Florin Ianovici: Era în sertar (Semnați PETIȚIA !)

Ce anume? Parteneriatul civil pentru cuplurile de același sex. Când a avut loc consultarea, consensul cu societatea civilă? În timp ce se arunca praf în ochii oamenilor cu privire la referendum.

Semnați PETIȚIA acum:

 www.petitieonline.com

God bless you!

Graba e cu dedicație. Eșuarea referendumului a adus o stare de nedumerire, de durere care a demobilizat. Și în timp ce noi ne lingem rănile ei grăbesc proiectul ca să nu aibă opoziție.

Deși nu sunt prostul nimănui, ei așa mă tratează. Toate partidele susțin proiectul de lege privind parteneriatul civil. Vom accepta să fim tratați ca unii care au murit?

Care sunt consecințele unui asemenea legii? Se vorbește despre patrimonii, asigurări, succesiuni, dar nimeni nu spune nimic despre EDUCAȚIE. Chiar dacă cuplurile de același sex nu vor putea adopta copii, o asemenea lege va determina o strategie educațională în care parteneriatul civil a cuplurilor gay va beneficia de aceleași drepturi, garanții ca și familia.

Manuale școlare vor trata stereotipiile de gen, egalitatea de gen, violența de gen. Deja paragrafe din Convenția de la Istanbul adoptată de România în 2016, sunt redate în:

Legea nr. 178 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,.

 

Astfel la articolul 4, după litera d) introduce 3 noi litere, literele d1 ) – d3 ), cu următorul cuprins:

”d2) prin sex desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice şi fiziologice prin care se definesc femeile şi bărbaţii;

d3) prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile şi activităţile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei şi, respectiv, pentru bărbaţi;”

Așadar, pentru noi, românii, sexul și genul sunt două lucruri diferite, după cum hotărăște statul.

La articolul 4, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins: „i¹) prin stereotipuri de gen se înţeleg sistemele organizate de credinţe şi opinii consensuale, percepţii şi prejudecăţi în legătură cu atribuţiile şi caracteristicile, precum şi rolurile pe care le au sau ar trebui să le îndeplinească femeile şi bărbaţii;

Aceasta înseamnă că este stereotipic să crezi că femeia naște copii, îi hrănește, îi crește ori că bărbatul îi apără, îi ocrotește, le dă putere și le asigură mediul securizant de dezvoltare. Copiii României nu vor mai învăța aceste “stereotipuri de gen”.

Copiii vor învăța, vor fi educați, li se va inocula normalitatea adoptării orientării gay. Că așa spune și garantează legea. A fost toleranța, celebrarea și acum am ajuns rapid la faza de acceptare. Urmează impunerea. Legiferarea parteneriatului civil va creea cadrul modificării întregii strategii de educație a copiilor și tinerilor.

Un subiect atât de important ca parteneriatul civil nu este supus niciunei dezbateri sau consultări populare. Bruxelles impune linia și toate partidele politice se aliniază.

Dacă conducerile cultelor religioase nu vor lua atitudine și nu vor mobiliza credincioșii să ieșim în stradă, să depunem semnături că nu suntem de acord cu parteneriatul civil, înseamnă că ne merităm soarta.

Președinții de cult să își asume responsabilitatea de a încuraja, de a chema credincioșii să demonstreze împotriva acestei legi. Nu mai e timpul comunicatelor în revista cultului, nici a discursului în biserică, ci e timpul ca reprezentanții cultelor să meargă la Guvern, să depună petiții semnate de credincioși prin care se opun proiectului de lege.

România nu e doar țara lor, ci și a noastră.

Chiar nimeni nu vede?

Chiar nimeni nu înțelege?

Întrucât cred că acest articol are ,,toate șansele’’ să fie declarat neconform cu politica zilei, vă rog să distribuiți pentru a ajunge la cât mai mulți.

www.petitieonline.com

Florin Ianovici

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.