ADRIAN BOTEZ: HISTRION DIN ȘTREANG (crochiuri, pe când te ștergi la ochi…)

.

HISTRION DIN ȘTREANG (crochiuri, pe când te ștergi la ochi…)

Citiți și: O teorie groaznică despre viitorul apropiat

ȘI  FAPTELE  POT  FI  SINUCIGAȘE  DROGURI

și FAPTELE pot fi SINUCIGAȘE DROGURI

când – EGOIST – le risipești  – TURBAT – în multe locuri :

ZEIASCĂ FAIMĂ – năzuind prin FAPTE

uiți să te scarpini – NATURAL – pe spate…

mult prea-arzător – te risipești SCÂNTEI

REFUZI SĂ-MPARȚIși BIRUINȚĂ  – și TEMEI :

POPOARE vrei – cu GURILE CĂSCATE

să te adore – -n RUGI EXTAZIATE !

COARDA SE RUPE… – …FAPTELE se șterg :

SINGUR rămâi  – DEMENȚE șușotesc – și-apoi CONVERG

cu PAVILIONUL PARANOIEI înălțat

în VIS PERVERS – încă ești ÎMPĂRAT

…pe-o INSULĂ PUSTIE – precum LEAR

ȚANȚOȘ îți porți – COROANE ÎN DELIR !

***

PETALĂ CU PETALĂ – AM DESFĂCUT UN CRIN

PETALĂ cu PETALĂ – am desfăcut un CRIN :

la RĂDĂCINA DE PETALĂ – CÂTE UN ȘARPE CU VENIN…

REVELAȚIA VIEȚII  – ASTA mi-a fost – mereu :

m-am plictisit să-mi fie GREU – și TOT MAI GREU !

mă voi călători – prin STELE – să văd și ALTE SORȚI

iar cei rămași în urmă – avea-vor GIULGI  DE  MORȚI :

nu-mi pasă de ”OPINII” – ”MUSTRĂRI” și ”ÎNDREPTĂRI” :

nu-nghit – NICIUNDE și NICICÂND – ETERNELE  TRĂDĂRI !

…va fi LOC DE POPAS – și pentru mine

într-o POIANĂ CU-INOROGI și ZÂNE…

va fi un LOC – până și pentru-un ”CRIMINAL

unde DREPTATEA  îi va fi PUMNAL !

…să fi pierit tot BINELE – din UNIVERS

pe unde calc eu – STRECURAT ÎN VERS ?!

*

…poate voi fi – cuiva – și de FOLOS

nu doar să etalez :”PONOS DUPĂ PONOS” !

…și-n GALAXIA ce mă va primi

s-o îndura – vreunul – ÎN OCHI a mă privi !

***

NU MAI EXISTĂ CETĂȚI – CASE – ȚĂRI : EXISTĂ DOAT MAUSOLEE

nu mai există

CETĂȚI – CASE – ȚĂRI : există doat

MAUSOLEE

REGII-și dorm

demni – ETERNITATEA :

CERȘETORII – mai puțin – mult mai

puțin…

…a fost – cândva – o

VREME BUNĂ DE

MURIT – și – toți

fără nicio 

excepție – AU

PROFITAT

…iar acum – niciun

EXTRATERESTRU n-ar mai putea

reuși – REVERSIBILITATEA  – pe

PĂMÂNT : să facă

adică – din

MAUSOLEEÎNAPOI : ȚĂRI

CASE – CETĂȚI  – iar din

MORȚI – să facă – IARĂȘI

OAMENI

***

CĂRUȚAȘUL CÂNTĂ – CALUL NU-L ASCULTĂ

CĂRUȚAȘUL cântă – CALUL nu-l ascultă :

e prea BĂTRÂN – pentr-o-așa INSULTĂ !

…el știe DRUMUL – știe SFÂNT-COPACII :

ce să mai afle-un CAL – ”colegulVACII ?!

…se face tot mai NOAPTE – prin CUIBURI  PĂSĂREȘTI :

abia pe CRIST – ”CEL DINTRE PUI” – zărești :

e-o LUMÂNARE DE DREPTATE – în TĂRIE

și REGI foșnesc – prin BEZNE – ca SĂ ȘTIE

BLÂND CĂRUȚAȘîn seama CALULUI să lași

și DRUM – și CÂNTEC – și FOCUL DIN SĂLAȘI !

e totul pregătit : ULTIMA RUGĂCIUNE

a rânduit și STELE – și TĂCIUNE…

…să nu te sperii – OAME – de COROANE :

pot fi COPACI  –  pot fi  ZEI  DIN  BULBOANE…

*

ești SINGUR – CĂRUȚAȘULE-TRUVER

și ești BĂTRÂN : cărași prea multe – -ACOLO – -n VIGUROSUL CER !

…da – vin – pe URMA ta  (ORBITE – FASCINATE !)

înfruntă-AMURGURI – SEARĂ – și chiar NOAPTE :

POPOARE DE MIRESME…  – …și DE ȘOAPTE…

***

DEFINIRE CORECTĂ

FERICIREA : cea mai GRAVĂ – și STUPIDĂ – FORMĂ DE CINISM 

SORA MARE-A  CIUMEI  MINȚII – ZISĂ :  CRETINISM !

orice CONTUR – și-orice FAPTĂ – PUTE A SADISM…

ZEUL s-a înconjurat de DRACI : SUFLET n-au – SĂRMANII

nu pot PLÂNGE – -OVAȚIONA : păzesc – doar – PLĂVANII…

ÎNGERII – SUPRASENSIBILI – au fugit din RAI :

ARIPILE și-au ars SINGURI – ZDROBESC orice NAI !

…la PITAGORA venit-au – sperând c-or AFLA :

dar MAESTRUL – de o vreme – nu mai NUMĂRA :

el CREA – din NEFIINȚĂ : EL ÎNFĂȚIȘA !

…RÂS și URLET DE DURERE – ASTA tot vrea ZEUL :

DRACUL e mai ponderat : gustă ALIZEUL…

…îmi tot bat CEASURI DE MOARTE : mi-e GÂNDUL ÎN RIMĂ

dar FIINȚA-MI RĂSTIGNITĂ – BLÈSTEMĂ – ”CU STIMĂ” !

…un OSPICIU-al FERICIRII este – -acum – PĂMÂNTUL :

eu am partea mea : TĂCEREA –  BUHA și MORMÂNTUL…

***

PEISAJ  EXPRESIONIST

ÎNGERII – FII AMURGULUI 

s-au lăsat –  în NESIMȚIREA BURGULUI

peste FRUNZIȘU-ARĂMIU –  al PĂMÂNTULUI…

…se va face NOAPTE – în niciun caz – DIMINEAȚĂ :

DESTINUL RÂNJEȘTE : are – din nou – STRUNGĂREAȚĂ…

deocamdată – ici-colo – latră CÂINII MORMÂNTULUI

STEGARII MORȚII : CONȘTIINȚA VÂNTULUI…

ÎNGERII-au intrat în POTOPUL de-ARAMĂ :

nu se mai văd – de-atâta URĂ și TEAMĂ…

e-o SETE CUMPLITĂ de MOARTE … – …CRÂȘMELE CIOCLILOR – PLINE :

în PRAF a fost-aruncată – scuipată – o PÂINE :

a apărut un STRĂIN – nu mă-ntreba de-unde vine…

poate fi CRIST – poate fi DIAVOLUL : e CINE PE CINE…

***

PEISAJ  DE  LICHIDARE  A  STOCURILOR

la CINA din MARGINEA RAIULUI

ZDRENȚOSUL mimează CÂNTECUL NAIULUI :

HISTRIONI – peste tot – până și-n DULAPUL CIOLANELOR !

…s-a deschis – FESTIV – SEZON URAGANELOR…

…mă țin de-un COPAC – și-n COPAC este CRIST :

s-a suit să vadă : mai are-AMETIST ?

mai fi-va – vreodată – deodată : STIHIE și-ARTIST ?

…FRUNZELE cad – în RITM de PARADĂ…

MOARTEA zâmbește : MÂNDRĂ – HÂDĂ – NEROADĂ !

…TOAMNA nu-i de CLEȘTAR : e doar o-NCLEȘTARE :

CRIST și MAMONA : CARE PE CARE ?

…mai sunt de plecat – spre NORD LUMINAT – MULTE POPOARE

de prăbușit – au mai rămas DOUĂ CETĂȚI :

una-i LUMINA – cealaltă-i TRIUMF-ÎN-BUCĂȚI…

…amușinăm – precaut – MORȚII și TINA…

DĂRÂMĂTORILOR ARHANGHELI DE FOC nu li s-au făcut PLĂȚI :

deci – au lăsat din MÂNĂ – deocamdată – TÂRNĂCOP și TOPOARE

și-au plecat – și ei – ÎNCOTROVA – unde nu-i SOARE….

…dar – curând – pogoară-se CRIST : CUVÂNT DE MUSTRARE…

***

VORBE-N VÂNT – VORBE DE PĂMÂNT

VORBE-n VÂNT – VORBE de PĂMÂNT :

sunt un BLESTEMAT – n-am – niciunde – RÂND…

CABOTIN – printre GRAURI – STĂNCUȚE :

în toate BUZUNARELE – doar LACRIMI…micuțe…

blèstem – la rându-mi – SOARELE

RAZE de CLEȘTAR – IZVOARELE :

se bulucesc NORII – în PRIVIREA mea

tremur doar FULGERE – de INIMĂ REA…

…să-i iubesc – pe toți câți mă tăvălesc prin COLB ?

să mă fac FRATE-DE-SFINȚI   –  cu SFINXUL-CORB ?

mai bine mă târăsc printre ȘERPI – ORB

MĂTRĂGUNA LUNII : pe toată o sorb…

…am vrut să fiu  – REGEȘTE  :  POET și AED  !

am ajuns nici în PIROANELE CRUCII să nu mai cred…

***

TRIST HISTRION

TRIST HISTRION : GESTURI și VORBE – ETERN greșit tâlcuite

de toți cei ce le-ascultă – cocoțați – unii peste-alții – pe PLITE…

ÎNȚELEPCIUNI și SFINTE VERSETE –  -irosite :

ADÂNCURI de ICOANE – bălțat – demonic BOITE

CĂLCATE – ORB TULBURATE – de PAPAGALI și VITE…

LIMBA-ți – UMFLATĂ DE RUGĂCINI și de RAZE

clătește-o-n CIUBĂRUL PROSTIEI – cu RĂSUFLATE FRAZE :

rostește-ți RUGA de-a-NDOASELEA și CALPĂ :

doar astfel – poate – s-a mai izbi – CU ROST DRĂCESC – DE TALPĂ…

TRIST HISTRION – fătat de NEAGRĂ STEA :

întoarce-te în TOAMNĂ – și pleac-odat’ cu ea :

pentru MĂSURILE-ți – ZEIESC PECETLUITE

doar  IARNA te ferește de GLOATE SCHIMOSITE

doar IARNA îți păstrează și VORBA – cât și ISTMUL

pe cari te-așteaptă CRISTUL – păstrându-ți – CANDID  – RITMUL !

