ADRIAN BOTEZ: “Frunza toamnei”

Candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr. ADRIAN BOTEZ

Adrian Botez

FRUNZA TOAMNEI

                foşnetul frunzelor toamnei: cărţi citite de Crist
                pădurea foşnetelor toamnei: Biblioteca Lui Dumnezeu
                vestejire de frunze: un nou Foc de Artist
                …mărturisitor asiduu al acestor taine: fratele
                mai mic al Lui Crist: eu…

resemnată frunză-stea – îţi iei zborul
galaxii de-o vară-ai scris – plinind dorul…
mii păduri ai aprins – torţe spre fire:
munţi cărunţi – închinaţi de-atâta iubire!

zăboveşti – lin visând sfânt lumina
e-n amurg – dar nu uiţi viu altarul
ai ars tot: fila ta-i Rădăcina
ce-o foşneşti întru Cartea şi harul…

i-auziţi – în păduri – Dumnezeu cum citeşte
ce-au scris frunzele Lui – timp de-o vară:
file mii – sorţi-făclii – răsfoieşte

şi ce mândru-I: doar n-au scris…într-o doară!
…frunză tu – cât de demnă-n căderea-plutirea
ce-I încheagă Lui Crist – minunată – citirea!
***

TOAMNA VIEŢII

privesc în gol – şi golu-i singur plin:
căci năvălesc într-însul vechi icoane
mustrări şi amintiri – chip de suspin
şi-atâtea remuşcări – acuma vane…

trăiesc în vălătucul de imagini
şi muşc din pâinea unor vremi trecute
dar totu-i doar s-umbresc aceste pagini
ce pasc „cândva”-u-n ieslea zilelor pierdute…

degeaba tot frămânţi – în gol – văzduhuri:
nu se întorc la maluri triste duhuri
…ocean necumpătării e-ntre min’ şi ele

atâtea hoinăreli şi vise grele…
…nu mai veniţi – strigoi – la casa asta:
pe rând – pierdu pereţi şi uşi – fereastra…
***

SENZAŢII DE CASĂ

coboară – urcă sau
plouă ?
paşi de
minuni – strune şi
struni – letargii
nevralgii – nebuni – şi
străbuni

melodia nu-i nouă:
pe sub pereţii mei
goi – trec zilnic
strigoi – cu pas
marţial – doi câte
doi

marţial – marţial
dar ce te faci cu
lacrimile din
stal? – se strâng fără
sfială – avară
agoniseală – cerească
dârvală

să ne rugăm pentru cei
răi – ca şi pentru cei
buni: trec ciori printre
pruni – desţelenind mireasma unor
tot mai simandicoase
nesuferinde
lumi
***

DEMONSTRATIV – TOT BATE VÂNT-VESTIREA

demonstrativ – tot bate vânt-vestirea
de parcă nu am şti şi singuri să plecăm:
el – vântul – simulează-afar’ poftirea
din casa noastră-n care deranjăm

şi bate – bate vântul de dispreţ:
atâtea veri omise şi ratate…
duhoarea sfântă-a porcului mistreţ –
stindard alunecării: prost – în frate

din lumea pălmuitului pe faţă
spre lumea lirică a umilirii
spre o metaforă-a scuipării de paiaţă

fără discriminări ori jene-ale răstirii
…plecăm – plecăm – mai strângeţi vânturi – ploi
fiţi economi: căci după noi – urmăm…tot noi!
***

Adrian Botez

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s