Adrian Botez: RATAT DE METAFIZICĂ…și alte poeme – PARTEA A II-A

RATAT DE METAFIZICĂ (…stihuri solitare – desfășurând Covorul Zburător – într-o Nouă Zare…)

                         de Adrian Botez

PARTEA A II-A

CĂDEREA PE…”C(K)ANT

cauți cu lumânarea – în strădanii : VLĂGUIREA !

ca să nu explodezi  – întru REAL : ÎȚI STINSEȘI FIREA

la Mormane de Gunoaie –  le spui – făr’ de rușine :VALURI

voind să-nchipui o Călătorie… – …către MALURI

MALURI ! – o – MALURI !…nu mai sunt… … de mult : din VISTIERIE

Toți ”FILOSOFII” au furat… – …până și Munți – Câmpie…

da  –  tu ești condamnat  – din VEȘNICII – să te ridici

să sângerezi – și – Răstignit – să strigi…să strigi…SĂ STRIGI !

PREA bine  Crist te-a cunoscut – ca pe-un Cal Breaz

și nu se sinchisește  – nici te laudă – că ești…”Treaz” !

deci – tu Dansează – Cântă – STRIGĂ STELE : FĂ-TE CORIBANT !

…altfel – nu-i nimeri – în Lumi – nici pe o Parte : ci pe…”C(K)ANT” !

***

BOGAT ȘI SĂRAC

cei Bogați și

Puternici – sunt mult mai sensibilo-simțitori – la

Nefericire – precum

Copiii cei Răzgâiați : ia-i unui astfel de

Răzgâiat – din Mână – un Fleac de

Băț (pe care-l consideră  – el – a fi al

lui  – și

NUMAI al lui – în veci de

veci !) – și să vezi – și s-auzi cum va

urla – să

cutremure Munții – din Temelii – nu

alta !

…ia-i unui Sărac – dintre Mâinile-i

Tremurânde – Însăși Viața ! – …și-și va

mulțumi – din

Inimă – și cu Lacrimi în Ochi… – …dar – în același 

Timp – zâmbindu-ți

firav – timid

temător… – …să nu cumva să i-o dai – Viața lui de

Maestru-Pribeag… – din 

nou – înapoi…

***

SĂ NUMERI GRIJILE –  NECAZURILE  – NEFERICIRILE…

îmi trec – pe sub Fereastră – mii de

Mașini – în fiece Oră : Șoferii lor

majoritatea – sunt Încruntați

Înfometați – Groaznic 

Contractați – Înspăimântător de

Înverșunați…

…se pare că – dacă vrei să

afli Numărul 

Grijilor – al

Necazurilor  – Nefericirilor – Dramelor și

Tragediilor (Închipuite  –  Reale sau

Construite…)  – …care se petrec – fără încetare – în

Lume – ar trebui să știi a număra aceste

Mașini…(nu număra Oamenii-Șoferi – ci

Mașinile – căci Mașinile-aduc Întunericul

Minții – Mașinile fac

Sclavi-Umbre  – – din

Oameni… – …Mașinilor le ”datorăm” – tot

Răul din

Lumea noastră – da – TOT Răul – Imaginabil și

Inimaginabil…)

…nu vei reuși

Niciodată – s-o faci cu

Exactitate : nici măcar

Dumnezeu n-o face… – așa că

mereu – aproximează…

…de aici – atâtea

Nemulțumiri – Abjurări și

Încurajări în

Trădări…

***

RAZA S-A STINS…

dintr-un Desfătător – Înmiresmat

Palat – în Clipă te scurgi – SCLAV – fără de

Zare ori Treabă – într-o

Împuțită Cocioabă…

SCÂRNÀV !

RAZA S-A STINS

Dumnezeu are

Laringită Cronică : sunt atât de multe

Mii de Ani – Amețitoare 

Lipsite de Vis – Clădărìi – de când 

nimeni nu mai aude – Viguros – Tunetul

Luminos – al

Vocii de pe Sinai… :unde nu sunt

Porunci – e Dezmăț și

Pierzare…

…un Pelerin – Desculț și

Zdrențos – încearcă să vină – pe jos

și să-ntoarcă Lumile – pe

Dos : dar  – înainte de-a deschide El

Gura – este Răstignit – Trădat și

Uitat – pân’ la Os : n-a mai ajuns  – cum a

promis și putea (Vizionar și

Străluminat Împărat !) – la

Stele și Oameni – cu-o Privire de

Vultur – și-un

Galactic Sfat… 

…iar acum – când vorbim – strânge – cu

Disperare  – Țăndările de 

Lumină  – de pe Jos… – …unde 

Totul e-n Stadiul-de-Scos :