***

CIODĂNEALĂ CA LA VALAHI…

…acu’ – spune și

Tu  : CARE și

CUM ? – eu m-am luat de Tine – sau Tu

de mine – COMPLET AIUREA ? – …nici nu

apucasem – măcar – să mă trezesc – de-a

binelea – tocmai mă ștergeam de-ale

VISELOR SUDORI – de-ale

SOMNULUI  URDORI…. – …când – netam-nesam – 

dintr-odată – așa – pâș-pâș – PARȘIV ca și

MOARTEA (…dar NU TOT AȘA DE

FRUMOS !) – vii Mata – DEȘTEPTUL 

COSMIC – PE DOS ! – …cu MUSAFIRI CU TOT :

VIJELII și NINSORI… – cu-NTUNECARE DE LUME  – și

ÎNNEGRIRE  DE  FLORI…!

…vezi că scot – de-acum

CUȚITUL – pentru

TOATE NODURILE GORDIENE din

lume – și pentru

toți DUMNEZEII – care-mi stau – încă

de ieri după-amiază – cinchiți  – în

POALE  (…e drept – cam prea

VĂLUROȘI – cam prea

VAPOROȘI…)  – aparent

CUMINȚI – dar cu 

BOT DE SMOALĂ – cu

MINTEA PE OALĂ! – …și 

dintr-odată – se-apucă PROSTUL-ZEUL –  de

URLĂ – mai tare ca ORIȘICE

SURLĂ !  – (…mai tare – chiar – decât SMINTITA

CERNEALĂ – cu care-am uitat să mai 

FIU – adică – am uitat să mai

SCRIU-DE-VIU !)  – …și-și – FĂȚARNIC – PROCLAMĂ – un 

CHEF – MAMĂ-MAMĂ ! – TERIBIL

CHEF !  – …de

HÂRJONEALĂ !

…să nu-i zici vreo

DOUĂ – de să-i sară

PINTENII DIN OUĂ ?

…auzi – dom’le – eu nu mai pot – MI SE FRIGE

BUZA – de-o UNIVERSALĂ

RĂSCOALĂ !  – …iar DUMNEALUI  îi 

arde – CULMEA ! – de TÂMPITA-I

HÂRJONEALĂ !

…numai că – din HÂRJOANELE

LUI și-ale LOR – ale

MUSAFIRILOR-ZEILOR… – …cine – oare – iese

REGULAT – MEREU – de 

SOARTĂ (…MADAM  

SOARTA-CON-SOARTA”-ajutându-se – la

TOATĂ CHESTIA ASTA –  pe

șestache – firește ! – de 

a SOARELUI 

NEVASTA – cât și de SLUGILE-I

DE LEAC – DIN 

VEAC TOCMITE  –  pe-un DEGET

ÎNVÂRTITE : INCOGNITO

CĂLĂI !) – …da – cine – oare – iese – din

toată AFACEREA ASTA 

NASOALĂ – de COSMICI

CHIULĂI  (…cu 

IZ DE PUCIOASĂ ȘI

SMOALĂ  – …și de

NĂTĂRĂI !) – …cine iese cel

UMFLAT – CUCUIAT – și

evident –  BĂTUT (cu-ADAMIC

MĂR !)  – de parcă-ar fi

CÂNTAT  FALS – și cu

NĂBĂDĂI – pe la NUNȚI-DE-DULĂI  – pe la

CEREȘTILE – CLANDESTINELE

CÂRCIUMI  – ori  prin 

OCEANICELE  BĂI ?

…CINE ?! – mai ai – încă – OBRAZUL – să-ntrebi

CINE ? – …păi – DA – uite-AȘA : tot un 

ÎNVĂȚĂCEL de-al

TĂU – ajuns  – SĂRMANUL – din

POETUL-CU-LIRĂ-ORFEU : FOST

DUMNEZEU : FĂRĂ ARIPI  – JUMULIT și

RĂU ! – …asta

pentru că – pân-acuma – am tot fost prea

POLITICOS – prea RĂBDĂTOR – prea 

BINE CRESCUT… – și-am împlinit – ca

FRAIERUL – tot ce mi-ai – ORBEȘTE :

PORUNCO-CERUT ! 

 …ei – NU ! – de-acuma voi

ÎNVĂȚA să și MOR – să-mi fie și

DOR – dar să știu pune (FIE EL CEAS DE

MOFTUROASĂ  ZI – ORI CEAS DE

SCULPTATĂ NOAPTE !) – și MÂNA 

PE ORICE

TOPOR  – când mai aud – fie și-n

SOMN – CEREȘTILE 

PORUNCITOARELE  (…OBRAZNICE PRECUM

LAPTELE PROROACELOR STELE !)

CONVENȚIONALE – SUSPECT DE DIVINELE

ȘOAPTE !

***

UMILINȚE DE-ARTIST ȘI DE CRIST

din DORUL DE FRUMOS – azi s-isc’ CARICATURI

nu-ți sunt MODELE – ZEII ? – te uită la PICTURI !

uită – PE LOC ! – de MITURI și de POVEȘTI CU ZÂNE :

adu-ți  –  DEGRAB’ ! – –  ÎN SCRISU-ȚI – BORDELUL DE CADÂNE !

…SCĂLÂMBĂIATE MUME-ALE PĂDURII  : nu le amușină nici CÂINE :

au NASU-N DOS – …iar DOS… :

 SĂ MAI LĂSĂM PE MÂINE… !

…râvnești pe BOTTICELLI ? – …bate – la UȘI – PICASSO !

…NIMFA o ia la goană  – vrei s-o oprești : NU !  –  las-o !

e un DECRET – în CERURI : ”SE INTERZIC –  de az’  

FEȚII-FRUMOȘI – LUMINA ! :  S-ADORĂ… SFÂNTUL PRAZ !

…să ardem – iar – ICOANE ! – să prăbușim COLOANE !

căci ZEU ne este-un VIERME – cu TREIZECI DE COLANE !

CINSTITUL” le-a neguțat prielnic : pe SUFLET – și pe MINȚI !

COLANELE-S  DOAR  RESTUL LA…TREIZECI DE ARGINȚI !

…El – VEȘNIC PRIGONITUL – suspină-n al meu CUGET 

PICIOARELE-I RĂNITE și le-a gătit de UMBLET :

”…cât – oare – sili-veți CĂLCAREA mea –  prin MIRIȘTI 

zdrobind  PĂCATUL MORȚII  – să v-aduc – vouă – LINIȘTI ?!

sunteți și LAȘI – NEMERNICI :  CRIMA mărturisind

GÂNDUL vă e la ALTA ! – …iar eu vă iert  – IUBIND !

…pe SINGURUL NAIV DIN UNIVERS  – cum vreți voi – Îl jucați :

SĂ VĂ IUBESC ORBEȘTE – IAR VOI SĂ MĂ SCUIPAȚI !

…dar asta-ntrece toate :  IADUL DEVINE REGE  !

pe Mine  – CREATORUL ! – mă scoți din propria-mi LEGE :

EU – ce-am greșit cu…”OMUL”… – …DAR AM DURAT ( SE VEDE !)  – ȘI BOLTA DE AZUR

să fac NAVETA – PURURI – pe un TRASEU ȘTIUT : din EMPIREU – GOLGOTA !  – …și…RETUR ?!”

***

BALADA PREGĂTIRILOR ȘI PREGĂTIȚILOR

VÂRCOLACI nu mâncă LUNĂ

că a-nghițit MĂTRĂGUNĂ

VÂRCOLACII mâncă SOARE

că – pe el – nimic nu-l doare !

SOARE părăsit de-ALBINE

nu ai făcut niciun BINE

ai ars Pământul și GRÂUL

ai istovit și PÂRÂUL !

SOARE cu RAZE DE LUT

ți-a trecut VREMEA – trecut :

așteptăm o NOUĂ STEA !

…numai dacă EA ne-o vrea…

SOARE – LUNĂ – MASCARÀ

om trăi și om vedea :

CRIST – în locul vost venea

pe SĂRMANI îi LUMINÀ !

de-or fi și de cei BOGAȚI

ăștia vor fi-ntunecați :

MOARTEA o veni să-i ia

și le-o arde PLAPUMA !

…nu v-am spus nicio POVESTE :

v-am vestit ce se grăiește !

în CUIB de FULGER CERESC :

sunt TRUVER : eu nu cerșesc !

vor veni LUMI de LUMINĂ

MAICA DOMNULUI – SENINĂ

trece OILE prin STRUNGĂ :

la JARUL STÂNII s-ajungă !

MOȘII – NOAPTEA s-or trezi

MAGI – cuvioși – s-or găti

și s-o face IESLE – LUMEA :

FLORI-NINSORI ține-or CUNUNA !

CUNUNĂ ÎMPĂRĂTEASCĂ

DREPTATE – din SPINI să crească !

…noi – cu CRIST ne vom ‘tâlni

de TOATE vom vorovi !

***

AM IEȘIT LA DRUM DE NEA

am ieșit la DRUM DE NEA

fără GRABĂ – fără STEA !

între FLORI eu m-oi plimba

FLORI DE GHEAȚĂ m-or umplea…

am ieșit – dar n-am venit

oi pleca – c-așa-i zvonit :

CORONAȚII REGI se pleacă

iar FÂNTÂNA nu mai seacă…

CORONAȚII REGI – din LUTURI

vin – în CERURI – tot SUB SCUTURI :

RĂZBOINI-ARHANGHELI iscă

ORICE RAZĂ ! – TOT CE MIȘCĂ !

…plecai VINERI dimineață  :

caut – mereu – FRUMOASĂ VIAȚĂ !

nu AICI – că-i TÂRG și ZVOANĂ

nu se iau COROANE-n seamă !

pleai iute – nu-ntrebai

de vreo CALE – de vreun RAI !

…căci eu tot mai zăbovesc :

POALE DE CODRI m-umbresc…

știu c-ațșteaptă – SUS ! – …nu-i bai :

în PISCURI – eu cânt din NAI :

încă mi-i drag de-astă LUME

pe-unde a păstrat MINUNE…

…SÂMBĂTA sfințesc IZVOARE

și dau drumul la ZĂVOARE :

PAJURI plutesc în TĂRII

și clădesc ÎMPĂRĂȚII !

…când TOATE voi rândui

DUMINICĂ simt c-o fi

și mă smeresc DRUMULUI

și iau STRAIUL FUMULUI…

…eu însumi sunt DRUM DE CEAȚĂ :

mii de suflete s-agață

dar COROANA MEA ÎN FLOARE

CRIST mi-a pus : ȘTIA că doare !

DOARE DULCE – ca un VIS

să m-apuc – și-n CER – de scris

să nu fie CRONICI MUTE

CRONICI MUTE și PIERDUTE…

ci – în MIJLOCUL DE FILĂ

să ardă – ca o FEȘTILĂ

ȘTIINȚA de DOMN din NORI

cari – și-acum – SÂNGERĂ FLORI…

***

HAI  LA DRUM  –  CĂ-S TOATE – SCRUM !

hai  la DRUM  –  că-s TOATE – SCRUM !

nu-i AICI – și nu-i ACUM :

DRUMUL MOȘILOR DE RAZE

n-are MĂSURI și UCAZE !

hai la DRUM – că-s TOATE – SCRUM !

toți câți la IZVOR șezum

mestecăm – scrâșnit – CENUȘĂ

și căutăm o ALTĂ UȘĂ 

unde să cântăm din FLUIER

nu s-audă – mereu – ȘUIER !

dibuiți COȚII DE ȘARPE

nu-l lăsați – la DEAL – să SAPE !

hai la VALE – jos din CAR 

că trece un CRIN-ALTAR !

