CLAUDIA BOTA: SÂMBURELE IUBIRII

Sâmburele iubirii

În iarna vieții neîmblânzită dorul a revenit,
În ochii unui copil, miracolul s-a răspândit,
Prin lumina caldă, blândă și suavă a inimii
Se încălzește sâmburele neîntinat al iubirii.

În primăvara vieții cuvântul în gând te învață,
Simți mereu că seva se topește din tine și crești,
Treci prin gări și halte fără număr și călătorești,
În fapte găsești bucurii, pentru ziua numită speranță.

În vara vieții, Lumina din Lumină m-a calăuzit
Tu, Lumină clară, dulce, floare albă ce ai înflorit,
Prin durerile înăbușite îmi ștergi ziua cea umbrită,
Eu care te-am zărit, n-am lăsat dorul neizbăvit!

În toamna vieții ruginii vântul domol ți-a cântat,
Umbra din umbrele cenușii ale tăcerii m-au cercetat.
Prefă-te tu în apa cea vie fără de moarte a nemuririi,
Lumina devine prin tine o tainică simfonie a inimii.

Prin fapte bune în anotimpuri vii transmiți energii,
În fiecare clipă sădești adevărul în sâmburele iubirii,
Netezești căile tale prin sentimente unde te regăsești
Trăiri într-un lanț în care continuu crești și reclădești.

 

Doamne, dă-mi atâta lumină…

Doamne e noapte și cerul parcă plânge
Pășesc prin mătasea dintre pânzele târzii ale înserării,
Cobor și mă-nalț în imensitatea stelelor.
Cât de mică mă văd!… purtată de unduirile apelor,
Glasurile se sting când revin la limita cerului,
Strâng gândurile și giulgiurile în palmă umplundu-mi sufletul,
Cu lumina din lumina Ta.

Ești aici lângă inima mea,
Puritatea absolută și perfecțiunea nenăscută,
Tai respirația în două ca și pâinea cea nouă,
Mă luminez din lumina care mă-nalță,
Fiindu-mi mereu sete de viață.

Doamne, dă-mi atâta lumină!
Să nu o pot duce de la cer la pământ,
Decât pe aripi de înger și vânt.

 

Setea de tine, Doamne,

Comoara sufletului tău e liniștea,
Ce izvorăște din mireasma clipelor
Impregnate pentru a-ți potoli setea,
Setea luminată de lumina sărbătorilor.
Setea de tine, Doamne!
Setea de viață făcătoare a lacrimilor izbăvitoare,
Setea Cuvântului întrupat, ce lumea din păcat a ridicat,
Setea Luminii ce ne-a înălțat și viață de har, Tu ne-ai dat,
Setea Iubirii ce topește neputința dorului înaripat.
Te vreau aici, lângă mine, până dincolo de suspine,
La hotarul nedeslușit dintre moarte și viață,
Stăpân a dorului din mine, Tu, fiind mereu,
Mă cucerești cu a Ta iubire, deși mi-e greu.

 

M-ai luminat

Tu m-ai pictat cu lacrimi de vis,
Iar culorile inimii mi le-ai dăruit,
Sufletul meu fiind picături de iris
Viața pe cărarea dorului ne-a unit.

Mi-ai luminat aripa gândului curat
Cuvântul Tău fiind ocean neîntinat,
Îngerul meu străbăte spații nedefinite,
În diminețile albe, cu darurile primite.

Emanații de raze divine mă întăresc,
Când mugurii primăverii senine cresc.
Dulceața razelor din ram în ram coboară,
Împarte sufletului miresmele de odinioară.

 

Când ochii tăi

Stelele lucesc în depărtările argintii
Când ochii tăi cei mari privesc în van,
De atâtea ori te aștept mereu să vii,
Privirea-ți caldă se risipește în noian.

Lumina îmi luminează a mea privire
Comoară din aripa sufletului hărăzit
Ce-i omul în această viață care a trudit?
Decât universul de secunde neperitoare.

Când ochii tăi privesc mângâietori
Străbat deșertul fără umbrele din zare,
Sălbaticii iriși îmi aduc adânci fiori
Și știi că în orice ceas îți dau crezare.

