ADRIAN BOTEZ: ARIÀLII

Candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr. ADRIAN BOTEZ

Adrian Botez

ARIÀLII

ariàlii – non-reàlii – pogorâţi din galaxii
vin în turme de lumină – meşterind cleştar în vrii:
va fi noua omenire – hotărâtă în tării
vor fi duhurile noastre – primenite prin făclii

stihuri se-ntorc pocăite – după zarva din păduri
şi scăldate-n pisc de munte: nu e timp – nu sunt nici furi
se orânduie în raze toţi ce-au fost cobòlzi obscuri
înviind firi dumnezeie în noi trupuri de azùri

fără pată – sărbătoarea de întoacere-n oştiri:
binecuvântează luna – roua de pe trandafiri…
nu nădejde – ci credinţă se stâlpeşte în Cabìri

nevoind spre tinereţe – dai de veşnice iubiri…
…inorogul singuratic – în extazul de Fecioară
a sfinţit arhitectura îngerilor – iar şi iară…
***

NU PRIN SLUGI SE-NALŢĂ RĂSTIGNIRI DE ARTE

zeii totdeauna sunt capricioşi
n-aştepta s-asculte rugile-ţi smerite
stau acolo-n ceruri pentru curioşi
ca în loji regale – voci fără cuvinte

gura de pomană – frate – n-o răci
ei vor face totul cum îi taie cheful
nu-i nădăjduire-n cerul ca sideful
cel ce crede-n milă – sigur s-a răni

sunt meschini – trufia le-mplineşte hrană
mameluci de raze – ţepeni reci străini
singuri se numiră “ghizi” în lumea vană

rutieri agenţii” îndemnând spre spini…
…chiar de altă lume-i dincolo de moarte
nu prin slugi se-nalţă răstigniri de arte!
***

BĂTĂLIA IUBIRII

cioara
dă cu gheara
şi-alungă-n spini seara

privighetoarea
cântându-şi visarea
aduce-n munţi – marea

din vârful lunii
Pasărea Strunii
alină-şi cu raze nebunii

iar Trandafirii
au redat firii
Lira Luminii Iubirii
***

LEGEA POETULUI

să ştii ce vrei
să-nveţi cum să vrei

‘florì-vor tei
şi-n vârf de stei!

crai peste valuri
mireasmă de maluri

călări pe-orice vis
văpăile-au scris:

ne-ntoarcem cântarea
spre paradis:
acolo-i – doar – Floarea!

…corolă de-altar
îmi chem Grădinar

pe Crist-Ametist:
Sublimul Artist!
***

IUBIRE ŞI TRUISM
trăieşte: amintire-a frigului frumos
a tot ce-a mai rămas din mine – viu şi-ntreg
a tot ce n-am fost nici meschin nici dezastruos
când te priveam adânc – ca să mă înţeleg

trăieşte: voi n-o vedeţi – nu-ncape-n galaxii
zeiţă şi icoană – umple-altar
credinţa-n ea: religie doar mie
doar eu mă-nchin ei – preot şi barbar

în cavalcada stelelor hinduse
eu o pictez în raze neapuse
iar muzica-mi e-n stih pe-o carte scris

ce-i noua biblie: iubiri fără zapis
…pe poarta tuberozelor astrale
truism silabisiţi: “doar muntele nu-i vale”…
***

PĂSĂRILE NOPŢII

pasăre de noapte – luntraş de-ntuneric
vâsleşti printre vise – nu-i nimic feeric:
vetrele de monştri toate se răciră
phönicşii-nvierii abia mai respiră

pasăre din lună – leac de miezul nopţii:
nebunii extatici sorb boarea-ţi de liră –
nimeni nu ascultă menestrelul morţii
e de-ajuns suspinul rourei-claviră

demonii astenici scheaună prin ceaţă
teii le dau sfaturi pentru-o nouă viaţă
iar privighetoarea – din cleştarul firii

a deschis luminii – mistici – trandafirii
…pasărea nădejdii – ruşinând durerea
i-a furat – chiar sorţii – zarul şi vederea…
***

UN OM ADEVĂRAT

pe-un om adevărat îl ucizi dar nu-l frângi
să nu-l mângâi cumva – mai ales să nu-l plângi:
voievod peste inimi şi prinţ peste minţi
îşi râde de ţâfne şi scuipă pe-arginţi!

…vreţi aripi şi faimă – când numai huliţi?
vreţi îngeri şi rai – când pe Crist răstigniţi?
când râdeţi de trudă – şi-i trudiţi-pe-umiliţi?
nu râvna de ceruri – ci dreptul din suflet

nu fala-n biserici – ci raza-n răsuflet
va face să cânte copacii în lume
pe Crist pogorî-va din slavă – anume!

…vă ierte Hristosul de râvnele toate!
cu milă de Tată la toţi El v-arate:
a fi bun – e o slujbă ce încă se poate…
***
Adrian Botez

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s