ADRIAN BOTEZ: A VENIT ŞI ZIUA

                             

          A VENIT ŞI ZIUA

 

                                                                           28 Martie 2019

A VENIT ŞI ZIUA

 

a venit şi

ziua – când sunt atâtea boli în

lume – c-au ajuns să se

bolnăvească” şi

doftorii

 

ce-i prea mult

strică : bolnavii au

plecat – toţi şi

definitiv – la

plimbare – şi-n locul

lor – paturile-n „bolniţă”-s pline de

gemetele şi

suspinul

lecuitorilor”…

***

 

CU CÂT ROSTIM NOI : „PRIMĂVARĂ

 

cu cât rostim noi : „primăvară

cu-atâta e mai frig în lume

cavoul cosmic e o ţară

şi un altar fără de nume

 

da – locuim gheţari mirifici

şi delirăm în iambi sisifici

Mega-Gheţarul – catedrală

şi dumnezeu – la repezeală…

 

…acum – abia – zărim copacii că nu dau muguri şi nici rime

simţim şi prăbuşiri de Munte – o – asta nu e bine :

bufniţi-strigoi clocim în piepturi

 

dar nu strigăm : de unde drepturi ?

…nimburi de morţi ne decorează

vântul stelar ne feliază…

 

…a-ncremenit de bezne-amiază…

***

 

U(A)RĂTURĂ DE POET

 

n-am venit la bătălii

ca-amărâte răgălii :

lotca ne-am ‘cărcat cu rime

iar sufletul – cu mult bine…

 

a venit şi Crist-din Tei

să-i vadă pe fiii Săi

dintre ape – din prelunci

cum se bat – curaţi şi-n cruci

 

pentru prunci şi pentru sfinţi

pentru mucenici-părinţi

pentru Cărţile cuminţi

(Logos-ul – venin-inele

pentru-un Prinţ trezit de stele…)…

 

…pe demoni i-am dovedit

şi i-am pus la scris-citit

la arhanghelii căzuţi

le-am crestat aripi mai iuţi

(…le-am cârpit cu fulgi cărunţi…

şi frunţi cu lumini de Munţi…)

le-am pus rime în priviri

să miroasă-a trandafiri…

să-şi schimbe trufaşe firi

în nimburi de sfinţi martiri…

 

…pe toţi – Crist ne-a strâns grămadă

la El – colo – în ogradă :

 

iar păsările-s îngeri

de Lumină – fără plângeri

apele sunt iar aghesme

munţii – iar – catapetesme

florile au iar miresme

şi tot Sufletul cu Strune

făcutu-s-a Rugăciune..

 

…s-au plinit – Ocean şi Miri

Hristosului – Noi Priviri…

Măreţie în Priviri :

Lume Nouă – Nou Răgaz

ispitit doar de  Extaz…!

 

…la Anul şi în Vecie

Văpaia a noastră fie !

***

 

DOINĂ DE PĂSTOR

 

moare fără sfat

datul este dat :

pleacă la iernat…

din cer de-i pornit

el s-a hodinit

la poale de schit…

 

Pasărea dezbină :

zeiţă despină

spini despică-n vină

smulge şi suspină

bucăţi de lumină

 

zdrenţăros şi sfânt

se târăşte frânt

prăvale pământ

descalecă-un Cânt

până la mormânt…

 

…nu vorbi într-una :

ai orbit şi Luna…

descălţat de vânt

pierde şi descânt

cuvânt cu cuvânt…

 

…cine te-o-nsura ?

ploi  şi rigi de nea

munţi – păduri şi frunţi

bureţii mărunţi

sorii cei cărunţi…

 

…moare fără sfat

datul este dat :

pleacă la iernat…

…soarta-n cer a stat

dar Ceasornicar

o porneşte – iar…

***

CÂND AU TRECUT TREI OIERI

 

când au trecut trei oieri

s-a luat floarea de pe meri :

unu-i la Zalmoxe-n gazdă

doi fac fiinţării brazdă

 

se mişcă munţii spre Lin

şi izvoarele spre Crin :

o lacrimă cât o Stea

s-a oprit la poarta mea

 

dar nu bate – ci aşteaptă

Fântâna că se deşteaptă

Zodiile din Oglinzi

să se facă – iar – Colinzi

 

…cresc săracii cei bogaţi

în Coroanele de Fraţi

iar o Sălcioară Verde

s-a văzut – nu se mai vede…

 

în mânăstiri şi palate

Hristos scrie – iar – o Carte

să se-opreascăvânturile

împărate-s Cânturile

să roiască gândurile

constelaţii – prundurile…

 

…un Moşneag de la Prisacă

a uitat cum să se facă…

Maica-a venit în poiană

de  a pus Altar şi Strană :

 

Merii iarăşi înfloresc

Lebedele se pornesc

cu taine sfinte sfinţesc

picioarele-Ologului

lanţ de stele Robului

pe Drumu-Inorogului…

***

 

RUGĂCIUNE

potoleşte – Doamne

durerea (indescriptibil oribilă) – sfâşietoarea

durere a

lumii !