 

Pe Eminescu nimeni nu-l poate lua din noi

Tu cel care ești suflet din sufletul neamului meu,
De-a pururi Lumină izvorâtă din cântul cel greu.
De vor ieși din peșteri adâncite chiar mulți șerpoi,
Pe Eminescu nimeni nu-l poate lua nimeni din noi.

Nici marea, nici pământul și nici vântul nu-l pot lua
Nici teama, nici rușinea, căci el este steaua ce s-a-nălțat
Român dintre români, cuvântul său în inimă mereu elogiat
Noi cei de ieri și cei de azi de-a pururi fiii noștri nu te-au uitat.

Răsărind în acest pământ divin încercat și scăldat în lacrimi,
Geniu al cuvântului izvorât într-o lume a unei alte dimensiuni,
Divinul tău străbate lumina prin cerul senin și clar a unei inimi
Jertfindu-se pentru al său popor și-n versul său cel clar ne va doini.

 

Suflet însetat

Caut prin buzunare și jurnale,
Amintiri adunate prin gândurile
Nopților lungi ce sunt călătoare,
Ating visele albe- întâmplătoare.

Amintirile acestea sunt picături,
Picături mari sau mici din suflet,
Pictate cu trudă în taina unei veri
Pe un tablou meditativ de șevalet.

Adierea te-ntâmpină în vâlvătaia inimii,
Hrănită cu dor și miere dulce amețitoare,
Dezminte-mă să-mi regăsesc setea luminii,
Când glasul tău îmi cheamă apriga cugetare.

Abia în trecere de reușesc să te-ntrezăresc
Căutătoarea stelei fără nume mă numesc,
În drumul singurătății ce este fără de hotar,
Nimic în lumea asta mare nu este în zadar.

Privesc lumea cu a ei surâs pe care o iubesc,
Deși în fiecare zi clipele de ieri aici se risipesc
Noianul acesta lasă un fum în trecerea prin viață
Când nu mai sunt nici umbre atuncea totul te-ngheață.

 

Ochii noștri plâng

Sârma morții și azi se ridică,
În Pogromul sumbru de la Iași
Moartea răsună și devine frică,
În beznă se pierd oamenii odioși.

Mărturie stă lacrima sângerie,
Dintr-o zi fără surâs și cenușie,
Ce s-a sfărmat în groapa rece ?
Dorința vieții care nicicând nu trece.

Ochii din umbră plâng iar lacrimile au marcat,
Frumoasele vise ale copilăriei ce s-au spulberat.
Paginile istoriei din memorie nu se vor șterge,
Holocaustul e durerea vie ce inima îți străpunge.

 

Nuferi albi

Mirajul reverii adună în inimă o poezie,
Cuvântul semănat rodește-n a mea glie,
Când înserările oglindesc pe bolta senină
E pacea, ce te înalță pe trepte de lumină!

În unduirile de ape stau frumoșii nuferi albi,
Concertul a început când haina o preschimbi,
Piveliștea-i mirifică în raiul cel dumnezeiesc,
Atinsă de energia necuprinsă în simbioză cresc.

 

Granițele inimii

Război neînfricat între durere și suspin,
între lumină și adevăr,
Corabie plutitoare pe ape nepătrunse
Cântecul de la miezul nopții.
Atârnarea timpului ce străbate pustietăți,
Linii întrepătrunse de valuri înspumate,
Reazăm pe neputința neștiinței,
Călător al suferințelor.
Caută-mă, găsește-mă și eliberează-mă,
Du-mă la limanul Tău,
Căci inima mea este părticică din Tine.
Brațul meu se risipește,
Printre peșterile întunecate,
Soarele meu luminează granița inimii.
Acolo mă simt cel mai bine, ca și acasă,
Deși au plecat părinții ca să se odihnească.

 

Glasul mamei

Pe treptele pierdute-n copilărie
Culeg din puzderia amintirilor,
Glasul cristalin al mamei, care suie
Din lumină în lumina învăluirilor.

