ADRIAN BOTEZ: CRIZE DE ROMANTISM NOSTALGIC

CRIZE  DE ROMANTISM  NOSTALGIC

 

crize  – cu spume – de romantism nostalgic

nu are – unul dintre voi – antinevralgic ?

e-o seară presărată – prin păduri – cu inorogi

iar Catedrala-i Piramidă de Ologi…

 

…o  – Valuri – înghiţiţi găluşca şi nisipul

să nu-i cruţaţi pe cei ce-şi uită slipul

în larg se-aprinde – vast – Congresul de Corăbii :

toţi Cavaleri-Matrozii poartă Săbii !

 

opriţi – în turnuri – ceasurile vieţii

culegeţi Ochii-nlăcrimaţi – din Mâlul Pieţii

…să nu vă prindă Sânziana dimineţii…

 

…Stele de Var se răstignesc Săgeţii

(…şi cad la pace cu boieri-bureţii…)

 

…de-a mai rămas vreun vreasc – Inima voastră

să-l ţină-aprins – la miezul nopţii – în fereastră…

***

 

VÂSLIŢI – VÂSLIŢI BOREALE-AURORE – FLĂCĂI

 

vâsliţi – vâsliţi boreale-aurore – flăcăi

aprige – apele-i îneacă pe răi

voi sunteţi Cavalerii Spânelor Valuri

voi sunteţi legătura-ntre Ieri  – Azi şi Mâinele : Maluri

voi – Cavalerii Nautici ai Apocalipsei

voi nicicând poposit-aţi în Scripturi de Profeţi

dar inima mea ştie unde cobolzii ascund Rana Lipsei

dar inima mea ştie : prin voi – spre Noi Dimineţi !

 

vâsliţi – vâsliţi cu temei – spulberând Finală Vâltoarea

vâsliţi :  înlănţuiţi de-orice ţărm – Asasin-Vânătoarea !

…va fi după Porunca voastră – şi-a Lui :

 

din lumea toată – rămâne-va un Grui…

…Crist îşi roteşte Crucea – o – Crucea Nimănui

căci dintr-o Mână Dreaptă – i-a fost ieşit un Cui…

***

 

ÎN  OGLINDA STRĂBUNĂ

 

doar păduchii – voma – îmi satură-azi privirea :

am şi uitat de când – în aştri – am fost citit Uimirea

…sinucideri şi crime au fost pe-aici  – sodom :

eu port cu mine – însă – înverşunat  – Chip de-Om

 

când voi vedea cum îngeri – cu limba scoasă – plouă

croi-voi  – pe ape înţelepte – senină Casă Nouă

când smoala isca-va – din paradis – cazane

mă voi pleca-ntru Cântec – deasupra-oricărei Rane…

 

pădurea fojgăieşte lumină de-Inorogi

pleacă genunchii-n plaiuri : Focului să te rogi

astfel Păstor-Hristosul va pogorî tot cerul

 

şi cei ce vor să moară simţi-vor numai gerul…

…nu pângări văpaia  – în toi de Vatră-Lună :

Chip de-Aur m-arăt  – iarăşi – în Oglinda Străbună !

***

 

LUMII DOAR PĂRUIALA SE VEDE CĂ-I PRIEŞTE…

 

nu voi aştri prieteni – ci – doar – un strop de rouă

să vină zâne bune – făcând Fântână nouă…

nu strig – nu vă cutremur – sunt numai o petală

în Colierul Florii – deci – o Lumină-Egală

 

nu voi nici duşmănia să curgă în bulbuci :

Raze aştept să-mi plouă – curat – de la uluci…

e Sărbătoare-n mine – deci eu vă scriu o Carte

vă-mpărtăşesc şi Slova – de ea toţi s-aveţi parte

 

ce-i scriitorul – astăzi ? – un biet însingurat

şi vrea izbândă bună – pornindu-se pe-arat :

Crist mână – cu blândeţe – trei lebede – pe filă

 

Timpul îl îmblânzeşte în Cântecul de Milă…

…dar cine-ascultă Cântul? – cine se miruieşte ?

lumii doar păruiala se vede că-i prieşte…

***

 