închinați și SFÂNTUL DRIC :

NOAPTEA – n CER – nu-i scris NIMIC !

…puneți OSUL și TRUDIȚI

în GRĂDINĂ – TOT PLIVIȚI !

bucurați un CRIST prea TRIST

cu FLOAREA DE AMETIST !

bucurați pe CRIST – cu SLOVA :

dragă-i  Lui MINUNEA-VORBA :

El nu-nchide – în veci ! – CARTEA :

fiți – și voi – mai breji ca SOARTEA !

căci SOARTEA îți PORUNCEȘTE

pe când CRISTUL te IUBEȘTE !

SOARTEA vrea să-i slugărești :

CRIST – spre DUHUL tău grăbește !

SOARTEA-ți pune MÂNA-n GÂT

CRIST preface-te în SFÂNT !

…nu te zorì când ALEGI :

ZORI te-ntreab’ : ”CE STRAT CULEGI ?”

***

CUM STĂM CU ”SITUAȚIA

(crâmpei de DOINĂ GÂTUITĂ…)

instrumente  MUZICALE

instrumente MEDICALE

PANDEMIE cu SARMALE :

PARANOIE ÎN SANDALE !

SIMFONIE de TOLTECI

DOSURI de CERCOPITECI

care vând MORMINȚI DE MOȘI

la STRĂINII CEI BĂNOȘI !

DOAMNE – DOAMNE – CERESC TATĂ

scapă-ne – NAIBII ! – odată

de PAPAGALI și MAIMUȚE

de TRĂDĂTORI în HĂINUȚE :

dezbracă-i – DOAMNE – de PIELE

fă – din ei – GAZ și SURCELE

ca să ne-ncălzim la IARNĂ

TOCMAI cu CEI CE NE DARMĂ !

***

ASCULT – PE MALUL CELĂLALT

ascult – pe MALUL CELĂLALT – cum viersuiesc TRUVERII :

dintr-un TRECUT abia-nsăilat – TOAMNA-a furat CĂLDURA SFÂNTĂ-a VERII…

…biet HISTRION – cândva TRUVER – am răscolit CASTELE

și-am smuls – din ele – REGI-POEȚII – MINUNI – ca și MISTERE…

le duc – OFRANDĂ – pe ALTARUL DIVINEI ARMONII !

APELE STYXULUI oftează : nu mai sunt nici FRÂNGHII :

NIMIC de NIMENI nu desparte – sub RAZELE DE LUNĂ

ci doar un GREIERE – -n surdină – vestește…ZIUA BUNĂ !

…și de-o fi BUNĂ – de n-o fi : BREASLA își ține RITMUL

și CÂNTUL-ARMONIE – -n VECI ! – NU își așteaptă SCHIMBUL !

MIEZUL de MIEZ – cu RUGI-CREZ – aprinde STIH – în NOAPTE

…LUNA – uitându-și – iarăși – FIREA ! – varsă – din PIATRĂ – LAPTE !

…cu DRAGOSTE am fost primit – în RÂNDU-NTÂI AL ”VINII

de-NALTE DUHURI NEVĂZUTE : FLOARE – dând FOC  TULPINII…

***

COSMOS HISTRIONIC

peste PEȘTE – trece-o VESTE :

să se spânzure NEVESTE !

să se ia RÂIA din POD

s-o facă MIRIAPOD !

sunt prea TRIST – ca să explic

ce-am aflat – astăzi – în PLIC :

doar atât : că era NOAPTE

năpustind BESTII DE ȘOAPTE…

nu mai bateți TOBELE

opriți și MAȘINILE

să mergem la PESCUIT

chiar în CERUL PĂRĂSIT !

suge-ți PICIARE – în BURTĂ

să rămâi MOMÂIE SCURTĂ

și-așa – RĂSTIT și ATEU

să semeni cu…DUMNEZEU !

***

CÂND PORNESC – EU NU MĂ-NTORC

când pornesc – eu nu mă-ntorc

din CER – PLOILE le storc 

să n-aud de CODRU – PLÂNS

că-l uitai – și n-am ajuns…

pe sub BOLTA de COPACI

trecui FULGER : ce-ai să-mi faci ?

și ajuns în PISC de MUNTE

lovii CERUL – drept în FRUNTE !

nu mai stați – CLOPOT sunați

să treziți STRĂJERI USCAȚI :

BOLI DE PLIN – FLOARE de PRUN !

…prin CERURI – ninge – acum…

…mă simt SINGUR și UITAT

am motiv de BUCURAT :

că la CRĂCIUN și la PAȘTE

FECIOARELE iar vor naște

FEȚI-FRUMOȘI vor învia

CRINII-ZEI s-or veșmânta

cât în LACRIMI – cât în SÂNGE

iar LUMINA nu s-a frânge !

…și din RĂNILE UIMIRII

va zbura PASĂREA FIRII :

uite-așa DORUL s-alină

iscând – iar – COSMICA RIMĂ !

***

DOINĂ

nu e BINE – ba-i NĂCAZ

când RÂZI PROST – și fără HAZ !

…ascult – ascult : MĂ SCÂRBESC

când văd cât RĂU născocesc…

nu doar OAMENI  –  că se ia

SOI DE RĂU –  și-n BURȚI  DE NEA :

am ciumat și LIGHIOANE

ba și PĂSĂRI – ‘NALTE TOANE !

…HISTRONII din ZĂVOI

se țin – iar – de TĂRĂBOI !

SFINTE VEGHETORI DE CÂNT

PUPEZE le RÂD  –  la RÂND

și le BOIESC – și le STRÂMBĂ…

…însă CÂNTUL NU SE SCHIMBĂ !

…STICLEȚI – SCATII – ba și CIORI

se dau că-s…PRIVIGHETORI !

…chiar în TOIUL BÂLCIULUI

s-a rupt RÂSA ZGÂRCIULUI :

în MIJLOC de CODRU  VERDE

SCHIMOSEALA tace – PIERDE :

nici PĂUN nu trâmbițează

nici RAMUL nu mai nechează :

dintr-o LACRIMĂ de LUNĂ

dintr-o DURERE STRĂBUNĂ

SÂNGE DE PRIVIGHETOARE

l-a trezit pe CRIST – din SOARE !

…e TIMPUL să ne privim

STRAIE să ne curățim

și să ne lăuăm în STELE

și NĂCAZ  – și  DORURI RELE :

RUGA doar să o păstrăm

PATRU RÂURI să-notăm

să aflăm CINEI – POTIR

și VESTMINTELOR – PORFIR :

să-nvățăm SĂ-MPĂRĂȚIM !

…tot ce-n VIEȚI – AGONISIM

smerit – SĂ ÎMPĂRTĂȘIM !

…iar cu CRIST – UN CÂNT SĂ FIM !

***

LĂMURIRE ȘI-AMINTIRE

suntem tare NĂCĂJIȚI

NE-MPLINIȚI și JIGĂRIȚI

JUMULIȚI : DE TOȚI – PROSTIȚI !

…tare suntem AMĂRÂȚI…

AMĂRÂȚI – NE-AJUTORAȚI

și – LA ARIPE – tăiați…

…cui pui VINĂ ? –  la CĂLĂU ?

ai – și tu – CUȚITUL tău !

scoate-l iute – FĂ LUMINĂ !

curăță – din tine – TINĂ !

și HRISTOS – FULGER a scos

de-a întors LUMEA pe dos !

nu uita că Îi ești FRATE !

nu sta – ”CĂȚELUȘ” ! – PE SPATE !

***

LUMEA DE AZI – SINISTRĂ PARANTEZĂ

lumea de azi – SINISTRĂ PARANTEZĂ

între ce-a fost EROIC – și ce va fi FRUMOS !

nu vi-L voi arăta pe DUMNEZEU-CU-FREZĂ :

cu DEGETU-L arăt – pe OMUL-CEL-RÂIOS !

nu vede RĂUL nici de-l CALCI PE GURĂ

nu pune MÂNA pe RETEVEIUL MAGIC :

preferă LINSU-N DOS al DRACULUI-DE-ZGURĂ

decât să ia de COARNE  – REGIZORUL cel SADIC !

tu – OAME – n-ai vrut – NICICÂND – să vezi DREPTATEA :

n-ai vrut decât CĂLDURĂ în ZONA-ȚI PUBIANĂ !

cu BUCURIE – ai prefirat CETATEA

și – IMBECIL – te delectezi cu FIECARE RANĂ

ce ai furat GOLGOTEI : DORINȚĂ SUVERANĂ

de-a fi HINGHERUL LUMII  ! – și astupând LUCARNĂ :

la tine fie VARĂ  –  la noi  – doar – PURURI – IARNĂ !

…cât despre SPONSORII DURERII – și-ai MORȚII-N  SARABANDĂ

de cum îi chemi PE NUME  – îți și plesnește-O GLANDĂ !

***

DOAMNE – TARE-S NĂCĂJIT

DOAMNE – tare-s NĂCĂJIT

că nu mă lași la PĂLIT :

s-au prăsit NE-OAMENII

s-au trufit și FAMENII !

lasă – DOAMNE – s-otânjesc

măcar VREO DOI – câți grăbesc

ca să-mi GÂTUIE FRUMOSUL :

ei mi-arată numai DOSUL !

nu e vorba de GĂBJIT

nu e vorba de TRUDIT  :

vreau doar LUMEA s-o PLIVESC

de-USCĂCIUNI ce o răzbesc !

CRISTE  :  SCUIPĂCIOȘI – MASONII

COVID le fac PANTALONII !

ei vor SĂ NE NIMICEASCĂ

eu – în BĂI să nimerească :

BĂI de PUCIOASĂ SPURCATĂ

în care MASONI nu-noată

BĂI DE FOC – și BĂI DE SOARE  :

ÎNTRE DÂNȘII SĂ SE-OMOARE !

***

CONSTATĂRI  ȘI  ÎNTREBĂRI

INTRĂRI – IEȘIRI – de MONȘTRI sunt păzite

de-OTRĂVILE ce le-am iscat – și-acum sunt ÎMPLINITE

în SFINCȘII CABALISTICI – ce ne-nghit

ori de-am intrat – ori de vom fi ieșit…

…în ce-or compune – descompune – recompune

DUHUL nostru firav  –  năuc  –  orbit de GIGANTISM ?

…POVESTEA – de aci-nainte – nu mai spune

ci doar imaginăm SCENARII  DE LIRISM….

…dar DUHUL ÎNSUȘI – poate fi-nghițit

topit – și-n NOI TIPARE – mistuit ?

o VIAȚĂ-NTREAGĂ am durat la TURNUL LUI

și-acum să se preschimbe-n PANA VÂNTULUI ?

…nu – MONȘTRI TÂRÂTORI și RĂZGÂIAȚI :

DUHU-MI e chiar LUMINA ! – …nu doar FRAȚI !