Har după har, iubire după iubire
Lacrimă stinsă în zefirul inimii,
Balsam de linii tăinuite între umbre
Care dănuie în dor de veșnicii.

Prin cămăși de energii necreate
Luminezi prin dar a mea soartă,
Dincolo de vălul acesta există
Mereu căi și drumuri neștiute.

 

Picătură divină

O picătură divină din capsula iubirii
Atinge miracolul vieții în inima plină
Lumina necuprinsă emană fascicole vii,
Universul cuvântului se zidește în taină.

Tăceri abisale ne conduc printre aștrii,
Abătuți trecem în labirintul ce desparte
Moartea presărată pe țarina ce ne-o împarte,
Iar îngerii cântă divina comedie a lumii.

Privești în noapte la luna cea nouă,
Și vezi în lumina cea vie cum plouă!
Pe flori în câmpie, în molecule cu apa cea vie
Înserate sunt frumuseți nepătate ca o bijuterie.

Iubirea te poartă cu sufletu-ți cald
Inima adună-n tine lumina cea lină,
Imensitatea e drumul unui herald
Ce anunță calea învingătorilor divină.

 

Mâna ta

Frânturi de vise îmi risipesc durerea minții
Destin trasat prin ample linii pe harta inimii,
Când mâna caldă hașurează o adiere ce atinge,
Ușor alunecând pe catifeaua trupului se stinge.

Cu mânile împreunate rotim în timp destine unice
La geamul vieții te-ai cuibărit în anotimpuri cosmice,
Iar mersul clipei face un nimic când vremea a trecut,
Lumina ei devine pentru noi, freamăt întru necunoscut.

Mâna transpune ecouri diafane printre vânturile iernilor sure,
Corola lumii am atins iubite, prin cuvinte, ce devin străfulgerare,
Aburii de lumină compun pe verticală nuanțele de amor șoptit,
Plină de înfrigurări nocturne m-am trezit în zorii zilei ce s-a ivit.

 

Noaptea noastră

Aripa inimii tale mă atinge-n zbor,
Plec urechea deși mâine îmi va fi dor,
Luminile viorii pâlpâie înaripate,
Până dincolo, dincolo de gândul ce ne desparte.

E noapte, e noaptea noastră, doar a noastră,
Tu nu mai privești de la fereastră.
Noaptea cuvântului îngemănat,
Ce din înălțimi s-a ridicat la orizontul nepătat.

Clădim sentimente pe trupurile noastre goale,
Fără a mai ține cont de ce avem în cale,
Când privirea-ți blândă mă îmbrățișează
Inima mea spre tine cu pace dansează.

Tu mă zidești în dimensiunea ochilor tăi
Iarna acesta vine cu dinții colțuroși și răi
Somnul se lasă și genele noastre care visează,
O nouă zi dintru răsărit se invederează.

 

Primăvara

Primăvara iubirii
Avalanșa cuvintelor
Mister al luminii
Tainic cer al nedeslușirilor.

Muguri de culoare
Flori pline de candoare
Parfum ce ne scaldă
Viața reînvie și inundă,
Prin multă armonie.

 

Tăcerile noastre

Tăcerile noastre desprinse din șoapte
Lumini încadrate în noapte ne despart de moarte,
La hotarul unde ne rupem de viață
Acolo în lanul cu grâu, spicul se coace.
Din rubine căzute-n din cerul senin,
Ca un copil te asiguri ca azi nimic nu e un chin.
Pe tălpile noastre s-au scris amintiri
Din lut s-au zidit candelabre macabre,
Pe trupurile noastre sunt încadrate iubiri,
Și îngerii plâng cînd ne prindem printre umbre,
Când florile își scutură petalele amorțite din iluzii deșarte.
Primele iubiri s-au născut din tăceri,
În tăcere dorul meu mă-nalță la libertate,
Cuvântul preschimbă durerea în nuferi argintii,
Comorile hărăzite izvorăsc în lumina focului stelar,
Diminețile înrourate stau mărturie pe discul inimii mele,
Iar gândul într-o secundă devine substanță.
În anotimpuri însetate se înoadă molecule cu vibrații incandescente,
Iubite, viața te poartă mereu printre unghere neștiute!
Părăsit uneori, alte ori acompaniat de suave melodii,
Nectarul îți inundă seva sufletului ce-ți pătrunde în articulații,
Prin condensarea uduirilor vibrante a unui paradis pierdut.
Lacrima cerului stă mărturie peste tine,
Cuvintele sunt strecurate-n zile,
În dimineți înmiresmate și în nopți nepătate.
Însingurat stai pe trepte la hotarul dimensiunii
În care te-ai cuibărit între gânduri părăsite.
Nu pot să iubesc depărtarea,
Decât atunci când vreau să mă reinventez
Pentru o nouă etapă, o etapă în care acumulezi energii,
Pentru clipa de mâine, unde există iubiri.

