O întâlnire foarte importantă

Să presupunem că e atât de importantă încât întregul tău viitor depinde de ea. Locul întâlnirii este departe, la 1.000 km de casă, într-un oraş în care n-ai mai fost niciodată,  într-un loc total necunoscut. Când nu mai ai decât  ca la 100 de kilometri, începi să te întrebi dacă mai ajungi la destinaţie, pentru că nu mai eşti sigur că te deplasezi în direcţia bună. Te opreşti pentru a cere ajutor. Dar fiecare om pe care îl întrebi te îndrumă spre o direcţie diferită. In totală confuzie, te simţi pierdut, fără speranţă. Eşti aproape sigur că vei rata acea întâlnire foarte importantă.

In căutarea ta disperată, ajungi de întrebi şi pe cineva de la staţia de benzină. Din fericire, el îţi oferă, pe lângă direcţia corectă, o hartă cu explicaţii amănunţite. Cu încrederea reînnoită, porneşti spre ţinta propusă, convins acum că eşti pe drumul cel bun.

Intâlnirea cu Isus Hristos este cel mai important eveniment din viaţa unui om. A rata această întâlnire înseamnă a pierde viaţa veşnică. Şi totuşi, mulţi urmează învăţăturile unor ghizi sau religii greşite. Ei sunt pierduţi şi fără speranţă pe drumul vieţii lor. Fără hartă, ei nu pot fi decât încurcaţi. Dar unde se poate găsi o hartă demnă de încredere? Există oare indicii care să îndrume oamenii pe cărarea vieţii?

Această hartă este Biblia. Ea prezintă răspunsuri clare la cele mai profunde întrebări ale sufletului uman, cum ar fi: „Ce să fac să fiu mântuit, salvat din starea de păcat?”  „Cum pot fi sigur că voi fi mântuit?”; „Oare chiar trăim sfârşitul istoriei lumii?”; „Cum pot să am pace în suflet?”; „Ce se întâmplă după moarte?”… şi multe altele.

Biblia  este compusa din 66 de cărţi, scrise de 44 de autori.

 (intrebare) : întrucât Biblia a fost scrisă de oameni, cât din această carte este opera lui Dumnezeu?

BIBLIA spune: „Toată Scriptura a fost insuflată de Dumnezeu.” 2 Timotei 3,16.

 Oare scriitorii Bibliei şi-au scris propriile lor idei?

BIBLIA  ne spune: „Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de Ia Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt”2 Petru 1,21.

 Pentru că Biblia a fost copiată de multe ori de-a lungul secolelor, nu cumva conţinutul ei a fost modificat?

BIBLIA  spune: „Iarba se usucă, floarea cade, dar Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac!’Isaia 40,8.

Duhul Sfânt, Cel care a inspirat scrierea Bibliei, este Cel care a şi protejat-o de-a lungul secolelor. Descoperiri arheologice recente confirmă acurateţea şi autenticitatea Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu este o călăuză sigură şi demnă de încredere. Putem să ne ancorăm cu încredere viaţa de învăţăturile Bibliei.

Cu ce scop ne oferă Dumnezeu Biblia?

BIBLIA spune: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”Psalmul 119,105.

 Putem   fi   siguri   că    Biblia   ne călăuzeşte corect?

BIBLIA scrie că: „Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca Ia o lumină care străluceşte într-un loc întunecos…”2 Petru 1,19.

E corect să interpretăm Biblia după bunul nostru plac?

BIBLIA scrie că: „Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.”2 Petru 1,20

 Ce declară Biblia despre ea însăşi?

BIBLIA  spune: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17,17

Care este primiul pas în înţelegerea adevărului biblic?

BIBLIA spune: Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.  Evanghelia lui Ioan 7,17

Ca să înţelegi Biblia, trebuie mai întâi să ai dispoziţia să faci tot ceea ce  îţi cere Dumnezeu. Studiul Bibliei nu este un simplu   exerciţiu   mintal, ci este   o experienţă a inimii. Eşti dispus să faci orice îţi cere Dumnezeu în Cuvântul Său? Vrei din toată inima să-I slujeşti? Dacă da, atunci El te va conduce în tot adevărul (loan 8,32)


Concurs biblic
“http://www.quizrevolution.com/ch/a81587/go/concurs_biblic_1″>

 Biblia online link;

BIBLIOTECA CRESTINA ONLINE

http://www.ebible.ro/

http://www.biblia-online.ro/

 Studiu biblic

eBiblia (http://sldsjd.wordpress.com)

Which Disciple are You?

Which One of Jesus’ Disciples are You?

sursa

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.