 

oricât am fi de

ticăloşi – cu toţii

putem să luăm o minusculă

pauză – putem suspenda – pentru

câteva clipe – Ceasul

Nemerniciei

 

şi să fie dăruit acestor

câteva clipe – ceea ce ai

visat – atât de

frumos – Tu : Crăciunul

Veşniciei…

***

PĂŞESC PESTE STRUNE DE HARFĂ

 

păşesc peste strune de harfă – şi muzici

despică-mi menitul meu drum printre bezne

cu fiece pas – văd lumina mai lesne :

Imensul Zadar – scris de hipoacuzici…

 

din tată în fiu – moştenirea-i mai seacă

ţi-e scârbă să-ntrebi – când unul mai pleacă

i-e scris ăstui neam dizolvarea în zodii

rămân răstigniţi Grăitorii în Dodii

 

ce-i fala – când bocet şi drum duci spre morţi ?

n-ai ce-arăta – rătăcit printre porţi :

strămoşii vomită – văzând pe nepoţi

 

neputincioşi – te privesc mucenici şi sfinţi – toţi…

…nu-i cale de-ntors – nici îzbândă-nainte :

te topeşti – cu-amintiri – în văpaia fierbinte…

***

 

NĂDEJDI DE ÎNCEPUT

 

în seara de Vasile Vântul

ne-a luat minţile Sfântul

şi-am venit la dumneavoastră

singurii ce-aveţi Fereastră

 

să ne daţi un Miez de Foc

să avem – şi noi – un loc

fără blestèm – luminat

cu Fântână de-nserat

şi de Stele măsurat

 

minte de la Sfinţi

veşti de la Părinţi…

***

CÂNTĂ PE DOUĂ VOCI  HULUBII MĂRII

 

cântă pe două voci hulubii mării

au răguşit – de când mă cheamă-n vatră

dar mi-au crescut urechi de piatră :

sunt Sfinxul – poticnitul Întrebării…

nu mai fac rânduială întru ale casei

iar zile seci se scurg din Spartul Sac

s-a-ngălbenit şi noima fadă-a Frazei

timide Vorbe mă-nsăilară : Ultimul Sărac

 

spre alte zări – spre alte mări – pământuri

aştept cu-nfrigurare să mă-mbrac

să pun la treabă pe-următorul drac

 

mă spulbere-n noian cele mai aspre vânturi…

…sunt mult prea vechi – şi eu – şi lumea firii

Zdrenţe-Blazon – cârpească-mi-l Cabirii…

***

 

SOLUŢIA CEFALOPODĂ

 

singur cu nebunii – cum voi face faţă ?

Păcală nu-s – nici Cosânzeană-Ţaţă !

retrage-te pe-un astru – şi pune steagul tău…

…o – nu uita  – sihastre – c-ar putea fi mai rău…!

 

…în dosul lucrurilor oare-a ce miroase ?

a galaxie –  mucegai – şi-a Caracatiţi :

au năvălit pe scenă Noua Trupă – noii Stariţi :

începe-un nou Căluş – Sceptre şi Coase !

 

aveţi bun-simţ : Bureţi vă fac trei semne

deci – trecerea prin umbre o fac  doar Gnomi Sâlhui

încălecaţi pe mături : Mirese – Iele Demne

 

vă fie Călăuze : nu găuriţi pereţii cu vreun Cui !

…fi-vor – de-acum – Cefalopode-n loc de Oameni… :

aceeaşi piesă : tu – Oame – însă – nu mai sameni…!

***

CE-I MOARTEA ? – O-NTÂLNIRE

 

ce-i Moartea ? – o-ntâlnire – aici şi dincolo de fire

e culmea Graţiei – „salon”! – dar nu rosti : Mireasă – Mire

Dialog ! – …şi – iarăşi face – fiecare – -o plecăciune…

…unul – din cuplu – dă un ordin – ori doar spune :

 

vom pleca doar când e gata – pentru ambii – Balul!

…asta – dacă – -ntre timp – pe vreunul nu-l cărase  – deja – valul…

…ce e Moartea ? – o-aristocratică-amintire-re-ntâlnire

între Prezumţia Eternă – şi Umbră : ambiguă – isterizată de Iubire !

