Domnule președinte al României, Domnilor guvernanți, România trebuie salvată! Suceava trebuie salvată!

Este cazul să renunțați la poziționări politice şi distanțe ideologice şi să ne unim toți şi toate forțele sub solidaritate şi acțiune imediată!

Suceava trebuie dechisă intervențiilor urgente prin asigurarea materialelor medicale necesare şi scoasă din izolarea stigmatului mediatic!

Suceava nu este nici Wuhanul şi nici Lombardia Romaniei!

Bucovina, Suceava este România la dimensiunea reală a crizei COVID-19!

Ați permis şi contribuit solidar, atât putere cât şi opoziție, la situația actuală, prin implicarea doar formală, prin politizare în masă, prin oblăduirea incompetenței ce vă era favorabilă!

Ați reuşit să amânați speranța schimbării refuzând cetățenilor dreptul la o cultură a bunului exemplu!

Ați făcut un deziderat din conservarea privilegiilor şi ați militat doar pentru propriile idei proaste, nu v-au interesat nici efectele nici starea României, ci doar prezervarea propriilor interese de partid şi împlinirea agendei impuse!

Domnilor guvernanți, după ce că ați stat în confortul mandatelor folosind distanțarea socială față de realitățile obiective ale sucevenilor, în confortul neglijenței şi al interesului politic, acum tot ei sunt cei care sunt nevoiți să deconteze?

Astăzi, demisiile medicilor şi a personalului medical nu mai sunt o soluție garantată! Este necesară susținerea managerială şi informală a celor din linia intâi, alături de prezentarea unui plan urgent de măsuri şi fapte!

Suceava şi localități limitrofe sunt inchise!

Stau alături de erori şi neglijențe umane, neintervenția la timp şi asumarea tacită a unei evidente şi culpabile dorințe de escaladare a situației! Un foarte bun prilej de a disimula gravitatea situației din Bucureşti şi din alte județe afectate şi de a striga politicianist alături de progresismul aflat pe baricade: închiderea şi izolarea Bucovinei!

Ați reuşit să izolați Bucovina şi mediatic, şi fizic, şi social şi moral!

Lipsa de consultare a opiniei medicilor, dublată de incompetență şi iresponsabilitatea insituțională, alături de interesul spălatului pe mâini, a dus la decizia greșită de transformare a Spitalului Județean de Urgență Suceava în Spital COVID-19!

Nu a existat o consultare minimală a specialității, o analiză realizată de către medici privind implicațiile directe asupra categoriilor de pacienți şi a maternității, o strategie prinvind prioritizare şi capacitățile de testare! Nimic, doar decizii politice unilaterale!

Este o urgență dotarea şi asigurarea necesarului de materiale de funcționare şi protecție a bazei medicale, protejarea mediatică și psihologică a cadrelor medicale şi a familiilor acestora, protejarea şi asigurarea accesului egal la servicii medicale de specialitate a tututor categoriilor de pacienți şi raportarea la Bucovineni ca şi cetățeni ai României!

Trebuie să ieşiți rapid din rațiunea distanțelor şi a discursurilor militante, şi să realizați că soluțiile cele corecte şi în acord cu opțiunea medicilor, sunt fie pentru realizarea unui Spital militar de campanie, fie pentru transformarea Spitalului Municipal din Fălticeni, în spitale COVID-19, şi păstrarea destinației Spitalului Județean de Urgență Suceava! Suceava este județul cu o populație relativ tânară ca medie de vârstă, iar localitățile închise au un indice al natalității ridicat!

Trebuie să actionaţi rapid şi conştient, întrucât prin ținerea închisă a maternității din cadrul Spitalului Județean de Urgență Suceava, vă faceți vinovați de viitorul demografic al țării şi comiteți un atentat direct la dreptul la viață! Nu aveți nici o îndreptățire, să lezați demnitatea vieții prin neasigurarea accesului mamelor însărcinate, la serviciile medicale! Ele, sunt parte a viitorului României!

Trebuie să respectaţi valoarea vieții, să respectați familiile celor decedați, să-i respectați pe cei angajați în prima linie şi să renunțați la a profita nemilos de pe urma dramelor şi suferințelor pricinuite de aceste împrejurări!

În condițiile în care nu aveți capacitatea de a genera nimic bun şi aplicat pentru situația de astăzi, este momentul oportun să renunțați la privilegii, la avioanele si maşinile de lux achiziționate pe banii noştri, a celor care contribuie cu adevărat la funcționarea economiei, la locuirea comodă pe spatele celor mulți, la salariile nesimțite ce sfidează zona privată, la pensii si alte venituri cumulative şi faceți din ele coşul solidarității financiare!

Acum trebuie să vă puneți la dispoziția țării, returnând din beneficiile acumulate numai de domniile voastre ştiute cum!

Altfel, vă asigurăm că şi fără voi şi politica voastră prost făcută, Bucovina nu este singură!

Suceava este a României solidare, a cetățenilor care au înțeles gravitatea evenimentelor şi respectă măsurile luate, a cetățenilor activ implicați în salvarea situației, a antreprenorilor care fac treaba statului printr-un efort financiar şi uman susținut, a tuturor celor care fac frontul comun al unității şi cred în speranța reuşitei!

În calitate de primar al comunei Dumbraveni şi beneficiar direct al serviciilor medicale, voi fi mereu de partea medicilor, a personalului medical şi a familiilor acestora! În aceste situații de presiune şi atacuri concentrate la adresa cadrelor medicale, susțin necesitatea apărării demnității actului medical, a valorii umane a medicilor din prima linie, protejarea sănătății şi a reputației lor profesionale! Ei sunt dintre ei!

Suntem în lupta regăsirii umanității!

Dumnezeu să binecuvânteze medicii şi Romania

Primarul comunei Dumbrăveni jud. Suceava, Ioan Pavăl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.