 

Zugrăvesc pe pietrele sufletului

Iubite, vreau să citesc Odiseea inimii tale,
Pe insula Itaca acolo mereu, mereu,
Zugrăvesc pe pietrele sufletului,
Tristețile contopite cu bucurii,
Rame desprinse din vene sălășluite-n altare,
Crucifixe ce stau rănite de dorul tău,
Care izvorăsc cu urme desprinse din mine
Căzută și îngenunchiată-n dureri fără leac,
Fierb supa de ierburi amare
Și leg rănile care mă dor de atâta dor.

 

Popor ales de Domnul

Dumnezeu și-a ales un popor sfânt pe pământ
Doar cu acest popor a vorbit și a încheiat legământ,
Pământul făgăduinței cu sârguință Tu le-ai dăruit
Și din multe năpaste și primejdii l-ai întărit și ferit.

Părinte Avraam ai lăsat cetatea Ur și ai venit în țara Canaanului
La stejarul Mamvri te-ai așezat când Dumnezeu te-a îndrumat,
Legământul sfânt l-ai împlinit prin ascultare neclintită ai urmat,
Prin credința ta statornică a crescut seminția tare a copacului.

Căci Israel fiind barbatul care l-a văzut pe Iahve
Credința și bărbăția Ți-a închinat-o prin fapte brave,
Popor ales dintre popoare a cărui speranță nu moare,
Ascultând glasul Tău când a greșit el Ți-a cerut iertare.

Israel țară a profeților care ești pământ al făgăduinței divine,
Privești din nou cu semeție, când clipa veșniciei nu e în ruine,
Leagăn al revelaților sfinte pentru a împlini voința Ziditorului,
Privești din slava inimii la Templul Sfânt ce luminează taina dorului!

 

Suflet însetat

Caut prin buzunare și jurnale,
Amintiri adunate prin gândurile
Nopților lungi ce sunt călătoare,
Ating visele albe- întâmplătoare.

Amintirile acestea sunt picături,
Picături mari sau mici din suflet,
Pictate cu trudă în taina unei veri
Pe un tablou meditativ de șevalet.

Adierea te-ntâmpină în vâlvătaia inimii,
Hrănită cu dor și miere dulce amețitoare,
Dezminte-mă să-mi regăsesc setea luminii,
Când glasul tău îmi cheamă apriga cugetare.

Abia în trecere de reușesc să te-ntrezăresc
Căutătoarea stelei fără nume mă numesc,
În drumul singurătății ce este fără de hotar,
Nimic în lumea asta mare nu este în zadar.

Privesc lumea cu a ei surâs pe care o iubesc,
Deși în fiecare zi clipele de ieri aici se risipesc
Noianul acesta lasă un fum în trecerea prin viață
Când nu mai sunt nici umbre atuncea totul te-ngheață.

 

Aș vrea să ating sufletul tău

Lumină tainică dintre stele
Ce cauți în gândurile din ele?
Înveșmântată-n flori de cais,
Iubirea nu se frânge-n abis.

Aș vrea să ating sufletul tău,
Neclintit ca muntele Ceahlău.
Încărcat de lumina din Tine,
Zborul prin ninsori rămâne.

Iubirea traversează continente,
Mâna străbate distanțele nocturne,
Privește mireasma dulce a primăverii!
Se cuprinde-n cuvinte și în gândurile vii.