 

căci orice întâlnire-re-ntâlnire – mistic – e-o formă de Amor !

asta ţi-o spun şi Broaştele – prin solo sau în cor :

Amor de contrabandă – cu El – Necunoscutul

 

printr-o Codoaşă – Moartea… – …fiţi Cavaleri : nu-i scărmănaţi trecutul…

…eu am murit de mult – dar Dansul mi-este veşnic !

n-am existat în fire – nu Lumânare : SFEŞNIC…!

…Ritmul – „Suportu-Armonic” – n-are „-ntâlniri” – nici Moarte :

îi zicem „Dumnezeu” – ca să nu-i spunem …„Carte”!

***

 

FOŞNEŞTE-ŞI PLOAIA CARTEA EI CEA TRISTĂ

 

foşneşte-şi ploaia Cartea ei cea tristă

domol citesc : e scrisă pe fereastră…

mereu – e vorba de-o cernită Baletistă :

trădată – zboară – Pasăre Măiastră…

 

…copaci aprinde ploaia – biată ploaie :

din stropii mii – sar aştri în neant

iar florile de măr – zvârlite în noroaie

prefac pământul în deşert savant…

 

…nu-ţi plânge viaţa : pierdută-era oricum

nu-ţi mai căuta lumină – cel mult scrum :

în varianta-ţi de fiinţă torturată

 

nu vei afla Iubire – şi nici Vatră…

…mă culc pe cuie – stropii mă străpung

pe mine însumi – de-o ploaie-ntreagă – mă alung…

***

 

ARTA – SUPREMA ŞTIINŢĂ DE-A FI VIU !

 

urăşte – iubeşte – numai nu fi Mort :

cântă – pictează – aprinde-al Lunii cort !

Arta – Suprema Ştiinţă de-a fi Viu !

 

Falanga Visătorilor – Falanga Supravieţuitorilor

(Magi Florilor – şi Stelelor – Privighetorilor) !

…despre Mumiile cel’lalte nu merită să scriu…

vorbesc – aici – în numele  Matrozilor Celeşti –

…etern neghioabelor caleşti !

***

    

VIAŢA CÂT O BATISTĂ

 

cântă cioara-n meri – pe seară :

croncăne că-i primăvară…

iar hulubii – orbi sub streşini

bocesc – de te fac să leşini

 

floarea merilor – ninsoare

nu ştie ce soartă are :

vânturi rele-n rădăcină

smulge-o-or ramului – la cină…

 

amar – floarea are drum :

azi lumină – mâine – scrum…

…cioara – meşteră la bârfe

strigă copacilor : „târfe” !

 

…copaciul – străjer de-altare

sub cerească ascultare

n-are vină – din născare…

fùrii sunt „pe altă listă” :

 

viaţa – da – -i cât o batistă

iar nădejdea – anticristă…

***                                   

LA JUDECATĂ

 

mai rău ca un câine turbat

muşti din mine – Doamne…

 

dar va veni – trebuie să vină!

Judecata de Apoi – şi primul – cât şi

ultimul acuzat – judecat şi

condamnat – vei fi

Tu :

 

vei răspunde – cu toată asprimea şi

gravitatea – de milioanele de

catastrofe – de toate

strâmbătăţile şi

nedreptăţile cosmice – înfiorătoare

monstruoase nedreptăţi… – …vei răspunde

fără drept de apel – de asasinarea

mişelească (…ţinând de milioane şi

milioane de

ani…) – a

sufletelor noastre…

 

nu vei mai avea Ceruri-Monopoluri – unde să Te

ascunzi şi de unde să

sfidezi : vei sta – pe scânduri

împuţite – cot la cot – cu noi

vieţaşii… – …simţindu-ne – unii altora

îngrijoarea – dar mai ales

(…încrâncenat de

grea – şi

suprasaturată de adânci presimţiri…)

sudoarea

 

…pregăteşte-Te – căci consecinţele

judecării Tale – vor ţine cât

eternitatea…

 

iar eu te voi condamna să

nu mai ai dreptul la

nicio Creaţie  – nicicând

în vecii vecilor

Amin !

 

nu Te vei mai

îmborţoşa cu sclifoseala

demiurgiei” Tale

satanice :  vei sta în

colţul Tău – umilit

şi vei învăţa – ca şi mine

să numeri ceasurile de

suferinţă – să numeri

lacrimile de sudoare ale

suferinţei – să scurmi şi să

numeri totul  – totul – prin

noroiul oceanelor de

sânge şi foc – ale

suferinţei tuturor

regnurilor…

 

…vei număra ceasurile

eternităţii… -…şi Te vei simţi

…(pentru prima oară!) – OBLIGAT SĂ FII

VINOVAT

 

…nu Te-aşteaptă nimic

bun – la Judecată – dar eu sorb – în disperare

fiecare clipă care trece – pe

lumea asta ori pe

cealaltă – până Te voi

vedea – în fine !

