ADRIAN BOTEZ: Crezul poetului

Adrian Botez

CREZUL POETULUI

nu privi bezna bocindă – nici călăi vicleni ai lumii:
priveşte la Dumnezeul revărsat în Arta Sfântă!
azi cetatea-i năpădită de dezlănţuiţi nebunii…
peste hoituri – peste tronuri – dansul ciumei se-nfierbântă!

nu te-ncrede-n vreo lumină – doar în focul din cuvinte:
în proorocirea limbii se vor prăbuşi ciclopii!
de-azi încolo carnea morţii să nu te mai înveşmânte
căci Hristos n-are nevoie nici de calp şi nici de còpii!

a venit pe drum de noapte să te-nduplece beţia
s-a deschis desfrâu-n pagini s-umple enciplopedia:
fulger fii şi arde-n stihuri toată-a lumii-obscenă carte

scrie-n slavă epopeea Frumuseţii dindeparte!
…plin Cuvântul să destrame idolii scorniţi de ceaţă
ca făclii vor arde laşii: Crist se vrea privit în faţă!
***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.