Nu mă lăsa s-aștept încă o zi,
Vreau să ating sufletul tău,
Hai spune-mi: zău!
Jurămintele așa ușor tu le ucizi?

Sufletul tău e putere în trup,
O călăuză cu ochii unui lup,
Corolă din potir și unduiri de zefir,
O legătură prinsă cu safir.

***

Claudia BOTA

CV Literar

 

NUME: BOTA

PRENUME: CLAUDIA

DATA NASTERII: 20.12.1969

Profesor  

CONTACT: botaclaudia25@yahoo.com

+40 733810033

   BOTA, Claudia, artist plastic şi poet, născuta la 20 decembrie 1969. Profesor de religie la Şcoala Gimnazială „Luceafărul” din Bucureşti. Preocupări artistice: poezia şi pictura. Studii: 1984: Şcoala de Muzică şi Arte Plastice-Bacău-Secţia Arte plastice. 1984-1988: Liceul „Vasile Alecsandri”, Bacău. 1984-1986- Şcoala Populară de şi Meserii Bacău (Secţia Pictură). 1994: Facultatea de Teologie Ortodoxă (MA) a Universităţii din Bucureşti. 2007: Master în Management Educaţional Universitatea din Bucureşti, 2012: Master în Consilierea în managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic (COC) (Institutul Politehnic din Bucuresti – Facultatea de IMST) Începând din 2012 a primit calificarea în calitate de consultant în carieră, dat de GCDF (Global Career Development Facilitator) Statele Unite ale Americii. 2011-2013: Frecventează Salonul Artelor „Boema 33” din Bucureşti şi cenaclul „Vama literară”, moderat de poetul Daniel Vorona. In 2017 devin membru al Societății Culturale ”Anton Pann”din Râmnicu Vâlcea. In august 2017 devin membru al Cenaclului literar ”Literar ing” (al scriitorilor ingineri).

Publicaţii literare: Lumină lină (New York, SUA), Clipa (Anaheim, California, SUA), Jurnalul Bucureştiului, Singur (Târgovişte), ProLitera (Germania), Confluenţe Literare (Bucureşti), ş.a. (George Roca, Rexlibris Media Group, Sydney, 7 ianuarie 2017), Radio Metafora( Montreal / Canada),  Confluențe Literare, Proiectul e-Creator, Taifas literar,revistă de scrieri şi opinii literare(Constanța), Constelații diamantine, Revistă de cultură universală ( Craiova ), Galaktika Poetike “ATUNIS (Albania ), Gazeta de Spania (un proiect jurnalistic independent, început în Zaragoza – Spania), ARMONII- revistă universală de creaţie şi atitudine culturală,CULTURALE (Adjud), Atheneum- Revista de Cultură a Românilor din Canada (Canada ), Familiei-Revistă acreditată a Asociației  Scriitorilor Israelieni de Limba Română (Israel ), ʺHAI, ROMANIA ! ʺ‑REVISTA ROMANILOR DE PRETUTINDENI, Agentia de presa Așii romani , cu sediul la Nürnberg (Germania ), Leviathan – Revistă de cultură fiind un portal, NOMEN ARTIS DINCOLO DE TĂCERE- în Revista de cultură universală, Revista Atheneum  (de cultura a românilor din Canada), Revista BOGDANIA, (revistă de creație și cultură este fondată și editată de Asociația cultural-umanitară Bogdania din Focșani), Revista Amprentele sufletului, Revista ROMÂNIA TA Diaspora(Italia ) Revista ”Luceafărul”(Botoșani). Revista Literară Bucovina FILA DE BUCOVINA, Revista Alchimia, Revista Renașterea Rușețană (Buzău).

Cărți :

18 septembrie 2017 am lansat cartea Labirintul iubirii , Editura Inspirescu ,2017, Satu Mare ,ISNB : 978-606-8841-12-0, la Cenaclul literar ”Litera ing”(a scriitorilor ingineri ).

