Gheorghe CIONOIU: Demagogia Eminescoidă

Convingerea mea fermă este că Napoleon Săvescu, Paul Coruţ, Ioan Coja, etc. sunt mercenari ideologici care promovează un naţionalism primitiv de esenţă eminescoidă. Primul mare falsificator al istoriei României şi primul mare promotor al naţionalismului şovin şi al bizarului rasism şi imperialism românesc a fost Eminescu. Scrierile sale politice cuprind nemumărate articole care conţin ceea ce azi numim fake news. Cred că ar fi cazul să fie privit critic nu doar din perspectiva lui Boia celebrul postulat al lui Petre Ţuţea „Eminescu, despre care Iorga spune că-i expresia integrală a naţiunii române, iar Blaga că reprezintă “ideea platonică de român”, e românul absolut“.

Nenumăraţi români obişnuiţi repetă papagaliceşte sloganul cä Eminescu a fost cel mai mare politician şi cel mai important analist politic al tuturor timpurilor. În „A treia forţă- România profundă“ Ovidiu Hurduzeu precizează că printre cărţile sale de căpătâi se numără şi scrierile politice ale lui Eminescu. Întrucât după o lectură atentă a cărţii, al cărei coautor este domnul Hurduzeu, am ajuns la concluzia că aceasta este o farsă diabolică menită să abată atenţia de la evidentul proces de deznaţionalizare şi dezcreştinare alertă a României în perioada postcomunistă, am decis să citesc şi eu scrierile politice ale lui Eminescu. Nenumăratele aberaţii pe care le-am sesizat în articolele pe care le-a publicat jurnalistul Eminescu în „Timpul“ şi faptul că a fost membru al societăţii „Carpaţii“, care milita pentru expansionism teritorial şi confruntare atât cu Imperiul Austro-Ungar cât şi cu Rusia ţaristă, m-au determinat să concluzionez că Eminescu a constituit sursa de inspiraţie a lui Caragiale pentru celebrul personaj Caţavencu, redactor la „Răcnetul Carpaţilor“ Există o asemănare izbitoare între celebrul discurs cu accente imperialiste al lui Caţavencu şi un text care conţine profesiunea de credinţă politică a lui Eminescu.

Caţavencu: „Ce zice soțietatea noastră? Ce zicem noi?… Iată ce zicem: această stare de lucruri este intolerabilă! (aprobări în grup. Cu tărie.) Până când să n-avem și noi faliții noștri?… Anglia-și are faliții săi, Franța-și are faliții săi, până și chiar Austria-și are faliții săi, în fine oricare națiune, oricare popor, oricare țară își are faliții săi (îngrașă vorbele.)… Numai noi să n-avem faliții noștri!… Cum zic: această stare de lucruri este intolerabilă, ea nu mai poate dura!..“.

Eminescu: „NOUA ROMĂ A se convinge turcii că Imperiul trebuie restaurat, prin introducerea limbilor naţionale în biserică şi prin trezirea patriotismului local, excitat şi în contra ruşilor, şi în contra austriecilor. Grecii trebuie eliminaţi cu totul din guvernarea bisericii române şi substituiţi prin arabi în Orient, prin români în Europa. Odată un român patriarh, el va numi români episcopi în ţinuturile locuite de ei, albanezi episcopi unde ţările sînt locuite de albanezi.

Datoria publică turcească, acoperită în Anglia prin subscripţii benevole. Convins poporul englez că turcii trebuiesc economiceşte emancipaţi. Datoria publică odată plătită, se va institui un Reichsrechnunghof care va ţine pururea în cumpănă echilibrul bugetar.

Patriarhii or înfiinţa la Constantinopoi o Academie de limbi orientale. Gaster româneşte. Se vor preda pentru turci ştiinţele necesare şi pentru celelalte naţionalităţi asemenea. Liceu septilingv. Limba română şi greacă şi cea bulgară, obligatorii. Funcţionarii obligaţi a şti limbile judeţului pe care îl administrează. La mănăstire română, la Ierusalim strană română.

Consider că o cauză majoră a referendumului pentru redefinirea căsătoriei este şi mitul eminescoid că toate relele din ţară sunt cauzate de străini şi că românii sunt victime inocente. Acest mit stimulează pasivitatea a românilor oneşti care nu conştientizează că trebuie să se implice civic şi politic pentru a reforma moravurile şi clasa politică. Promovarea obiectivului eminescoid de a împinge hotarele României până la Nistru şi Tisa a determinat participarea României la cele două războaie mondiale, a provocat moartea a peste un milion de soldaţi români şi a condus la instaurarea socialismului în ţară. Acum aşa-zisul imperativ al unirii cu republica Moldova este folosit pentru a abate atenţia de la faptul că România a devenit o colonie a Imperiului Occidental şi că în ţară se desfăşoară un proces alert de deznaţionalizare şi dezcreştinare controlată.

Mitul existenţei aşa-zisei Românii profunde a fost spulberat de realitatea ratei de participare la referendum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: