ADRIAN BOTEZ: E VARĂ-N TOT MAI IARNA MEA…

[Nota redacțieiCandidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr. ADRIAN BOTEZ]

botez-a-sp-wb-1

MISTICA IERNII (III) – E VARĂ-N TOT MAI IARNA MEA…

e vară-n tot mai iarna mea difuză
căldura nu ajunge pân’ la poli
prin fraza vieţii bâzâie confuză
o notă – răzvrătită-ntre bemoli

copacii ard pe dinlăuntru şi s-afum’
sub preş degeaba bâjbâi după cheie
trecut-a-n zbor pe-aici vre o femeie
dar n-am avut curajul să-mi asum

degeaba-i vară – păsări răzleţite
adună nori să plăsmuiască: plouă
s-au scurs fulgii-petale pe şoptite

dar n-au lăsat în urmă cheagul pentru ouă…
…aici în suflet fulgerele-ngheaţă
şi niciun fruct – de fulger nu s-agaţă…
***

NARCIS-CREAŢIA

se macerează dinţii – apoi plouă
peste bătrâni vulcani cresc alte flori
visez coşmare-n toiul lumii nouă
visez că-i inutil – mereu – să mori

toţi nasturii-au căzut: un sacerdot
care – din plictiseală – se jupoaie:
sub piele-i aer străveziu – puţin azot
şi nicidecum copilul din copaie

să vieţuieşti? – să mori? – să-mbătrâneşti?
e doar o piesă fără cap ori coadă
fără actori – înseamnă că nu eşti:

la ce mi-s buni toţi zeii cu broboadă?
…Narcis-Creaţia se-admiră în oglinzi:
dispar – n-am preţ – n-ai deci pe cin’ să vinzi…
***

AŞTEPTÂND

canalii veşmântate-n nori cărunţi
măduvi ne sug: din duh – din rug – din munţi
pe urma lor – alai cefalopodic
limbrici şi râme – zvârcolesc metodic

bat clopote-a pojar şi-a năvălire
dar ţara-aici e-a surzilor din fire
se scurg mai multe gadine cupìde
lătùri de crimă-ademenesc aspìde

numai Hristos – din colţ cam spân de rai
doineşte trist – tot mai şi iarăşi mai…
sfinte Păstor – cu sufletul de nai
pogoară-n plaiul năpădit de scai…
…nădejdi n-avem – decât în Zeul-Mag
că va storcì alaiul patrifag!
***

RUGĂCIUNE

de când aşteaptă ţara asta crai?
de când s-au năruit şi nai – şi rai?
durerea-aici îi fără de-alinare
…că tot aştepţi – mai arde-o lumânare…

se va ivi – iarăşi – pe munţi – o floare?
fi-va în Neam un mugur de scăpare?
de când rugăm – uitat-am rugăciunea
iar în grădini rânjeşte spurcăciunea

o – Doamne Hriste – nu uita un Neam
ce-a fost el drept – dar uşuratic cam…
iertare dă-i – fă-l iarăşi strajă Ţie

întemeiază – iar – aici – Împărăţie…
…strămoşii vin la rugăciune – toţi – cu Neam:
ocean de lumânări s-aprind – la rai – în geam…!
***

SPÂNATIC GÂND – FĂRĂ TEMEI ORI ŞART

spânatic gând – fără temei ori şart
îmi pisăgeşte soiul – şi-aşa spart
încep să văd în vară ţurţuri pe trifoi
norocul s-a uscat – otreapă – pentru noi

nelinişti şi dureri doar plouă-aici
în rest – pustiu şi scorpii şi furnici…
cu seara vine – falnic – şi noroiul:
muntele scade – creşte muşuroiul

nu-i soare – nu e lună: nori de tină…
un Domn îşi scutură şi strai şi vină
aruncă-şi din copită încălţarea

şi stinge-n fiecare lumânarea…
…dar eu păstrat-am ‘nuntru o scânteie
şi-o rog să-mi ardă-n orişice idee…
***

DORINŢĂ DE DIMINEAŢĂ

pompându-şi ritmul cântului sălbatic
păsările din copac nu ostenesc:
e-atât de dimineaţă-n cer acvatic
iar eu învăţ să nu mă plictisesc

aş scrie-n stihuri mii de evanghelii
dacă oratoria lor ar fi pe rând:
dar păsările cântă întru arhanghèlii
iar nu pentru-un pârlit de “unde-când

păcat că soarele va răsări
iar simfonia s-a zburătăci:
aş vrea o purure mahmură dimineaţă

nu-nceapă raza-a fire precupeaţă…
…prea i-am lăsat tiranică putere Lui
însfioşând umil lăuta stihului…
***

Adrian Botez

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s