Tiberiu DIANU: Spaţiul cultural românesc şi contextul american (interviu cu Dr. Ileana Marin)

Ileana Marin (născută în 1969) este originară din Constanţa, România. Este absolventă a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Litere (licenţă, 1991; doctorat, 2000) şi a University of Washington din Seattle (doctorat în literatură comparată, 2011). Lucrează la Universitatea Ovidiu din Constanţa ca asistent universitar (1997-2003) şi conferenţiar (2003-2011), apoi ca profesoară de limba engleză la Seattle Pacific University (2014-2015) şi lector la University of Washington din Seattle (din 2012 până în prezent). Este bursieră Fulbright (2004). Din anul 2005 îşi continuă studiile în Statele Unite, iar în anul 2010 se stabileşte în oraşul Seattle, Washington.

Ileana Marin este specializată în literatură comparată, studii textuale, multiculturalism şi societăţi post-comuniste. Este autoare a cinci cărţi de literatură, artă şi estetică. Este co-fondatoare şi preşedintă a asociaţiei non-profit Societatea Culturală Americano-Română (American-Romanian Cultural Society/ARCS) (2013).

În prezent, Ileana Marin locuieşte şi lucrează ca lector la University of Washington în oraşul Seattle din statul Washington.

Am avut ocazia să o întâlnesc pe doamna Ileana Marin la 16 noiembrie 2018 la Ambasada României de la Washington, DC, în cadrul unei gale-simpozion pe probleme de politică, securitate, management și cultură, eveniment sponsorizat de organizaţia ALIANȚA (Alianța – Prietenii Alianței Româno-Americane).  https://alianta.org/

Cu acea ocazie, doamna Ileana Marin a avut amabilitatea să îmi acorde un scurt interviu.

1. Doamna doctor Ileana Marin, sunteţi specialistă în literatură comparată şi studii textuale la Universitatea Washington din Seattle. Ce loc ocupă limba română în acest context?

De când am început să predau la University of Washington, şi am început cu cursurile de literatură comparată, am integrat, am încercat să integrez în fiecare un text, o referinţă, un film, o referinţă către un artist român pentru că, de fapt, cultura română a produs genii ca Brâncuşi, ca Tristan Tzara, ca Victor Brauner, ca Fundoianu, Cioran, Eliade, care trebuie cunoscuţi într-un context internaţional mult mai larg, cu atât mai mult cu cât există interesul în spaţiul academic american. Însă, să ai acces la aceste valoroase opere prin traducere, cum, de altfel, toţi aceşti autori se bucură de traduceri, chiar foarte bune, este diferit de accesul nemediat la textul original. Dorinţa mea e să pot furniza un acces, chiar şi uşor limitat, la textul în limba română şi, mai ales, la limba română, în general.

2. Vă mulţumesc. În anul 2012 aţi iniţiat fundarea studiilor româneşti la universitate. De asemenea, vă număraţi printre iniţiatorii organizaţiei non-profit American-Romanian Cultural Society (ARCS). Ce programe aţi desfăşurat în trecut şi ce agendă de programe aveţi pe viitor? Pe scurt.

Da, în 2012 am organizat un eveniment pentru a strânge fonduri în scopul deschiderii acestui, de fapt, cont, e un cont sub University of Washington, care se cheamă Romanian Studies Fund, în care oamenii, fie din comunitatea românească, fie americani care sunt îndrăgostiţi de Europa de Est şi chiar de România, pot contribui prin a dona fonduri direct către universitatea din Seattle. Cu acest fond anul acesta subvenţionăm cursul de „One Hundred Years of Cultural Transformations: Romanian Literature, Art and Film” la University of Washington. Fără acest fond acest curs nu va fi avut loc. Deja avem doisprezece studenţi înscrişi, mai e loc până la cei douăzeci şi cinci câţi i-am preconizat. Ori astfel, vocea culturală românească se va auzi şi în spaţiul academic de la University of Washington, care, trebuie spus, e una din universităţile americane proeminente, locul 13 în SUA.

3. Foarte frumos. O ultimă întrebare. Care sunt, în opinia dumneavoastră, pe scurt, cele mai bune practici în predarea limbii române în şcoli?