***

VIZIUNE PRIMARĂ

peste APE trece – senină

o LUMINĂ : se curăță – astfel

LUMI : de BEZNE  –  VERMINĂ !

COPACII FERMECAȚI s-au fost deschis în ZÂNE

COPACII FERMECAȚI îngână CÂNTURI

topind CARACATIȚA-TIMP  – și preschimbând-o-n 

IERI și MÂINE !

ACUM este AZI – și AZI – VEȘNIC

rămâne ! – rostogolind VALURI 

de CÂNT – STIH : TOT CE-AMINTIRILE- ALINĂ…

peste APE trece – senină

LEBĂDA-CRIST : VĂZDUHUL DE CLEȘTAR

ÎNCEPE – ÎNCEPE !   –  …dar NU SE MAI TERMINĂ !

…în CERURI – NOU ZIDAR

prăbușește ZADAR : din COCONUL DE-AZUR

iese FLUTURE RAR : NU FLUTURE DE HUZUR

ci FLUTUR DE SÂNGE ȘI FULGER

FLUTURE-VIS și FLUTURE-ÎNGER 

FLUTUR DE LACRIMĂ CRINĂ 

FLUTUR CE-N PALMA LUI CRIST

ADIE-SUSPINĂ : FLORI DIN SFÂNTA GRĂDINĂ

SCRISE-N VECIE  –  CU SOMN-VEGHE-SOMN   MURMURÂND – ÎL ALINĂ… 

…am văzut MINUNEA – mie SORĂ BUNĂ

dușmănind GENUNEA : am îmbrățișat-o-n CEREASCĂ  IUBIRE

și s-au fost  văzut –  astfel – CLĂDITE – ÎNAFARĂ DE ORICE DURATĂ – POVEȘTI-FERICIRE !

***

ÎNGERI – FIII AMURGULUI 

ÎNGERI – FIII AMURGULUI – zbor peste FLOAREA GRĂDINII :

ZEFIRUL lor – VREDNIC –  plivește – -n VIS – SPINII…

sunt VREMI DE PLECARE – dar ARMĂSARII ALBI – AI TRĂSURII

râvnesc înc-un CÂNT – din ADÂNC – din TĂRIILE GURII !

…toți au plecat – au rămas doar TRUVERII :

numai atât a cerut DRICUL VERII !

CASTELE și ZÂNE – vei vedea – peste PODURI :

aici pritocim VRĂJI – dezlegăm NODURI !

AMURG – AMURG DEMIURG – niciodată nu pleacă

nici CÂNTURI – nici STIHURI – ci doar se apleacă

spre-OGLINZILE APEI – cum RAMURA SEACĂ :

PLETOASELE ZÂNE – păzind la IZVOARE

slobozesc HERGHELIA : și ZVÂCNET și SOARE

și RANĂ DE CRIST – care-aici nu mai doare…

***

RÂNDUIREA-LOGOS

BUBUITOR – SUNETE plutesc pe APE :  DEMENTE – NE-NFRICATE CORĂBII

taie VĂZDUHUL – cu DEMIURGE FANTASME –

precum TĂIOASE SĂBII…

aici râvnește-EL s-așeze – CURAT și DÂRZ LOC – CHINOVIEI  LUNII

aici s-adun s-adore SFÂNT VISATĂ CLĂDIRE – STRĂMOȘI ce-or fi LUMII…

e LOGOS-ÎN-MIȘCARE – DUMNEZEIESCUL MURMUR al PORNIRII

e CEASUL DE NĂSCARE – SOLEMNE PREGĂTIRI-DE-MIRII !

EL – DUMNEZEU-CUVÂNTUL –  CU STRĂȘNICIE CUVÂNTEAZĂ

EL – DUMNEZEU-CUVÂNTUL :  SINGURUL – ce-n DELIR – ȘI  CUTEAZĂ !

…de-aici va începe ZVÂRCOL DE ISTORII – și ORBITOARE CRIME – 

AICI se va-ntinde – -n AMIEZE – LACUL cu LEBEDE  CRINE

iar în LUMINIȘ DE PĂDURE vor începe LUCRARE- DE-MIERE – ALBINE…

IZVORUL DE SÂNGE-I ACOLO  – RĂZVRĂTIND POEZIE și CÂNTURI

și  – tot de AICI – s-or crăpa CATASTROFE – SORDID – BORȚI DE VÂNTURI…

mai târziu – CEASUL BUFNIȚEI SURE STÂRNI-VA – din COASTE DE MUNȚI – și FEMEIA :

CATASTROFA DIN URMĂ – CUMPLITĂ :  dar și VIEȚII SFÂNT-CHEIA !

…oricât vei căta – pe-ARHANGHELUL-FĂCĂTOR DE LUMINĂ

nu-l vei afla – căci EL se vădește prin ORIȘICE VINĂ !

…SLĂBICIUNI și VII PIZME – TRUFÌI – vor face să se umfle PĂMÂNTUL și BOLTA :

FORFOTIREA-STIHIE numi-se-va  – cu-ALT NUME-AL DEMIURGIEI : GOLGOTA !

…abia de AICI – va începe – în FIRE-PRIVIRE – și – SUPREMĂ BESTIE – OMUL :

cuteza-va – în CRIMĂ – până la CRUCE : COSMICĂ-MBRĂȚIȘARE DE DOMNUL !

…abia de AICI :  REGE-A-TOT-ȘI-A-TOATE fi-va PĂCATUL

abia AICI – s-or întâlni și-mpăca – CERȘETOR și-MPĂRATUL !

…a ațipit DEMIURGUL – gândindu-și – în TRĂSNET – LUCRAREA…

poate  – TREZIT – va uita : va-ncepe-și – DIN NOU ! – ORIUNDE și-ORICÂND – dar nu AICI și ACUM : SUPĂRAREA !

…AEZII APAR – din VĂGĂUNI DE VĂZDUH : CRONICARI ARMONIEI :

ei pândesc VOIA LUI – și-o vestesc  – RĂSTIGNIT și-NȚELEPT – OMENIEI !

asupră-le plutește TRAGICUL CHIP AL CASANDREI –  lui APOLLON VICLEANĂ :

ADEVĂRUL și DOAR ADEVĂR dezveli-vor – PE FAȚĂ și-n TAINĂ !

dar – ”pe ceas și pe clipă” – ORBI-VOR-SURZI-VOR – deolaltă : ÎNGERII-PĂSĂRI DE-AMURG  – și  TIRANII-MĂGARII…

…SFÂRȘIT și-NCEPUT nu fi-vor văzute – NICICÂND ! – decât de NEBUNI  NEVĂZUȚI : ARTIȘTI  – și PLUGARII !

*

…LEBEDE tac – dar TAIE APA : EXACT PE URMELE DE DEGET

cu care VEȘNIC-DEMIURGUL începe-și TRUDA FĂR’ de PREGET…

…COPACII – de pe MAL – dumìcă SUNETUL-DEMIURG  – în FOȘNET :

dar cui să-i pese de ”RĂȚUȘTE” – de VREASCURILE-aflate-n TROSNET  ?

…e ARMONIE peste FIRE : la ce să cugeți TRAGEDIA ?

mai RĂSTIGNEȘTE-TE o dată : PROȘTII-or pricepe…COMEDÌA !

…ÎNDRĂGOSTIȚII și NEBUNII : pe ei îi trece – doar – FIORUL

precum că-n toate ale LUMII – e necesar să știi…IZVORUL !

***

PROCESUALITATE

mi-am torturat GÂNDURILE – pân-am făcut – din ele –  -ADEVĂRURI !

am vânturat MĂRI și OCEANE – pân-am rămas cu-o STICLĂ DE SĂRURI…

…NIMENI nu te poate chinuì –  cât TU ÎNSUȚI te chìnui :

adormi cu o PASĂRE CENUȘIE pe UMĂR – și NIMIC să nu bănui…

sunt PRIETEN cu MOARTEA – n-am fost PRIETEN cu VIAȚA :

între timp – NIMIC n-am schimbat : ”tot atâta e PIAȚA”…

…mai rabdă – BĂTRÂNE : MĂ VOI DA DE POMANĂ

dar numai când ULTIMA-MI IDEE lăsa-va MÂINILE-N JOS – de tot VANĂ…

AMURGU-a trecut – LĂUTARII-s plătiți : sunt SINGUR PE TREPTE :

în sfârșit – fi-va-mi dat A VEDERE DOAR CELE CE-S DREPTE…

…n-am ÎNGERI – doar un DUH INSPIRAT – sub BĂRBIE

pe care-l învățai  (GREU – dar TEMEINIC !) –  GURA să-nchidă : -ACUM știe…

…a fost MULT – dar va fi MULT MAI MULT – în ISTORII :

în sfârșit – PRECAUT ! : ALTE LUMI împacheta-mă-vor – în ARMURI și în GLORII !

***

DACĂ TRECI MIEZUL DE NOAPTE

dacă treci MIEZUL DE NOAPTE

vei vedea STELELE COAPTE !

dacă nu – vei lâncezi

până-o PASĂRE-a veni :

PASĂRE MĂIASTRĂ

bate în FEREASTRĂ

să-ți aducă-aminte

că ești prea FIERBINTE…

lasă-te în APE

înoți la IZVOR :

răcorește-ți SUFLET

lasă DUH în ZBOR !

PASĂRE MĂIASTRĂ

voiesc TOT să știu

despre LUMEA ALTĂ :

ARMĂSAR MURGIU !

nu-mi da PRIGONIRE

nu-mi da nici ORBIRE :

în CLEȘTAR – INTRARE

în LUMI – ADORARE !

PASĂRE MĂIASTRĂ

pleacă din FEREASTRĂ

să văd PLOI DE SÂNGE

STIHUL mi se frânge

CRISTUL să-l alin

cu LACRIMI DE  CRIN

și să urc în MUNȚI

la STRĂMOȘI CĂRUNȚI

să-nvăț să fiu DUH

iar nu FIU DE STUH

și să uit de NUME

în oricare LUME !

***

ANTI-PATRIA

PATRIA PATRIEI este doar CRIST – și – pe DRUM

învățai cum RĂII treb’e să-i fac SCRUM :

în ȘTREAG să-i înalț – cum pe – STRĂIN – IUDA 

și FOC să le dau – ca să vadă TRUDA !

de vor înțelege – SCRUM vor zvârcoli :

din CENUȘA MORȚII  – VIAȚĂ vor ivi !

da – PASĂREA PHOENIX și în DEMON zace :

strigă-n el PRILEJUL :  ÎNGER  – iar –  desface ! 

PATRIA PATRIEI este doar CRISTUL ”NEBUN

NOU ZIDAR DE DUHURI : RĂNI nu îi răzbun

ci le cercetez : pe TRUP mi le SCRIU – le-AȘEZ și RANDUIESC :

INSULE-ALE RAZEI  –  prin care-NȚELEG – și ALCATUIESC !

PATRIA PATRIEI e  doar CRISTUL PLUGAR

cu EL răzbesc CÂMPURI – cu EL trec prin JAR !

apoi  – mai departe – adiind MINUNI

urc în MUNȚII-MEȘTERI – să-ntâlnesc STRĂBUNI !

PATRIA și CRISTUL – STRĂBUNII și DUHUL :

cu COMORI ACESTE tămâiez VĂZDUHUL

cu COMORI ACESTE bucur SFINȚI MARTIRI :

NEAMUL  LUI  ZALMOXIS are AMINTIRI !

…PATRIA PATRIEI este HRISTOS – DUMNEZEU CIUDAT :

SINGURUL DIN CERURI care  – cu PROPRIUL SÂNGE – NE-A-NVĂȚAT !

astfel – smuls din BESTII – OMU-a renăscut !

…spune-mi – însă – FRATE :  a recunoscut ?

…căra CRISTUL – CRUCEA – ca pe LUMEA-NTREAGĂ :

CIRENAICU-L atinge – dar – vădit – în SILĂ :

n-are AMINTIRE – n-are PIC DE MILĂ !

…LIMBA CRISTICĂ noi am uitat-o – PRIMA !

din GENUNI se-ntoarce-ANTI-PATRIA : CRIMA !

***

TRIST HISTRION – MEREU SINGUR – ÎN STRAIUL-DE-VAN

TRIST HISTRION – mereu SINGUR – în STRAIUL-de-VAN

arestat de FANTASMELE-CHIPURI : CĂTUȘE de-OCEAN !

…depărtat și mai mult – în MIRAJE – până urlu-a PUSTIU….

doar STRĂINUL-cu-GLUGĂ și MERSUL SAȘIU

rânjește spre mine – din SCOICĂ – FUNEST 

VIZITIU…

…eu nu joc MAREA cu VALURI – ci DUHUL mi-e STÂNCĂ 

pe cari – cățărat – DEMONUL TRAGIC tot tace : FIINȚA-i ÎNTREAGĂ – ZGUDUITĂ –  să plângă…

…fost-am TRUVER – dar PRIVIREA PIERDUTĂ-n DEPARTE-mi ia DREPTUL SĂ SCRIU

LĂUTA mi-o sparge de CERURI : nu-ndrăznesc A FI VIU 

nu-ndrăznesc să îmbrac – ZDRENȚOS – însă PRINȚ ! – STRAIUL DE ZORI – PURPURIU…

…scrâșnesc și OGLINZI în AMIAZĂ SECATĂ

încât toți NEBUNII văd …”FIINȚĂ DUBLATĂ”…

HISTRION : cel în care se-azvârle – OSÂRDNIC – cu PIETRE 

nu cumva să rămână VREUNUL – în LUMINĂ A CREDE !

HISTRION : CEL ZIDIT – cu FIINȚĂ și DUH – în SFÂNTUL PERETE !

MONASTIREA – CRUCEA își ține în STELE

când NEGHIOBII PĂMÂNTULUI ‘nnebunesc – și scap’ din CURELE !

…dar treci de PERETE – de CHIPURI-FANTASME

dar treci de-MPRUMUTUL – SILIT – de MIASME !

ACOLO – în MIJLOC DE FOCURI – sunt ZEUL în SPASME

sunt MIEZ DEMIURGIC – NESFÂRȘITELOR – ÎMBLÂNZITELOR  BASME !

***

VIERMI DE IERI

acceptând să trăim în ACEASTĂ LUME PUTRÌDĂ

ne-am pierdut DEMNITATEA : MAI JOS DE OMIDĂ !

COMPLICI DEZBRĂCĂRII DE STRAIUL UMAN – prin SCLAVIE

PACIENȚII OSPICIULUI – ÎNLĂNȚUIȚI : ”IUBIM NEBUNIE !

…strigăm că-i  ”NORMAL !” – săpăm ÎNCHISORI SUB PĂMÂNT

lăfăindu-ne-n PROPRIUL IAD  –  GURMAND : SCÂRNĂVII DE MORMÂNT :

CASTRAȚI STRIGOI  –  nu-i vedem pe VAMPIRI (COSMOS VAGANT !) !

…N-AȘTEPTĂM : înveșniciți – cu BOLDURI  – pe FILE DE HERBURI – priveghem în NEANT…

…încotro ? – NICĂIERI ! : suntem MORȚI DE-O VECIE !

FEȚE-N OGLINZI – RĂMASE LIPITE ÎN LUCIU ! – …de când ? – …cine știe ?!

NIMICUL e singura noastră – PUSTIE – ”MÂNDRIE”…

…am ales să nu punem MÂNA PE SPADE – CUMPLIȚI CAVALERI  !

și-acum – ne-afundăm în GUNOIUL MUNDAN : VIERMI DE IERI…

…”TEROARE DE VIERMI”     –    EXPONATUL ! – … OMIȘI ASASINI  –  ne-nfundăm în MAȚ DE VIÈRI…

***

GUNOIER DE TOAMNĂ

pe stradă – un GUNOIER – cu

NOAPTEA-N CAP – mătura-n BEZNE (…dotat cu toate cele…) – da – mătura PERSEVERENT  – ca un GÂNDAC FOJGĂITOR  – FRUNZELE – căzute din

GURILE ȘTIRBE ale

BOLNAVILOR COPACI…

le-a strâns într-un

MORMAN – pe care urmà – dintr-o singură

ROTIRE A MÂINII-CU-FĂRAȘUL – să-l zvârle în

CĂRUCIOR…

GUNOIERUL însă – deodată – își puse MÂINILE în

ȘOLDURI (…după ce aruncase – cât colo – FĂRAȘUL și

MĂTUROIUL !) – și

SCUIPĂ-NDESAT – ZGOMOTOS – peste

MORMANUL de FRUNZE

-ADUNAT : parcă

scuipa – cu năduf – VIAȚA și

SOARTA – drept între

OCHI !

…apoi – ridicăde jos – oftând

FĂRAȘUL și MĂTUROIUL : …mda…își continuă

MISIUNEA-I de CIOCLU…

…și – după câteva

CLIPE – îl auzii cum

FLUIERA : TARE – de ziceai că vrea să scoale tot

CARTIERUL : nu se știe CE anume

FLUIERA : semăna – mai mult – cu

îndeletnicirea ÎNȚELEPȚILOR

AEZI – din

VECHIME… – …parcă-i și

tradusesem – instantaneu și

involuntar – FLUIERATUL

cu ACCENTE STRĂBUNE… :

”-ei – și ce dacă ? – mama

mă-sii ! – …da : ce-o să mai

născocească – special pentru

mine – COTOROANȚELE astea DOUĂ : VIAȚA – și

SOARTA ? – …EU SUNT AICI ! – ȘI NU FUG

NICĂIEREA !”

FĂRAȘUL și

MĂTUROIUL ! – să văd dacă au curaj – CHISNOVATELE – MÂRȚOAGELE astea : VIAȚA și SOARTA mea – să se mai

apropie  de

INIMA și de

CÂNTECUL MEU  – DE-AMAR

de ALUNGĂTURĂ – și de

HUIDUIALĂ! …

…iar pe voi – BOIERI MARI ! – care DORMIȚI și

SFORĂIȚI  – NESIMȚIȚI – prin OARBELE voastre

PATURI ! – …pe

VREMURI ca ASTEA ! – …SĂ VĂ  IA

TOȚI  DRACII !

…peste doar o CLIPĂ – doar – de la

isprăvirea TRADUCERII mele – asupra ARIEI 

FLUIERATE a GUNOIERULUI  –  nu se mai 

auzi  – decât

FÂȘÂITUL – ÎNSPĂIMÂNTAT – al

HOITURILOR DE FRUNZE

MĂTURATE…

***

ÎNCET –  ÎNCET – FOARTE INCET – CÂT MAI ÎNCET !

încet –  încet – foarte încet – cât mai încet !

acoperiți STRĂNUTUL unui CÂINE – din BUFET !

colecționez noi LABE de VAMPIR – discret

găsite-n PRAF-de-FLOARE – în DEȘERT…

nu voi lua GLOBULE – ROȘII sau ALBE

nici în SÂN – nici în GÂND – nici pe TALPE :

ORNICELE ATOMILOR  – PERFECTE DIVINE SECREȚII

nu vor fi de față la niciun fel de DISECȚII 

ORNICELE ATOMILOR  – de la-NCEPUT – au tăcut – PROFUND

semnalând – astfel – muțește – PREZENȚA UNUI MONSTRU AFUND…

nu vă sfiiți față de MONȘTRII – ONORABILI și SFINȚI :

ei doar vă traduc  – prin TĂCERE – că NU-I UTIL SĂ TE MINȚI…

…să fie LINIȘTE – și TIGRII  – BALENELE – să nu pufnească

atunci când eu – din LADA STRĂMOȘESC-PĂMÂNTEASCĂ

voi scoate VAN-MORMAN – de SCEPTRE și COROANE :

picură SÂNGE-ALBASTRU – scurs din PIROANE…

voi scoate – prăfuite – STIVELE DE STELE

ce-s smulse OARBE-ORBITELOR – MESCHINE – dar FIDELE :

voi scoate CHIP ÎMPĂRĂTESC – din LAMPADAR

să simt GLOGOTA – iar – ca pe-un ALTAR…

…încet – încet – foarte încet – cât mai încet :

prin fața voastră trec un ZEU și un PROFET !

…în PISCURILE MUNȚILOR – PĂSĂRI-MIRAJE dansează – ÎNCET :

nu e niciun BANCHET – ci COMPORTAREA CIVILIZATĂ – a unui MAG-ASCET…

***

SE-NALȚĂ – PRĂBUȘIT – TOT SOIUL DE CLĂDIRI 

se-nalță – PRĂBUȘIT – tot SOIUL DE CLĂDIRI :

zic ele că SE-NALȚĂ – dar că-s MOLOZ ! – vin ȘTIRI…

sunt VREMI de PARADOXURI : ZEI DIN SOC

vin pân’ la MARGINEA GENUNII – și-i dau FOC !

își bagă SFÂNTUL NAS în PULBEREA CĂDERII…

BÂRFA-ntre ei e-o SUMĂ DE MIZERII :

nu suferă – NICI UNUL ! – VERTIJUL ÎNTREBĂRII :

de-aceea – CĂZUTA VERTICALĂ are GUSTUL SĂRII…

nu vă împotriviți CĂDERII : COSMIC-IGIENA

seamănă – -n lini mari și făr’ de-EMFAZE – cu IERI-HIENA :

tot așteptând LEII STIHIILOR – din VEACURI ÎNVRĂJBITE

SALIVA-NJURĂTURILOR – ea  – cu grăbire – TOATĂ o înghite !

…nu vă băgați în CEARTA dintre ZEI și FIRE :

ca  între PIETRELE DE MOARĂ – din voi – rămâne-va doar o SCRÂȘNIRE…

*

VECINUL meu – MANOLE DECREPIT – durează

cât scaperi un CHIBRIT : în NOAPTEA TREAZĂ

auzi GÂFÂITURI de FIARĂ ce se crede TIMP :

NIMIC de NIMENI se lipește : TRANZIT spre-un OLIMP !

ce el credea c-ar CONSTRUI  –  cu MARAFET

se prăbușea – de fapt – în SINELE-NȚELEPT…

nu încercați nici TIMP și nici DURARE :

venit-a – pentru TOATE – VREMEA DE CULCARE !

