ADRIAN BOTEZ: PLUGARUL CĂRŢII

Candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr. ADRIAN BOTEZ

Adrian Botez

PLUGARUL CĂRŢII

de-o să mai plouă mult prin anticare
uita-vom iarăşi Sloi de Peruzea:
cărţile toate-au dat în urticare
slovele-njură fără de perdea!

se pleacă – gârbov – Zeul Anticar
să schimbe stelele din zarea dreaptă:
multe-şi pierdură luci de-argint – pierd var
şi-n loc de vis – prind mucegai de faptă…

sărman gigantic Dumnezeu din semne
n-ai ajutor vreun om la asfinţit:
n-ai haturi şi nici roade să te-ndemne

n-ai lăudaci – pentru cât ai trudit…
…cu trupu-Ţi peste Carte răstignit
şopteşti mereu: „plugarii n-au sfârşit…
***

FRUMOASĂ-I LUMEA – CULMEA DE ZGÂRCITĂ!

văzduhu-l curmă hârâit de joagăr:
icneşte-a vomă cântecul din păsări…
da – disperaţi ce suntem fericirii
am face-o – toţi deodată – pe fachirii!

frumoasă-i lumea – culmea de zgârcită!
să-i smulgi o rază – tre’ s-o pui pe plită…
doar îţi arată câte minuni are:
te-apropii – şi le vâră-n buzunare!

…bieţi cerşetori – am obosit de-ntins
o mână ce-i uscată-a dor cumplit:
când crezi norocul firav că ţi-ai prins

paznici din cer retează-te-n cuţit…
…mă dor de-iubire inima şi buza:
m-aleg – mereu – cu arzătoare spuza…
***

NU-NCURCAŢI TREIMEA ÎN UNICITATE

când răstignitorii s-au pornit să râdă
dumnezeu şi-arată faţa cea mai hâdă:
adică-i satana – vrednic cocalar
care-ndoaie lumea pe-al său inelar

să păzim Hristosul – unica-ne stea
singura lumină într-o beznă rea!
…nu-ncurcaţi treimea în unicitate
căci doar învierea este sănătate!

constelaţii arse – astăzi – rugăciunea
când în fală creşte – crăiesc – spurcăciunea
din Cuvânt spre Carte a rămas doar scrum

fariseu vicleanul vrea să ştie cum…
…în loc de credinţă – în loc de uimire
pe bot pupaţi crima – obscenă-izbăvire!
***

MĂRTURIE DE CREDINŢĂ

în limba sfântă a
păsărilor – în limba sfântă a
îngerilor – tânjim să
grăim”:
da – numai astfel – voi – Poeţilor
crai tuturor
zărilor – veţi fi adeveriţi Cavaleri de
Viflaim – mântuiţi în
amin
***

SUGESTII PENTRU VREUN NOU DANTE

cuvintele – de-acum – se fac bulbuci – nu zei:
suntem într-o hazna – şi încă respirăm
dar credem că-i Olimp! – …ooo – ce ne supărăm
când Dumnezeu – oftând – ne spune „derbedei”…

cap’d’opere-n sabatul de reptile
o – noi „tereştrii”! – „vip”-uri din argile
vom contesta decizia divină
la tribunalul care va să vină!

…bulbucii ăşti răscoală excremente
şi se-umflă munţi – reziduùri demente:
e-o simfonie-a scârnei – universul –
deci transcendenţa şi-a-ntrerupt demersul…

…suntem nu oameni – ci eşapamente
cuvintele-s băşici de-avertizare:
au fost potopuri regulamentare

dar s-au împotmolit radicalmente…
…în ciorba din hazna zbătuţi de zor
halucinăm Poemul Vidanjor!
***

DUPĂ POTOP

-cum arată lumea – după
potop?” – „– ceva mai
spălată: dacă nu de
tot – măcar aşa – un
strop

…fireşte – asta dacă nu
cumva – între timp – se va fi
mânjit – iarăşi – cu
duhninde-excremente şi
mite zeieşti – din
Olimp…!
***

Adrian Botez

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.