CU TINE – VIAŢĂ – RECUNOSC – M-AM ARS

 

cu tine – Viaţă – recunosc – m-am ars :

m-ai tras în piept oricând şi cu orice…

…”să nu-ţi doreşti nimic – e idealul

dar n-am crezut să-mi cobori halul

 

piesă cu piesă – m-ai azvârlit în mlaştini :

din Şah Regal – iar am ajuns la baştini…

c-un ochi de sticlă mă priveşte soarta

la orice drum – îmi fură – senin – Harta…

 

noapte” îmi strigă – -n orice punct – fiinţa

faţă ascunsă-a Lunii” m-am cernit  :

nimic din mine nu-şi mai vrea priinţa

 

până şi aerul din nări mi-a-ncremenit…

…escroacă Viaţă – nu vreau răscumpărare

ci doar un colţ de linişti – fără zare…

***

 

LA TEIUL VECHI VISEZ – MEREU

 

la Teiul Vechi visez – mereu

şi-mi este silă – şi mi-e greu

că Teiul Vechi a fost ucis :

nu voi urca în paradis…

 

la Teiul Vechi mă-nchin – de-o viaţă

n-are nici Trup – n-are nici Faţă

dar numai Teiul m-a chemat :

la Dumnezeu des am urcat !

 

…stau – trist – lângă un trunchi tăiat

de oameni răi – de-un zeu blazat :

închipui şi-azi împărăţìi

grele parfumuri şi frăţìi

 

…nu te voi părăsi în iarnă

trup nu vei fi ce se descarnă

ci  – Milostiv – Teiul Divin

la care necăjiţii vin…

 

…sălaşul meu e-Nchipuirea

iar Viaţă : cea de Tei  – Dorirea

Credinţa-n Tei e Nemurirea…

…sunt Zeu de Trăsnet – nu bandit :

staţi – toţi – pe un’ v-am priponit !

***

 

LUNĂ LEHUZĂ – LUNĂ BUBUROASĂ

 

Lună lehuză – Lună buburoasă

se preling din tine viermi şi-o lepră grasă

pântecul de Lună s-a întors pe dos

ca să işte Claunul – şi un Sfânt mai gros…

 

e beznă deasă în Ştiinţa noastră

Regina Bolilor s-a fost iscat din glastră

cine-are Carte – e pierdut veciei :

închizi Ceaslovul – dedă-te Fanteziei !

 

totu-i umbros – nocturn şi-mbălsămat

din Glie pân’ la Lună te desfaci strat cu strat

acolo sus ajungi Schelet curat-uscat  

 

acolo sus eşti – cel puţin! – un Secretar de Stat!

…nu tre’ să mori ca să le ştii pe toate

căci Fantezia Neagră hrăneşte vremi castrate…

***

 

 LUNTRE TRISTĂ TRECE RÂURI 

 

luntre tristă trece Râuri – Luntraşu-a pierit

al meu suflet – zbucium harnic – mult a hoinărit 

cu o luntre părăsită – lumi am bântuit :

niciun ţărm nu-i cu priinţă – duhu-i ostenit…

 

păsări – neguri – şi senilii aştri de ţărână

se înghesuie deasupră-mi – tot mai nezăbavnici :

în curând – din preajma veche – nimic să rămână…

…nu mai sunt Învăţătorii – nu mai sunt nici Paznici…

 

unda Râului de Fiere nu are oglindă :

şi priviri – şi amintirea – degeaba colindă…

poticneşte gându-n bezne – ca un ciot în plauri

 

duhuri de cenuşi se sfarmă – izbescu-se tauri…

…printre lumi fără miresme – eu sunt Călătorul

care – oricât rătăceşte – nu-şi află Izvorul…

***

 

RENAŞTERE

 

cu pestriţe vânturi rele îmi petrec eu vremea

dispar păsări din lumină – iar copacii-şi plinesc lenea…

nu mai ştiu să număr stele – nici nisip de-oceane

nu mai eşti zeu – n-ai cunună : fugi de-aici – golane !

 

alungat din lume-n lume m-aleg doar cu spinii

sânge-mi curge sub sprâncene – ochii-s albi cum crinii…

sunt vătaf de suferinţe – nu – însă – şi rege 

pipăi după-un foc năprasnic : numa-aşa m-aş drege…

 

…cântă – Greiere de Taină – noaptea mi-e deplină

am ieşit – cu preţ de sânge – din Cartea de Tină :

stele-mi ard coaja de trupuri – mă scap de zădufuri

 

printre gene – ca o ceaţă – -mi regăsesc nădufuri…

…iată că nu-s gelatină : Foc înalt – miresme 

i-au dat Prunc – iarăşi – Grădinii – râuri de aghesme…

***

 

SĂ LĂSĂM MODESTIA DE-O PARTE !”

