Avocatul Poporului sesizat cu privire la funcționarea ilegală a Institutului Pentru Studierea Holocaustului în România “Elie Wiesel”

Vasilica Militaru
Incorect Politic
Martie 7, 2021

Domniei Sale, Doamnei Renate Weber,

Avocatul Poporului

 

DOAMNĂ RENATE WEBER,

 Asociația NEAMUL ROMÂNESC, având datele de identificare prezentate în antet, prin reprezentantul său legal Vasilică Militaru, în calitate de președinte al Asociației, în temeiul art.16, alin.1 din Legea nr. 35 din 13 martie 1997, republicată, privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, vă supune atenției prezenta

SESIZARE

privind aspecte de neconstituționalitate și ilegalitate ale H.G. de înființare,

precum și depășirea atribuțiilor și competențelor legale

ale Institutului Național pentru Studierea Holocaustului

din România „Elie Wiesel“

Citiți și:     “UN NOU HOLOCAUST”. Oameni de știință din Israel susțin că vaccinările au cauzat mai multe decese decât ar fi provocat coronavirusul în aceeași perioadă de timp

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ profanează credința Neamului românesc

DEZVĂLUIRE BOMBĂ – Sora vitregă a Annei Frank, Eva Schloss, recunoaște că pozele “eliberării” de la Auschwitz sunt FALSE!

Sesizarea se întemeiază pe dispozițiile art.24 alin.(1) și (2), art.26 alin.(1), art.28 alin.(1) și (2)  din Legea nr. 35 din 13 martie 1997, republicată, referitoare la atribuții ale instituției Avocatului Poporului.

Vă rugăm să analizați prezenta Sesizare privind actul administrativ normativ, denumit Hotărâre de Guvern nr.902/2005, emis de Guvernul României, fără respectarea prevederilor constituționale și legale. Totodată vă rugăm să analizați activitățile Institutului public coordonat de Prim – Ministru, prin Cancelaria Prim – Ministrului, pentru depășirea competențelor legale, prin încălcarea unor libertăţi şi drepturi ale cetăţenilor români, prevăzute de art.29 și art. 30 din Constituția României.

Statutul Asociației Neamul Românesc prevede, cităm: „Art.7. Scopul (…) (2) Asociația își propune: (…) – întărirea autorităţii instituţiilor statului pentru respectarea libertăţilor şi drepturilor cetăţeanului român; – aplicarea corectă şi nediscriminatorie a legilor actuale, concomitent cu acţiuni şi iniţiative de îmbunătăţire şi corectare a legilor.“. De asemeni este prevăzut, cităm: „Art.7. (…) Obiective generale: (…) b) colaborarea cu instituţiile statului român şi cu instituţiile de interes public pentru promovarea şi aplicarea legilor şi a prevederilor constituţionale, în favoarea cetăţeanului român; “.

I Aspecte de neconstituționalitate și de ilegalitate ale Hotărârii de Guvern privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ (denumit în continuare I.N.S.H.R. „E.W.“)

Guvernul României a emis Hotărârea de Guvern nr. 902/04.08.2005 privind   înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ (denumit în continuare I.N.S.H.R. „E.W.“).

Hotărârea de Guvern nr. 902/04.08.2005 a fost modificată și completată prin prevederile H.G. nr. 866/23.08.2012, ale H.G. nr. 1066/26.11.2014 și ale H.G. 625/31.08.2016.

Constituția României prevede, cităm: „Art.108 – Actele Guvernului: (1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe. (2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. “.

Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor prevede, cităm: „Art. 11. În realizarea atribuțiilor sale, Guvernul îndeplinește următoarele atribuții speciale: (…) c) emite Hotărâri pentru organizarea executării legilor“.

H.G. nr. 902/04.08.2005 privind înființarea I.N.S.H.R. „E.W.“ invocă temeiul “legal” al emiterii: „În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5, pct. 16 din H.G. nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările ulterioare“.

În mod ilegal și neconstituțional, Guvernul României a emis o Hotărâre „pentru organizarea executării unei Hotărâri de Guvern“, privind organizarea unui minister, și nicidecum „pentru organizarea executării unei legi“.

Nici o Hotărâre de Guvern, emisă de Guvern, nu ține loc de Lege, emisă de Parlamentul României și promulgată de Președintele României.

Continue reading  incorectpolitic.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.