Depinde de audienţa şi de spaţiul cultural în care se află şcoala. Experienţa noastră, a Otiliei Baraboi şi a mea ca instructori de limbi străine în alte spaţii culturale, este că fiecare spaţiu cultural are un orizont de aşteptare care trebuie împlinit, atât prin metodă, cât şi prin conţinutul textelor, modalităţilor în care se predă. De aceea, noi suntem extrem de atente la reacţiile elevilor noştri, studenţilor noştri şi încercăm să creăm o metodă comprehensivă, aşa cum am spus şi astăzi în prezentarea mea, metoda integrativă în care, aţi văzut, gramatica nu are loc. Gramatica se predă interactiv, se predă prin proiecte, se predă prin activităţi, nu prin drill-uri plictisitoare sau prin exerciţii de memorare. Atâta timp cât limba nu se predă pintr-un context viu, o punere în context, limba nu poate fi învăţată într-un mod alert de către studenţi sau elevi.

4. Vă mulțumesc mult pentru acest interviu.

Cu plăcere.

TIBERIU DIANU, autor de cărţi şi multiple articole de drept, politică și societăţi postcomuniste, locuieşte şi îşi desfăşoară activitatea în Washington, DC şi poate fi urmărit pe MEDIUM. https://medium.com/@tdianu

***

CV-RESUME 2019

 Tiberiu Dianu s-a născut la 13 octombrie 1961 în oraşul Babadag, judeţul Tulcea, România. În prezent locuieşte şi lucrează în Washington, DC, Statele Unite ale Americii.

STUDII: A absolvit Facultatea de Drept de la Universitatea din Bucureşti (licenţă, 1985, masterat în Criminologie, 1987, masterat în Criminalistică, 1990 şi studii de doctorat în drept penal, 1994). A studiat  la Universitatea „Robert Shuman” din Strasbourg, Franţa (certificat de drepturile omului, 1990) şi Balliol College de la Universitatea din Oxford, Marea Britanie (cercetător de drept penal, 1994). Ulterior, a absolvit Facultatea de Drept de la Universitatea din Manchester, Marea Britanie (masterat în drept penal, 1996), Washington College of Law de la American University din Washington, DC (masterat în ştiinţe juridice, 1997) şi a urmat cursuri la Facultatea  de Ştiinţe Comportamentale de la University of Maryland din College Park (studii de doctorat în criminologie şi justiţie penală, 2003).

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:  Consilier juridic (ACMP Piteşti, Ministerul Petrolului şi Gazelor, 1985-1987), judecător (judecătoriile Curtea de Argeş şi Piteşti, 1987-1990), consilier juridic principal (Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1990), cercetător juridic principal (Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română, Bucureşti, 1990-1994), lector universitar (Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti şi universităţi private din Bucureşti, 1990-1994), profesor de limba română (Departamentul de Stat, Foreign Service Institute, Washington, DC, 2003-2017 şi alte şcoli private de limbi străine, zona metropolitană Washingon, DC, 2003-prezent), expert tehnic judiciar, traducător şi interpret judiciar (de pe lângă birourile statale de avocaţi federali din SUA, 2005-2019).

PUBLICAŢII:  opt cărţi (publicate la edituri din Bucureşti, Amsterdam şi New York), peste 200 de articole de drept, sociologie, politică şi cultură (publicate în versiuni tipărite şi on-line în peste 70 de publicaţii din Europa, America de Nord şi America de Sud, Asia, Africa, Australia şi Oceania).

http://worldcat.org/identities/lccn-n96031826/

PREMII: Premiul “Andrei Rădulescu” al Academiei Române (1996) pentru cartea TRANZIŢIA ŞI CRIMINALITATEA (1994, coautor)

5 thoughts on “Tiberiu DIANU: Spaţiul cultural românesc şi contextul american (interviu cu Dr. Ileana Marin)

  1. Pingback: Tiberiu DIANU: România şi relaţiile ei anglo-americane (interviu cu Dr. Dennis Deletant) – Revista ARMONIA – Saltmin Media

  2. Pingback: Tiberiu DIANU: Societatea civilă şi democraţia locală (interviu cu Nicolae Raţiu) – Revista ARMONIA – Saltmin Media

  3. Pingback: Tiberiu DIANU: Independenţa justiţiei şi a resurselor energetice (interviu cu Maia Sandu, prim-ministru al Republicii Moldova) – Revista ARMONIA – Saltmin Media

  4. Pingback: Tiberiu DIANU: Comunitatea de infrastructură cu România (interviu cu Nicolae Popescu, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova) – Revista ARMONIA – Saltmin Media

  5. Pingback: Tiberiu DIANU: Relansarea relaţiilor cu FMI şi UE (interviu cu Natalia Gavriliţa, ministrul Finanţelor din Republica Moldova) – Revista ARMONIA – Saltmin Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.