Antologii:

 1. 1. Sclipiri de iarna ”Povestile Craciunului Antologie de texte ,creatie lirica si proza ,ale cadrelor didactice si elevilor,Poezia –O zi de decembrie ,p.94, Editura Serafică, Roman 2012  –ISBN : 978-606-8092-57-7

2..Antologie-culegere de texte pascale , Pe o cruce de lumină , Bblioteca Cronopedia  ,Iasi 2016, Editura Studls-Iasi ,pag 49-59 , ISBN 978-606-775-239-7  

 1. Antologia Printre boabe de cafea , vol II, antologie  realizată de Daniela Tiger ,editura Vital Prevent Edit (Drăgoteşti, Dolj, România, 2016)., poeta Claudia Bota , pag 55-64 , ISBN 978-606-92697-3-2.
 2. 4. TOAMNA LA APOLLON , ediția a IV-a 2016, 10 octombrie-25 noiembrie , Antologie concurs Festivalul Internațional –poezie și proză scurtă –”VIS DE TOAMNĂ”, Asociația Națională pentru Cultură și Artă , Editura Ro. Cart 2016, poeta Claudia Bota , București , România , Premiul ”Ioan Vătămanu” ,p.15-18, S.B.N. 978-606-8396-7-1
 3. Poezie şi suflet – Ciclul antologic „Metamorfozele naturii – simfonii albastre”, coordonator: Lenuş Lungu; ediţie apărută sub egida Bibliotecii Cronopedia. volumul 1: Poezie şi suflet (primăvara), Iasi  StudlS, 2016 / ISBN 978-606-775-180-2 , Editie apărută și ingrijita sub coordonarea administratiei rețelei Cronopedia

6. ”Fascinația Anotimpurilor în literatură și artă”,Bârlad ,iunie 2011,Ediția a II-a ,Ministerul Educației ,Cercetării ,Tineretului și Sportului Inspectoratul Școlar Județean Vaslui ,Casa Corpului Didactic Vaslui ,Școala de Muzică și Arte Plastice ”N.N Tonitza ” Bârlad ,Editura Sfera,Poezia Atâta ninsoare  ,p 83. –ISBN  978-606-573-125-7

 1. Șoaptele verii- Ciclul antologic „Metamorfozele naturii – simfonii albastre”, coordonator: Lenuş Lungu; ediţie apărută sub egida Bibliotecii Cronopedia. volumul 1I: Șoaptele verii  (vara), Iasi  StudlS, 2017/ ISBN 978-606-775-344-8 , Editie apărută și ingrijita sub coordonarea administratiei rețelei Cronopedia
 2. Antologia Literară Contraste Culturale –Giurgiu 2017, coordonator Izabela Tănase, pag.71, ISBN  978-973-0-24404-5 .

9. Poeți și scriitori contemporani în regal eminescian , Antologie 2017, Editura Editgraph-Buzău; coordonator: Eugenia Enescu Gavrilescu, ISBN 978-606-663-509-7 .

 1. Antologia literară “Limba noastră cea română”, Antologator Ligya Diaconescu, Starpress 2017, Editura Olimpias, Galaţi, România. ISBN 978-606-915-062-7

11. Antologia literară ” Sub zodia poeziei ”, Giurgiu 2017, coordonator Prof. Izabela Tănasă ISBN 978-973-0-25184-5, pag .19-22.

12. Antologia Societății Culturale”Anton Pann”, Editura Hoffman,Coordonatori Nicu Cismaru , Violeta Scrociob, ISBN 978-606-778-835-8 , pag.29-32.

13. Simpozion International ediția a II-a A, 27-29octombrie 2017 , Lacrimi pentru nemurire , Editura Ro. Cart 2017, București ,ISBN 978-606-8783-11-2/ 821.135.1-1/ Claudia Bota –Lacrimi pentru nemuire , pag .224

14. Vorbe de vis – Ciclul antologic „Metamorfozele naturii – simfonii albastre”, volumul IV(iarna), ”, coordonator: Lenuş Lungu (antolog); ediţie apărută sub egida Bibliotecii Cronopedia, volumul IV:Vorbe de vis (iarna), Iași StudlS, 2017/ ISBN 978-606-775-344-8,  Editie apărută și ingrijita sub coordonarea administratiei rețelei Cronopedia, pag.67-82.