nu arogant şi sfidător – ci

spăşit – pe o bancă de

lemn aşchiat – moleşit şi conştient şi

spăimat – sub

huiduielile celor pe care i-ai lovit

sălbatic şi nepăsător – cinic – cu

nenorociri – cu lepre – cu răni şi mii de alte

stigmate oribile – cu groază şi

teroare de neînchipuit i-ai

stăpânit – tiranule

pocit… – …i-ai lovit cu inimaginabile

umilinţe  – cărora – până la Judecată

nimeni nu le-a putut da formă de cuvânt (…Satana e doar

fiul tău cel mic  – gângăvit şi liberat

de mult prea

curând…)

 

…se va scrie – astfel – Prima Carte  a

Adevărului Cosmic  – cât şi

Personal – în care Tu şi cu

mine – vom fi

totuna : desăvârşit

vinovaţi şi – cumplit şi pe drept

condamnaţi !

 

…cine va obliga la executarea

pedepselor ? – noi şi-alte

victime-ale Tale – preschimbate în

Vulturii unei Noi Sorţi – cu

Vântul bătând  – înţelept şi

definitiv – numai de la

Nord – din fiord în

fiord!

***

 

DOINIREA DE-ACUM

 

ne-ndrăgostim dintr-un cântec hoinar

murim dintr-o părere rătăcită…

prietenie nu există – doar pereţi cu var

dar – la fereastră  – bate-obsesiv – Măiastra cea Vrăjită…

 

orbi şi absurzi – ani mii prefacem în văpăi :

cuvântu-i scrum – ape-au secat – iar zeii-s tot mai răi…

aştepţi – mereu – ca lumea să se schimbe

mereu trimiţi – pe Cavalerii-Amiezii – să se plimbe…

 

…ai meritat ceva – şi nu ţi s-a mai dat ?

cumva – pe Crist din Munte – cu viaţa-ţi – L-ai salvat ?

ceri fericirea : -ntreabă Demiurgul

 

de câte ori a plâns cumplit – venind Amurgul…

…nu cere – nu-aştepta şi nu veghea :

sigur nu eşti măcar de umbra ta…

***

 

MARILE LACURI

 

să hoinăresc – menirea mea dintâi

n-o pot plini – acum – când cumpăna se frânge

iar în amurg – jivina zării plânge :

Rege se-ngroapă – lin – sub glia-căpătâi

 

Marile Lacuri mi-au chemat tăcerea

Marile Lacuri – vis şi privegherea :

voi fi – spre veşnicie – pelerin

căci nuferi mii şoptesc numele „Crin”…

 

credinţe şi păduri veghează maluri

eu sunt doar Pasărea-Cometă dintre valuri

aştept ca unda să devină-oglindă

 

atunci mă simt  – la Dumnezeu – în tindă…

…Marile Lacuri – vikinge altare

pe care ard războinice-amintiri amare…

***

 

JOC JUCAT

 

poţi să te dai pe gheaţa florilor de măr

sau poţi să afli Slove de-Adevăr :

Circul – Spectacolul şi l-a mutat – de mult

în alţi ochi – alţi plămâni şi-n alt tumult…

 

aici fac exerciţii doar rataţii

contracte desfăcute de Hristos :

nădejdile-s ca pentru câine-un os

dar sala-i goală : n-aşteptaţi ovaţii

 

rămas-a-ntreaga lume de căruţă

târască-se în urma-a nevăzut convoi :

am devenit o ceată  – rătăcită – de strigoi

 

n-avem pe cine întreba de drum

căci pretutindeni  – arheii sunt doar fum

…viaţa ni-e lăfăit – constant : călduţă

 

niciunul dintre noi nu se sumuţă…

…de toate suntem rătăciţi şi-nstrăinaţi

fără de număr şleahuri înainte :

 

s-alegem vreunul – frică ni-e de minte…

suntem un Joc : de mult am fost jucaţi

***

 

ANIVERSĂRI…

 

în loc de tort de-aniversare

viaţa ne dă – la toţi – ce n-are :

în loc de vicleimuri de Crăciun

ea socoteşte aerul că-i bun…

 

pe harta vieţii nu-nsemna zile – cu ace :

viaţa-a trecut – beznele vin încoace…

cadouri ? – învieri ? – zile festive ?

…priveşte-oceanul : toate-s relative…

 

…dar cine-i fi tu – să trezeşti o bubă

pe – curat – trupul timpului ? – o tubă

îţi cântă – -n ere – valuri sângerânde…

 

…chiar meriţi – sub un brad – ghem de colinde ?

…nu fi tâmpit : mâinile pune-ţi cruce :

autobuzul a sosit : lasă prostii caduce…

***

 

                                                        Adrian Botez

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.