ADRIAN BOTEZ: FEMEIA – PRIMUL GÂND DE CRIST

Candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr.ADRIAN BOTEZ

Adrian Botez

FEMEIA – PRIMUL GÂND DE CRIST

aleasă liră – blând lăută
din strune-ți cad îngeri și spini
pentru o lume nevăzută
clădești din sonuri punți de crini

suntem străini de cânt-cărare
dar Frumusețea ne e zee
unelte sfinte-n sfânt-lucrare
un nume au: se chem’ Femeie!

străjeri suntem la poarta sorții
întâmpinăm minuni și raze
prin slove-am lecuit toți morții

cu toți trudim la raiu-n fraze…
…Femeie – primul gând de Crist
întinde-ți mila peste-Artist!
***

CREZUL

Tu eşti demiurg a toate – nevăzut
dar prin Chipul Răstignirii – cunoscut:
creşti durerea mântuirii – minunat
pe noi nouă ne dezvălui – Duh curat!

viermi uitare hoit şi treceri hotărăşti
crezul smulge-n stele suflet – smulge măşti:
dimpreună-n lumi de raze pribegim
dar prin Tine – Empireu-l regăsim…

Călăuză – Frate Mare – suferim:
Suferinţa – în Iubire o-nflorim!
…de căutare şi-ntrebare-mbolnăviţi

ne culcăm în Tine – liniştiţi…
…îmbrăcând lumina apelor din cer
straiu-nvăpăiază Navă şi Năier!
***

BEŢIVUL DIN TRAFIC

morţii-şi pun centura-n dric – merg disciplinat în trafic
căci pe lumea „ceealaltă” toţi tre’ să se-nscrie-n grafic!
vampiri trag – pe şest – o duşcă: cine ştie luna astă
de-or primi raţia-ntreagă: sânge-albastru de nevastă…

trec strigoaice-n crinoline – vălurind văzduh şi apă…
mare-nghesuială – frate – de când criza-n lume sapă!
…zice răposat beţivul – tot oprind în gât… „maree”:
…nu-nţeleg – hâc! – socoteala: <<…lumea astă…lumea cee…?!>>

cuminecături şi sticlă: osebirea e…PARTAJUL!
…la mulţi ani şi fericire! – hâc!…era s-uit:…ŞI-AMBALAJUL!
eu sunt pentru împăcare – hâc! – vă dau pe loc ucazul:
morţi şi vii – cu toţi în trafic – vă daţi mâini! – vivat curajul!

…şi-ocolind pe Sfântul Petru – cel pus straşnic pe controale
şovăì spre slăvi beţivul – tot jertfind el la alcoale…
aşa tare-l preocupă lozincile-osanale
că uitat-a amănuntul: el de mult e-ulcici şi oale…
(…pline toate – parfumate!…dar niciuna cu…sarmale!)
***

NOPŢI DE RUGĂCIUNE

tei tomnatici plâng în vară – copleşiţi
între vìpii şi parfumuri sunt striviţi:
stă pe ramuri – toropit de nopţi fierbinţi
înger singur: s-a certat cu văpăi-sfinţi…

nopţi învârtejite-n foc – fie-vă milă
cântecul de greier – disperat – hrăneşte silă…
coborât-a iar infernul pe pământ
vestejit e-n guşi de păsări – Ultim Cânt…

nu te mânia pe bieţi Artişti – o – Criste
când cerşesc spre ceruri ametiste:
mistic – răcorosul foc – se mai hrăneşte

din credinţă şi durere – şi tot creşte!
focul Artei nu a ars pe nime-n lume:
schimbă-ţi – Criste-n simfonii – câteva strune…
***

ÎNCĂ TÂNĂR E TÂLCUITORUL

încă tânăr e tâlcuitorul
sprinten saltă – foc de pe comori!
azi citeşte-n aştri cu tot zorul
precum mii de ani în urmă – printre flori…

încă tânăr e tâlcuitorul
duhul i se dueleaz’ pe săturate –
în pridvor nu-i e uscat umorul:
că-s heruvi – serafi: se bat pe spate!

încă mai dansează cu vulcanii
călărind – pe deşelate – stele:
otânjiţi – smeriţi – din cer – golanii

se coboară – înşerpind – din nou – curele…
…el – tâlcuitorul Viului Hristos
nu cojeşte cânt şi vrajă pân’ la os…
***

VIZITA

în căsuţa de tămâie
Crist s-a pogorât din stele:
a venit să îmi mângâie
rugăciunea vieţii mele

candela mai arde vie
dimineaţa când s-arată:
vorbe sfinte se-nfierbântă
şi nu-ndură-un „altădată

pân’ la Duh – păduri de patimi!
iar Tu te numeşti Răbdare –
încât hotărăşti – în lacrimi
să mai stai cu mine-o zare…

…după-o viaţă – am ca oaspe
tot Hristosul cel de ieri:
tace raze-exasperate
luminând munţi de dureri…
***
Adrian Botez

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.