…LUMINĂ înecată-n TINĂ :

n-o bâzâie nicio ALBINĂ !

…și – uite-așa – din EPOPEE

n-a mai rămas nici GUSTUL DE SCÂNTEIE…

***

NU MI-A PLĂCUT NICI PIESA – ȘI NICI CUM AM JUCAT 

nu mi-a plăcut nici PIESA – și nici CUM AM JUCAT :

PECEȚILE și ROSTUL – pe SCENĂ le-am sfărmat !

iar ZEII din CLOPOTNIȚI – i-am fost închis în ORNIC :

și VIAȚA – ca și MOARTEA – nu-mi spun nimic STATORNIC…

TRIST HISTRION – de HARUL MISTIC părăsit

tot rătăcesc prin CODRII ZÂNEI ce-am râvnit :

dar nu s-arată VREUNA – NU MERIT SĂ  SE-ARATE…

și merg tot înainte – pe CÂMPURI SÂNGERATE…

…jucam –  cândva – pe-un MUNTE : COCORI mă bântuiau…

CERUL – acum – e VEȘTED – iar MUNTE – făr’ să vreau

SĂLBĂTICIT și SINGUR – îl scad – îngrop : FRÂNG CRIN !

…ajuns-am CIOCLU mie – iar SCENEI – un STRĂIN…

…am luat în CÂRCĂ – VINA de-a fi și OM – și FIARĂ :

mușcat de MINE INSUMI – nu-mi aflu SCENA-SCARĂ…

***

ARTA NU-I BÂLCI : E  RANĂ  DE-NVIERE !

SĂLBĂTICIT și SINGUR –  porți – în VECIE – SPINII

pe FRUNTEA ta de PIATRĂ : dar nu mai arzi FĂCLIE !

nu mai găsești EROICELE ROSTURI :

ești doar o MLAȘTINĂ : NEVOIA-ți ține POSTURI…

ce-ar fi să ți se-arate o LEBĂDĂ – în VIS ?

dar nu mai ai nici VISURI – nu crezi în PARADIS…

cu toate că FRUMOSUL îți e FIDEL TOVARĂȘ

treci – peste el – cu TALPA : CAIN lucește – IARĂȘI !

din FRATELE-FRUMOSUL  – MISTICE RAZE zboară :

preferi  pe CARAGHIOSUL – ori un NEBUN-pe- SFOARĂ !

ARTA nu-i BÂLCI : e RANA de-NVIERE !

…de ce nu-ți scrii ACESTE – trezind – în tine – VRERE ?

de ce nu vrei să afli – din EPOPEI – PUTERE ?

MIRE să fii VECIEI ! – iar nu un HISTRION

care să-ngroape LUNA – în BURȚI de EMBRION !

***

SUBLIMUL ADĂPOST

LEBĂDĂ-a trecut – prin FULGII TIMPULUI

și a ajuns la mine : CULMEA SIMPLULUI !

eu nu mai sunt BĂTRÂN SCHILOD : doar ÎNȚELEPT :

MISTICE PĂSĂRI se închină CELUI  DREPT !

LEBĂDA stă DEASUPRA mea : un CURCUBEU !

HRISTOS  – FIDEL – e-n mine –  – suspinând – ca ”EU” !

…văd MUNȚII PARADISULUI : n-am SOLZI DE LUT – pe OCHI :

văd MĂRUL CEL ZĂNATIC : COROANĂ de DEOCHI !

MĂR : e TRUFAȘA SFERĂ-A GESTURILOR MARI !

de-i DESPICATĂ : DESPICĂ FIRI – CREDINȚĂ

încât MUȘCATUL ȘARPELUI – DEVINE : EXASPERATA  ”NEPUTINȚĂ” !

prin LIPSA SINELUI ÎNTREG : rămâi să vezi doar LABIRINT DE FAPTE – NU ZIDARI !

…nu mai jucați o FARSĂ  – ci : TRĂIȚI ÎN VECI !

PIETRELE sunt CULOARE : poți – în EXTAZ – să treci :

dar nu mai e nevoie ”SĂ FII ÎNCOTROVÀ” :

STAI – și PRIVEȘTI : ești ZEU ! – asta-i MOȘIA TA !

nu mai ciopli : la FIRE – la IDEAL – ori ROST :

tu ai STATUIA-NTREAGĂ – ÎN TINE : SUBLIMUL ADĂPOST !

***

CE-A AJUNS PATRIA MEA…

ajuns-a RAIUL ĂST – de PATRIE și ȚARĂ

de intri-n el – SĂ MORI : TUBERCULOZA PULMONARĂ

e FLEAC – pe lângă MOLIMI SCELERATE  ȘI MIOAPE

ce sar pe tine – TOATE : MUSAI SĂ TE

ÎNGROAPE !

ajuns-a RAIUL ĂST – de PATRIE și ȚARĂ

pent  TIGRI și BALAURI  –  o ”JUNGLĂ TUTELARĂ” !

…hai cu STATISTICA – BĂIETE ! –  să vezi ce te așteaptă

de intri-așa – FĂȚIȘ-CINSTIT ! – pe LARGA NOASTRĂ POARTĂ :

CIUMA POLITICĂ e PRIMA PLAGĂ – și-i plină de MIZERII :

HAZNA – CORCITĂ cu LEGEA SANITARĂ – de LABIRINT-CRITERII :

NE-RESPIRATUL – DIVINĂ  DICTATURĂ INSTAURATĂ :

te duci la PEȘTII din OCEAN : dar ei te-nvață – despre BRANHII – tot cu… PLATĂ !

JECMĂNITORI și JECMĂNIȚI – sunt SECTE INEGALE :

primii-s PRIMARI și PREȘEDINȚII GHIFTUIȚI – iar ceilalți caută OALE

de răscolesc și-n FUNDUL MĂRII : amușin’ – toți – după MÂNCARE

măcar cât PUFUL DE PE GREIERI : i-așteaptă-n CER :  e ULTIMA STRIGARE ! 

…să ai ”CERTIFICATUL VERDE” – CEL de ”NE-RESPIRAT

înseamnă-a fi – pe MARGINI – ”ROBOTUL INSPIRAT” :

te-INSPIRĂ – pe o NARĂ – de-ndată – PANDEMIA

făcând cu tine – FĂRĂ SCRUPUL ! – …ce face GHEORGHE cu MARIA !

CIUMA PROSTIEI – -ar fi  –  SCOLASTIC – cea de

A DOUA PLAGĂ :

te lasă ORB  – și SCLAV – și MUT : VIAȚA TA ÎNTREAGĂ !

lipește-te de ”MASELE MUNCITOREȘTI” (…acum – doar JAVRE ȘMECHEREȘTI…)  

pentru a nu vedea – VREODATĂ – la SOARE ! – cine-AI FOST și – ABITIR ! – tot EȘTI…

fii  TOT MAI RECE ! – NU MÂNCA ! – NU TE MIȘCA !

și – astfel – EXPONAT MUZEELOR vei da :

un ”NENE” – ÎNDELUNG și  JIGĂRIT – MUDAR – MUCEGĂIT

făcut din ZGÂRCIURI – FLEGME – CHEAGURI – din PRAFURI DE MURIT !

SĂ NU ÎNVEȚI  – cumva – ”de la DUȘMANI !” – CĂ AI FI ”OAR’CE” OM :

să-ți uiți de ȚARĂ – de IZVOARE – ca și de SFÂNTUL POM !

…va rezulta – astfel – ”ȘOPÂRLA JOHĂNNEASCĂ”…

…s-a nărui – cu totul – astfel – chiar VATRA STRĂMOȘEASCĂ…

…ascultă de COBZARII-DIN-CUTII

de CIOCLII-TVR – ce…PARCĂ-S VII :

vei întruni PUNCTAJUL : SĂ FII SAURIAN

să îți înghiți toți FRAȚII… – …de ”DOIȘPE ORI PE AN” !

SĂ NU IUBEȘTI – doar SĂ URĂȘTI-CU-MĂȘTI

să sfarămi LIRA FERMECATĂ – din POVEȘTI :

în loc de MITURI – de FIRE și FIINȚĂ

s-ajungi – pe dată – ”FASTĂ LOCUINȚĂ

în care să se lăfăie și CORBUL – ȘOBOLANII – ȘERPII 

L.G.B.T.-iștii – MONȘTRII LUMII – STERPII !

…da – USCĂCIUNEA LUMII – și OARBA din GENUNE

cea despre cari  – MEREU (…cum bine știți…) – ”APOCALIPSA” spune…

*

…culcă-te în TUFIȘURI – tu – BEBELUȘ DE ȚARĂ

să nu te recunoască : NU TE COSEASCĂ – NIMICEASCĂ – IARĂ !

dormi – PRUNCULE – cu PĂSĂRI – prin SFINȚII NOȘTI COPACI…

…DECÂT SĂ-NCAPI PE MÂNA CĂLĂILOR-ORTACI… !

…să nu te vadă NIMENI – DE VREI SA MAI TRĂIEȘTI :

adapă-te la ZÂNE – la ÎNGERI – la FLORI și la POVEȘTI…

și – poate – astfel – vei răzbi – cu MII DE RAZE – IEȘIND ÎN PRIMĂVARĂ

crescut ca FĂT-FRUMOSUL : DE ZECE ORI SĂ DAI CU VAR  

DIN CAR ! –  …peste toți MONȘTRII – ce PATRIA-mi SPURCARĂ !

*

NOAPTE BUNĂ ! – MICI SERAFI :

n-ajunge-ți IUDE – nici ZARAFI !

***

CUM SPUNEA BĂDICA GYR…

CRIZELE – ca VIERMII-n SFECLĂ – se lăfăie-n ROMÂNIE :

LOGOFEȚII DEPĂRTĂRII te ucid… – …da-n ARMONIE !

CORPORAȚII te jupoaie – GLIA-ți trag de sub PICIOARE

ca-n ZICALA ȚIGĂNEASCĂ : ”UNUL NAȘTE – ALTUL MOARE…

nu mai ai HOTARE – ȚARĂ : când n-o mai fi ce să-ți ia

trage-or LINIE – STRĂINII : te-anexează ”MAHALA” !

…MUNȚII tăi – plimbați în ZGARDĂ – prin ”MEDIUL PARIZIAN

AURUL din ei  – topit e  –  în : ”COLAN AMERICAN”…

…mișcă-te – și tu – ROMÂNE – de mai ai pe LUME – NUME :

simte-te – GHIAUR-MÂRLANE ! – și – pe dată – părăsește

și ICOANE – și BISERICI – MONASTIRI și pe HRISTOS

că-ți înfigem SĂRĂCIA – de-a dracului ! – PÂN  LA OS !

…risipește – -n PATRU VÂNTURI – VATRA ta CEA STRĂMOȘEASCĂ :

STRĂINII-așteptară-ATÂTA ! – …deci – acum – se pregătească :

MORMÂNTUL ce-l lași în urmă – SÂNGERÂND GOLGOTIAN

este RAIUL lui AVRAAM : NOU – ”STAT ISRAELIAN” !

”….nu știai ? – învață-acuma – că ZALMOXIS-TUNĂTORUL

nu era…ceva…. – …pe-acolo : lui IAHWE – doar SLUJITORUL !