15. Antologia Cenaclul e Creator, realizată de Ioan Romeo Roșiianu și Maria Petreache , ISBN 978-973-123-922-1, Editura Grinta, pag.437-448.

 1. Antologie (eseuri, poezii , opinii), Ediția a III-a, eseuri, poezii , opinii Festivalul Internațional de Poezie –Renata Verejanu, Chișinău, 2016, ISBN 978-9975-9937-3-9, pag 92.
 2. Antologie(eseuri, poezii , opinii) , Ediția a IV-a, eseuri, poezii , opinii Festivalul Internațional de Poezie –Renata Verejanu, Chișinău ,2016, ISBN 978-9975-9937-3-9, pag 82.
 3. Antologia  Mi-s muza/ muzul poeziei / prozei, Editura Națiunea , București, 2018 ,coordonator: Romeo Tarhon  ISBN 978-606-8639-89-5, pag 56-63
 4. Antologie ASCIOR2017 pentru Civilizația Creștină  TEOLOGIE –SOCIOLOGIE , Editura TEOCORA 2018, Buzău, coordonator Ioan Nicolae Mușat, ISBN 978-606-632-451-9, Claudia Bota pag 322-326

20. Antologie Poeți și prozatori contemporani în regal eminescian, 2018, Editura Editgraph-Buzău, coordonator Eugenia Enescu-Gavrilescu, ISBN 978-606-663-665-0, Claudia Bota pag 372-379.  

21. Antologia Societății Culturale ” Anton Pann” (Râmnicu Vâlcea), Editura Hoffman, ISBN 978-606-46-0370-8, 2018.

22. Antologia Literară Centenar 2018, coord. Izabela Tănase, Contraste culturale, ISBN :978-60-9438-3-3

23. Antologia literară –Scriitori români uniți în cuget și simțiri la Centenarul Marii Uniri, 2018,Editura Editgraph-Buzău,coordonator Eugenia Enescu-Gavrilescu, ISBN: 978-606-663-685-8, pag.263-270

24. Toamna la Apollon, ediția a VI-a 2018, Antologie concurs Festivalul Internațional –poezie și proză scurtă –Vis de toamnă, Editura Ro.cart 2018, I.S.B.N 978-606-8396-7-1, pag.123-128

Premii:

 •  Concursul National ” Sclipiri de iarna , Mențiune, Roman 2012.
 •  Concursul Național ”Fascinația Anotimpurilor în literatură și artă”,Bârlad ,iunie 2011,Ediția a II-a ,Ministerul Educației ,Cercetării ,Tineretului și Sportului Inspectoratul Școlar Județean Vaslui ,Casa Corpului Didactic Vaslui ,Școala de Muzică și Arte Plastice ”N.N Tonitza ” Bârlad,Poezia Atâta ninsoare, Premiul III
 •  15.01.2016Concurs internațional de poezie CĂLĂTOR PRIN STELE ,desfășurat în Municipiul Onești ,județul Bacău ,in perioada 29 decembrie 2015-15 ianuarie 2016 ,Editura și Revista Armonii Culturale Ajud ,județul Vrancea ,Asociația Clubul Expresia Ideii ,Onești,jud Bacău ,DIPLOMĂ DE PARTICIPARE –Pentru Poezia  cu titlul : Atârnă iubirea de inima mea
 •  12 martie 2016  I ediție ,Premiul Literar Internațional Corona, Eveniment dedicat în memoria poetului Gianfranco Cianciaruso, I edizione (Premio Letterario Internazionale Corona, Evento dedicato alla 2016memoria del poeta Gianfranco Cianciaruso),Trebisacce ,Italia , Președintele Premiului ,Mihaela Talabà , Mențiune specială, cu poezia: Iubire lasă-mă să-ți mângâi fruntea, de Claudia Bota din București, Romania.