 

să lăsăm modestia

de-o parte !

 

…păi – sigur – complet de

Acord – cum de nu ! – …dar – mai întâi

pune (cât te văd!) jos

marafeţii – …da

cum ziceam – s-o

lăsăm – de-o parte şi de

cealaltă – a

vieţii

 

numai aşa vom auzi – cu precizie

astronomică (…unii zic şi

matematică”…: „Eh – vă daţi seama că-i un

biet pleonasm…!” – zise

doctoral – Viezurele – cu

sarcasm) – da – vom auzi 

toţi – cum cresc – sub pământ

Bureţii…

 

…”da – dar şi

Frumoşi-Feţii !”– ne 

completară – tumultuoşi – de prin 

văzduh – de pe

ramuri de 

zbor şi de

stele  – „băieţii” …

***

 

VIS TREAZ

 

Motto :

     “vis treaz

     vis breaz

     negru de năcaz :

     arde temelii

     sfredeleşte glii

     stele prorocìi…

 

clopote şi frunze-n dungă  – mărturìi

curând voi pleca la Stână – în tărìi…

mestecă – în ceruri – un ursuz Ursar

şi mi-arată Carul Mare : un hambar…

 

Regi Arthùr şi colonii de împăraţi

mă aşteaptă în altare – să fim fraţi :

simt Coroana că m-apasă pe sprâncene

piesa are mult prea multe scene…

 

mă voi preschimba în fiară de lumină

spada mi-o voi înmuia în unda lină :

astea-s semne de plecare amânate

 

voi domni peste popoare-nflăcărate…

…ce visezi coleà – străine – sus pe grui ?

tocmai ţi-a căzut – din palmă – frate – sângeratul cui…

***

 

SANCTA SIMPLICITAS

 

insecte medievale  

desfundă – azi – la haznale

un măgar a răguşit :

toată lumea a pierit !

 

…alt măgar a strănutat :

iată – lumea a-nviat ! 

***

 

 

 

RECLAMĂ ULTRAMODERNĂ

 

azi 

vă  oferim

speranţă

 

mâine

vă vom oferi

disperare

 

iar poimâine

vă vom oferi – fiecăruia

câte un ştreang nou-nouţ şi

drăguţ – frumos

înnodat – şi complet

antiseptic

***

 

SCURTE ARIPI ARE OMUL : ARĂTAŢI-I MUNŢII

 

scurte aripi are omul : arătaţi-i munţii

şi lăsaţi-l să asculte Cântarea Pădurii…

s-or lungi aripi’-acelea ca-n Magia Nunţii

Armonia va fi vraja ce-l redă Făpturii !

 

…omule cu aripi scurte – Cristal fii  – senin :

când un înger bate-n uşă – nu-l primi meschin…

omu-adevărat s-aprinde când aude Cântec :

bestia – doar  – amuşìnă gunoi pentru pântec…

 

…Stihuri-Vulturi – vă-nălţarăţi – sus – la Dumnezeu

şi L-aţi pus – iarăşi – pe gânduri : Ziua-Ntâi de Greu

Viers-de-Cântec  – Zidul sparge – tulbură ţeapăna pace

 

Acvilei-Duh dă putere – şi Minuni Ea face…

azvârliţi-vă-n Oceanul care umple Cerul

Armonie-Mântuire : eh…s-a zis cu gerul…!

***

 

…PACE ŢIE – OM DE SPAIME – NU TE-OBLIG LA CALE

 

Apa n-are amintire” – ne spun înţelepţii

Cerul are – însă – stele” – şoptitu-mi-au drepţii…

…voi pleca între văzduhuri – nu mă vede Luna :

Foc cumplit de Armonie îmi va umple Struna !

 

nu ştiu de-oi clinti vreo fire – Dumnezeu o ştie

dar voi fi Păstor-de-Aştri – Hristos aşa scrie…

nu se pârjoleşte locul dacă-ating Arheii

cel mult îmi vor fraţi Zeii : Zeii – numai Zeii !

 

mă urmaţi  – ori blestemaţi : inimi cum vă lasă…

eu tot voi zbura cu-Atlanţii – m-oi întoarce-acasă…

pe poteca ce-oi deschide vă las sfinte semne

 

de-or veni înfriguraţii – în Cântări Solemne…

…pace ţie – om de spaime – nu te-oblig la Cale

dar nu sta numai prin Mlaştini – că te-i face Vale…!