*

…ce PĂCAT DE BOGĂȚIE 

ce BLESTEM – să fii REGINĂ !

tu – SĂRMANA ROMÂNIE :

te-au umplut PĂDUCHI și RÂIE

te-ai umplut DE-ORICE VERMINĂ !

…ești răpită de VAMPIRI !

fost-ai – ”DIN VEAC – PROGRAMATA” :

RĂSTIGNITĂ-N TRANDAFIRI !

pân la RĂDĂCINI – SCURTATĂ

de COROANE și MĂRIRI !

iar AVUTU-ți   –  ”CARAVANA” 

OMENIA – LIMBA-ți – HRANA

DUHUL tău – și DUMNEZEUL :

să le ștergi din CATASTIFE :

ți le-au luat VIFOR-TARIFE !

…românește : ”ALIZEUL”… !

(…să ții minte : că de NU

ai să cânți… ”AVAR-AMU” !)

…iar voi – GHEORGHE și IOANE

PAZNICI de SFINTE PIROANE

să priviți doar – de pe CRUCE

cum DUHUL – LA DRACI SE DUCE !

da – ”RĂBDARE ȚĂRĂNEASCĂ

până când dispari…sub MASCĂ :

toți STRĂINII – grijă-ți poartă

ca să ieși – degrab – pe POARTĂ 

(…POARTA : cu LUNĂ – cu STELE

cu SOARELE – printre ele…) :

pândesc ORNICU-ți de SOARTĂ :

cu înfrigurare-așteaptă

ca să-ți strice STÂNĂ – STRUNGĂ

și sub COASTĂ să te-mpungă…

…MOARTE ? – bine ! – treacă și-asta

cum trecură VECI ! – și…BASTA !

dar de ÎNVIERE – -IOANE

RĂNILE de la PIROANE

îți aduc – GHEORGHE – aminte ?

că mai ai MORMINTE SFINTE

pe MOȘIA-ți (CÂNT-CUVINTE !) :

cu MARTIRI – MAGI – ÎMPĂRAȚI

cu DACI-ZEI – MUCENICI-FRAȚI

cu VOIEVOZI-ZIMBRI-ncruntați :

că le ești – la toți – dator

DIN ZARE – PÂNĂ-N PRIDVOR !

nu dator – ”GOGOȘILE

ci dator cu SÂNGELE !

nu dator cu ZĂRĂFÌA

ci…cu DUH și SCĂFÂRLIA !

GHEORGHE ! – GHEORGHE și IOANE

vă luați PAR – între CIOLANE :

când MOȘIA va striga

că – iar – vine FURTUNA

c-au umplut-o – ca și SPINII

numai LIFTELE-STRĂINII

dați cu PARUL – ”DAȚI LA BASCĂ

DUȘMANI să nu se-nmulțească

DUȘMANI să nu îndrăznească :

ALTFEL – SĂ NU MAI TRĂIASCĂ !

…NE VREM DUHUL ÎNAPOI !

ȘI MOȘIA – ȘI PE NOI !

LIMBA NOASTRĂ-MPĂRĂTEASCĂ

TOT PĂMÂNTUL SĂ DOMNEASCĂ !

FOST-AM CTÌTORII DE NEAMURI !

DIN NOI – TOȚI VĂ TRAGEȚI RAMURI !

…nu luptăm din FĂLOȘIE :

LUPTĂM PENTRU PÂINE VIE !

PENTRU CER  –  ȘI PENTRU IIE !

CĂCI PE IIE NE SUNT SCRISE

HRISOAVELE-PARADISE !

LUPTĂM PENTRU CER ȘI CÂNT :

CÂNT-COLINDĂ – CÂNTUL SFÂNT !

LUPTĂM PENTRU CER ȘI SÂNGE :

EU AM PRUNCI : NU VREAU A PLÂNGE

CERȘETORII NIMĂNUI !

NU-S DIN ȘANȚ : SUNT DIN SFÂNT GRUI !

…toate – -aicea – ne sunt SFINTE :

HRISTOS NE ESTE PĂRINTE !

toate – -aicea – ni-s ALTARE :

NEAM NĂSCUT  – DREPT DIN MĂRI-SOARE !

PENTRU NOI  –  TOTU-I MINUNE :

SUNTEM NEAMUL-RUGĂCIUNE !

…cum spunea BĂDICA GYR

(…acum REGE-N  PLAI  DE  MIR…) :

RIDICĂ-TE, GHEORGHE, RIDICĂ-TE, IOANE!
NU PENTRU-O LOPATĂ DE RUMENĂ PÂINE,
NU PENTRU PĂTULE, NU PENTRU POGOANE,
CI PENTRU VĂZDUHUL TĂU LIBER DE MÂINE,
RIDICĂ-TE, GHEORGHE, RIDICĂ-TE, IOANE!

PENTRU SÂNGELE NEAMULUI TĂU CURS PRIN ŞANŢURI,
PENTRU CÂNTECUL TĂU ŢINTUIT ÎN PIROANE,
PENTRU LACRIMA SOARELUI TĂU PUS ÎN LANŢURI,
RIDICĂ-TE, GHEORGHE, RIDICĂ-TE, IOANE!


(…) RIDICĂ-TE, GHEORGHE, PE LANŢURI, PE FUNII!
RIDICĂ-TE, IOANE, PE SFINTE CIOLANE!
ŞI SUS, SPRE LUMINA DIN URMĂ-A FURTUNII,
RIDICĂ-TE, GHEORGHE, RIDICĂ-TE, IOANE!”

***

APE CU ÎNGERI INUNDAU POIANA 

APE CU ÎNGERI inundau POIANA :

COPACII RĂSTIGNIȚI nu mai simt RANA

ci simt RĂCOARE și LUMINĂ – iar o FLOARE

deschide-și VII PETALE – ca să ZBOARE !

COPACII RĂSTIGNIȚI simt că sunt FLUTURI

iar din LUMINĂ și RĂCOARE – își fac SCUTURI :

LUMEA din RĂUL VĂII se fărâmă :

o ciugulesc STICLEȚII :  NU o-NGÂNĂ !

…din RAM în RAM – pogoară CRIST – cu LEACUL

COPACII-s FRAȚII Săi – de când e VEACUL :

PĂDUREA-NTREAGĂ și-a-mpărțit PĂCATUL LUMII

smeritu-s-a  –  -n PIROANE   –  FLOAREA SPUMII…

…APE CU ÎNGERI  dau MĂRTURII  LUMINII :

PĂDURE ? – nu : în locul ei – CRESC CRINII !

***

CUM SĂ TE PORȚI CU PRINȚUL ARTELOR

când LUMEA-CEA-REALĂ – devine-un ȘIR – de INFINITE DANDANALE

zvârlindu-te-n  – -IMBECIL și SADIC – în MLAȘTINI și HAZNALE

eu o înghesui pe-unde pot : prin DEBARALE !

..și-atunci – prin ZIDURI – devenite STRĂVEZII – zbucnește FOCUL ESTIVAL :

FRUMOSUL ARTEI : PRINȚ MĂREȚ – MEREU GĂTIT DE BAL

dar și EROU-RĂZBOINIC – cu FRUNTEA FRĂMÂNTATĂ-N STRATEGII

care cu-atât mai mult VOR IZBÂNDI – cu cât ORICARE LUPTE-S ELEGII !

 …cu el  –  ORICE DEVINE : ”OBÂRȘII-DE-CRISTAL” : 

DOAR EL E DEMIURGUL IDEAL !

…un PRINȚ alcătuit din STRATURI și MINUNI DE RAZE :

STRATUL-CUVÂNT – ce spulber BEZNE – dar REVELEAZĂ-N FRAZE 

pe CRIST și EPOPEEA ÎNVIERII : nu e ”AVENTURĂ

ci este ÎNSĂȘI CEREASCA   –  -NTOARSA-N PARADIS : A TA FĂPTURĂ !

…și STRATUL-MUZICĂ – VULCAN DE VREMURI GRELE

cu care ai convins  CUVÂNTUL – SĂ DEVINĂ STELE !

…STRATUL-PICTURĂ – ce te dezbracă-n VIS

cu de-amănuntu-ntruchipând NĂIERI  DIN PARADIS !

…STRATUL-SCULPTURĂ : te-apleac  peste PRĂPĂSTII – peste GÂND

de simți – pe PIELEA ta – doar MONȘTRI LUNECÂND !

…atâtea STRATURI are PRINȚUL : STRATURI-DE-MINUNI

încât cu el te legi – nu-n JURĂMINTE – ci-n CUNUNI !

…încât singurul LUCRU ce-ți rămâne-i SĂ-L IUBEȘTI :

de el – PE VECI DE VECI – TE-NDRĂGOSTEȘTI !

te zvârli-n LACUL DUMNEZEIEȘTII  LUI  FIINȚE – de STRANII – STRUNE-VEȘTI

ce-n LUCIU-i  – te preschimbă-n MII DE EPOPEI și de POVEȘTI…

…și scapi de AMINTIREA STÂNGACEI-SĂRACEI REALITĂȚI

ZBURÂND – ELIBERAT – peste CEREȘTILE CETĂȚI !

…NU MÂZGÂLI – NU BÂLBÂI și NU FALSA !

căci te întorci – îndată – -n MONOTONIA ta :

INFERNUL devine – iarăși – MICUL TĂU DEJUN

iar PRÂNZ :  ÎȚI EȘTI TU INSUȚI – OM NEBUN !

…DANSEAZĂ – VALSEAZĂ – DECLAMĂ – prin POIENI  SÂLHUI – DE ZEI

cari să te BÂNTUIE – ZI-NOAPTE : ORICÂT ÎȚI PLACE și CÂT  VREI !

…alege-a FI un FĂT-FRUMOS – în  IPOSTAZA-I CEA MAI ÎNDRĂZNEAȚĂ 

pe care SĂ N-O LEPEZI – SĂ N-O UIȚI – NICICÂND : NICI  DIMINEAȚĂ !

***

HISTRION DIN ȘTREANG

-HISTRION DIN ȘTREANG

te-ai suit în RANG

ori MI TE-AU UCIS

sau TE-AI SINUCIS ?

-nu m-am sinucis

RANG – n-am nici în VIS :

LUMEA s-a-ncleștat

LUMI am mâniat

și m-au luat de GÂT

să nu JOC – nu CÂNT

s-ajung în MORMÂNT

SĂ SLĂVESC URÂT !

…uite ce-am ajuns

LUMI cum m-au ascuns…

-HISTRION DIN ȘTREANG

LUMII n-ai fost drag :

nu i-ai făcut BINE ?

datu-o-ai de RUȘINE ?

-am adus mult BINE

pe ARIPI de-ALBINE

am iscat LĂUTĂ

din SORI și CUCUTĂ

și am CUVÂNTAT

NEAM am luminat…

-HISTRION NĂTÂNG

CRINII tăi se frâng !

văzut-ai tu DRACI

făr de-APLAUDACI ?

ca să fii în LUME

n-ai nevoi de STRUNE

ci SĂ LINGUȘEȘTI

AFIȘ să lipești

pe LUMI TRECĂTOARE

ca și pe-ORICE BOARE

precum că-s REGINE

VEȘNICE – SENINE

și FRUMOASE : CRINE !

