirului, care i-a învins pe romani la Heraclea și Asculum, în 279 î.Hr., dar a suferit pierderi de neînlocuit, în timpul luptelor (în timp ce romanii și-au putut înlocui pagubele umane), ceea ce a dus la pierderea, în cele din urmă, a războiului piric  – și retragerea, din Peninsula Italică, în Sicilia. Plutarh relatează reacția lui Pirus la felicitările primite din partea supușilor: „Încă o victorie ca asta și suntem terminați

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.