Ticălos și

Gros…

Mlaștina-Beznă s-a întins – precum

Ciuma – până la Inimi și

Cinste… : nu mai avem Vreme – nici

Corăbii – și

nici Curaj – să ne salvăm – înflorind în

Crini – în Lăute-Activiste – în

Vesele Săbii…

…Truverii-au murit – din Lipsă de

Gând și de

Cânt : a venit – la Capul lor – amușinând

Pucioasa Uitării de Faptă – un

Câine cu Trei 

Capete : și – pentru Vecie – în Tri-Colții-i de

Criță – Strune a

frânt…

RAZA S-A STINS… – …Mumele-Bezne năvălesc  – ÎNAPOI – drept în Temeliile

Lumii : Machiate Incendii  –  Emfatice

s-au întins… : AU

ÎNVINS !

***

GORILE ȘI CÂINI

Gorile și

Câini : nicăieri Oameni

Zei – sau

Pâini…

Nici măcar O

PÂINE – pentru

Ziua de Mâine !

***

DIN DRAGOSTE DE SINE

-îmi permiteți – domnule – să vă

tai Capul ? – (…mă grăbii – năvălii cu

Vorbe – nu cumva să

plece fără s-audă…Motivația

Crudă) : și aceasta – numai spre

binele  – EXCLUSIV ! – al DUMNEAVOASTRĂ : ia

priviți – aici – în Luciul de

Fereastră : ați arăta INFINIT MAI

BINE ! – …PERFECT ROTUNJOR – ca un

Dumnezeu de Pridvor ! – …Simetric cu

Mine – în

Rotunjime !

-și-n locu-i – ce

pui ?

-în loc ? NIMIC ! – (…oricum – pe 

Dinăuntru – tot nu era

decât un Rătăcit – Ipohondru

Limbric !) – …păi – tocmai aici e

CLENCIUL : Silueta dumneavoastră – ACUM ȘI 

AȘA ! – e

Defectă  ! – …dar cum vă indic eu – CU CAPUL 

TĂIAT – adică… – …ați fi

SFERA PERFECTĂ !

-zău ? – și eu – la Trebușoara

Asta – ce câștig ?

-ce câștigați ? – Oh – ce-Ntrebare

Oh – ce Sublimă Chemare : de azi 

încolo  – se vor închina – la SFERA 

DUMNEAVOASTRĂ : MULȚIMILE TOATE ! – 

REGI – POPOARE ȘI GLOATE ! – …ca la

SUPREMUL ZEU-DE-FRIG – …ca la un

BUDDHA-PRINS-ÎN-CÂRLIG ! – …ce

ziceți – o facem ?

O FACEM ! – zvâcni – de pe-acuma

AROGANTOINFATUAT – …de toate

Măririle promise – DEJA

ÎMBĂTAT ! – …și fu COMPLET de acord – pe

Lung și pe Lat

Individul meu – din Celălalt Colț  – de

Pat…

…iar eu – cu un Topor Ușor – i-am 

arătat (ca pe Menajerìi

Celeste – Hașurate cu

Carnavaluri Agreste !) 

ZIDUL: DELOC

LICHIDUL !

…acum – stăm Amândoi

Față în Față : Două Sfere

Perfecte – la Dumnezeu pe

Trepte…

*

…vezi ce poate face din

Om – DRAGOSTEA DE

SINE – când e Unsă

Bine ?

*** 

A FI PRE-VĂZĂTOR…

A fi PRE-VĂZĂTOR

…stai – PRE-VĂZĂTORSUS-SUS-SUS ! – PLISC ÎN PLISC CU VULTURII ! – …stai (zic) pe Muchia 

Vulcanilor – Cei Care

sărută Cerul – cu toată

Învăpăierea Adâncului lor – și

PRE-VEZI Neliniștile Lumii  – Soarta 

Pestriță  – a Sinucigașelor

Neamuri…

…stai  – PRE-VĂZĂTOR –  pe Marginea dinspre

Nord – a

Oceanului Mut – și aștepți să

sari  – bâldâbâc ! – în Apă  – atunci când se va

dezlănțui – Superbă și (în sfârșit !)