…dacă nu – vezi bine

ce-au făcut din tine :

ROB-DE-ZILE-PLINE 

ȘI DE NOPȚI…”CANINE” !!

-asta n-am s-o fac :

să-i zic CRIST – lui DRAC !

nici ÎN VEAC DE VEAC !

stau – oricât – în ȘTREANG

țes RAZE de LUNĂ

nu ”curtez” MINCIUNĂ !

dezleg RUN și RUNĂ

dar nu isc MINCIUNĂ !

din LĂUTĂ CÂNT

nu fac – din DRAC – SFÂNT !

din LĂUTĂ cânt

dar nu să-mi ÎNCÂNT

RĂI fără CUVÂNT !

ci CÂNT TOT AMARUL

și scapăr AMNARUL

să se vadă MLAȘTINI

din ZARE – la BAȘTINI !

să trezesc în NEAMURI

DRAGOSTE și RAMURI

care să foșnească

pe CRIST să-L vestească :

LUMEA putrezește

pe OM mi-l sluțește

pe OM schilodește

și mi-l pângărește

și mi-l prăpădește…

-dacă e așa

să m-asculți nu-i vra

apoi – stai în ȘTREANG

să n-ai niciun RANG

până nu înveți

LUMEA s-o răsfeți

ca pe CUCUIEȚI…

LUMEA te-o strivi

La MORȚI te-o sui

GÂTUL ți-or plesni

și n-ăi mai cânta

nici la MAHALA…

-chiar cu JURĂMÂNT :

LUMII NU MĂ VÂND !

LUMEA – de-a voi

în ȘTREANG m-a strivi…

…de ucis îi place ?

DAR ROB NU M-A FACE !

chiar și GÂTUIT

chiar NĂPĂSTUIT

MÂNA-mi va zvâcni

LIRA VA CIUPI :

va cânta spre STELE

va stropși la IELE

până când HRISTOS

pune-mi-va – iar – OS :

FAUR – isc – iar GRAIUL

și mă lupt cu NAIUL

dobândind – – iar – RAIUL

pentru NEAMURI TOATE…

cât nu poți socoate !

-păi – rămâi cu DOMNUL

colo sus – în POMUL

fără ROD ori ROST :

nimerit-ai PROST

în ACEASTĂ LUME

LUME fără GLUME :

nu te-o răzgâia

ci-n ȘTREANG te-o ținea

și-așa te-o păstra !

până-i dispărea :

în PACE s-o lași

că-i LUME de LAȘI

de LAȘI și LINGĂI

și de CUCUVĂI

și de PROSTĂLĂI…

dar VICLENI și RĂI !

-dar eu vreau FRUMOS !

nu…”FRUMOS-PE-DOS” !

-ce vrei tu e VÂNT :

LUMII n-ai CUVÂNT !

LUMEA vrea STRIGOI

LUMEA vrea SLUGOI !

FRUMOS nu-i afla :

doar o MASCARÀ !

doar CARICATURI

fără FRUNȚI și GURI !

-dar ce-i de făcut

în ăst GRAJD ASTUT ?

eu vreau MĂREȚIE

în OMUL-DIN-VIE !

CINSTE și-ADEVĂR

ARTĂ – nu…CIUBĂR !

SFÂTA MEA REGINĂ

E ARTA SUBLIMĂ !

în  JOACA-NVIERII

pe când NING TOȚI MERII

să fiu HISTRION :

ACTOR – nu BUFON !

ACTORUL-PROFET

ÎNȚELEPT și DREPT !

ACTOR TINEREȚII

MAG AL BĂTRÂNEȚII !

după mine vină

NEAMURI de LUMINĂ

SCENA să le-arat :

RAIUL LUMINAT !

SCENA – NOUĂ LUME :

LUMEA-RUGĂCIUNE !

-mai așteaptă VEACURI

la astfel de FLEACURI !

…când vor ARDE ZEI

IARĂȘI – PESTE STEI !

…oglindi-s-or ZÂNE

în MII DE FÂNTÂNE :

PETALE DE SPUME !

…și-or fi PINTENOGI

SFINȚII INOROGI…

…pân-atunci – RĂNIT

stai SUS – RĂSTIGNIT

colo – -n ȘTREANG LUMESC

în cari se dospesc

SMOALA și PUCIOASA…

…LUMEA – MINCINOASA…

***

POEZIA NU ARE NEVOIE DE TITLURI

când tot AMARUL LUMII te sugrumă

îi dai vreun titlu – pe PAGINA DE GLUMĂ ?

când urlă – -n tine – TOȚI VULCANII SORȚII

scrii – pe VULCANI – data NĂSCĂRII – cum și-a MORȚII ?

când simți că-n TREI  SECUNDE – TE ÎMPUȘTI

mai ai nevoie de AFIȘ   –  pe CUȘTI ?

de ce să aibă POEZIA – TRÂMBIȚAȘI ?

ar însemna CUVÂNTUL – că-i CURVĂ PENTRU LAȘI !

nu ! –  POEZIA NU O VINZI LA KILOGRAM !

PREȚUL nu i-l înfigi – cu-OBRĂZNICIE – -n GEAM !

se cheamă POEZIE – RĂZVRĂTIREA CĂTRE ZEI

se cheamă POEZIE – CE DĂRUIEȘTI – NU IEI !

tot POEZIE : -i SÂNGELE DIN RĂSTIGNIRI

te lupți cu RAIUL – când ZEU-ți dă  – ÎN SCÂRBĂ ! –  POTICNIRI !

…EXTAZUL – FULGERÂND ÎN ULTIMUL SUSPIN

când te preschimbi în GRAAL ! –  și-n SFÂNTUL CRIN !

da ! – POEZIA E SUPREMA RUGĂCIUNE

când pornești A VÂNARE – ȘARPELE DIN SPUME

cu SABIA MUIATĂ-N MII DE RUNE :

când întâlnești pe CRIST – și scuipi pe LUME !

…de TITLURI – POEZIA E SĂTULĂ ȘI-I E SILĂ :

ea s-a născut ÎN ZALE – ca MINERVA : nu din MILĂ !

a secat STYX – și-a NEMURIT POPOARE :

nu se predă NICICÂND – și nici NU MOARE !

căci POEZIA nuse va lăsa PLĂTITĂ-RĂSPLĂTITĂ

cum nu se lasă LAVA VULCANULUI – CUMPLITĂ !

ea IZBUCNEȘTE – EXPLODEAZĂ – SFARMĂ

iar împotriva ei – CRIST nu ridică ARMĂ !

e RANA LUI – plutind pe CERURI – către-ETERNITATE

e RANA LUI – și se preschimbă-n NOUA LUI  CETATE !

iar SLOVA NEMURIRII – cu SÂNGE-O ZUGRĂVEȘTE :

noi o vedem – să ȘTIM CUM SE TRĂIEȘTE !

…de ce-ar avea nevoie POEZIA – de-APLAUZELE PLEBEE

din PIEȚE – -ARENE și PALATE – CASTELE-CURCUBEIE

când ea-i STRĂINĂ de-ORICE TINĂ : rămâne GALATEE 

ce ne preschimbă-n RÂURI și-n SCÂNTEIE !

…TITLURI ? – DUCESE – DUCI – CONȚI și MARCHIZI ?

închide-ți GURA : trece – prin NORI DE PLEAVĂ – prin GALERI de TÂRÂTOARE

REGINA CEA RĂZBOINICĂ :  SENINĂ – DEPLINĂ – ATOTBIRUITOARE și-ATOATESCHIMBĂTOARE !

E FIICA LUI ORFEU ! – NECRUȚĂTOARE

cu cei ce-o NEGUȚĂTORESC – în FLOARE !

căci FLOAREA-CU-O-MIE-DE-PETALE

e TRANDAFIRUL- CRIST : VIAȚĂ –  -ADEVĂR și CALE !

…e  SINGURĂ REGINĂ-N UNIVERS :

n-are nevoie DE MEDALII   –  DIPLOME ori PREMII ! – ci doar DE VERS !

iar VERSUL –  e VERSET :  căci DINTR-ODAT E DIMINEAȚĂ

în LUMEA PÂNGĂRITĂ – de CRIMĂ și de GREAȚĂ !

***

ÎN PANTHEON

în PANTHEON

nu e NEON :

ci LUMINĂRI și SFÂNTĂ-URGIE

VIBRAȚII DE DEMIURGIE

când CRIST se face – din ZEU – OM

spre-a umili TRUFAȘII  DIN…”GENOM” !

în PANTHEON sunt doar POEȚI

ZEII DIN OM – SE FAC PROFEȚI !

și nu prin ”SCIZIPARITATE

ci doar când CRIST îi spune ”FRATE

unui PRIBEAG  – cândva căzut din… ”MAIESTATE” !

da – OMUL POATE FI – IAR – ZEU

dar să renunți la CRIMĂ… – -i tare GREU…

ei bine – OAME : PANTHEONUL TE AȘTEAPTĂ

când CRIMA vei schimba-o-n STIH – și-n ȘOAPTĂ !

…ascultă – OAME – cu ce MUZICĂ DIVINĂ

îți spune CRIST : ”LA PIEPTU-MI – IARĂ – VINĂ

ȘI STAI CU MINE – ÎN TRONUL CEL CERESC

să vezi ce MONASTIRE-LUME – ALT !- GĂTESC !”

EL te iubește – OAME – cu ORIȘICARE  VINĂ

ce vei fi-mplântat – ACOLO JOS : SPIN lângă SPINĂ !

IUBIREA LUI  SE SCRIE SUS – PE STELE :

pe când – la EL –  vă veți întoarce : TU și ELE !

…lasă – PE VÂNTURI – ORICARE ”ȘTIINȚĂ

care-ți justific – FIROSCOS ! –  VICLEAN : ”CRIMI DE PRIINȚĂ” !

***

LĂSAȚI  SĂ CURGĂ : GÂNDURI – VÂNTURI – APE

lăsați să curgă : GÂNDURI – VÂNTURI – APE

și scoața LUTULUI să se subțìe – PÂN SĂ CRAPE !

toți suntem HISTRIONI – câți VIEȚUIM :

vrem s-arătăm că SUNTEM – CE NU ȘTIM !

nu ! – eu ÎMI HOTĂRNICESC – cu STELE –  NE-FIINȚA :

nu voi BUFON să fiu – nu sufăr UMILINȚA !

mai îngăduitor e NEVĂZUTUL – decât PLEBEA – ce-și vâră – -n toate – RÂTUL

sunt HISTRION – cu CRISTUL – în LIVADĂ

 (…pe-aici n-are-și SĂLAȘ – NICICÂND – GÂNDUL-URÂTUL !)

cu FLORI și FRUCTE – MIRESMELE-GRĂMADĂ !

…nu mă clintiți de lângă POMUL VIEȚII  – ce-n VEȘNICIE –  își mijește PLEOAPA:

încă se scurg – pe SCOARȚA-I – SÂNGELE și APA…

…NEAM DE TRUVER – ÎNVAȚĂ RĂSTIGNIREA

pentru TOȚI FRAȚII – -adică – pentru TOATĂ FIREA !

***

                                                             Adrian Botez

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.