Mențiune, Concursul de Creație ”Diamante spirituale ”, ediția a II-a , din cadrul celei de a IX-a Conferințe Internaționale UNIFERO ,pentru promovare e culturii românești (august 2016, Jupiter , România)

 •  18 iunie 2016  am obținut, la Cosenza , in Italia ,PREMIU ECCE HOMO  pentru Poeme sacre si relogioase , la sesiunea A, conferit de Asociatia Socio Culturală ”Club de Poezie”(Andrea Fabiani), cu poezia Troppo misericordiosa, risurrezione divina (Prea divină și milostivă Învierea)
 • 8 octombrie 2016 am obtinut, la Cosenza, in Italia , ”PLAUSO DI MERITE ” CONCORSO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA “CLUB DELLA POESIA”,Sezione A Poesia a tema libera, cu poezia Vola con le sue proprie ali — Zburați cu propriile voastre aripi
 • 10-25 octombrie 2016 Concurs internațional de creație literară ”Vis de toamnă ”, ediția  a IV-a , poezie și proză scurtă ,  am obtinut PREMIUL ”ION VĂTĂMANU ”, organizat de Societatea Culturală Apollon România.
 • 18  februarie 2017 ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE “CLUB DELLA POESIA” 2°GALA’ DELL’AMORE “ROMEO E GIULIETTA” CLAUDIA BOTA  PER ESSERE PREMIATO  NELLA SEZIONE A CON LA POESIA“LA MIA STELLA”
 • FESTIVALUL INTERNATIONAL DE CREATIE “POESIS”1noiembrie -25 decembrie 2016, initiat de revista si editura “Salonul literar”, Fundatia Social-Culturala “Miorita” si Liga Scriitorilor din Vrancea-1998 (director Culita Ioan Usurelu), de revista (on line) “Grai romanesc” si editura “Liric-Graph (director Simpetru Trandafir) si de Associazione “Poiesis”-Taranto-Italia (director- Giovanni Monopoli)- Claudia Bota- Premiul revistei “Salonul literar”.
 • 16 septembrie 2017 Concurs Letterario Internazionale Corona INTERNAȚIONAL CORONA-Trebisacce / Italia  EDIȚIA a II-a 2016-premierea pe Septembrie 2017, Mențiunea specială de la Secţ. A Poezie inedită cu temă impusă: poezia cuantică, jurului care a jurizat anul acesta PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE CORONA ORGANIZZATO DA TRADUZIONI TALABÀ II EDIZIONE 2017 DEDICATA ALLA MEMORIA DI VIORELA CODREANU – TIRON/ men’iunespecială oferită -Mă regăsesc în ochii tăi de Claudia Bota, București.
 • Concursul Internațional de Poezie ” Sub zodia poeziei ” 2017,  organizat de Editura ” Contraste literare” am obținut MENȚIUNE.
 • 8 martie 2018 prima ediție a concursului transfrontalier de creații literare „Mi-s muza / muzul poeziei / prozei”, fondator organizator scriitorul, jurnalistul și editorul Romeo Tarhon; PREMIUL acordat -POEZIA PLASTICITĂȚII ȘI PLASTICA POEZIEI .
 • Martie 2018 Premio Letterario Internazionale Corona/ Premiul Literar Int. Corona editia a III –a , Italia la mai multe sectiuni :

Secţ. A Poezie inedită cu temă impusă: poezia cuantică

Mențiune specială: Picătură divină de Claudia Bota, București

Secţ. B Poezie inedită

Menziune specială:Amprentele dorului de Claudia Bota, București

Secţ. C Carte edită de poezii

Labirintul iubirii de Claudia Bota, București

Cartea, Labirintul iubirii, apărută la Editura Inspirescu, 2017, Satu Mare, ISNB : 978-606-8841-12-0 la acest concurs a obținut -Mențiune specială 

 • Iulie 2018, Concursul de creație literară ”Diamante Spirituale”-ediția a IV-a , din cadrul celei de a XI-a Conferințe Internationale UNIFERO- MENȚIUNE
 • Iulie 2018, CONCURSULUI INTERNATIONAL “CENTENAR 2018” I. SECTIUNEA POEZIE-MENȚIUNE, Editura ” Contraste Culturale ”, Giurgiu, 1 august 2018 .

Blog : https://poeziiclaudiabota.wordpress.com/   

Pagina facebook: https://www.facebook.com/claudia.dia.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.