***

 

APOGEUL ÎNJOSIRII

 

…pùrpura şi coroana-mi fulgerau cumplit

când mă suiam pe tron – diriguind popoare…

…a fost în veacuri ‘nalte – dar sunt – deja – un mit :

rana din frunte – tot mai des – mă doare…

 

…am fost – apoi – Divin Ocean : mânia-mi spărgea baluri

am îngropat în mine albe neamuri – continente…

…astăzi sunt ostenit – doar şopotesc din valuri

Poveştile Titanilor : pigmeii zic că-s doar…impertinente…

 

…să fii Vătaf-de-Stele – ori Împărat Oceanic

să fii Heruv-de-Fulger – ori Dumnezeu Tiranic…

viermii te-or sfredeli-n huliri – măscări – amarnice batjocuri

 

de nu eşti Rege-Vierme – în Marele Nimic

zguduitor de nu eşti  – între maţe – Principe-Limbric –

….caută-ţi istoria prin munţi – pe la mitocuri…

***

 

 ZEU DE-ALDEBARAN

 

sunt mort de foame – c-oi crăpa de sete

fantomele din somn se tot strâng – cete-cete

şi burniţează cu strigoi în bătătură

încât m-apuc cu cleştele de gură

 

astâmpăraţi moroii de pe plită :

îmi joacă tontoroiu-n foc de-ursită

valuri de ştime-mi trec peste urechi

aud doar hohote şi hule vechi-străvechi

 

aş vrea de toate – şi nu pot nimic

gàleşei nebunii mă prinsei ucenic

sunt văr primar cu un Fierar din Luna

 

eu nu vă mint – ci doar repet minciuna

pe care veacurile-o modeleaz’ într-una…

 

…”staţi – toţi vecinii-urmăritori – cu ochii pe burlan

căci  va cădea pe-acolo Zeu de-Aldebaran…”

 

…se uită – toţi – la mine – -n mod profan :

„…tu cine eşti ? – pe-unde-ai venit ?”„păi…pe burlan…!”

***

 

IEŞIT-AU PAŢACHINE LA PARADĂ

 

ieşit-au paţachine la paradă

şi nu le-ncape nici măcar o stradă

în frunte-s iude – zarafii şi călăii

laşii – amăgitorii şi toţi răii

 

…dar unde-s Mitralierele de Curăţenii

şi unde-s Gunoierii-Zeii – cu dârzenii ?

când se comandă „foc!” – pentru Miriapodul

Monstru ? – căci „vot” – „democraţie” –  -aduc exodul… 

 

(…exodul Îngerilor Armoniei :

exod Luminii şi al Alb-Frăţiei…)

 

trăsneşte-i – Criste – pe „călduţii” lumii

grămezi-grămezi – Cenuşa Mătrăgunii

metodic să se-nşire – ca pe funii

 

explozii de schelete : Măscăricii Lunii !

…aştept o judecată-a Nebunilor Sublimi…

…aştept zadarnic : doar Păduchi şi Mimi !

***

 

MATROZI SUBLIMII 

 

scăpaţi din naufragiul unei lumi

Matrozi Sublimi – cu rănile-n văpăi

ne luminează Calea către Noul Luni

şi ne şoptesc despre-alte – mii de Căi…

 

zdrenţoşi – bărboşi – cu ochi arzând vedenii

Matrozi Sublimii ocrotesc – cum Genii

şi sunt Învăţătorii Vieţii şi ai Morţii

sunt Ucenici Lui Crist – Sculptori ai Sorţii !

 

din Port în Port – ei îşi sporesc lumina

din Port în Port – topesc păcatul – vina :

da – Sfinţii noştri cresc din Naufragii

 

adaugă Cărţii – fulgere-pasagii…

n-avem nevoie de Muşi-Pupe : Prova Înfruntării

s-o înălţaţi – cumpliţi : Mântuitorii Mării…

***

 

ADEVĂR  – ATLETUL PÂINII

 

caracatiţe hidoase ne-nvelesc cu-ai lor tentaculi

şi ne leagănă-ipocrite – ca s-uităm Nava sfărmată…

jos – în beznele de-oceane – ca în somn – plângem ridiculi :

primul diavol ce ne-ascultă ni-e o Mumă Nestemată…

 

sus – pe Punţi – eram Titanii – de ne-nvins şi bătăioşi

jos – în Pântecul Terorii – doar un cârd de viermi băloşi…

cum să urci – din Hăul Morţii – spre Lumina Cea Curată ?