Dreaptă – Ploaia de

Foc…

…degeaba : tot ce este de

întâmplat – se va-ntâmpla : Zeul are

Ceasornicul – Potrivit  – Meticulos la

Culme ! – ”Conservator – Surd și

Orb”… – …după

Greenweech-Burg…

 …nu fi PRE-VĂZĂTOR – Omule :  azvârle-te

ca BUFNIȚA-CEA-ALBĂ – cu toate Ghearele-i

Desfăcute  (…până la

Crăcănare !) – asupra Tuturor

Florilor Iubirii – deschise

Larg – în GRĂDINILE LUNII – azvârle-te  – ”fără sine” ! – în

INCANDESCENȚA TRILURILOR – TUTUROR

PRIVIGHETORILOR

…azvârle-te în Toate Jocurile și

Tainele Marii Zeițe !

azvârle-te ! – nu pregeta nicio

Clipă ! – o – tu – Vânt Voios  – Primăvăratic și

Năprasnic ! – în 

HORA DE RAZE – a Fascinantei Zeițe

Nocturne… – …și – deîndată – vei re-deveni

ZEU-AL-FRĂȚIEI-DIVINE !

…”abuzul de PRE-VEDERE dăunează

Grav – Tuturor

Organismelor – Tuturor

Anotimpurilor … – …și îngheață-n

Pocale – Ambrozia Tuturor

Zeilor” !

***

SEARĂ DE TOAMNĂ TÂRZIE

Fraze din cărțile de pe Rafturile

Bibliotecii – scapă din Hățurile 

Paginilor – și năvălesc – Nechezând – făcând o

Hărmălaie Infernală – în

Grajdul Capului meu…

acolo-și continuă Chermeza

Libertății – paralizându-mi – Total

Gândurile…

…e Seară Târzie de

Toamnă : nici nu mă pot gândi la

Somn – sau la

Alte Trucuri 

Existențiale  – când Vocile atâtor

Somități Literare – chit că-s doar

Artificiale Frânturi Gheboase – și (mai grav !) – Grețoase

Mizerii de ”Banlieu” – stau la

Tribuna Neputiței mele – și

Urlă Propagandistic – sugerându-mi să-mi

părăsesc Viața – și să intru-n Alaiul 

lor  : Slinos – Mucegăit și

Parafinat…

***

SEARĂ DE GHILOTINĂ

nu-nvia-ale Toamnei Seri : doar te-ntristează

cu Amintiri – Căzute Capete de Frază…

și astfel – astronomic – sporește-Amarnic Prețul

Singurătății : din Mòbile – scălâmb – scapătă Cântărețul

până la Halul Bocitoarei : ți-e interzis să comentezi

ți-e interzis – în Orice Clipă – să mai crezi…

iar de-nchizi Ochii – Monștrii tot se umflă :

nimic – din Gândurile tale – nu mai suflă…

…devii un Antrepozit – Catastrofei

ucizi – demențial – și Șansa Rimei – Strofei…

Nimicul cu Nimic nu se împacă :

n-ai loc nici în Neant – nici în Copac…

…am chemat Ghilotina : Capul tău de Drac

spune-mi – degrabă – cum vrei să ți-l îmbrac…

***

 DE MULTE ORI – IUBIREA

De multe ori – Iubirea e-un

Closet – dospind de

Miasme – dar pavoazat Orbitor – ca de

Ziua Națională !

Vezi bine că-s

Animale – țopăind grotesc – transpirând

Exasperate – puțind – ca de o

Eliberare : dar trebuie – musai să spui că-s

Zei și Zeițe – și – deci – că sunt

Neființe Intangibile…

…De aceea – prefer

O Rază de Lună – spălată cu înseși

Lacrimile ei…

De aceea – prefer

Cântecele fără Cântăreți – care

Plutesc peste

Valurile Lacului

Visării…

…Prefer să fiu înnodat cu un

Brad – decât cu o

Sordidă Spălătorie de

Mahala Lăutărească…

***

DEMENȚĂ DIVINĂ GENERALIZATĂ (rubaiyat)

Prieteni nu mai ai – deci nu mai ai Vrăjmași…

Nu-i greu să taci – când Lumea Asta-o lași…

Nu-ți fă Prieteni nici în Alte Lumi :

Moda e peste tot  – la fel : ”Să fie doar NEBUNI !

