Mariana GURZA: Enigmatic e totul / Enigmatic is all

Enigmatic e totul

Vorbele se aşază straniu
între viaţă şi alt univers.
Abisul?! Fie cât mai departe!
Să citim despre el în cărţi!
Acum suntem aici, în tabloul
cu iarna albă,
mâine vom fi în cel cu verdele-verde.
Desigur vor înflori şi caişi,
se vor coace,
câmpiile vor rodi şi ele,
ca-n fiecare an.
Vom fi aici să le culegem.
Durerile, trecătoare,
şi ele vor rămâne singure.

 

Enigmatic is all

The words sit strangely
between life and another world.
Abyss? Be it as far as possible!
To read about it in books!
Now we are here, in the picture
with white winter,
tomorrow we will be in green-green.
Of course apricot trees will as well bloom,
will ripen,
also the fields will bear fruit
as every year.
We will be here to collect them.
Even pains, transient,
will remain alone.

———————

Mariana GURZA
Timișoara

Traducerea din limba engleză George Anca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s