Candela de Călăuză s-a fost stins – înnegurată…

 

…supunerea n-am în sânge – nu-s din sclavii răbdători :

un Cuţit – şi spintec Bezne – şi pe Monştrii Sfidători !

un Cuţit – şi Val e Cerul – dau năvală peste zei !

 

sunt Matroz – ce nu se teme de furtună – ori de stei…

…voi muri – dar nu în Cuşcă – precum – fără vlagă – Câinii

orbi ce-ar veşnici în lanţuri – numai să le promiţi…osul…

 

…răcnetu-mi spulber’ laşi Zeii : va rămâne doar Hristosul

Război întru Buna Pace : Adevăr  – Atletul Pâinii !

***

SADISMUL CREAŢIEI COSMICE

 

recapitulându-Ţi – pentru a nu ştiu câta

oară – Creaţia – ai văzut – deodată – undeva – cu

totul înafara şi împotriva 

Voinţei Tale – un Rai : şi-ai

Implantat – în el

Iadul : Specia

Umană

***

 

CÂT ŞI CUM VIBREAZĂ-ARMONIA DIN NOI

 

…cât şi cum vibrează-Armonia din noi – vom coborî sau urca :

multe lumi – infinite-alte lumi – fiecare – în Centru – cu-o Stea…

vom coborî sau urca nu doar la plecarea „de-aici” :

şi-„acolo” – „dincolo” – vom fi Călători – Alpinişti – Invitaţi – Venetici…

 

făr’ de răgaz vom scrie – cu Sânge-de-Lumină – Slovele Zărilor :

Carte-afla-vom – despre – veşnice – Reptiloza – şi despre Proteus al Mărilor…

…povârneşte-ne-ntr-una – Criste – cel aflat în Mare Spital – Vizitator-de-Saloane :

Bolnavii-nghit – ori scot – pe gură – Astrale – Perfect Sferice Baloane…

 

…Crist sunt eu – Crist eşti tu – de-aceea cântăm – amândoi – pe O Singură Strună :

dacă te-ai întoarce „aici” – în papucii cretinilor – ai fi numit „arătare nebună”…

…e bine – e cald – Veşnic Maraton al Energiilor :

 

adică – Forme – Forţe – Infinit Modelate Artistic (…nevoilor…)

 – Coafuri ale Florilor – Salamandrelor – Silfilor şi Ondinelor…

…povestea aceasta se tace – nu se spune copiilor…

***

 

15-VISUL MEU DE ARMONIE – CEL FRUMOS

 

pe ritmuri vechi – dansează Stele şi Corăbii

ţin pasul – după Stele – Bătrâne Nave-Săbii :

astfel – Poem se scrie – în cer şi pre pământ

filele Cărţii – scrise – se răsfoiesc în vânt…

 

capul cine înalţă – îşi va citi Ursita

neteamă-se de Moarte : e-o vrajă – prigonita…

seninul cer voieşte ce vreau – mereu – şi eu :

Corăbiile-Harfe Îl caut’ pe Dumnezeu…

 

triumful Pânzelor-de-Zbor e Luminosul Vânt

veghează îngereşte – în cer şi pre pământ…

e Visul meu de Armonie – Cel Frumos

 

sunt biruinţi de Crist – pe-Oceanul Neguros…

…Matrozii – toţi – aşteaptă dorinţe din pământ :

Ne-nduplecaţii – -s gata de Fulger-Jurământ!

***

 

PANORAMARE ŞI RUGĂ CIUNE

 

javre – jigodii şi jigănii : aceasta-i lepra pământească…

cine-a creat-o – răzgâiat-o : slăvit să fie şi…trăiască !

…cumplit deşertu-i Rai – de Armonii Serene

faţă de-această Faună Divină – doar de şacali şi hiene…

 

din liniştit Neant – am poposit în toi de bestii şi mârâituri

(…cei ce-au păţit ca mine – să se adăpostească în…sculpturi !)

…cum mişc din Deget ori din Minte  – pe mine Haita sare :

să nu cumva s-ajung în Soare – s-ating – măcar – vreo Zare…

 

…ură – venin – invidie şi ură – perfect aristocratic

pândesc intruşii : „nu molipsim o lume-ntreagă de morbul cel socratic !

…ploaie de vomă dăruiesc călăilor samariteni

 

fertilizez – astfel – pământul – cu spumi de-alţi pământeni !

…voi – Aştri – Stele – ce ne-atrageţi Oceanul către Lună

la Crist – şi pentru mine puneţi – măcar o vorbă bună…!

***

                Adrian Botez

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.