George Petrovai: Francisc, papa preacucernic, vrea un crestinism anemic…

francisc-papa-preacucernic-vrea-un-crestinism-anemic-george-petrovai-740x357Zilele astea am primit pe internet un mesaj, aș putea spune istoric:

Declarațiile mai mult decât uluitoare (de-a binelea năucitoare) ale papei Francisc la încheierea celui de-al treilea Consiliu al Vaticanului. După circa șase luni de discuții și deliberări, cardinalii, episcopii și teologii catolici întruniți în Cetatea Vaticanului au redefinit vechile dogme și doctrine catolice, proces din care – ne înștiințează Sanctitatea Sa – a rezultat „prin umilință, meditație și rugăciune” o religie „modernă și rezonabilă, care a trecut prin schimbări revoluționare”.

Mă văd nevoit să fac în acest loc o primă haltă cu precizarea aferentă: Eu, și ca mine atâția alți creștini, eram convins (și rămân în continuare convins) că singura și adevărata revoluție din întreaga istorie a omenirii este aceea înfăptuită în urmă cu două mii de ani de către Fiul Omului (doar ea a izbutit să schimbe lumea pornind din interior, de la esențialele transformări moral-spirituale ale omului), fapt din care rezultă cu necesitate certitudinea că toate celelalte evenimente sociale de mare impact (mișcări sociale, războaie, descoperiri științifice, sisteme filosofice, doctrine religioase) au un rang eminamente aparențial, nicidecum unul substanțial-transfigurator. Dar sintagma papală „schimbări revoluționare” ne arată că Sanctitatea Sa este de cu totul altă părere…

Iată câteva dintre concluziile incendiare ale papei Francisc, concluzii/declarații cu care din start o parte dintre cardinali nu sunt de acord și pe care tradiționaliștii le resping pe motivul întemeiat că generează grave confuzii:

1.„Ca și fabula despre Adam și Eva, iadul nu este decât un mecanism literar, (…) o metaforă pentru sufletul izolat, care, ca toate sufletele, va ajunge să se unească în iubire cu Dumnezeu”.

Nota 1: Mă rog, un punct de vedere nu prea șocant, ca atare suportabil…

2.„Toate religiile sunt adevărate, pentru că sunt adevărate în inimile celor care cred în ele. Ce alt fel de adevăr există?”

Nota 2: Da, este un adevăr, dar un adevăr parțial, ca atare unul lesne înșelător. Din atari premise echivoce, obligatoriu decurg următoarele concluzii extrem de riscante:

a)Din mai multe adevăruri sau dumnezei net inferiori Celui care toate le-a făcut („Eu sunt Cel ce sunt”) rezultă un total egal cu lipsa Adevărului absolut spre care neîncetat trebuie să tindă toți oamenii, cu întreaga lor ființă moral-spirituală;

Continue reading Miorița USA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.