***

UN CÂNTEC DE LEAGĂN TE-A ADUS PE LUME (rubaiyat)

Un Cântec de Leagăn te-a adus pe Lume…

Dar Hohot de Nebuni – îți rupe – mereu – Strune…

Hai – vino sub o Umbră de Copac

și-ncearcă Styxului să-i faci – din nou – pe plac…

***

NU-ȚI PLACE ÎNTUNERICUL – CE A NĂSCUT LUMINA (rubaiyat)

Nu-ți place Întunericul – ce a născut Lumina :

Dară Lumina trece – iar tu rămâi cu Vina…

Diavolu-i peste tot : Crist  – răbdător – așteapă

Iar – între timp – ne pregătește – -n Șoaptă…

***

E O VREME PENTRU TOATE (rubaiyat)

E o vreme pentru toate : un Nou Abator

Lingușește-l – făr’ rușine – pe Inchizitor !

…Mugurii de Răzvrătire și-au aflat Truver :

Abatoare – -Inchizitorul – cad – Scrumiți – din Cer !

***

LA CATEDRALĂ BATE CEASUL (rubaiyat

                                     închinat  Giorgiei Meloni)

La Catedrală bate Ceasul : Arhangheli se arată

Iar Calea Lumii se aprinde – cu Cristul – dintr-odată !

…Mai sunt Nădejdi – mai e Senin – în Șandramaua Firii :

Din Clipă-n Clipă – un Palat își va vădi – iar – Mirii !

***

REGELE PESCAR ȘI PARSIFAL (rubaiyat)

…A fost odată-un REGE-PESCAR – Topit Bolnav 

Gata să cadă Morții – Prizonier : Supusul Sclav…

…Un Singur Cavaler urcatu-l-a pe Cal

Din nou : căci – inspirat  –  L-A ÎNTREBAT DE GRAAL !

***

DECĂDERI PERIODICE  (rubaiyat)

Am doborât Cetăți – și am trezit Popoare :

Ziduri erau – de-atunci – ale lor Piepturi – cu Pieptare !

…Acum – s-au spart Pieptarele – Golite-s Piepturi :

Superbul Demon își reveni în Drepturi…

***

TRUVER (rubaiyat)

Truver am fost –  sunt și voi fi : TRUVER RĂMÂN ȘI-N FOC !

Pe unde trec – cu ARMONIA STRUNEI  – refac Ființi și Loc !

…Când vin Truveri – voi – Jalnicii Brotaci

Să vă-nchinați (spre-a fi – iar – Oameni !) – CUM SPRE MAGI !

***

TEMPERATURI

Seara – le iau – cu 

Termometrul Cosmic – TEMPERATURA

VULCANILOR : Nesemnificativă 

Minusculă-i – față de aceea a

STELELOR – ce ard  – îmbulzite în

VISUL MEU – și fac

Tumbe-n

Nevăzut  –  pe Covorul Zburător – al

SFINTELOR METAMORFOZE – alcătuit din

Orbitoare Orchestre de

FLUTURI

***

PLUTESC MII PĂSĂRI PESTE RÂU

Plutesc Mii Păsări peste Râu : în orice Val – își lasă-o Pană…

…E-Amurg în Lume și în Munți – iar Malurile-s – tot – o Rană…

Mii Păsări (…poate Mii de Fluturi…) îi spun ”adio”-Acestei Lumi : 

Ele  se-nalță peste Zare : ACOLO – TOATE-or fi MINUNI…!

…”luați-mi – în Cârdul vost’ Galactic – și Sufletul meu Urgisit :

m-au stins aceste Vechi Tărâmuri : ORICARE CEAS MI-AU RĂSTIGNIT

Vecinu-mi CRIST mi-a spus – și-i VREDNIC ! – că ÎNVIEREA-mi s-a-mplini

Doar când – pe Cer – un STOL-DIN-STELE – voi fi zărit și întâlni…”

…iar Păsări-Îngeri mă privesc – și – blând – mă-ntreabă – ca un Vânt :

Dar ce-ai făcut să meriți ZBORUL ? – Întâlniși SFINXUL – pe Pământ ?

…smerit – eu le răspund – în Șoaptă (…dar se aude și în Cer !) :

Păzit-am ARMONIA SFÂNTĂ – căci STRUNA mea e de TRUVER…”

…Atunci – în Cârdul lor Galactic – s-a fost deschis un CER APRINS

și-am înțeles că doar NEBUNII – cred CÂNT – că…POATE FI ÎNVINS !

***

                 Adrian Botez

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.