Vaile FILIP: Iubirea – stare celestă

Din cele 47 de volume – proză, poezie, publicistică, eseuri, jurnal, cugetări – pe care scriitoarea Vavila Popovici le-a publicat până la sfârşitul anului 2018, unele sunt bilingve. Trăind de câţiva ani în America,  generozitatea-i deja bine ştiută  în ţara de baştină s-a amplificat, cititorul de  limbă engleză având astfel şansa de a constata că scriitori demni de apreciat nasc pretutindeni. Chiar şi în limbile care nu se bucură de avantajul  circulaţiei internaţionale fără restricţii. Deşi, nu doar în glumă vorbind, cele câteva bune milioane de români  răspândiţi pe toate meridianele globului ar putea să impună şi o astfel de  deschidere.

„Închin acest pahar iubirii”, carte de versuri în română-engleză, Made in the USA, SC, 21 november 2018 (Translation (english) Teodora Stoica, Vavila Popovici), este închinată, sublim omagiu, acelei stări umane numită simplu, cu un singur cuvânt: iubire. Sau dragoste. O stare pe care nimeni nu a pătruns-o în întreaga ei alcătuire, fiindcă omul – alcătuit din virtuţi şi servituţi – se mulţumeşte adesea, şi se bucură, cu ceea ce i se oferă. El nu mai are nici timp şi nici răbdare – curiozitate măcar – să cerceteze şi să analizeze stările pe care le trăieşte.  Superficialitate? Nu! Slăbiciune! Nu sunt original în ceea ce scriu, m-au inspirat chiar versurile poetei Vavila Popovici: „Cine n-a văzut, n-a cunoscut/ fiorul, nebunia clipelor de iubire,/ acela n-a trăit!”

Dincolo de privirea blajină, de calda strângere de mână, de mângâierile cu
virtuţile unor adieri de vânt prielnic, de prima îmbrăţişare, de primul sărut, şi de toate cele care pot fi considerate prefeţe la un posibil mare roman de dragoste, starea de profundă iubire dobândeşte, fără voia celui atins de această celestă aripă, dimensiuni şi adâncimi pe care nici chiar îndrăgostiţii celebri din marea literatură a lumii nu le-au pătruns şi, deci, nu le-au tălmăcit spre înţelegerea tuturor. În acele clipe de totală dăruire, protagonistul îşi pierde identitatea; el se dăruie  simţământului, iar înălţarea pe care o simte seamănă şi cu o cădere în neant. Toate cele îşi pierd contururile, uitarea de sine ia locul lucidităţii: „Eu m-am născut ca să iubesc, nu ca să urăsc” – se mărturisea anticul Sofocle. Îl completa Cicero: „Dacă se înlătură iubirea şi bunătatea, toată bucuria vieţii dispare”.

Iar Vavila Popovici, cea atinsă – şi în dragoste – de aripa Divinităţii, rosteşte întrebarea: „Am iubit prea mult, prea multe, Doamne?” Pe care o şi tălmăceşte, prin intermediul unor posibile explicaţii, cu iz de regrete: „Am rătăcit prea mult printre  străini/ pierzând mereu iubiri,/ De se termină totul atât de pripit,/ atât de stupid?  Prea mult în jocurile vieţii m-am risipit?”

Despre iubire s-a scris mult – poate cel mai mult – şi în fel şi chip. Nici un portret,  mai amplu şi mai divers, decât acela al Iubirii, nu a fost zugrăvit în cuvinte. Iubirea   – personaj principal. Deopotrivă ziditoare şi distrugătoare. Fără de ea, însă, omul   nu este complet. Pasăre cu o singură aripă. De aceea: „Luminează-mi, Doamne,   gândul iubirii,/acum,/ în clipa-n care-nţelesul lumii mă stăpâneşte,/ şi tristeţea din  suflet – goneşte-o!” Pentru că: „Însămânţat-a Dumnezeu în suflete/ cea mai   puternică sămânţă – Iubirea./ A încolţit, a aprins rădăcini adânci;/ a răsărit, a   rodit,/ copac puternic a devenit./ Au încercat unii să-i taie crengile,/ copacul a   început a plânge…/ Rădăcinile nimeni nu i le-a putut smulge,/ semn că iubirea din   nou va răsări,/ căci fără acest puternic copac,/ viaţa,/ viaţă nu se poate numi”.

Prin versurile sale, Vavila Popovici nu idealizează simţământul iubirii. Acesta
este în egală măsură terestru şi selenar. „Pasărea albastră vine,/ stă câteva clipe în  preajma ta,/ şi zboară. / Tu rămâi c-o pană din aripa ei.” Nici o altă trăire umană nu produce atât de multe şi diverse efecte asupra celui dăruit; între durere şi fericire,  paleta este nemăsurabilă. Ca unul care a traversat cam toate aceste ape – mai  liniştite şi mai mângâietoare, sau mai tulburi şi mai învâlvorate – le are în vedere pe  toate. Concluzia la care se opreşte este, însă, una ce nu poate fi contestată:  „Arareori  iubim şi uneori uităm să mai iubim./ Uităm să păstrăm iubirii/ acel loc  sfânt în inima noastră;/ o alungăm şi rămânem/ precum copacii dezgoliţi de-a lor  podoabă…” „Omule,/ (…) Învaţă să iubeşti oamenii,/ aşa cum te iubeşti pe tine!”

Prin această carte de poezie, scriitoarea Vavila Popovici închină iubirii nu doar un  pahar plin cu sfânta licoare a vieţii. Se dăruie fără reţinere, în întreaga-i alcătuire,  ca şi cum ea însăşi ar fi – şi chiar este – miracolul acelei licori. „Greşesc oare  cântând veşnic flori/ cu miros de iubire/ printre firele de iarbă pârjolite/ de focul  prea arzător al dragostei pierdute?” În viziunea autoarei, dragostea este cea mai  mare producătoare de lumină: „Poate să fie-ntuneric afară/ şi cerul fără de stele şi  lună,/ dacă în sufletul meu e lumină,/ eu văd!” Tocmai din acest motiv „Închin  acest pahar iubirii şi-o chem/ să vină – „acasă”!” Acasă putând să însemne şi  România, şi America. Dar, mai ales, acasă este fiinţa ce poartă numele Vavila   Popovici. Cea care nu uită că a fost iubită şi a iubit întotdeauna şi că această  inconfundabilă stare i-a marcat existenţa şi scrisul frumos. Să închinăm şi noi câte  un pahar al iubirii.

Vasile FILIP


Vavila Popovici – Poezie, Proză, Însemnări.

Enter site

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.